Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(19)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(19)
Author
Barcz Jan (1953- )
(6)
Górka Maciej
(4)
Wyrozumska Anna (1953- )
(4)
Korycki Stefan
(3)
Kuciński Jerzy
(3)
Bielska-Brodziak Agnieszka
(1)
Bokajło Wiesław
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Duczkowska-Piasecka Małgorzata
(1)
Frąckowiak-Adamska Agnieszka
(1)
Fuchs Dariusz
(1)
Galster Jan
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Kaczor Jacek
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Kornobis-Romanowska Dagmara
(1)
Kowalewski Eugeniusz
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
McCormick John
(1)
Michałowska-Gorywoda Krystyna
(1)
Mogilski Władysław Wojciech
(1)
Morawski Lech
(1)
Myszogląd Marcin
(1)
Niedzielska Katarzyna
(1)
Pacześniak Anna
(1)
Pietrzykowski Tomasz
(1)
Rodak Lidia
(1)
Saługa Paweł
(1)
Serwach Małgorzata
(1)
Stępień Michał
(1)
Szymczukiewicz Magdalena
(1)
Tkacz Sławomir
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wilczyńska Aleksandra
(1)
Witkowski Piotr
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Żak Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(20)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Prawo wspólnotowe europejskie
(19)
Instytucje europejskie
(10)
Unia Europejska
(9)
Integracja europejska
(8)
Prawo
(6)
Parlament Europejski
(5)
Polska
(4)
Rada Europy
(4)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(3)
Harmonizacja prawa
(3)
Jednolity rynek UE
(3)
Prawa człowieka
(3)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(3)
Ochrona środowiska
(2)
Swobodny przepływ towarów
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Wspólna Polityka Rolna UE
(2)
Cło
(1)
Dylomacja
(1)
Ekologia
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Gleba
(1)
Globalizacja
(1)
Internet
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komitet Regionów
(1)
Migracje
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Obiektywność
(1)
Obrót towarowy
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Odpady
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Podatek
(1)
Polityka
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Powietrze
(1)
Pośrednictwo
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo socjalne
(1)
Przyroda
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Reasekuracja
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Rosja
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spoleczeństwo informacyjne
(1)
Spółka europejska
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
System obronny państwa
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Umowa
(1)
Unia Europesjka
(1)
Wody śródlądowe
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Subject: place
Polska
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7387-811-4
Cz. I Założenie, 1.Istota spółki europejskiej, 2. Utworzenie Societas europaea, 3. Przeniesienie siedziby europejskiej spółki akcyjnej. Cz. II Funkcjonowanie, 4. Ustrój spółki akcyjnej, 5. Walne zgromadzenie SE, 6. Szczególna regulacja udziału pracowników w prowadzeniu spółki. Cz. III Rozwiązania SE, 7. Rozwiązanie SE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8107-795-8
Cz. I : Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach UE, 2. Struktura prawna i zakres podmiotowy procesu integracji europejskiej; 3. Zakres przedmiotowy UE; 4. Zasady działania UE; Cz. II. Instytucje i organy Unii Europejskiej: 5. Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada, Komisja i Trybunał Obrachunkowy; 6. Trybunał Sprawiedliwości UE; 7. Organy doradcze i agencje UE; 8. System instytucjonalny w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny; Cz. III. Prawo Unii Europejskiej: 9. Pojęcia prawa UE i jego źródła; 10. Procedury stanowienia prawa UE; 11. Stosowanie prawa UE; 12. Ochrona praw podstawowych i niektóre zasady ogólne prawa UE; Cz. IV. System ochrony prawnej Unii Europejskiej: 13. Skargi przeciwko państwu członkowskiemu z tytułu uchybienia zobowiązaniom; 14. Skarga o stwierdzenie nieważności; 15. Skarga na bezczynność; 16. Skarga odszkodowawcza; 17. Odesłanie prejudycjalne; 18. Opinia o zgodności umowy międzynarodowej z Traktatami; Cz. V. Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej: 19. Prawne aspekty akcesu Polski do UE; 20. Konstytucyjne podstawy członkostwa Polski do UE; 21. Zapewnienie efektywności prawa UE w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7806-500-5
