Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(13)
Author
Bąkiewicz Marcin
(1)
Guz Tadeusz
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Jarosz Zdzisław
(1)
Materska-Sosnowska Anna
(1)
Pałubska Maria R
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Sokala Andrzej
(1)
Urbaniak Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Prawo wyborcze
(13)
Wybory
(7)
Państwo
(3)
Prawo państwowe
(3)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(2)
Ankieta
(1)
Gebethner, Stanisław
(1)
Głosowanie
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Parlament
(1)
Państwowa Komisja Wyborcza
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo kanoniczne
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Referendum
(1)
Sejm
(1)
Senat
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-566-4
1. Zasada wolnych wyborów i jej wpływ na organizację administracji wyborczej: Istota i treść wolnych wyborów; Zasada wolnych wyborów a dyrektywy organizacji administracji wyborczej; Modele organizacji administracji wyborczej we współczesnym świecie demokratycznym; Konkluzje; 2. Stałe organy wyborcze w RP: Państwowa Komisja Wyborcza; Komisarze wyborczy; Konkluzje; 3. Organy wyborcze o niestałym charakterze: Okręgowe komisja wyborcze; Rejonowe komisje wyborcze; Terytorialne komisje wyborcze; Obwodowe komisje wyborcze; Konkluzje; 4. Wyborczy aparat pomocniczy: Krajowe Biuro Wyborcze; Pełnomocnicy do spraw wyborów; Konkluzje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-187-5
1.Prezydent jako najwyższy przedstawiciel państwa w porozumieniach Okrągłego Stołu i pracach konstytucyjnych w latach 1989-1991; 2. Rozdział kościoła i państwa w Polsce na przełomie XX/XXI wieku; 3. Zarys problematyki systemu rządów w Polsce; 4. Współczesne rządy wobec wyzwań nowego modelu zarządzania; 5. Konstytucyjne zasady tworzenia rządu przy braku jednopartyjnej większości parlamentarnej w brytyjskiej Izbie Gmin; 6. Instytucje Unii Europejskiej z perspektywy Traktatu Lizbońskiego; 7. Status członków Parlamentu Europejskiego w prawie wspólnotowym; 8. Wybory do Senatu: wybrane zagadnienia zachowań wyborczych w latach 2001-2001; 9. System wyborczy do Sejmu w Polsce Ludowej- rys historyczny; 10. Retoryka polityczna Narodowego Komitetu Wyborczego Stronnictw Demokratycznych w kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (grudzień 1918- styczeń 1919 roku); 11. Partie polityczne i zachowania wyborcze w postdewolucyjnym Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 978-83-7059-779-5
Prawo i system wyborczy w świetle realizacji postanowień konstytucji; Organizacja pracy i struktura wewnętrzna Sejmu; Regulamin Sejmu w świetle postanowień konstytucji i zasad autonomii; Konstytucyjne i polityczne determinanty statusu posła i senatora; Dwuizbowość parlamentu; Proces ustawodawczy; Funkcja parlamentarnej kontroli działalności rządu; Funkcja kreacyjna Sejmu i Senatu; Parlament i procesy integracyjne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Wiesław Skrzydło. - Wyd. 6 zm. Stan prawny na 15.09.2010 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2010. - 467, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-89468-89-5
Przedmowa; R.1 Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego; R.2 Źródła prawa konstytucyjnego; R.3 Prawo konstytucyjne w latach 1944-1989; R.4 Transformacja ustroju politycznego w latach 1980-1997; R.5 Przygotowanie, uchwalenie i ogólna ch-ka Konstytucji z 1997r.; R.6 Konstytucyjne zasady ustroju; R.7 Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; R.8 Konstytucyjny system źródeł prawa; R.9 System organów państwowych w świetle konstytucji; R.10 Prawo wyborcze; R.11 Sejm i Senat; R.12 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej R.13 Rada Ministrów i administracja rządowa; R.14 Ustrój prawny samorządu terytorialnego; R.15 Sądy i trybunały; R.16 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; R.17 Konstytucyjne aspekty akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Studia Wyborcze. Tom 1/2006. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006. - 156 s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Studia Wyborcze / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; red. nacz. Krzysztof Skotnicki ISSN 1898-00-82 ; Tom 1/2006)
O potrzebie i walorach prawa wyborczego; Ewolucja ustawodawstwa wyborczego w Republice Słowackiej po 1990 roku; Istota formuły demokratycznych wyborów- kilka refleksji teoretycznych i terminologicznych; Prezydencka kampania wyborcza Lecha Kaczyńskiego w 2005 roku- zastosowanie marketingu politycznego; Socjologiczne badania wyborcze; Popularność Samoobrony a potencjał społeczno- ekonomiczny u kapitał społeczny gmin wiejskich województwa łódzkiego w 2005 roku; Chorwacki wyborczy kodeks etyki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Studia Wyborcze. Tom 2/2006. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006. - 133, [3] s. ; 24 cm.
