Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(11)
Author
Antonyuk Nataliya
(1)
Bieda Małgorzata
(1)
Cibulka Lubor
(1)
Czachór Zbigniew
(1)
Czapliński Władysław
(1)
Dudziak Arkadiusz
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocot Maria
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Machińska Hanna
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Mik Cezary
(1)
Ogiegło Leszek
(1)
Pietrzykowski Tomasz
(1)
Popiołek Wojciech
(1)
Pudło Anna
(1)
Półtorak Magdalena
(1)
Serrano Katharina
(1)
Stec Maria
(1)
Szpunar Maciej
(1)
Walczuk Konrad
(1)
Weiss Peter
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Świech Monika
(1)
Żejmo Agnieszka
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Prawa człowieka
(6)
Prawo wspólnotowe europejskie
(6)
Prawo międzynarodowe
(3)
Unia Europejska
(3)
Harmonizacja prawa
(2)
Integracja europejska
(2)
Prawo
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo porównawcze
(2)
Prawo prywatne międzynarodowe
(2)
Adopcja
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Dumping
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Konkurencja
(1)
Konosament
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Małżeństwo
(1)
Małżeństwo międzywyznaniowe
(1)
Medycyna
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obiektywność
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność za produkt
(1)
Pazdan, Maksymilian (1936- )
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo międzynarodowe procesowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Rada Europy
(1)
Restytucja dóbr kultury
(1)
Rosja
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Sędziowie
(1)
Słowacja
(1)
Transport morski
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Umowa
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Upadłość
(1)
Weksle
(1)
Wierzytelność
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Subject: place
Chiny
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7572-738-8
Miejsce Rady Europy w europejskiej architekturze instytucjonalnej; Współpraca Unii Europejskiej z Rada Europy: wybrane zagadnienia instytucjonalno-prawne, Odniesienia do Karty Praw Podstawowych w toku procedury ratyfikacyjnej Traktatu z Lizbony w Polsce; Europejski Trybunał Praw Człowieka a Komitet Praw człowiek - rywalizacja czy współdziałanie?; Polityka a sądownictwo konstytucyjne - lekcja najnowszej historii RP; Europejska Konwencja Praw Człowieka a wykonywanie ponadnarodowych zobowiązań przez państwa; Wpływ procedury monitoringowej na implementację standardów Rady Europy przez państwa członkowskie; Konwencje Rady Europy a prawo europejskie - klauzula rozłączności; Europejska Konwencja Praw Człowieka: obowiązek państwa aktywnej ochrony podstawowych praw i wolności; O niektórych aspektach prawa do rzetelnego procesu karnego - uwagi na tle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich; Europejski Trybunał Praw Człowieka. Skuteczność tworzenia i ochrony standardów praw człowieka na przykładzie problemu przewlekłości postępowania w Polsce; Kilka uwag o obecności Polski przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w ostatnich latach; Kontrola wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Komitet Ministrów - ewolucja, procedury oraz stan obecny; Liberté, Egalite, Fraternite jako idee przewodnie wykorzystywane przez Radę Europy w procesach tworzenia i stosowania standardów międzynarodowych w zakresie zmian społecznych; Jak powstała Konwencja Bioetyczna?; Konwencja Bioetyczna. Problemy związane z ratyfikacją; Zasada dobrej administracji i prawo do dobrej administracji w świetle standardów Rady Europy; Sędziowie w działalności Rady Europy; Prawa człowieka i środowisko - problemy tworzenia standardów prawnych; Pilotażowy projekt prawnika jako gwarancja prawa do informacji o skardze indywidualnej; Dopuszczalność stosowania telefonicznego i innych form kontroli środków komunikowania w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 4/2007)
Część I: Polityka unii Europejskiej. Konstytucyjne ramy współpacy Rady Narodowej i Rządu Republiki Słowackiej po wstąpieniu Słowacji do Unii Europejskiej; Kwestia hierarchii szczebli władzy jako próba tworzenia nowego modelu systemu politycznego Unii Europejskiej; Wizja Europy Jana Pawła II jako przesłanka do dyskusji nad Traktatem Konstytucyjnym EU; Wpływ Planu Legislacyjnego i Pracy Komisji Europejskiej na przejrzystość procesu decyzyjnego w Unii Europejskie. Część II: Gospodarka europejska. Słowacka polityka zagraniczna i plan przejścia na euro po wyborach 2006 r.; Transformacja systemowa - wymiar regionalny; Tradycyjne i współczesne teorie wymiany międzynarodowej; Przedsiębiorstwo wirtualne jako wytwór ery informacyjnej społeczeństwa; Outsourcing - współczesną formą rozwoju przedsiębiorstwa. Część III: Polityka edukacyjna UE. Koncepcja stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Część IV: Prawa podstawowe UE. Doktryna i praktyka gwarancji procesowych w dialogu pomiędzy Unią Europejską a Chinami; Konstytucyjna wolność wypowiedzi w Republice Czeskiej; Wspólnotowa polityka równouprawnienia w zatrudnieniu na przykładzie projektu Gender Index Equal; Uwagi ogólne na temat źródeł międzynarodowej ochrony praw dziecka. Część V: Relacje zewnętrzne UE. Szanse i ograniczenia procesu europeizacji Rosji poprzez realizację strategii multilateralnej i uwarunkowania geopolityczne. Część VI: Glosy. Wymóg opatrzenia klauzulą apostille dokumentów przedkładanych na wstępnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (case study).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Wizje Europy / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski ; 2)
ISBN: 978-83-7545-004-0
1. Suwerenność i interesy narodowe w Unii Europejskiej, 2. Europa ojczyzn czy Europa regionów?, 3. Wartości religijne a tożsamość Unii europejskiej, 4 .Demokratyczna legitymizacja w Unii Europejskie, 5. Czy instytucje Unii Europejskiej mogą być bliższe jej obywatelom, 6. Wolności rynkowe w Unii europejskiej, 7. Czy rozbudowywać wspólną politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej?, 8. Rozszerzenie terytorialne Unii Europejskiej, 9. Modernizacja systemu prawnego Unii europejskiej, 10. Czy Unią Europejska powinna mieć osobowość prawną, 11. Czy Karta Praw Podstawowych powinna uzyskać moc wiążącą, 12. Jaka procedura prawna wystąpienia z Unii Europejskiej, 13. Procedury głosowania w Radzie Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-61408-81-9
1. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej- aspekty instytucjonalno- prawne: Ewolucja ochrony praw człowieka w systemie prawa wspólnotowego; Karta Praw Podstawowych UE; Mechanizmy dochodzenia roszczeń jednostki w systemie prawa wspólnotowego; Prawa podstawowe w polityce zagranicznej Unii Europejskiej; 2. Jednostka w systemie prawa wspólnotowego: Prawa jednostek na wspólnym rynku Unii Europejskiej; Prawa jednostek wynikające z obywatelstwa Unii; Prawa społeczne w Unii Europejskiej; Zakaz dyskryminacji w systemie prawnym Unii Europejskiej; Prawa konstytucyjne w UE; Ochrona uchodźców w systemie prawa wspólnotowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-205-X
Wstęp. Rozwiązywanie rodzinnych sporów prawnych - między koncyliacją a kontradyktoryjnością. Propozycja " nowego porządku prawnego dla usług płatniczych" na rynku wewnętrznym UE. Quelques réflrxions sur les relations entre les opérations de maintien de la paix et la justice pénale internationale. Relacja między ponadnarodowością a państwowością; W sprawie Kompleksowej Współzależności Integracyjnej. Weltgesellschaft, globale Märkte und die Universalisierung des Rechts. Racjonalna procedura prawodawcza jako podstawa dobrego prawa. Introdukcyjne dylematy europejskiego prawa integracyjnego. Przemiany polskiego prawa ochrony środowiska. Od procedury zwalczania praktyk monopolistycznych do postępowania w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Rechtsprechungsänderung mit >>Rückwirkungsverbot<>Zum ewigen Frieden<<. Völkerrechtliche Aspekte. Globalizacja a problem uniwersalnych wartości. Quelques raisons de comprendre le >>oui<<, quelques raisons d`admettre le <>, au referendum français sur la ratification du projet établissant une Constitution pour l`Europe. Transformacja - globalizacja - konstytucja (uwagi na marginesie dotychczasowych przemian). Międzynarodowe sądownictwo w dziedzinie praw człowieka - potrzeba reform. Konstytucyjna ochrona pracy. Konstytucja a integracja europejska. Zagrożenie przestępczością - mity, rzeczywistość, reakcja społeczna. Konstytucyjne granice pierwszeństwa prawa wspólnotowego w świetle orzecznictwa krajowych sądów konstytucyjnych. Swoboda przepływu towarów w Unii Europejskiej a wolność zgromadzania się. Kilka uwag na marginesie sprawy Eugen Schmidberger C-112/00. Work privacy protection and employee monitring in the Czech Republic. Gustav Radbruch jako prawnik - karnista. Przyszłość prawa patentowego - podstawowe problemy i kontrowersje. KIlka uwag o ujednoliceniu prawa. Transnational principles of European Constituctional Law.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rok 7 (2009), z.1. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009. - 172 s. ; 21 cm.
(Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego / Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ; red. prowadzący Paweł Czubik ISSN 1730-4504 ; Rok 7 (2009), z.1)
Prawa rzeczowe i posiadanie w projekcie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym; Kolizyjnoprawne problemy ochrony klienta w ustawie o usługach turystycznych w świetle konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych; Pojęcie "zobowiązania umownego" w świetle konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych; Transgraniczna fuzja spółek w aspekcie kolizyjnoprawnym; Wspólnota europejska jako strona umów międzynarodowych w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego. Uwagi na tle opinii Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie 1/03; Ku jednolitemu prawu spadkowemu w Europie. Zielona księga Komisji Wspólnot Europejskich o dziedziczeniu i testamentach; Dokumenty z państw nieuznanych w obrocie cywilnoprawnym; Doświadczenia Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w dziedzinie konkurencji w ubezpieczeniach w okresie poprzedzającym wprowadzenie wyłączeń grupowych dla tego sektora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego / Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ; red. prowadzący Paweł Czubik ISSN 1730-4504 ; Rok 7 (2009), z.2)
Spró wokół publikacji karykatur Mahometa; Zarkes obowiązków pozytywnych państwa na tle aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Metody interpretacji zasady równości przez trybunaly europejskie i ich zastosowanie w sprawach dyskryminacji osób LGBT; Prawo do środowiska naturalnego o rzecznictwie ETPCz - między uprawnieniem jednoski a interesem ogółu; Wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie tysiąc przeciwko Polsce; Prawo do prywatności w Travaux Preparatoires Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Kontrola implementacji konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW); Ewolucja definicji tortur w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Kanego ds. zbrodni w byłej Jugosławii; Całkowity zakaz tortur i narażania na tortury - orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Saadi v. Italy; Wspólnotowe "sankcje" wobec Białorusi z tytułu naruszenia praw człowieka w ramach mechanizmu GSP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-148-8
Temat: Pazdan, Maksymilian (1936- ) - księga pamiątkowa ; Prawo cywilne - stan na 2005 r. - szkice ; Prawo międzynarodowe - stan na 2005 r. - szkice ; Prawo prywatne międzynarodowe - stan na 2005 r ; Postępowanie cywilne międzynarodowe - stan na 2005 r ; Jednolity rynek UE - prawo - stan na 2005 r ; Upadłość - prawo - stan na 2005 r ; Umowa - gospodarka - prawo - stan na 2005 r ; Adopcja - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Umowy międzynarodowe - prawo - stan na 2005 r ; Odpowiedzialność za produkt - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Restytucja dóbr kultury - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Prawo zobowiązaniowe - stan na 2005 r ; Harmonizacja prawa ; Prawo międzynarodowe procesowe - stan na 2005 r ; Prawo rodzinne - stan na 2005 r ; Prawo autorskie - stan na 2005 r ; Weksle - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Konsumenci (ekon.) - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Małżeństwo - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Małżeństwo międzywyznaniowe - prawo - stan na 2005 r ; Spółki kapitałowe - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Wierzytelność - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Upadłość - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Prawo handlowe - stan na 2005 r ; Sądownictwo polubowne - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Konosament - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Dumping - prawo - Stany Zjedocznone - stan na 2005 r ; Nieuczciwa konkurencja - prawo - Stany Zjedocznone - stan na 2005 r ; Prawo morskie - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Transport morski - prawo - stan na 2005 r ; Handel międzynarodowy - organizacje ; Konkurencja - sądownictwo - stan na 2005 r ; Arbitraż handlowy międzynarodowy ; Skarga (prawo) ; Fuzja przedsiębiorstw - prawo - stan na 2005 r ; Obywatelstwo - prawo wspólnotowe europejskie ; Własność przemysłowa - prawo wspólnotowe europejskie - stan na 2005 r ; Nieruchomości - prawo - stan na 2005 r ; Ubezpieczenia - prawo - kraje Unii Europejskiej - stan na 2005 r ; Odpowiedzialność państwa za szkodę ; Prawo porównawcze - nauczanie ; Sędziowie - a dopowiedzialność cywilna ; Medycyna - prawo - stan na 2005 r
1. Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne. Zasada państwa pochodzenia i prawo prywatne międzynarodowe na europejskim rynku jednolitym w zakresie świadczenia usług; Międzynarodowa upadłość masy spadkowej; Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na węgierskie kolizyjne prawo umów; Kilka uwag o jurysdykcji koniecznej; Kolizyjna problematyka przysposobienia w konwencjach międzynarodowych; Wybrane zagadnienia jurysdykcji krajowej według rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2000 r, nr 44/2001 o jurysdykcji oraz o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych; Zasada locus regit actum a prawo właściwe dla formy umów; Prawo właściwe dla odpowiedzialności za produkt - rozważania na tle projektu rozporządzenia WE o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych; Kolizyjnoprawne problemy restytucji dóbr kultury; Uwagi o rekodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego Republiki Czeskiej; Potrącenie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym - uwagi de lege ferenda; Stopniowe kształtowanie się wspólnotowego prawa prywatnego międzynarodowego; Czynności jednostronne zobowiązujące i przyrzeczenia wygranych w prawie prywatnym międzynarodowym i procesowym; Międzynarodowe prawo rodzinne Unii Europejskiej na tle ewolucji współpracy sądowej w sprawach cywilnych; Kolizyjnoprawne i jurysdykcyjne zagadnienia naruszeń praw własności intelektualnej; Akcept weksla w prawie prywatnym międzynarodowym; O zagadnieniach ochrony konsumenta w prawie prywatnym międzynarodowym; Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie prywatnym międzynarodowym; Międzynarodowe aspekty zawarcia małżeństwa wyznaniowego; Prawo właściwe dla wykonywania prawa głosu przez wspólnika spółki kapitałowej; Prawo prywatne międzynarodowe Unii Europejskiej; Cesja wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym; Wyjątki od obowiązku respektowania stanu zawisłości sprawy w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych; Międzynarodowy prywatny obrót prawny w świetle konwencji haskiej; Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych według prawa upadłościowego i naprawczego. 2. Międzynarodowe prawo handlowe i sądownictwo polubowne. Umowa międzynarodowa jako instrument ujednolicania porządków prawnych w dziedzinie prawa prywatnego; Aspekty prawne stosowania konosamentu elektronicznego w handlu międzynarodowym; Ujednolicanie prawa na płaszczyźnie międzynarodowej a zagadnienie forum shopping; Amerykańskie regulacje antydumpingowe - protekcjonizm czy ochrona przed handlem niezgodnym z zasadami wolnej konkurencji?; Unifikacja prawa morskiego: podejście europejskie i amerykańskie; Nowe ujęcie międzynarodowej regulacji umowy przewozu ładunku morzem; Organizacje promujące rozwój międzynarodowego prawa handlowego. Charakter prawny, cele, struktura, osiągnięcia. Na przykładzie UNCITRAL i MIH; Nowe uregulowanie sądownictwa polubownego w Chorwacji; Sądownictwo polubowne wobec prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej; Dopuszczalność kognicji sądu polubownego w sprawach o zaskarżenie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych; Międzynarodowa Rada do spraw Arbitrażu Handlowego ICCA (International Council for Commercial Arbitration); Sądownictwo arbitrażowe na Białorusi; Środki tymczasowe i zabezpieczające w międzynarodowym arbitrażu handlowym. 3. Prawo europejskie. Kwestia dopuszczalności pierwszych skarg Polski do sądów wspólnotowych; W Europie bez wewnętrznych granic; Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i sądownictwo Wspólnot: kompletny system ochrony praw obywateli w Unii Europejskiej; O naturze głównego i terytorialnego postępowania upadłościowego w prawie upadłościowym Unii Europejskiej; Perspektywy stworzenia europejskiego prawa rzeczowego; Wpływ orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Inspire Art z 30 września 2003 r. na europejskie prawo spółek; Projekt nowego rozporządzenia o fuzjach a gwarancje procesowe przedsiębiorstw notyfikujących; Luki w rozporządzeniu w sprawie statutu spółki europejskiej; Pojęcie rozsądku w projekcie Europejskiego Kodeksu Cywilnego; Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wspólnotowe prawa własności przemysłowej; Wyrok ETS na wadze aptekarskiej; Wspólnotowe ramy odpowiedzialności majątkowej za "szkody środowiskowe"; Układy stowarzyszeniowe a dostosowanie prawa konkurencji państw kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej. 4. Prawo cywilne. Wolność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego jako kwestia otwarta; Bezprawność naruszenia dobra osobistego wobec rozpowszechnienia w prasie nieprawdziwych informacji; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (problematyka cywilnoprawna); Uwagi o podstawach prawnych roszczenia odszkodowawczego w przepisach postępowania administracyjnego; Idea i stan cywilnoprawnej kodyfikacji na przykładzie austriackiego ABGB; Zasada asymilacji a prawa pokrewne; Umowa zobowiązująca jako podstawa prawna dla umów z zakresu prawa rzeczowego; Zasady rządów państwa prawnego w Republice Macedonii; wybrane cywilnoprawne aspekty nowego uregulowania brokerskiego pośrednictwa ubezpieczeniowego; Jednostka organizacyjna jako substrat osoby prawnej i ustawowej; Wpływ wejścia w życie przepisów tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych na charakterystykę cech umowy ubezpieczenia; Od nieodpowiedzialności po bezprawność - ewolucja zasad odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa; Nauczanie prawa porównawczego a nauczania prawa porównawczo; Sprzedaż nieruchomości przez syndyka masy upadłości w toku postępowania upadłościowego w razie bezskuteczności względnej wcześniejszego rozporządzenia przez upadłego; Autorskoprawna ochrona utworów architektonicznych i innych prac projektowych; Cywilnoprawna odpowiedzialność sędziego (z uwzględnieniem aspektów historycznych i prawnoporównawczych); Zbycie czy potrójna podmiotowość w prawie cywilnym?; O zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny; Wybrane problemy związane z jednoosobową spółką partnerską; Zasady nabywania nieruchomości rolnych przez dzierżawców z Unii Europejskiej; Zasada pełnego odszkodowania (mity i rzeczywistość); Pojęcie nieruchomości ziemskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego; O potrzebie reformy mechanizmów powstawania uprawnień górniczych; O prawie cywilnym od rewolucji francuskiej do rewolucji bolszewickiej praw kilka; "Multicentryczność" systemu prawa i wykładnia jej przyjazna; Źródła i rozwój upadłości jako nowoczesnego mechanizmu prawnego w prawie macedońskim; Orzekanie w procesie karnym w zakresie szkody wynikającej z popełnionego przestępstwa; Konstytucyjne prawo dziedziczenia; Artykuł 446 k.c. jako podstawa dochodzenia roszczeń z tytułu szeroko rozumianych szkód prenatalnych powstałych w wyniku działań medycznych; Kilka uwag w kwestii trybu dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym; Prawa pacjenta i osób bliskich do informacji medycznych i ochrony danych; Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez członków korpusu służby cywilnej w mieniu osoby trzeciej (wybrane zagadnienia); Uwagi o zastrzeganiu zadatku w umowach przygotowujących zawarcie umów zasadniczych; Sytuacja prawno-zawodowa notariusza w świetle swobody działalności gospodarczej; O zasadzie de minimis non curat praetor w polskim prawie cywilnym; Kwalifikacja działania pełnomocnika (problematyka przekroczenia granic umocowania); Udział Polski w pracach Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego; Uwagi ogólne o zakresie stosowania formy elektronicznej w prawie cywilnym; Sytuacja prawna majątku niemieckiego w świetle powojennych polskich aktów prawnych; Problematyka tzw. bezprawności względnej oraz związku przyczynowego na tle odpowiedzialności za niezgodne z prawem akty normatywne; Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy); Osoba prawna in utroque foro; Skutki działań piastunów wadliwego składu zarządu lub rady nadzorczej w spółkach kapitałowych oraz spółdzielniach; Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postępowaniu upadłościowym; Zadatek w umowach zawieranych w postaci elektronicznej; Pola eksploatacji nieznane w momencie zawarcia umowy; Możliwość niezastosowania zasady prawnej a podstawowe prawa człowieka; Czeskie prawo zastawnicze, jego rozwój, problemy i ich rozwiązywanie; Aukcja i przetarg jako tryb spieniężania masy upadłości; Zgoda organu spółki kapitałowej na jej czynność prawną; O niektórych uregulowaniach w prawie spadkowym. Uwagi de lege frerenda; Zasada dobrej wiary jako kryterium oceny zachowania stron w toku negocjacji w ujęciu prawnoporównawczym (culpa in contrahendo); Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia przez złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności; Mediacja w toku postępowania cywilnego - uwagi na tle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; Ochrona przed szkodami wyrządzanymi przez organy władzy publicznej wadliwą wykładnią prawa cywilnego; Służebność drogi koniecznej na gminnej drodze wewnętrznej; Przedawnienie roszczeń w polskim prawie cywilnym; Oferta handlowa - zmiana kształtu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-251-0
Prawo międzynarodowe: Argumenty prawne w rozstrzyganiu sporów międzynarodowych (Uwagi na tle opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie tzw. muru palestyńskiego). Zbrodnia agresji w Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Prawo Wspólnotowe: Przedmiot skargi na bezczynność instytucji wspólnotowych. Dyskryminacja zwrotna w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Znaki towarowe: Art. 7 ust. 1 Dyrektywy 89/104/EWG w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-244/00 Van Doren. Kompetencja Wspólnoty Europejskiej w sferze własności intelektualnej. Dystrybucja pojazdów samochodowych w polskim prawie konkurencji. Zasady wykorzystywania tkanek i komórek ludzkich w prawie wspólnotowym. Pomoc prawna w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej z uwzględnieniem regulacji procesowych prawa polskiego. Uznawanie orzeczeń zagranicznych w Unii Europejskiej. Europejskie Sieci Sądowe - instrumenty tworzące europejski obszar sądowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-02-5
1. Sfera wewnętrznej i zewnętrznej aktywności Unii Europejskiej po Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, 2. Tożsamość zbiorowa w Unii Europejskiej, 3. Relacje transatlantycie w zakresie rozwiązywania wybrnaych problemów międzynarodowych, 4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 5. Przyszłość integracji europejskiej w kontekście polityki spójności Unii Europejskiej, 6. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej - od Traktatów Rzymskich do projektu Traktatu Konstytucyjnego, 7. Mechanizmy zarządzania ekonomicznego UE a Traktat Konstytucyjny, 8. Wspólny Europejski System Azylowy, 9. Dyskurs europejski w Szwecji, 10. Administracja, procedury decyzyjne, parlament - reformy Republiki Finlandii jako rezultat członkowstwa w UE, 11. USA-Unia Europejska. Wymuszone partnerstwo czy walka o hegemonię?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-53-0
O "specyfice" wykładni prawa podatkowego; Wielopłaszczyznowa ochrona praw człowieka; Zasady techniki prawodawczej i ich rola w procesie tworzenia i interpretowania przepisów prawa; O semantycznych nadużyciach przy definiowaniu aktów prawa miejscowego; Pojęcie i koncepcje obiektywności; Gdzie te definicje? "Powinien przypuszczać" czyli? Uwagi dotyczące interpretacji art. 292 par. 1 KK; Polityka prawa Unii Europejskiej, czy ius communae imperfecta - uwagi wprowadzające; Wokół definicji cywilnego nieposłuszeństwa; Zasada proporcjonalności a istota praw podstawowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again