Cz. I : Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach UE, 2. Struktura prawna i zakres podmiotowy procesu integracji europejskiej; 3. Zakres przedmiotowy UE; 4. Zasady działania UE; Cz. II. Instytucje i organy Unii Europejskiej: 5. Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada, Komisja i Trybunał Obrachunkowy; 6. Trybunał Sprawiedliwości UE; 7. Organy doradcze i agencje UE; 8. System instytucjonalny w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny; Cz. III. Prawo Unii Europejskiej: 9. Pojęcia prawa UE i jego źródła; 10. Procedury stanowienia prawa UE; 11. Stosowanie prawa UE; 12. Ochrona praw podstawowych i niektóre zasady ogólne prawa UE; Cz. IV. System ochrony prawnej Unii Europejskiej: 13. Skargi przeciwko państwu członkowskiemu z tytułu uchybienia zobowiązaniom; 14. Skarga o stwierdzenie nieważności; 15. Skarga na bezczynność; 16. Skarga odszkodowawcza; 17. Odesłanie prejudycjalne; 18. Opinia o zgodności umowy międzynarodowej z Traktatami; Cz. V. Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej: 19. Prawne aspekty akcesu Polski do UE; 20. Konstytucyjne podstawy członkostwa Polski do UE; 21. Zapewnienie efektywności prawa UE w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-898-1
Cz. I : Teoria integracji , struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach Unii Europejskiej ; 2. Rozwój strukturalny procesu integracji europejskiej ; 3. Zasady działania Unii Europejskiej ; Cz. II : Instytucje i organy : 4. Rada Europejska , Parlament Europejski , Rada , Komisja i Trybunał obrachunkowy ; 5. Sądy wspólnotowe ; 6. Instytucje i organy Unii gospodarczej i walutowej oraz europejski bank inwestycyjny ; 7. Organy doradcze i agencje Unii Europejskiej ; 8. System instytucjonalny w II filarze Unii Europejskiej i w przestrzeni wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej ; Cz. III : Prawo Unii Europejskiej : 9. Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania ; 10. Źródła prawa Unii Europejskiej ; 11. Procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej ; 12. Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w Polsce ; Cz. IV : Zarządzanie sprawami europejskimi na szczeblu krajowym : 13. Rola parlamentów narodowych ; 14. Rola rządu ; 15. Rola organów regionalnych i lokalnych oraz partnerów społecznych .
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-481-9
Cz. I : Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach unii europejskiej , 2. Rozwój strukturalny procesu integracji europejskiej , 3. Zasady działania Unii Europejskiej , Cz. II : Instytucje i organy : 4. Rada Europejska , Parlament Europejski , Rada , Komisja i Trybunał Obrachunkowy , 5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej , 6. Instytucje i organy Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny , 7. Organy doradcze i agencje Unii Europejskiej , 8. System instytucjonalny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa , Cz. III : Prawo Unii Europejskiej : 9. Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania , 10. Źródła prawa Unii Europejskiej , 11. Procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej , 12. Zapewnianie efektywności prawu Unii Europejskiej w Polsce , 13. Rola parlamentów narodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-924909-1-3
