Form of Work
Książki
(12)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Czasopisma
(2)
Status
available
(11)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(10)
Author
Nowacki Józef
(4)
Korzan Kazimierz
(2)
Baran Beata
(1)
Barcz Jan
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Breczko Anetta
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gmurzyńska Ewa
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jamróz Adam
(1)
Jastrzębski Bronisław
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Kil Jan
(1)
Kochanowski Janusz
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Laskowska Marzena
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Marszał Kazimierz
(1)
Mizerski Rafał
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Morawska Elżbieta
(1)
Morawski Lech
(1)
Nalaskowski Kazimierz
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Oliwniak Sławomir
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Podgórski Karol
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Rzepka Michał
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Urbańczyk Paweł
(1)
Wawrzyniak Jan
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Zawidzka-Łojek Anna
(1)
Zwierzchowski Eugeniusz
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(16)
English
(1)
Subject
Praworządność
(12)
Prawo państwowe
(4)
Postępowanie administracyjne
(3)
Prawa człowieka
(3)
Prawo
(3)
Rzecznik praw obywatelskich
(3)
Administracja
(2)
Państwo
(2)
Polska
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Europejska Komisja Praw Człowieka
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Farmaceuci
(1)
Godność ludzka
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Kultura prawna
(1)
Legalność
(1)
Nauka a wzrost gospodarczy
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Opozycja parlamentarna
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Prawo człowieka
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo publiczne
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Publicystyka polska
(1)
Równość (prawo)
(1)
Samorząd gminny
(1)
Sejm
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sztuka
(1)
Służba więzienna
(1)
Uber
(1)
Wina (prawo)
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Władza państwowa
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Mołdawia
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 768)
ISBN: 83-00-00116-6
1. Materialne rozumienia praworządności a prawo natury, 2. Praworządność a ideologie stosowania prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-240-0
Cz. I Pozytywizm, modernizm i postmodernizm : R.1 Zmierzch pozytywizmu; R.2 Modernizm i postmodernizm-dwie interpretacje. Cz. II Prawo w toku przemian-kierunki ewolucji: R.III Prawo jako technika; R.IV Prawo jako rozmowa; R.V Jednostka a dobro wspólne (liberalizm versus Komunitaryzm ). Cz. III Stosowanie prawa: R.6 Od modelu sylogistyczneg o do modelu argumentacyjnego; R.7 Proces sądowy; R.8 Czy sądy powinny być stolicami prawa; R.9 Czy sądy powinny tworzyć prawo?. Cz. IV Państwo prawa w toku przemian: R.10 Praworządność formalna i materialna a warunki istnienia praworządności; R.11 Między pozytywistyczną a niepozytywistyczną interpretacją prawa; R.12 Konieczność zmian-argumenty pro i contra. Cz. V Kilka uwag o nauce prawa : R.13 Naturalizm i anty naturalizm-dwie opcje nauk prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; 52 (2006))