(Studia Wyborcze / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; red. nacz. Krzysztof Skotnicki ISSN 1898-00-82 ; Tom 2/2006)
Selekcja i zgłaszanie kandydatów w wyborach parlamentarnych w świetle standardów wyborów demokratycznych; Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum z rozdziału XXXI Kodeksu karnego; Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004 roku w Polsce; Środki oddziaływania reklamy w kampaniach wyborczych; Wybory 2005 roku i ich konsekwencje w dyskursie prasowym. Przykład "Tygodnika Powszechnego"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Studia Wyborcze. Tom 3/2007. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2007. - 140 s. : tab. ; 24.
(Studia Wyborcze / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; red. nacz. Krzysztof Skotnicki ISSN 1898-00-82 ; Tom 3/2007)
Blokowanie list w wyborach samorządowych- nowelizacja ordynacji wyborczej i jej skutki na przykładzie wyborów do rad miast wojewódzkich; Ochrona prawa wyborczego w słowackim systemie konstytucyjnym i w systemach państw Grupy Wyszehradzkiej; Wybory i reprezentacja polityczne kobiet; Instytucjonalizacja prawna funkcji wyborczej partii politycznych w wyborach samorządowych w Polsce; Atrakcyjność wyborcza kandydatów na radnych w wyborach samorządowych w Polsce 2006 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Studia Wyborcze. Tom 4/2007. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2007. - 164 s. : tab. ; 24 cm.
(Studia Wyborcze / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; red. nacz. Krzysztof Skotnicki ISSN 1898-00-82 ; Tom 4/2007)
Optymalizacja formuły wyborczej. Dylematy wyboru ordynacji proporcjonalnej czy większościowej; Referendalny charakter aktu legitymizującego przystąpienie Polski do unii Europejskiej; Głosowanie przez pełnomocnika; Szwedzki system wyborczy- rany instytucjonalne i polityczne; Organy wyborcze na Węgrzech
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Studia Wyborcze. Tom 7/2009. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009. - 128 s. : tab. ; 24 cm.
(Studia Wyborcze / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; red. nacz. Krzysztof Skotnicki ISSN 1898-00-82 ; Tom 7/2009)
1. W poszukiwaniu nowych dróg dla głosowania i ich wpływ na aktywność wyborców; 2. Głosowanie w korespondencyjne- wskazówki dla Polski?; 3. Binominalny system wyborczy; 4. Referendum na Ukrainie: teoria i praktyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Studia Wyborcze. Tom 9/2010. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2010. - 166, [2] s. : tab. ; 24 cm.
