Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(5)
Author
Barcz Jan
(1)
Cira Katarzyna
(1)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M
(1)
Leszczyński Leszek
(1)
Liżewski Bartosz
(1)
Rutkowski Bogdan
(1)
Sitek Magdalena
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Integracja europejska
(2)
Daniny publiczne
(1)
Europa
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo finansowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-09-7-X
Cz Wstępna Pojęcie integracji międzynarodowej jej geneza oraz historia : 1.Pojęcie, geneza oraz modele i formy współczesnej integracji gospodarczej, 2.Historia idei i procesów integracyjnych w Europie. CZ.I Integracja w ramach Unii Europejskiej : 1.Historia powstania Unii Europejskiej, 2.Podstawy prawne funkcjonowania, 3.Kontrola i przestrzeganie prawa unijnego, 4.Członkowstwo i stosunki zewnętrzne, 5.Polska a Uni Europejska, 6.Organy, 7.Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach filaru pierwszego, 8.Założenia i procesy integracyjne w ramach drugiego filaru, 9.Założenia i procesy integracyjne w ramach trzeciego filaru, 10.Symbole UE, 11.Fundusze, 12.Finanse Unii Europejskiej, 13.Przyszłość UE. CZ.II Integracja w ramach innych niż Unia Europejska, europejskich ugrupowań integracyjnych : 1.Integracja krajów Beneluksu, 2.Integracja krajów nordyckich, 3.Integracja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), 4.Europejski Obszar Gospodarczy (EEA), 5.Współpraca i integracja krajów Europey Środkowo-Wschodniej po 1989 r., 6.Integracja w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). CZ.III Wybrane dokumenty dotyczące Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87497-65-9
R.1 Istota oraz typy ochrony praw i wolności człowieka: 1. Zarys rozowju systemu praw człowieka, 2. System ochrony w ramach prawa międzynarodowego, 3. System Rady Europy, 4. Europejska Karta Socjalna w systemie Rady Europy, 5. Miedzynarodowa ochrona praw człowieka a prawo polskie. R.2 Europejska Konwencja Praw Człowieka: 1. Zasady stosowania i interpretacji Konwencji, 2. Prawo do życia, 3. Zakaz torut, 4. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej, 5. Prawo do wolności i bezpieczeństwa oosbistego, 6. Prawo do rzetelengo procesu sądowego, 7. Wolność sumienia i religii, 8. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, 9. Wolność wypowiedzi, 10. Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się, 11. Prawo do ochrony własności, 12. Prawo do nauki, 13. Prawo do wolnych wyborów, 14. Zakaz dyskryminacji. R.3 Prawa człowieka w unii europejskiej: 1. Prawo Unii Europejskiej a prawa człowieka - regulacje i instytucje, 2. Europejska Konwencja Praw Człowieka a prawo UE, 3. Karta Praw Podstawowych, 4. Ochrona praw człowieka w UE a TRaktat Lizboński - uchwalone zmiany
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88421-10-7
Liberalizacja rynku i integracja europejska (uwagi wstępne); Podstawowe instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej; Rada Europejska; Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska; Parlament europejski; Trybunał Sprawiedliwości i Sąd I instancji; Trybunał rewidentów księgowych; Prawo wspólnotowe - źródła, rodzaje, procedury, zasady stosowania; Proces integracji europejskiej a budowa jednolitego rynku; Swoboda przepływu towarów; Swobodny przepływ osób; Swobodny przepływ usług; Wolność przedsiębiorczości; Swoboda przepływu kapitału i płatności; Harmonizacja prawa wymiar wewnętrzny; Regulacje krajowe a europejskie reguły konkurencji; Regulacje zachowań rynkowych; Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw; Przedsiębiorstwa publiczne lub przedsiębiorstwa, którym powierzono prawa specjalne lub wyłączne w interesie publicznym; Zamówienia publiczne; Sektory o specjalnym statusie; Ochrona konsumenta w UE i w Polsce; Prawo własności intelektualnej; Prawo środków masowego przekazu; Spółki kapitałowe - spółka akcyjna i spółka z o. o. we wspólnocie europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88421-20-4
Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej; Powstanie i rozwój terytorialny Wspólnot Europejskich i unii Europejskiej; Organy Unii Europejskiej; Prawo Unii Europejskiej; Budżet ogólny; Cła; Podatki; Harmonizacja podatku; System walutowy; Instytucje bankowe i ubezpieczeniowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Źródła prawa Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010. - XVIII, IV-175 s. ; 24 cm.
(System Prawa Unii Europejskiej. Podręcznik ; T. 4.)
ISBN: 978-83-7627-044-9
1. Prawo pierwotne Unii Europejskiej ; 2. Prawo pochodne Unii Europejskiej ; 3. Postanowienia przejściowe (Protokół nr 36) ; 4. Tworzenie prawa Unii Europejskiej ; 5. Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi ; 6. Zakres obowiązywania prawa Unii Europejskiej ; 7. Wykładnia prawa Unii Europejskiej ; 8. Prawo Unii Europejskiej a prawo krajowe państw członkowskich ; 9. Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody powstałe wskutek naruszenia prawa unijnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again