1. Wprowadzenie; 2. Prawo do sądu i właściwej procedury prawnej; 2. Inne konstytucyjne wolności i prawa obywateli; 4. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego; 5. Rozbieżności w stosowaniu prawa cywilnego; 6. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalna; 7. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 8. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 9. Ochrona zdrowia; 10. Ochrona praw rodziny, dziecka i osób niepełnosprawnych; 11. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; 12. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności. Prawo budowlane. Prywatyzacja i reprywatyzacja. Działania Rzecznika w sprawach papierów wartościowych; 13. Ochrona konsumentów; 14. Problematyka danin publicznych; 15. Bezpieczeństwo obywateli. Ochrona praw pokrzywdzonych w postępowaniu karnym; 16. Wykonywanie kar i środków karnych; 17. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 18. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 19. Współdziałanie Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami obywatelskimi; 10. Działalność Pełnomocników terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-001-1
1. Zasady ustrojowe i aksjologia konstytucyjna: O bardziej prawidłowe pojmowanie konstytucyjnego pojęcia "dobro wspólne"; Aksjologia systemu oświaty jako przedmiot regulacji konstytucyjnej (na przykładzie wybranych konstytucji europejskich); Poszukiwania formuły suwerenności państwa-członka UE w polskiej nauce prawa; Zasada pomocniczości jako norma konstytucyjna. Czy wstep do Konstytucji RP zobowiązuje?; Nazwy państw współczesnych; Neutralność polityczna sił zbrojnych jako konstytucyjna zasada ustroju państwa; Władza neutralna w świetle nowej interpretacji podziału władz; Zasada podziału władz a problem nadużywania władzy; Dyrektywa "współdziałania władz" jako element organizujący życie wspólnoty państwowej w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.; Instytucja konstytucjonalizmu a prawo konstytucyjne; Zasada zaufania jednostki do państwa i prawa w okresie zmiany ustrojowej; 2. Państwo i jego instytucje w okresie przemian ustrojowych: kilka uwag o systemie rządów na Węgrzech po zmianach ustrojowych w 1989 r.; Geneza i charakterystyka Konstytucji Rumunii z 1991 roku; Służba cywilna w Konstytucji RP z 1997 r.; Formy organizacji parlamentarzystów w Sejmie i senacie (kluby, koła i zespoły) a mandat wolny; Zasady kandydowania oraz repartycji mandatów w wyborach do Riksdagu i Parlamentu Europejskiego w Szwecji (w świetle ustawy o wyborach z 2005 r.); Republika Francuska jako państwo zdecentralizowane w świetle ustawy konstytucyjnej z 2003 roku; "Parlamentaryzacja" systemów rządowych w Polsce, Finlandii i Chorwacji w świetle ostatnich przekształceń konstytucyjnych w tych krajach; Rozwiązanie parlamentu. Uwarunkowania prawne i polityczne; 3. Procesy integracyjne i instytucje Unii Europejskiej: Parlament narodowy w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej (po wejściu w życiu postanowień Traktatu z Lizbony); Pozycja Parlamentu Europejskiego w toku reformy ustrojowej UE; Zasada pewności prawa we wspólnotowym ustawodawstwie rolnym i orzecznictwie ETS; Konstytucje praw członkowskich w porządku prawnym Unii Europejskiej; Przekazywanie kompetencji organów władzy sądowniczej podmiotom międzynarodowym; 4. Władza wykonawcza i ustawodawcza a polityka zagraniczna: Kompetencje Prezydenta RP w zakresie spraw zagranicznych i ich realizacja; Ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego w sejmie i Senacie; Wielka, duża i mała ratyfikacja- typy procedur wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przez Prezydenta w świetle Konstytucji RP; Prezydent może, musi czy powinien ratyfikować umowę międzynarodowa? Kilka słów na tle ratyfikacji Traktatu z Lizbony; w sprawie kompetencji Prezydenta RP w "stosunkach zewnętrznych"; Przedmiot ustawy ratyfikacyjnej, wyrażającej zgodę na przekazanie organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej; O zgodności z konstytucją RP prezydenckiego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony; Wiele hałasu o nic? Realizowanie irracjonalności na przykładzie Protokołu polsko-brytyjskiego do karty Praw Podstawowych UE' 5. prawo- jego źródła, wykładnia i kontrola: Spór o kodyfikację jako metodę unifikacji prawa prywatnego w Europie; O