(Studia Wyborcze / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; red. nacz. Krzysztof Skotnicki ISSN 1898-00-82 ; Tom 9/2010)
1. Dylematy wyboru systemu wyborczego we współczesnych demokracjach- kontekst ordynacji do Sejmu i Senatu RP; 2. Zastosowanie wybranych metod statystycznych w badaniach systemów wyborczych; 3. Wybory- obywatelskim głosem czy martwą literą prawa?; 4. Polacy w wyborach do Parlamentu Europejskiego; 5. Prawa wyborcze młodzieży; 6. Wpływ węgierskiego systemu wyborczego na wyniki wyborów do Zgromadzenia Krajowego i Parlamentu Europejskiego w latach 1990-2009.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Studia Wyborcze. Tom 10/2010. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2010. - 144, [4] s. : rys. ; 24 cm.
(Studia Wyborcze / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; red. nacz. Krzysztof Skotnicki ISSN 1898-00-82 ; Tom 10/2010)
1. Dlaczego obecny model podziału na okręgi wyborcze do Parlamentu Europejskiego w Polsce jest wadliwy i czy jest dla niego alternatywa?; 2. Klasyfikacje systemów wyborczych państw pokomunistycznych: porównawczych: porównanie mocy analitycznej i predykcyjnej; 3. Wpływ dziewiętnastowiecznych reform wyborczych na rozwój brytyjskiego parlamentaryzmu; 4. Projekty reform sposobu głosowania w wyborach do izby Gmin i kadencji parlamentu w Wielki Brytanii; 5. Poglądy Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej na sprawy wyborcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-2056-4
1. Geneza, filozofia i międzynarodowy kontekst prawa polskiego: Prawo rzymskie a kultura prawna w Polsce; Filozoficznoprawny kontekst polskiego prawa; Aksjologiczne podstawy prawa polskiego; Współczesne prawo polskie w perspektywie teoretycznej; Status prawno międzynarodowy Polski współczesnej; 2. Prawo konstytucyjne, administracyjne i procedura administracyjna oraz prawo wyborcze: Prawo konstytucyjne RP; Polski Trybunał Konstytucyjny w okresie transformacji; Polskie prawo wyborcze- stan aktualny i propozycja zmian; Postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji; 3. Prawo cywilne i procedura cywilna oraz prawo rodzinne i prawo prywatne międzynarodowe: Prawo cywilne- część ogólna; Prawo rzeczowe; Prawo własności intelektualnej; Zarys charakterystyki prawa zobowiązań na tle polskiego systemu prawa cywilnego; prawo spadkowe; Polskie postępowanie cywilne; prawo rodzinne. Kanoniczne prawo małżeńskie; Nowe prawo prywatne międzynarodowe w Polsce; 4. Prawo karne, karne wykonawcze i procedura karna: Polskie prawo karne; Polskie prawo karne wykonawcze- wybrane instytucje; Współczesny obraz polskiej procedury karnej na tle standardów europejskich; 5. Prawo finansowe, gospodarcze i prawo spółek oraz prawo pracy: Prawo finansowe; Publiczne prawo gospodarcze; Prywatne prawo gospodarcze; Prawo spółek; Układy zbiorowe pracy w Polsce- problematyka stron układu; 6. Prawo wyznaniowe i polskie praw3o kanoniczne: prawo wyznaniowe w Polsce; Polski prawo kanoniczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-051-6
1. Zasady prawa wyborczego do samorządu terytorialnego: Wprowadzenie; Zasada powszechności wyborów; Zasada równości wyborów; Zasada bezpośredniości wyborów; Zasada tajności głosowania; Zasada wyborów większościowych; Zasada wyborów proporcjonalnych. 2. Wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego (1990-2006): Wprowadzenie; Organy wyborcze; Kampania wyborcza; Finansowanie wyborów; Sposób głosowania i ustalanie wyników głosowania; system wyborczy a ustalanie wyników wyborów; Protesty wyborcze i ważność wyborów. 3. Wybory bezpośrednie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: Wprowadzenie; Regulacje ustawowe wyborów bezpośrednich wójta, burmistrza i prezydenta miasta; Praktyka pierwszych bezpośrednich wyborów. 4. Wybory a system partyjny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again