Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Jankowiak Kazimierz
(1)
Majkowski Bogdan
(1)
Markowska Hanna
(1)
Oniszczuk Jerzy
(1)
Uścińska Gertruda
(1)
Zalewska Hanna
(1)
Ziółkowski Paweł
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Świadczenia społeczne
(3)
Akcja socjalna
(2)
Fundusz zakładowy
(2)
Opieka społeczna
(2)
Pozapłacowe świadczenia pracownicze
(2)
Prawo pracy
(2)
Prawo socjalne
(2)
Podatek dochodowy
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo do pracy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rozwiązanie umowy o pracę
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Urlopy
(1)
Wolność
(1)
Świadczenia pracownicze
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Kadr Socjalnych / Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV)
ISBN: 83-916625-8-6
1. Pozycja kierownika oraz pracownika jednostki, wynikająca z ustawy o pomocy społecznej, 2. Nawiązanie stosunku pracy, 3. Jak rozwiązać umowę o pracę?, 4. Obowiązki w zakresie BHP oraz ochrony zdrowia, 5. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, 6. Urlopy wychowawcze, 7. Obowiązki wobec pracownika będącego rodzicem, 8. Pozostałe obowiązki pracodawców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-182-X
1. Ogólna charakterystyka wolności i praw socjalnych. 2. Zasady ogólne dotyczące wolności i praw socjalnych. 3. Wolność pracy, prawo do wynagrodzenia i obowiązek prowadzenia polityki pełnego zatrudnienia. 4. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Prawo pracownika do dni wolnych i płatnych urlopów. Normy czasu pracy. 5. Prawo do zabezpieczenia społecznego. 6. Prawo obywateli do ochrony zdrowia. Pomoc niepełnosprawnym. 7. Obowiązek władz publicznych zapewniania dostępu do wykształcenia. 8. Ochrona praw rodziny i dziecka. Opieka państwa nad weteranami. 9. Sprzyjanie zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. 10. Ochrona konsumentów i użytkowników przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 11. Wolności i prawa socjalne w Konstytucji dla Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / Paweł Ziółkowski. - Wyd.2 Stan prawny na 15.10.2005 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2005. - 130 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-477-8
1. Działalność socjalna, 2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 3. Świadczenie urlopowe, 4. Podatek dochodowy, 5. Składki ZUS, 6. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a VAT, 7. Księgowe aspekty działalności socjalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / Kazimierz Jankowiak. - Wyd.6 zm. i popr. Stan prawny na marzec 2005 r. - Warszawa, Zielona Góra : UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI sp. z o.o., 2005. - 364 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-86945-99-0
1. Wykaz przepisów prawnych regulujących zasady działalności socjalnej, 2. Zakładowa działalność socjalna po akcesji Polski do Unii Europejskiej, 3. Kompetencje stron zakładowej działalności socjalnej, 4. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), 5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w "małych firmach" świadczenie urlopowe i wspólna działalność socjalna kilku pracodawców, 6. Zasady funkcjonowania Funduszu w przypadku przekształceń własnościowych i organizacyjno-prawnych pracodawców, a także po ogłoszeniu upadłości, 7. Gospodarka środkami funduszu, 8. Zasady opracowywanie regulaminu i planów rzeczowo-finansowych ZFŚS, 9. Działalność socjalna na tle przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych, 10. Ustawa o ZFŚS oraz niektóre przepisy wykonawcze a także pozostałe przepisy związane z działalnością socjalną, 11. Interpretacje, orzecznictwo oraz wyjaśnienia dotyczące działalności socjalnej, 12. Przykąłdy dokumentów dotyczących ZFŚS (załączniki)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again