wzajemnych relacjach niektórych pojęć prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego; O ustawie organicznej; Projekt ustawy jako podstawa i przedmiot wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego; Funkcjonalna swoistość kontroli konstytucyjności inicjowanej pytaniem sadu i jej skutki; Trybunał Konstytucyjny- negatywny ustawodawca czy strażnik konstytucji?; Szarłat i nawiązanie do niego w konstytucjach państw muzułmańskim; Zamknięty system źródeł prawa a implementacja prawa Unii Europejskiej; 5. Prawa jednostki ich ochrona: Seks a Europejska Konwencja Praw Człowieka; Dyplomacja konferencyjna: w piętnasta rocznicę II Światowej Konferencji praw Człowieka; Prawo jednostki do środowiska. Rola rady Europy w kształtowaniu nowych standardów prawnych; Obowiązki pozytywne państwa prawnego. Uwagi na tle prawa do sadu; Nieletni w badaniach katamnestycznych- dorosła przestępczość dawnych nieletnich; Publiczny Obrońca Praw Człowieka Republiki Czeskiej; Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce. Dwadzieścia z dwustu lat istnienia ombudsmana na świecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-138-7
R.I Nowa tożsamość konstytucyjna państwa polskiego, R.II Idea Rechtsstaat w Ustawie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec, R.III Między praworządnością a państwem prawnym, R.IV Klauzula państwa prawnego jako metaklauzula systemu prawa RP w latach 1990-1997, R.V Klauzula państwa prawnego w praktyce Trybunału Konstytucyjnego RP w latach 1990-1997, R.VI Formalne treści klauzuli państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP w latach 1990-1997, R.VII Materialne treści klauzuli państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP w latach 1990-1997, R.VIII Klauzula państwa prawnego na tle nowej regulacji konstytucyjnej RP (1997-2002)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85355-10-3
R.I Ochrona praw człowieka i praworządności: Prawa człowieka- podstawa czy wezwania dla współczesnego pra wa stanowionego; Praworządność a demokratyczne państwo prawa w kontekście ochrony godności ludzkiej; Wpływ konkordatu na kształtowanie się praworządności w sto sunkach między państwem a Kościołem; Praworządność w praktyce sądownictwa kościelnego; Rozważania o prawo rządności na przykładzie - samorządu terytorialnego; Rola zabezpieczenia antycypacyjnego dla ugruntowania praworządności. R.II Wpływ nauki na rozwój gospodarczy i kształtowanie się porządku prawnego: Degredacja nauki jako zjawisko wywołane lekceważeniem jej społecznego znaczenia oraz łamania praworządności; Polityka edukacyjna w Polsce wobec uwarunkowań gospodarki rynkowej; W zgodzie z tra dycją i nowoczesnością. W oczekiwaniu na Wydział Teolo giczny w Uniwersytecie Śląskim; Wspólne starania z Se natem Uniw. Śląskiego o utowrzenie Wydziału Teologi cznego. R.III O podziale władzy państwowej i promowaniu praw człowieka przez Kościół: Niemiecka doktyrna podziału władzy państwowej (cz.I); Przestrzeganie monteskiuszow skiego trójpodziału władz a zagadnienie praworządności Kościół jako instytucja prawa publicznego promująca prawa człowieka. Suplement: Uchwała Senatu Uniw. Śląskiego z dn. 7 li stopada 2000r. w sprawie utworzenia w Uniw. Śląskim Wydziału Teologicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Spory o adresatów wymogów praworządności; 2. Formalne i materialne rozumienie praworządności; 3. Materialne rozumienia praworządności a wymóg przestrzegania prawa; 4. Wymogi praworządności formalnej a Trzecia Rzesza. Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok V)
1. Skutki orzeczeń rozstrzygających sprawę co do istoty (prawomocność, wykonalność i skuteczność), 2. Skutki prawne zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego, 3. Immunitet sędziowski w procesie karnym, 4. O uzasadnianiu zasady zaufania w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 5. Usytuowanie starosty w samorządzie powiatowym i w adminsitracji rządowej, 6. Skutki wadliwej wyceny wkąłdów niepieniężnych wnoszonych do spółek kapitałowych, 7. Modele instytucjonalizacji politycznej opozycji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt specjalny)
Temat: Kroński, Aleksander (prawnik ; 1870-1935) ; Demokracja deliberatywna - prawo - Polska ; Inicjatywa ludowa - prawo - Polska ; Społeczeństwo obywatelskie - a inicjatywa ustawodawcza - Polska ; Rzecznik praw obywatelskich - organizacja - Polska ; Równość (prawo) - prawodawstwo - Polska ; Dyskryminacja - prawo - Polska ; Farmaceuci - klauzula sumienia - prawo - Polska ; Farmaceuci - etyka - Polska ; Prawa człowieka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Godność ludzka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Zapłodnienie sztuczne - etyka ; Zapłodnienie sztuczne - metody - prawo ; Wina (prawo) - a indukcja ; Wina (prawo) - a abdukcja (log.) ; Wina (prawo) - a dedukcja ; Dowód sądowy - a opinie prawne ; Ekspertyza (prawo) - a a dowód sądowy ; Przepadek rzeczy - prawo - Polska ; Orzeczenie sądowe ; Prawo karne procesowe ; Broń palna - użytkowanie - prawo - Polska ; Pozwolenia administracyjne - prawo - Polska ; Administracja elektroniczna - organizacja - Polska ; Administracja elektroniczna - a doręczenie pisma - prawo - Polska ; Budżety obywatelskie - a samorząd terytorialny ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd powiatowy ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd wojewódzki ; Równość (prawo) - Polska ; Postępowanie administracyjne - a równość (prawo) ; Samorząd terytorialny - organizacja - teoria - Polska ; Służba więzienna - odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Dyscyplina pracy - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a policja - prawo ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Irlandia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Australia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Stany Zjednoczone (USA) ; Sztuka - fałszerstwo - handel ; Odpowiedzialność cywilna - handel - sztuka ; Prawo gospodarcze - Polska ; Uber - a kierowcy zawodowi - prawo pracy ; Prawo pracy - a lojalność ; Prawo pracy - a praworządność ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - ustrój - historia ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - autonomia (politol.) ; Mołdawia - ustrój ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - budżety obywatelskie - stan na 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rządy prawa. Dwa problemy / Józef Nowacki. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1995. - 146, [2] s. ; 21 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; No 1534)
ISBN: 83-226-0640-0
1. Państwo praworządne - rzędy prawa- państwo prawne: Trzy klauzule; Wspólność zgłaszanych postulatów; Identyczność problemów pojęciowych; Podsumowanie. II. Rządy prawa a tak zwane prawna nabyte: Stan problemu (orzecznictwo i literatura); Teorie praw nabytych; Prawne unormowanie ochrony praw nabytych; Stan prawnego nieunormowanie ochrony praw nabytych; Następstwa uznania "zasady" ochrony praw nabytych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-963-6
1. Wokół pryncypiów: Wolność, prawo, obowiązek; Rozpad i odbudowa kapitału społecznego; Trzy powody kryzysu prawa; Niebo gwieździste nad nim; Deregulacja jako pierwszy etap reformy systemu stanowienia prawa; Polska potrzebuje drugiego Trybunału Konstytucyjnego; Społeczeństwo obywatelskie a silne prawo; Lepper i Antygona; Powrót kary sprawiedliwej; Dziesięć zasad odpowiedzialności karnej; Między sprawiedliwością a prawem; Wniosek w sprawie aborcji, którego (jeszcze) nie ma; Kodeksy etyczne nie mogą wyłączać prawa do krytyki; Niewyobrażalne nie może stać się wyobrażalne; O potrzebie nieposłuszeństwa; 2. Rozliczenie z przeszłością: Czy zbrodnie minionych systemów wymagają