Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(2)
Author
Barcik Jacek
(1)
Nowak Wiesław
(1)
Pyka Michał
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wojtyniak Bartłomiej
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Subject: place
Polska
(2)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXVII , [1] , 537, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-2418-0
Rozdział I.: Zagadnienia wstępne, Rozdział II. : Zarys historii integracji europejskiej , Rozdział III. : Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa , Rozdział IV. : Aksjologia Unii Europejskiej , Rozdział V. : Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej , Rozdział VI. : Finansowanie Unii Europejskiej , Rozdział VII. : Prawodawstwo Unii Europejskiej , Rozdział VIII. : Prawo Unii Europejskiej wobec prawa międzynarodowego i krajowego , Rozdział IX. : Sądowy system ochrony prawnej , Rozdział X. : Pozasądowy system ochrony prawnej , Rozdział XI. : Polityka i działania wewnętrzne Unii , Rozdział XII. : Swobody rynku wewnętrznego , Rozdział XIII. : Przestrzeń Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości , Rozdział XIV. : Unia Gospodarcza i Walutowa , Rozdział XV. : Działania zewnętrzne Unii Europejskiej , Rozdział XVI. : Polska w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0479-5
1. Historia integracji europejskiej, 2. Charkater prawny i struktura UE, 3. Członkowstwo w Unii Europejskiej, 4. Instytucje Unii Europejskiej, 5. Fundamentalne zasady Unii Europejskiej, 6. Źródła prawa UE, 7. Tworzenie prawa, 8. Stosunek prawa unijnego do prawa państw członkowskich, 9. Sądowy system ochrony prawnej, 10. Jednostka w Unii Europejskiej, 11. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, 12. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 13. Unia gospodarcza i walutowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Book
In basket
Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Wiesław Nowak. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - XXV, 475 s. : 21 cm.
(Wykłady Specjalizacyjne)
ISBN: 978-83-255-1948-3
Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje prawa: 1. Wprowadzenie. 2. Podstawowe pojęcia prawa. 3. Stosowanie prawa. 4. Odpowiedzialność prawna. 5. System prawa i dziedziny prawa. 6. Instytucje prawa. Rozdział II. Źródła prawa: 7. Konstytucja RP. 8. Ustawy. 9.Ratyfikowane umowy międzynarodowe. 10. Rozporządzenia. 11. Akty prawa miejscowego. 12. Źródła prawa nieformalne. 13. Promulgacja źródeł prawa. Rozdział III. Elementy prawa konstytucyjnego: 14. Sejm RP. 15. Senat RP. Rozdział IV. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego. 16. Organy naczelnie administracji rządowej. 17. Organy i urzędy centralne administracji rządowej. 18. Terytorialne (lokalne) organy administracji publicznej. 19. Samorządowe kolegia odwoławcze. 20. Regionalne izby obrachunkowe. 21. Prawne formy działalności administracji.22. Kontrola administracji publicznej. Rozdział V. Pracownicy urzędów państwowych, służba cywilna i pracownicy samorządowi: 23. Pracownicy urzędów państwowych. 24. Śłużba cywilna. 25. Pracownicy samorządowi. Rozdział VI. Ogólna charakterystyka wybranych działów administracji rządowej: 26Działy administracji rządowej zarządzane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 27. Działy admnistracji rządowej zarządzane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 28. Polska Akademia Nauk. 29. Działy administracji rządowej zarządzane przez Ministra Edukacji Narodowej. 30. Działy administracji rządowej zarządzane przez Ministra Sportu i Turystyki. 31. Działy administracji rządowej zarządane przez Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. 32. Administracja wymiaru sprawiedliwości. 33. Administracja obrony narodowej. 34. Administracja spraw zagranicznych. 35. Działy administracji rządowej zarządzane przez Ministra Środowiska. 37. Działy administracji rządowej zarządzane przez Ministra Infrastruktury. 38. Działy administracji rządowej zarządzane przez Ministra Finansów. 39. Dział administracji rządowej zarządzane przez Ministra Gospodarki. 40. Działy administracji rządowej zarządzane przez Ministra Rolnictwa. 41. Pozostałe działy administracji rządowej. Rozdział VII. Wybrane zagadnienia prawa unii Europejskiej: 42. Kształtowanie się Unii Europejskiej. 43. Instytucje unii Europejskiej. 44. Organy doradcze Unii Europejskiej. 45. Istota prawa wspólnotowego. 46. Źródła prawa wspólnotowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again