Form of Work
Książki
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Brzozowski Adam
(2)
Jastrzębski Jacek
(2)
Kaliński Maciej
(2)
Skowrońska-Bocian Elżbieta (1948- )
(2)
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Kocot Wojciech J
(1)
Majewski Kamil
(1)
Małecka Elżbieta
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Owczarczuk Sławomir
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Przywora Bogusław
(1)
Półtorak Magdalena
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Strzępek Łukasz
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Prawo zobowiązań
(3)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Broń palna
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Emerytura
(1)
Globalizacja
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Macierzyństwo
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Małżeństwo
(1)
Migracje
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
Nieodpłatna pomoc prawna
(1)
Obowiązek udzielenia informacji
(1)
Ochrona informacji niejawnych
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo miejscowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo o cudzoziemcach
(1)
Prawo o ustroju sądów powszechnych
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przepisy porządkowe
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorząd województwa
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym
(1)
Stosunek służbowy służb mundurowych
(1)
Służba więzienna
(1)
Transport kolejowy
(1)
Transport pasażerski
(1)
Uchodźcy
(1)
Umowa
(1)
Urząd Transportu Kolejowego
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Wspólnota samorządowa
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zaświadczenia
(1)
Świadczenia rodzinne
(1)
Światowy Pakt w sprawie Migracji (2018)
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
3 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 1)
Temat: Polityka bezpieczeństwa ; Prawo miejscowe ; Samorząd terytorialny ; Wspólnota samorządowa ; Cudzoziemcy ; Prawo o cudzoziemcach ; Nieodpłatna pomoc prawna ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo międzynarodowe ; Migracje ; Globalizacja ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Społeczeństwo obywatelskie ; Małżeństwo ; Osoby z zaburzeniami psychicznymi ; Emerytura ; Prawo rodzinne ; Świadczenia rodzinne ; Macierzyństwo ; Służba więzienna ; Stosunek służbowy służb mundurowych ; Transport kolejowy ; Urząd Transportu Kolejowego ; Administracja samorządowa ; Zamówienia publiczne ; Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016) ; Światowy Pakt w sprawie Migracji (2018) ; Uchodźcy ; Polityka migracyjna ; Bezpieczeństwo prawne ; Prawo podatkowe ; Podatek od towarów i usług ; Samorząd gminny ; Umowa ; Obowiązek udzielenia informacji ; Ochrona informacji niejawnych ; Administracja publiczna ; Postępowanie administracyjne ; Broń palna ; Prawo administracyjne ; Asystenci sędziów ; Postępowanie cywilne ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Milczenie i bezczynność administracji ; Zaświadczenia ; Przedsiębiorcy ; Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym ; Postępowanie sądowoadministracyjne ; Majątek wspólny małżonków ; Ustrój majątkowy małżeński ; Zabezpieczenie wierzytelności ; Prawo zobowiązań ; Osoby z niepełnosprawnością ; Transport pasażerski ; Przepisy porządkowe ; Wykluczenie społeczne ; Prawodawstwo ; Samorząd województwa ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and theoretical issues: Local government and security - national solutions based on a decentralized unitary state; Free legal assistance as an instrument in protecting the rights of foreigners in the Republic of Poland - a contribution to the discussion; Global population migrations as a threat to the existence and proper functioning of civil society institutions. Selected issues; Is the ban on entering into marriage for people with mental disorders and impaired mental capacity necessary to ensure adequate protection for marriage and the family?; A few remarks on legal aspects regarding the so-called “Maternity pension”. Public law issues: The expiration of the service relationship of an officer of the Prison Service in the Polish legal system; Rights of the President of the Office of Rail Transport Regarding the Supervision Over Maintaining the Administrator’s Independence in the Light of the Draft of Amendment to the Law on Rail Transport (UC139); Local government servicing units as a central contracting authority; Educational (?) function of international law. A few notes based on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and Global Compact on Refugees. Legal-financial issues: Reliable taxpayer = safe taxpayer?; Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT). Procedural issues: Obligations of public administration to provide information from the case file; Administrative seizure of firearms. Legislative policy of the state in relation to citizens legally possessing firearms; On the power of judge’s assistants to issue orders - comments pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure; About the certifying decision - comments under art. 122f Code of Administrative Procedure; The rights of the entrepreneur under audit to use protection measures before an administrative court. Private law issues: Liability of spouses remaining in the system of joint property for the obligations of one of them and anti-enforcement actions as a means of substantive defence of the debtor’s spouse; Legal status of the succession manager; Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 22 August 2019, file ref. No.: II SA / Sz 597/19 (critical gloss).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8160-909-8
