Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(7)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(1)
Author
Radwański Zbigniew
(3)
Panowicz-Lipska Janina
(2)
Brzozowski Adam
(1)
Czachórski Witold
(1)
Grycner Stanisław
(1)
Katner Wojciech J
(1)
Kremer Elżbieta
(1)
Rajski Jerzy
(1)
Safjan Marek
(1)
Skowrońska-Bocian Elżbieta
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Prawo zobowiązaniowe
(7)
Prawo cywilne
(4)
Prawo rzeczowe
(2)
Umowa
(2)
Gospodarstwo rolne
(1)
Konkurencja
(1)
Prawo handlowe
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Spadek
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-415-7
1. Ustawowe przystąpienie do długu przez nabywcę gospodarstwa rolnego, 2. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny wytworzony w gospodarstwie rolnym, 3. Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 4. Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 5. Egzekucja zobowiązań z gospodarstwa rolnego, 6. Wnioski końcowe i uwagi de lege fere nda
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne : zagadnienia podstawowe / Stanisław Grycner. - Poznań, Wrocław : PASSAT - Paweł Pietrzyk , 2004. - 156, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-88544-43-8
1. Część ogólna prawa cywilnego; 2. Prawo rzeczowe; 3. Zobowiązania - część ogólna; 4. Zobowiązania - część szczegółowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-000-7
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Prywatnego ; T. 7.)
ISBN: 83-7247-654-3
Cz. I Umowy regulujące przeniesienie praw: R.1 Sprzedaż R.2 Dostawa; R.3 Zamiana; R.4 Kontraktacja; R.5 Darowi zna. Cz. II Umowy odnoszące się do świadczenia usług: R.6 Umowa o dzieło; R.7 Umowa o roboty budowlane; R.8 Zlecenie; R.9 Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia; R.10 Umowa agencyjna; R.11 Umowa komisu; R.12 Przechowanie; R.13 Umowa składu; R.14 Umowa przewozu; R.15 Umowa spedycji; R.16 Umowa o podróż; R.17 Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Prywatnego ; T. 8.)
ISBN: 83-7387-261-2
Cz. I Umowy regulujące używanie rzeczy: R.1 Najem; R.2 Dzierżawa; R.3 Użyczenie; R.4 Leasing. Cz. II Umowy regulujące stosunki kredytowe: R.5 Pożyczka; R.6 Depozyt nieprawidłowy; R.7 Umowa rachunku bankowego. Cz. III Zabezpieczenia wierzytelności: R.8 Poręczenie; R.9 Umowa gwarancji bankowej; R.10 Akredytywa. Cz. IV Umowy o funkcji alimentacyjnej: R.11 Renta; R.12 Dożywocie. Cz. V Ubezpieczenia gospodarcze: R.13 Umowa ubezpieczenia. Cz. VI Różne stosunki prawne: R.14 Przyrzeczenie publiczne; R.15 Gra i zakład; R.16 Ugoda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-571-9
Wprowadzenie; Umowy regulujące przeniesienie praw; Umowy regulujące używanie rzeczy; Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług; Umowy regulujące stosunki kredytowe; Zabezpieczenia wierzytelności; Umowy o funkcji alimentacyjnej; Ubezpieczenia gospodarcze; Umowa spółki w systemie prawnym; Przekaz i papiery publiczne; Gra i zakład; Ugoda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-372-5
Wiadomości wprowadzające; Cz. ogólna: Istota zobowiązania; Treść i rodzaje świadczenia; Wielość wierzycieli albo dłużników; Powstanie zobowiązań w ogólności; Umowy; Bezpodstawne wzbogacenie; Czyny niedozwolone; Wykonanie zobowiązań; Skutki niewykonania zobowiązań; Wygaśnięcie zobowiązań; Przejście praw i obowiązków wynikających z zobowiązań; Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika; Cz. szczegółowa: Sprzedaż; Zamiana; Dostawa; Kontraktacja; Umowa o dzieło; Umowa o roboty budowlane; Najem; Dzierżawa; Użyczenie; Pożyczka; Umowa rachunku bankowego; Zlecenie; Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia; Umowa agencyjna; Umowa leasingu; Komis; Przewóz; Spedycja; Przechowanie; Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady; Umowa składu; Umowa ubezpieczenia; Spółka; Darowizna; Renta; Dożywocie; Poręczenie i gwarancja bankowa; Ugoda; Przekaz; Przyrzecznie publiczne; Papiery wartościowe i znaki legitymacyjne; Weksel; Czek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (3 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again