rozliczenia, czy też lepiej o nich zapomnieć?; Rozliczenie z przeszłością w Polsce; Niekonstytucyjna lustracja; W tej sprawie doszła do głosu pycha; Broniąc Konstytucji, Trybunał ją naruszył; Trybunał wywołał zamęt; Dopuścić do akt IPN naukowców i dziennikarzy; Sędziowie po ciemnej stronie mocy; 3. Państwo prawne i sprawne: Co dalej?; Przywracanie sensu; Celnicy a sprawa polska; Rzecznik chce poddać sądowej kontroli decyzje prokuratury o przeszukaniu; Nowa era w historii odpowiedzialności karnej?; Ekonomiczne podejście do przestępczości; Wolność slowa a zniewaga sądu; Obrona konieczna: prawo i bezprawie zbyt łatwo mogą się zamieniać miejscami; Przymus bezpośredni ustawowo ograniczony; Niedostateczny dostęp do informacji publicznej; Nie każdy skazany zasługuje na potępienie; Dlaczego przepisy prawa prasowego o publikacji sprostowań są niekonstytucyjne; O mieniu poniemieckim bez emocji, za to z uwzględnieniem przepisów prawnych; Deweloper ma przewagę nad klientem; Prywatne więzienie? Dlaczego nie; Probacja w polskim Kodeksie karnym; Areszt nie zastępuje kary; Trzeba ograniczyć czas przebywania więźniów w ciasnych celach; Przewoźnik powinien ponosić odpowiedzialność; Praca pod nadzorem; Demokracja to wolność słowa; O Unii niech decydują obywatele; Mamy prawo do dobrej administracji; Media tworzą rzeczywistość; 4. Solidarność nie jedno ma imię: Niezwykły problem- zwykłe ubóstwo; Gdy dziecko umiera w domu; Karta Praw Dziecka śmiertelnie Chorego w Domu. Propozycja Rzecznika Praw Obywatelskich; Reforma służby zdrowia- dekalog; Pomoc niepełnosprawnym to usuwanie barier; Czynne prawa wyborcze niepełnosprawnych są ograniczone; KRUS, czyli obywatele nierówno traktowani; Emerytalny konflikt płci; Karta praw podstawowych z krainy utopii; Oddajmy szkołę rodzicom; Obywatele patrioci; 5. Jako rzecznik praw obywatelskich: Moje credo; Z perspektywy 20-lecie RPO w Polsce; Jestem organem konstytucyjnym; Gnębię wszystkie urzędy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8017-211-1
Książka jest kontynuacją projektu, którego pierwsza część została opublikowana na początku 2018 r. – Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne (Warszawa 2018). We wspomnianej wyżej publikacji omówiono również zwięźle zakres naruszeń praworządności w Polsce, wynikających z działań podejmowanych przez PiS, który stał się podstawą uzasadnionego wniosku Komisji Europejskiej i zarazem wystosowania kolejnych zaleceń adresowanych do polskiego rządu. W niniejszej książce poddano analizie rozwój sytuacji ustrojowej w Polsce od stycznia 2018 r. Z analizy tej wynika, że „dialog” prowadzony przez Komisję zamienił się w „monolog” Komisji (i innych organizacji międzynarodowych), na który rząd nie reaguje. Paralelnie do międzyrządowej procedury art. 7 TUE, naruszanie praworządności w Polsce staje się w coraz większym stopniu przedmiotem procedur uruchamianych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Te właśnie problemy są głównym przedmiotem rozważań w niniejszej książce. Najpierw przypomina się rudymentarne informacje o statusie i roli Trybunału Sprawiedliwości UE, bowiem w tzw. narracji politycznej znaczenie Trybunału bywa wypaczane, a jego rola podważana. Następnie szczegółowej analizie poddano najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym Trybunał potwierdził swoją kompetencję do zajmowania się kwestią praworządności (w tym przede wszystkim niezależności sądownictwa) jako ważnej „dziedziny objętej prawem Unii” (art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE): wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 lutego 2018 r. w sprawie C-64/16 Associaçao Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Conta) oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie C-216/18 PPU LM (sprawa Celmer), w którym Trybunał wskazał, że sądy państw członkowskich mogą brać pod uwagę stan praworządności w państwie członkowskim, uzależniając od tego zakres realizacji współpracy określonej prawem UE. Następstwa wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-216/18 PPU LM (sprawa Celmer) nie ograniczają się do Europejskiego Nakazu Aresztowania. Wskazuje on na możliwości uzależnienia zakresu korzystania ze środków i procedur unijnej przestrzeni prawnej od stanu praworządności w Polsce. Podsumowanie książki zawiera natomiast wnioski natury politycznej i prawnej wynikające z poprzedzających rozdziałów, odwołujące się do następstw narastającego stanu niepraworządności w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze [Contents] Studia [Studies] Ryszard Zięba: [Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego [Contemporary Challenges and Threats to International Security], doi 10.7366/020909613201601, s. 9–32; Rodolfo Ragionieri: Complexity and Change in the International System, doi 10.7366/020909613201602, s. 33–46; Bogdan Koszel: Problem uchodźców w Unii Europejskiej (2015–2016) w polityce Niemiec i Francji [The Refugee Problem in the European Union (2015–2016) in German and French Policies], doi 10.7366/020909613201603, s. 47–64; Stanisław Bieleń: Историческая память в польско-российских отношениях [Historical Remembrance in Polish-Russian Relations], doi 10.7366/020909613201604, s. 65–80; Agata Włodkowska-Bagan: Zaufanie w stosunkach międzynarodowych – theoria et praxis [Trust in Foreign Policy – Theoria et Praxis], doi 10.7366/020909613201605, s. 81–100; Marcin Kaczmarski: Nowy Jedwabny Szlak i Eurazjatycka Unia Gospodarcza: chińska i rosyjska praktyka budowy wpływów w Azji Centralnej [The New Silk Road and the Eurasian Economic Union: Two Visions of the Regional International Order], doi 10.7366/020909613201606, s. 101–116; Radosław Fiedler: Negocjacje amerykańsko-irańskie w kwestii nuklearnej. Analiza na podstawie modelu negocjacji nastawionych na współpracę „wygrana–wygrana” [US–Iran Negotiations on the Nuclear Issue. An Analysis Based on the Win-Win Negotiation Model Geared Towards Cooperation], doi 10.7366/020909613201607, s. 117–132; Ewelina Waśko-Owsiejczuk: Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku – cele, zadania i inicjatywy ONZ po zakończeniu II wojny w Zatoce Perskiej [United Nations Assistance Mission for Iraq – UN’s Aims, Tasks and Initiatives after the Second Gulf War], doi 10.7366/020909613201608, s. 133–154; Arkadiusz Domagała: Przesłanki i bariery interwencji humanitarnej na przykładzie Libii (2011) i Syrii (2013) [Reasons for and Barriers to Humanitarian Intervention on the Example of Libya (2011) and Syria (2013)], doi 10.7366/020909613201609, s. 155–174; Rafał Kobis: Ar-rabīˁ al-ˁarabī? Stosunek ludności berberyjskiej do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Tunezji i Libii [Ar-rabīˁ al-ˁarabī? The Attitude of the Berber Population to the Events of the ‘Arab Spring’ in Tunisia and Libya], doi 10.7366/020909613201610, s. 175–190; Maciej Raś: Aktywność międzynarodowa regionów (paradyplomacja) w ujęciu teoretycznym [International Activity of Regions (Paradiplomacy) in Theoretical Approach], doi 10.7366/020909613201611, s. 191–214; Joanna Dobkowska: Partnerstwo strategiczne czy faktyczne? Potencjał relacji australijsko-indonezyjskich w kształtowaniu ładu regionalnego [Strategic Partnership or Partnership for Real – The Role of Australia–Indonesia Relations in Shaping the Regional Order], doi 10.7366/020909613201612, s. 215–230; Tomasz Pawłuszko: Debata wokół dydaktyki stosunków międzynarodowych [Debate on the Didactics of International Relations], doi 10.7366/020909613201613, s. 231–246; Iwona Wyciechowska: Turystyka międzynarodowa jako ważny komponent międzynarodowego obrotu osobowego – przyczynek do tematu [International Tourism as an Important Component of International Flows of People – An Outline], doi 10.7366/020909613201614, s. 247–264. Sprawozdania [Reports] Tomasz Pawłuszko: Relacja z konferencji „Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie między narodowym” – Podzamcze k. Chęcin, 12–13 maja 2016 r. [Report on the conference titled “Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym” [Polish Foreign Policy in the Changing International Order], Chęciny, 12–13 May 2016], s. 265–268. Recenzje [Book Reviews] Justyna Zając: Oliver Stuenkel, Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order, s. 269–272; Alicja Curan (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Numer poświęcony tematyce państwa prawa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych w kontekście porównawczym. Zbliżanie się systemów prawnych powoduje, że podejście do zagadnienia państwa prawa w obu krajach, a także różnice występujące w systemie prawa cywilnego w Polsce i prawa precedensowego w Stanach Zjednoczonych stają się ważne dla naukowców, zajmujących się aktualną problematyką prawną. Publikacja przygotowana w związku z dwudziestą rocznicą działalności Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW stanowi ważny wkład w dyskusję o różnicach i podobieństwach w zakresie pojęcia państwa prawa i jego ewolucji, podziału władzy, roli sądów oraz samorządów lokalnych w Polsce i za oceanem.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7059-926-3
1. Aspekt historyczno prawny testu legalności; 2. Aspekt aksjologiczny testu legalności; 3. Aspekt instytucjonalny testu legalności; 4. Aspekt proceduralny testu legalności; 5. Aspekt substancjalny testu legalności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89620-24-8
1. Społeczeństwo. Państwo. Prawo: Normy społeczne i ich rola w społeczeństwie; Państwo a prawo; Źródła prawa. 2. Norma prawna. Przepis prawny. Akt prawny: Różnice znaczenia pojęć: "przepis prawny", "norma prawna"; Struktura przepisu prawnego; Typologia przepisów prawnych; Struktura normy prawnej; Klasyfikacja norm prawnych; Akt normatywny - pojęcie i budowa; Zasady prawa; Język prawny a język prawniczy. 3. Norma prawna jako regulator rzeczywistości społecznej: Stosunek prawny; Fakty prawne; Gałęzie prawa. 4. System prawa. Jego charakterystyka: Pojęcie systemu prawa. Więzi między normami prawnymi w systemie prawa; Hierarchiczność systemu prawa. Kryteria hierarchii systemu prawa; Niesprzeczność systemu prawa. Reguły kolizyjne I i II stopnia; Zupełność systemu prawa . Zupełność w sferze stanowienia prawa i w sferze stosowania prawa. Luki w prawie. Reguły wnioskowań prawniczych; Obowiązywanie prawa. 5. Stosowanie prawa: Pojęcie stosowania prawa; Etapy stosowania prawa; Wykładnia prawa. 6. System prawa wewnątrzpaństwowego a inne systemy normatywne: System prawa wewnątrzpaństwowego a system prawa międzynarodowego publicznego; System prawa RP a system prawa Unii Europejskiej; Prawo a moralność. 7. Przestrzeganie prawa. Praworządność: Formalna i materialna koncepcja praworządności; Przestrzeganie prawa w sferze stanowienia i w sferze stosowania prawa; Formalne (instytucjonalne) gwarancje praworządności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60662-58-8
Cz.I Krytyka zasad funkcjonowania administracji publizcnej III RP, Cz.II Zasada praworządności, Cz.III Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego, Cz.IV Problemy prawa publicznego, Cz.V Zagadnienia sprawnego działania administracji publicznej, Cz.VI Z problemtyki upartyjnienia adminsitracji publicznej, 7. Niektóre zagadnienia funkcji kontrolnej sejmu, 8. Zasady ogólne postepwoania administracyjnego, 9. Europejski kodeks dobrej adminsitracji, 10. O zagadnieniach metod badawczych w nauce administracji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Authority data
Legalność - a praworządność (hasło przedmiotowe)
Authority data
Praworządność (hasło przedmiotowe)
Authority data
Praworządność - kontrola (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again