Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Bolechów Bartosz
(1)
Czaplicki Kazimierz
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Jarosz Zdzisław
(1)
Kisielewicz Andrzej
(1)
Rymarz Ferdynand
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Prawo wyborcze
(3)
Konstytucja
(2)
Sejm
(2)
Senat
(2)
Dyskryminacja
(1)
Finanse publiczne
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Parlament
(1)
Państwo
(1)
Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo Wyborcze
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawodawstwo
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Referendum
(1)
Rzecznik praw dzieci
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Sądownictwo
(1)
Tortury
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Trybunał stanu
(1)
Wolność
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Życie
(1)
4 results Filter
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 978-83-7059-779-5
Prawo i system wyborczy w świetle realizacji postanowień konstytucji; Organizacja pracy i struktura wewnętrzna Sejmu; Regulamin Sejmu w świetle postanowień konstytucji i zasad autonomii; Konstytucyjne i polityczne determinanty statusu posła i senatora; Dwuizbowość parlamentu; Proces ustawodawczy; Funkcja parlamentarnej kontroli działalności rządu; Funkcja kreacyjna Sejmu i Senatu; Parlament i procesy integracyjne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski. - Stan na 1.01.2006 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2006. - 758, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-273-1
Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawa wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10 Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 14. Ustrój sądownictwa. 15. Trybunały. 16. Samorząd terytorialny i prawo wyborcze do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20 Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Samorządowe prawo wyborcze : komentarz / Kazimierz Czaplicki, Bogusław Dauter, Andrzej Kisielewicz, Ferdynand Rymarz. - Stan prawny na 15.06.2006 r. Uwzględnia zmiany mające zastosowanie do kadencji 2006-2010. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 535 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-795-5
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin rad powiatów i sejmików województw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again