Część I: Geneza i ewolucja wspólnotowego prawa celnego. 1. Europejska integracja gospodarcza. 2. Polityka celna. 3. Wspólnotowe prawo celne. 4. Prawo celne Wspólnot Europejskich. 5. pojęcie, rodzaje i funkcje cła. 6. Organizacje międzynarodowe i ich udział w kształtowaniu zasad międzynarodowego obrotu towarowego. Część II: Instytucje techniczno-organizacyjne wspólnotowego prawa celnego. 1. Wprowadzenie towaru na wspólny obszar celny. 2. Zgłoszenie celne - tryb zwykły. 3. Zgłoszenie celne w formie procedur uproszczonych. 4. Zgłoszenie celne w formie elektronicznej i ustnej. 5. Kontrola po zwolnieniu towarów - a posteriori. Część III: Przeznaczenie celne. 1. Pojęcie i klasyfikacja przeznaczeń celnych. 2. Przeznaczenie celne objęcia towaru procedurą celną. 3. Przeznaczenie celne objęcia towarów procedurą celną. 4. Inne przeznaczenia celne nie będące procedurami celnymi. Część IV: Operacje uprzywilejowane i zwolnienia celne. 1. Pojęcia ogólne i podział operacji uprzywilejowanych i zwolnień celnych. 2. Operacje uprzywilejowane. 3. Zwolnienia celne przysługujące osobom fizycznym. 4. Zwolnienia celne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 5. Zwolnienia celne udzielane ze względu na działalność o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturowym, medycznym lub charytatywnym. 6. Zwolnienia celne wynikające z immunitetów dyplomatycznych i konsularnch oraz udzielane instytucjom publicznym. Część V: Dług celny i elementy kalkulacyjne. 1. Powstanie i zabezpieczenie kwoty długu celnego. 2. Elementy kalkulacyjne. 3. Uiszczenie i wygaśnięcie kwoty długu celnego. Część VI: Pozataryfowe środki o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym. 1. Cła i środki antydumpingowe. 2. Cła i środki anty subwencyjne. 3. Cła i środki ochronne przed nadmiernym przywozem towarów. 4. Środki ochrony pozaekonomicznej na przykładzie bezpieczeństwa publicznego, dziedzictwa kulturowego i własności intelektualnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-137-0
1. Pojęcie, etapy i skutki integracji międzynarodowej. Geneza i rozwój integracji w Europie; 2. Struktura, definicja, cele i członkostwo UW; 3. System instytucjonalny UE; 4. Prawo Unii Europejskiej; 5. Finansowanie UE; 6. Wspólnotowy rynek wewnętrzny; 7. Swoboda przepływu towarów w UE oraz Wspólna Polityka Handlowa; 8. Wspólna Polityka Rolna; 9. Cele i zasady polityki spójności UE; 10. Unia Gospodarcza i Walutowa; 11. Polityka ochrony konkurencji; 12. Inne polityki realizowane na szczeblu wspólnotowym; 13. Ramy prawno-instytucjonalne zewnętrznych stosunków gospodarczych UE; 14. Międzyrządowe obszary współpracy w UE - II i III filar UE; 15. Polska w UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-815-8006-9
Zawiera: Wstęp. Rozdział I. Pewność prawa – pojęcie, podstawa prawna, charakter prawny, treść: 1. Pojęcie; 2. Pewność prawa jako ogólna zasada prawa UE – geneza i charakter prawny; 3. Pewność prawa a bezpieczeństwo, sprawiedliwość i słuszność; 4. Pewność prawa wobec zasady praworządności w UE; 5. Pewność prawa jako gwarancja jakości prawa; I. Publikacja; II. Jasność i przewidywalność przepisów prawa; III. Pewność prawa w przestrzeni wielojęzykowej; 6. Brak pewności prawa – rozpoznanie sfer; 7. Wnioski. Rozdział II. Autonomia jednostki – pewność prawa wobec skutecznej ochrony praw jednostki w UE: 1. Autonomia jednostki w prawie UE – koncepcja normatywna; 2. Zasada skutecznej ochrony sądowej – geneza i treść; 3. Zasada uzasadnionych oczekiwań prawnych; I. Ogólna koncepcja uzasadnionych oczekiwań prawnych wobec pewności prawa; II. Elementy konstrukcyjne; 4. Pewność prawa jako uzasadnienie powagi rzeczy osądzonej (res iudicata); I. Res iudicata a zasada odpowiedzialności państwa za naruszenie prawa UE; II. Definitywny charakter rozstrzygnięć krajowych; 1. Ogólna koncepcja odnośnie do podważania decyzji administracyjnych, które stały się prawomocne. 2. Szczególny przypadek definitywnych rozstrzygnięć sądowych; 5. Skuteczność czy res iudicata?; 6. Projekt rozporządzenia w sprawie postępowania administracyjnego w UE; 7. Wnioski Rozdział III. Unia prawa – pewność prawa a skuteczność prawa UE: 1. Zasada skuteczności prawa UE – podstawa prawna i znaczenie integracyjne ; 2. Pewność prawa jako realizacja zasady skuteczności prawa UE; I. Pewność prawa UE realizowana przez krajowe przepisy proceduralne (skuteczność proceduralna); II. Szczególny przypadek przepisów mogących pociągać za sobą konsekwencje finansowe; III. Pewność prawa wobec ograniczonej bezpośredniej skuteczności dyrektyw; 3. Pewność prawa jako wzmocnienie kontroli legalności prawa aktów UE; I. Moc wiążąca – pewność prawa jako podstawa domniemania legalności prawa aktów UE; II. Badanie legalności aktów prawa UE i dostęp do wymiaru sprawiedliwości; III. Kwestionowanie legalności aktów prawa unijnego przez sądy krajowe – ochrona tymczasowa; 4. Zasada niedziałania prawa wstecz; I. Treść i znaczenie; II. Zasady regulujące następstwo przepisów prawa; 1. Zakaz działania prawa wstecz przepisów interpretacyjnych oraz przepisów prawa materialnego; 2.Zakaz wykładni prawa krajowego contra legem; 5.Wnioski; Zakończenie. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-16-8
Częśc I: Cywilizacyjne i kulturowo-polityczne filary jedności Europy. 1. Europa i europejskość: idee i pojęcia. 2. Antyczne korzenie Europy. 3. Nowożytna Europa, nowożytna europejskość. Część II: Polityczno-prawne wymiary Unii Europejskiej. 4. Struktura i charakter prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 5. Porządek prawny Unii Europejskiej. 6. System instytucjonalny Unii Europejskiej/Wspólnot Europejskich. 7. Unia Europejska jako system polityczny. 8. Polityka migracyjna Unii Europejskiej. 9.. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Część III: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania integracji europejskiej. 10. Wewnętrzny i zewnętrzny wymiar ekonomicznej integracji europejskiej. 11. Polityka społeczna Unii Europejskiej. 12. Europa obywateli. 13. Społeczeństwo informacyjne w Europie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7011-865-5
1. Pojęcie i elementy systemu prawa środowiskowego, 2. Rozwój prawa środowiskowego w Polsce, 3. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego w podstawowych aktach prawnych obowiązujących w Polsce, 4. Ochrona powietrza atmosferycznego i pozwolenia zintegrowane w polskich i miedzynarodowych rozwiązaniach prawnych, 5. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych w polskich i międzynarodowych rozwiązaniach prawnych, 6. Ochrona przed odpadami i gospodarowanie odpadami w Polsce i w Unii Europejskiej, 7. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym oraz jonizującym, 8. Prawo ochrony przyrody. Ochrona przyrody i gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, 9. Ochrona gleby i kopalin oraz racjonalne gospodarowanie nimi, 10. Katastrofy ekologiczne i poważne awarie instalacji w rozwiązaniach prawa środowiskowego, 11. Kontrola organizmów modyfikowanych genetycznie i chemikalniów w polskim i w unijnym prawie środowiskowym, 12. Rolnictwo ekologiczne i bezpieczeństwo żywności w rozwiązaniach poslkich i unijnych, 13. Podstawy prawne ekoetykietowania w Unii Europejskiej, 14. Oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w świetle rozwiązań prawnych, 15. Prawne i organizacyjne problemy dostępu do informacji ekologicznej, 16. Prawo odpowiedzialności w poslkim prawie środowiskowym, 17. Korzystanie z zasobów środowiska - ekologiczny wymiar prawa energetycznego, 18. Polityka ekologiczna państwa i programy ochrony środowiska w Polsce, 19. Prawo ochrony środowiska na tle polityki ekologicznej Unii Europejskiej - charakterystyka ogólna, 20. System wspólnotowego prawa ochrony środowiska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60186-09-X
1. Ubezpieczenia - wiadomości ogólne 2. Podstawowe pojęcia techniczno-ubezpieczeniowe i prawne 3. Z historii ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego 4. Prawo ubezpieczeń gospodarczych oraz problematyka OWU 5. Polski rynek ubezpieczeń gospodarczych 6. Działalność ubezpieczeniowa 7. Stosunek ubezpieczenia 8. Umowa ubezpieczenia 9. Ubezpieczenia obowiązkowe 10. Postępowanie w sprawach roszczeń ubezpieczeniowych 11. Przedawnienie roszczeń 12. Regres ubezpieczeniowy 13. Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczenia OC 14. Pośrednictwo ubezpieczeniowe 15. Reasekuracja 16. Gwarancja ubezpieczeniowa 17. Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe 18. Europejskie prawo ubezpieczeń gospodarczych 19. Aneks (akty prawne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60201-23-4
Tom I - Zagadnienia systemowe : 1. Prawne aspekty procesu integracji europejskiej - rys historyczny , 2. Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa UE , 3. I filar Unii Europejskiej - Wspólnoty Europejskie , 4. II filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa , 5. Przestrzeń Wolności , Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej , 6. Unia Gospodarcza i Pieniężna , 7. System instytucjonalny Unii Europejskiej , 8. Źródła prawa Unii Europejskiej , 9. Tworzenie prawa Unii Europejskiej , 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich , 11. System ochrony prawnej , 12. Państwa członkowskie a Unia Europejska , 13. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury pytań prejudycjalnych , 14. Jednostka w Unii Europejskiej , 15. Prawne aspekty finansowania Unii Europejskiej , 16. Prawne aspekty stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej , 17. Prawne aspekty procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny , 18. Konstytucja RP z 1997 r. a członkowstwo Polski w Unii Europejskiej , 19. Droga Polski do Unii Europejskiej , 20. Prawne aspekty debaty nad przyszłym ustrojem Unii ; Tom II - Prawo materialne i polityki : Część I: Swobody : 1. Pojęcie wspólnego rynku i rynku wewnętrznego a swobody wspólnotowe , 2. Swoboda przepływu towarów , 3. Swoboda przepływu osób (obywateli Unii) , 4. Swoboda przedsiębiorczości , 5. Swoboda świadczenia usług , 6. Swoboda przepływu kapitału i płatności ; Część II: Szczegółowe regulacje rynku wewnętrznego : 1. Wspólnotowe regulacje w dziedzinie rynku finansowego , 2. Harmonizacja prawa podatkowego , 3. Prawo spółek , 4. Rynek wewnętrzny a własność intelektualna , 5. Zamówienia publiczne ; Część III. : Reguły konkurencji : 1. Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji , 2. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję, 3. Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji , 4. Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne , 5. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa ; Część IV. : Aspekty prawne polityk i innych zadań WE : 1. Wspólna Polityka Handlowa , 2. Polityka ekonomiczna i monetarna w ramach Unii Gospodarczej i Pieniężnej , 3. Wspólna Polityka Rolna , 4. Wspólna Polityka Transportowa , 5. Polityka społeczna , zatrudnienie , edukacja , szkolenie , młodzież , 6. Kultura , 7. Ochrona zdrowia , 8. Ochrona konsumentów , 9. Sieci transeuropejskie , 10. Polityka przemysłowa , 11. Spójność gospodarcza i społeczna , 12. Badania i rozwój technologiczny , 13. Ochrona środowiska , 14. Energetyka , 15. Usługi audiowizualne , 16. Polityka telekomunikacyjna ; Część V.: Prawo stanowione w ramach Wspólne Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości: A.: Wybrane regulacje w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa , B.: Wybrane regulacje w dziedzinie Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości , 1. Polityka azylowa, wizowa , imigracyjna , przekraczanie granic zewnętrznych UE , 2. Współpraca sadowa w sprawach cywilnych , 3. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych ; Część IV.: Traktat dotyczący akcesji Polski do UE : 1. Regulacje Traktatu akcesyjnego odnoszącego się do prawa materialnego i polityk UE oraz niektóre problemy prawne i polityczne związane z akcesem Polski do UE , 2. Aneks: Bilans negocjacji akcesyjnych. Finalny pakiet negocjacyjny w Kopenhadze (posiedzenie Rady Europejskiej 12-13.12.2002).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-395-0
1. Zasada prawa w ujęciu europejskoprawnym, 2. Równowaga instytucjonalna jako definiendum, 3. Równowaga instytucjonalna jako zasada konstrukcyjna WE/UE, 4. Kategorie relewantne dla równowagi instytucjonalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-012-5
Cz.I Polityka jako zjawisko społeczne: 1. Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna społeczeństwa, 3. Typy i funkcje kultury politycznej, 4. Historia polityki. Cz.II Psychologiczne aspekty polityki: 5. Człowiek przedmiotem poznania, 6. Czynniki regulujące postępowanie człowieka, 7. Człowiek w grupie, 8. Struktura społeczna, 9. Naród w sensie etnicznym i politycznym, 10. Człowiek w sensie polityki. Cz.III Instytucjonalne aspekty polityki: Dz.I Elementy teorii państwa: 11. Państwo jako organizator życia społecznego, 12. Początki państwa, 13 .Historyczny rozwój państw, 14. Dylematy konstytucyjne państw, 15. Struktura współczesnego państwa, Dz.II Partycypacja polityczna: 16.Tradycje i zasady demokracji liberalnej, 17. Idea społeczeństwa obywatelskiego, 18. Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym, 19. Kryteria demokratyzmu postaw społecznych , stosunków politycznych i państwa, 20. Przywództwo i elity polityczne, 21. Media masowe w życiu społecznym, 22. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego, Dz.III Współczesne systemy polityczne: 23. System polityczny państwa, 24. Dynamika systemu rządów w państwach demokratycznych, 25. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, 26. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, 27. Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, 28 .Systemy polityczne państw WNP, 29. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich, 30. Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, Cz.IV Symboliczno-kulturowe aspekty polityki: 31.Religia w życiu społecznym, 32.Kultura popularna w życiu społecznym, 33. Współczesna myśl polityczna, Cz.V Międzynarodowe aspekty polityki : 34. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, 35. Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, 36. Międzynarodowe stosunki polityczne, 37 .Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 38. Międzynarodowe stosunki kulturalne, 39. Zjawiska i problemy globalne. Cz.VI Ponadnarodowe aspekty polityki. Dz.1 Integracja europejska: 40. Europejskie ład polityczny XIX i XX wieku, 41. Idea integracji europejskiej, 42. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 43. Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, 44. Instytucje Unii Europejskiej, 45. System prawa Unii Europejskiej, 46. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 47. Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Dz.II Postradziecka przestrzeń polityczna: 48. Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw, 49 .Stosunki Unii europejskiej z Federacją Rosyjską, 50. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty niepodległych Państw, Dz.III Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie: 51. Globalizacja we współczesnym świecie, 52. Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, Cz.VII System polityczny współczesnej Polski, Dz.I Uwarunkowania historyczne: 53. Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, 54. Polskie tradycje konstytucyjne, 55. Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku, 56. Dziedzictwo Polskie Ludowej, 57. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej, Dz.II Aspekty polityczno ustrojowe: 58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, 59. Ustrój organów władzy państwowej w RP, 60.System samorządu lokalnego w RP, 61. Partie i system partyjny w RP, 62. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, 63. Polska polityka zagraniczna, Dz.III Aspekty społeczno-socjalne: 64. Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy, 65. Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-275-9