Rozdział I Wiadomości wstępne: 1. Pojęcie prawa zobowiązań; 2. Źródła prawa zobowiązań; 3. Systematyka podręcznika. Rozdział III Treść i rodzaje świadczenia: 1. Pojęcie świadczenia; 2. Oznaczenie świadczenia; 3. Świadczenia w zobowiązaniach przemiennych i z upoważnieniem przemiennym; 4. Możliwość świadczenia; 5. Rodzaje świadczeń. Rozdział IV Wielość dłużników albo wierzycieli: 1. Uwagi ogólne; 2. Solidarność dłużników; 3. Sytuacja dłużników solidarnych w czasie trwania zobowiązania; 4. Solidarność wierzycieli; 5. Zobowiązania podzielne i niepodzielne. Rozdział V Powstanie zobowiązań – zagadnienia ogólne. Rozdział VI Umowy: 1. Umowy jako źródło zobowiązań; 2. Treść i forma umów; 3. Wzorce umowne; 4. Niedozwolone klauzule umowne; 5. Umowa przedwstępna; 6. Umowy o świadczenie przez osobę trzecią lub na rzecz osoby trzeciej; 7. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. Rozdział VII Bezpodstawne wzbogacenie: 1. Pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia i jego unormowanie; 2. Nienależne świadczenie; 3. Zbieg roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia z innymi roszczeniami. Rozdział VIII Czyny niedozwolone: 1. Uwagi wstępne; 2. Odpowiedzialność za własne czyny; 3. Wyrządzenie szkody przez kilka osób; 4. Szkoda na osobie; 5. Krzywda; 6. Przedawnienie roszczeń deliktowych; 7. Ciężar dowodu; 8. Zbieg odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej; 9. Odpowiedzialność przedkontraktowa; 10. Odpowiedzialność władzy publicznej; 11. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem aktu normatywnego; 12. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem orzeczenia lub decyzji; 13. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia lub decyzji; 14. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego; 15. Odpowiedzialność na zasadzie słuszności; 16. Odpowiedzialność za cudze czyny; 17. Odpowiedzialność za powierzenie i za podwładnego; 18. Odpowiedzialność za zwierzęta; 19. Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie bądź spadnięcie; 20. Odpowiedzialność za zawalenie się budowli bądź oderwanie jej części; 21. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny; 22. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem przedsiębiorstw i użyciem elementarnych sił przyrody; 23. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem mechanicznych środków komunikacji; 24. Odpowiedzialność za szkody poniesione w cudzym lub wspólnym interesie; 25. Akcja prewencyjna; 26. Odpowiedzialność deliktowa za szkody związane z ludzką prokreacją. Rozdział IX Wykonanie zobowiązań: 1. Uwagi ogólne o wykonaniu zobowiązań; 2. Przedmiot wykonania. Osoby uczestniczące w wykonaniu zobowiązania; 3. Miejsce i czas wykonania; 4. Wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych; 5. Zasada pacta sunt servanda. Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus); 6. Prawo zatrzymania; 7. Dowody wykonania zobowiązań. : 1. Uwagi ogólne. Systematyka i zakres regulacji; 2. Ogólne założenia odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania; 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza ex contractu; 4. Zakres okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność; 5. Niemożliwość świadczenia; 6. Zwłoka i opóźnienie; 7. Nieuchronne (przewidywane, uprzednie, antycypacyjne) naruszenie zobowiązania; 8. Kara umowna; 9. Zwłoka wierzyciela. Rozdział XII Zmiana wierzyciela lub dłużnika: 1. Uwagi ogólne; 2. Zmiana wierzyciela; 3. Zmiana dłużnika. Rozdział XIII Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika: 1. Pojęcie, cel i unormowanie ochrony.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8160-909-8
R. 1 Informacje wstępne; R. 2 Umowa sprzedaży; R. 3 Umowa zamiany; R. 4 Umowa dostawy; R. 5 Kontraktacja; R. 6 Umowa o dzieło; R. 7 Umowa o roboty budowlane; R. 8 Najem; R. 9 Dzierżawa; R. 10 Bezczynszowe użytkowanie gruntów rolnych; R. 11 Użyczenie; R. 12 Pożyczka; R. 13 Umowa kredytu; R. 14 Umowa rachunku bankowego; R. 15 Zlecenie; R. 16 prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia; R. 17 Umowa agencyjna; R. 18 Umowa leasingu; R. 19 Umowa komisu; R. 20 Umowa przewozu; R. 21 Umowa spedycji; R. 22 Przechowanie; R. 23 Depozyt nieprawidłowy; R. 24 Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady; R. 25. Umowa składu; R. 26 Umowa ubezpieczenia; R. 27 Spółka; R. 28 Darowizna; R. 29 Przekazanie nieruchomości; R. 30 Renta; R. 31 Dożywocie; R. 32 Poręczenie; R. 33 Gwarancja bankowa; R. 34 Ugoda; R. 35 Przyrzeczenie publiczne; R. 36 Przekaz; R. 37 Akredytywa; R. 38 Papiery wartościowe i znali legitymacyjne w ogólności; R. 39 Weksel; R. 40 Czek; R. 41 Obligacje; R. 42 Umowy nienazwane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again