Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Brodecki Zdzisław
(1)
Popowska Bożena
(1)
Stelmachowski Andrzej
(1)
Strzelbicki Michał
(1)
Wolański Robert
(1)
Zombirt Joalnta
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Unia Europejska
(2)
Gospodarstwo rolne
(1)
Harmonizacja prawa -- Polska -- podręcznik akademicki
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Integracja społeczna
(1)
Leśnictwo
(1)
Podatek -- podręcznik akademicki
(1)
Podatek -- prawo -- Polska -- stan na 2008 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Podatek -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2008 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rolnictwo
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Żywność
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Joalnta Zombirt. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2009. - 542 s. : il. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-044-9
1. Przyczyny i etapy integracji europejskiej. 2. Swoboda przepływu towarów. 3. Swoboda przepływu usług. 4. Swoboda przepływu kapitałów. 5. Swoboda przepływu osób. 6. Polityka konkurencji - przedsiębiorstwa. 7. Polityka konkurencji - panstwa członkowskie. 8. Pomoc regionalna w państwach członkowskich. 9. Wspólna polityka regionalna do 2006 r. 10. Wspólna polityka regionalna w Perspektywie Finansowej 2007-2013. 11. Programy operacyjne w Perspektywie Finansowej 2007-2013. 12. Budżet Unii Europejskiej. 13. Unia Gospodarcza i Walutowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo integracji w Europie / Zdzisław Brodecki. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 191 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-867-7
Cz.I Fundamenty integracji: 1. Europa, 2. Unia Europejska, 3. Porządek prawny Unii, Cz.II Integracja poprzez prawo: 4. Prawo integracji gospodarczej, 5. Prawo integracji społecznej, 6. Zalążki przyszłej integracji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rolne / red. Andrzej Stelmachowski. - Wyd. 4. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 546 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-861-5
Cz. I Część ogólna, R.1 Pojecie i przedmiot prawa rolnego; R.2 Modele prawnych instrumentów polityki rolnej; R.3 Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne; R.4 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Cz. II Gospodarka ziemią, R.5 Tytuły prawne władania ziemią rolnicza; R.6 Obrót nieruchomościami rolnymi na podstawie Kodeksu Cywilnego (obrót powszechny); R.7 Formy prawne zmiany generacji INTER VIVOS w rolnictwie, R.8 Dziedziczenie gospodarstw rolnych; R.9 Dzierżawa gruntów rolnych; R.10 Struktury gospodarcze państwowej własności rolniczej; R.11 Formy prawne dysponowania zasobem własności rolnej Skarbu Państwa; R.12 Rejestry publiczne. Cz. III Kształtowanie przestrzeni rolniczej, R.13 Planowanie przestrzenne; R.14 Ochrona gruntów rolnych; R. 15 Scalenie i wymiana gruntów. Cz. IV Producent rolny, R.16 Formy prawne organizacji producentów rolnych; R.17 Status zawodowy rolnika i reprezentanta interesów rolniczych; R.18 Status socjalny rolnika. Cz. V Produkcja rolna, R.19 Hodowla roślin i nasiennictwo; R.20 Ochrona roślin uprawnych; R.21 Hodowla zwierząt gospodarskich i zwalczanie chorób zwierzęcych; R.22 Rybactwo śródlądowe; R.23 Ochrona środowiska w procesie produkcji rolnej. Cz. VI R.24 Rynki krajowe; R.25 Kontraktacja; R.26 Instytucje rynku towarów giełdowych; R.27 Agencje interwencyjne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Cz. VII Instrumenty prawnofinansowe w rolnictwie, R.28 Obciążenia podatkowe rolnictwa; R.29 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie; R.30 Finansowanie rolnictwa ze środków publicznych. Cz. VIII Prawo żywnościowe; Cz. IX Prawo leśne i łowieckie; Cz. X Melioracje wodne i zaopatrzenie wsi w wodę; Cz. XI Koncepcje rozwojowe rolnictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-232-1916-3
Cz.I Część ogólna: 1. Istota publicznego prawa gospodarczego. Podstawy ustrojowoprawne, 2. Ustrój i funkcjonowanie aparatu administracji gospodaczej. Cz.II Prawo działalności gospodarczej: 1. Zasady podejmowania i wykonywania działalnośc gospodarczej, 2. Działalność gospodarcza sektora publicznego. Cz.III Podstawowe akty prawne z zakresu publicznego prawa gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
System podatkowy w Polsce / Robert Wolański. - Wyd.2 Stan prawny na 1.01.2008 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 325, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-606-1
Część I: Ogólna charakterystyka podatku i prawa podatkowego. 1. Istota podatku. 2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego. Część II: System podatkowy w Polsce. 3. Opodatkowanie dochodu w Polsce. 4. Podatki pośrednie w Polsce. 5. Inne podatki i opłaty w Polsce. 6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. Część III: Systemy podatkowe oraz harmonizacja podatków w państwach Unii Europejskiej. 7. Systemy podatkowe państw Unii Europejskiej. 8. Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej oraz dostosowanie polskich rozwiązań podatkowych do unormowań europejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again