1. Pojęcie "systemu prawa" w literaturze teoretycznoprawnej. 2. Elementy w strukturze prawa europejskiego. 3. Relacje między elementami prawa europejskiego. 4. Czy prawo europejskie jest nowym typem systemu prawa?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Z zagadnień teorii i filozofii prawa / Katedra Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego)
ISBN: 83-229-2589-1
1. Założenia o refleksjach nad teorią prawa europejskiego, 2. Normy wtórnego prawa europejskiego z perspektywy teorii prawa, 3. Prawo europejskie a neutralność moralna prawa, 4. Miejsce prawa europejskiego proceduralnego we wspólnotowym porządku prawnym, 5. Odpowiedzialność a integracja, 6. Z zagadnień autonomii prawa wspólnotowego, 7. Materialne i proceduralne aspekty prawa wstęp do rozważań nad przejawami proceduralizacji w prawie europejskim, 8. Prawa podmiotowe europejskim porządku prawnym. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 9. Niedoceniona wspólnota - prawicy a integracja europejska, 10. Wspólnota komunikacyjna jako podstawa obowiązywania prawa europejskiego, 11. Wspólnota jako kategoria fizyczna, 12. Tworzenia prawa przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Wybrane problemy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-78-3
1. System prawa w Unii Europejskiej, 2. Instytucje i organizacje Unii Europejskiej, 3. Jednolity rynek europejski; 4. Polityki wspólnotowe, 5. Polityka Unii Europejskiej wobec przedsiębiorstw; 6. Polityka regionalna Unii Europejskiej; 7. Polityka konsumencka Unii Europejskiej; 8. Wspólna waluta - Euro; 9. Swoboda podróżowania - strefa Schengen; 10. Korzyści z członkowstwa w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-53-0
O "specyfice" wykładni prawa podatkowego; Wielopłaszczyznowa ochrona praw człowieka; Zasady techniki prawodawczej i ich rola w procesie tworzenia i interpretowania przepisów prawa; O semantycznych nadużyciach przy definiowaniu aktów prawa miejscowego; Pojęcie i koncepcje obiektywności; Gdzie te definicje? "Powinien przypuszczać" czyli? Uwagi dotyczące interpretacji art. 292 par. 1 KK; Polityka prawa Unii Europejskiej, czy ius communae imperfecta - uwagi wprowadzające; Wokół definicji cywilnego nieposłuszeństwa; Zasada proporcjonalności a istota praw podstawowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-231-1832-9
1. Wykładnia prawa konstytucyjnego, 2. Zasada proporcjonalności - refleksje na gruncie aksjologicznych podstaw Konstytucji z 1997 roku i orzecznictwa Trybunału konstytucyjnego, 3. Kilka słów na temat interpretacji w prawie międzynarodowym. Uwagi na tle ustawy Sądu Najwyższego z 19 lutego 2003 r. (1 KZP 47/02), 4. Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w procesie interpretacji prawa wspólnotowego i prawa krajowego państw członkowskich, 5. O wykładni prawa karnego, 6. Przyczynek do dyskusji nad gospodarczą wykładnią europejskiego wspólnotowego prawa podatkowego, 7. Wykładnia w prawie podatkowym - przekrój problematyki, 8. Fikcyjność pozytywistycznego paradygmatu, 9. Formuła Radbrucha. Pojęcie i zastosowanie w orzecznictwie, 10. Konflikt interesów indywidualnego i ogólnego w prawie praw człowieka, 11. Status praw socjalnych, 12. Normatywna i pozanormatywna regulacja Internetu - modele konkurencyjne czy komplementarne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-328-8
Cz. I Podstawy wiedzy o prawie: 1. Istota i pojęcie prawa, 2. Akt prawny, przepis prawny, norma prawna, 3. Źródła prawa, 4. Obowiązywanie prawa, przestrzeganie prawa, stosowanie prawa, 5. Wykładnia prawa, 6. Stosunki prawne, 7.Systemy prawa. Cz. II Elementy prawa Rzeczpospolitej Polskiej: 8.Elementy prawa konstytucyjnego, 9. Elementy prawa administracyjnego, 10.Elementy prawa finansowego, 11. Elementy prawa cywilnego, 12. Elementy prawa pracy. Cz. III Podstawy wiedzy o prawie Unii Europejskiej; 13. Podstawowe informacje w Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej, 14. System instytucjonalny Unii Europejskiej, 15. Porządek prawny Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (4 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again