Forma i typ
Książki
(4)
Dostępność
dostępne
(3)
tylko na miejscu
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Autor
Bolechów Bartosz
(1)
Czaplicki Kazimierz
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Jarosz Zdzisław
(1)
Kisielewicz Andrzej
(1)
Rymarz Ferdynand
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(4)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Temat
Prawo wyborcze
(3)
Konstytucja
(2)
Sejm
(2)
Senat
(2)
Dyskryminacja
(1)
Finanse publiczne
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Parlament
(1)
Państwo
(1)
Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo Wyborcze
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawodawstwo
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Referendum
(1)
Rzecznik praw dzieci
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Sądownictwo
(1)
Tortury
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Trybunał stanu
(1)
Wolność
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Życie
(1)
4 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 978-83-7059-779-5
Prawo i system wyborczy w świetle realizacji postanowień konstytucji; Organizacja pracy i struktura wewnętrzna Sejmu; Regulamin Sejmu w świetle postanowień konstytucji i zasad autonomii; Konstytucyjne i polityczne determinanty statusu posła i senatora; Dwuizbowość parlamentu; Proces ustawodawczy; Funkcja parlamentarnej kontroli działalności rządu; Funkcja kreacyjna Sejmu i Senatu; Parlament i procesy integracyjne.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 342 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski. - Stan na 1.01.2006 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2006. - 758, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-273-1
Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawa wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10 Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 14. Ustrój sądownictwa. 15. Trybunały. 16. Samorząd terytorialny i prawo wyborcze do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20 Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 342 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Samorządowe prawo wyborcze : komentarz / Kazimierz Czaplicki, Bogusław Dauter, Andrzej Kisielewicz, Ferdynand Rymarz. - Stan prawny na 15.06.2006 r. Uwzględnia zmiany mające zastosowanie do kadencji 2006-2010. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 535 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-795-5
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin rad powiatów i sejmików województw
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej