Forma i typ
Książki
(38)
Czasopisma
(5)
Publikacje fachowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(2)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(32)
dostępne
(24)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(32)
Autor
Sierpowska Iwona
(9)
Borski Maciej (1975- )
(7)
Majewski Kamil
(4)
Babińska-Górecka Renata
(3)
Gredka-Ligarska Iwona
(3)
Kil Jan
(3)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(3)
Lewandowicz-Machnikowska Monika (1973- )
(3)
Nitecki Stanisław
(3)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(3)
Uścińska Gertruda (1958- )
(3)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(3)
Baran Krzysztof Wojciech
(2)
Bosak-Sojka Maria
(2)
Ciechorski Jan
(2)
Czerniak-Swędzioł Justyna
(2)
Duraj Tomasz
(2)
Florek Ludwik (1946- )
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Hajn Zbigniew
(2)
Jaskulska Jagoda
(2)
Kalisz Anna
(2)
Koczur Wiesław
(2)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(2)
Kuczyński Tadeusz
(2)
Kumor-Jezierska Ewelina
(2)
Lach Daniel Eryk
(2)
Lekston Mariusz (1975- )
(2)
Lityński Adam
(2)
Ludera-Ruszel Agata
(2)
Maciejko Wojciech
(2)
Muszalski Wojciech
(2)
Mędrala Małgorzata
(2)
Nowicka-Skóra Anna
(2)
Patulski Andrzej
(2)
Pisarczyk Łukasz
(2)
Pytlik Roksana
(2)
Rozmus Dariusz
(2)
Sobas Magdalena
(2)
Sobczyk Arkadiusz
(2)
Spurek Sylwia (1976- )
(2)
Szczęch Norbert
(2)
Szewczyk Helena
(2)
Szlachta-Kisiel Katarzyna
(2)
Wilczek-Karczewska Magdalena
(2)
Witkowski Jarosław
(2)
Wratny Jerzy (1943- )
(2)
Wypych-Żywicka Alina (1957- )
(2)
Łaguna Łukasz
(2)
Świętnicki Tomasz
(2)
Żołyński Janusz
(2)
Abramski Olgierd
(1)
Adamus Rafał
(1)
Antonów Kamil
(1)
Augustyn Paulina
(1)
Baran Beata
(1)
Bała Karolina
(1)
Bernat Rafał
(1)
Bieniasz Dorota
(1)
Bochenek Michał
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Bomba Katarzyna
(1)
Borowicz Jacek
(1)
Buratowska Klaudia
(1)
Cambus Claude
(1)
Carby-Hall Joseph R
(1)
Cichoń Kamil
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Crawford James T
(1)
Daniluk Paulina
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Dworowska Wioletta
(1)
Dykas Kamil
(1)
Dzienisiuk Dorota
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Gomula Joanna
(1)
Grudecki Michał
(1)
Grześków Małgorzata
(1)
Góral Zbigniew
(1)
Górnicz-Mulcahy Agnieszka
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jabłoński Andrzej
(1)
Jacewicz Agnieszka
(1)
Jagocha Konrad
(1)
Jakubik Mateusz
(1)
Jankowiak Kazimierz
(1)
Jaworska Katarzyna
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Jęcek Zuzanna
(1)
Kadyszewski Borys
(1)
Kawecka Marcelina
(1)
Kałużny Tomasz
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Knieć Grzegorz
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kordeczka Magdalena
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(5)
Kraj wydania
Polska
(44)
Język
polski
(43)
angielski
(1)
Temat
Prawo socjalne
(25)
Opieka społeczna
(18)
Prawo pracy
(15)
Pracownicy socjalni
(12)
Świadczenia społeczne
(10)
Ubezpieczenia społeczne
(6)
Akcja socjalna
(5)
Fundusz zakładowy
(5)
Polityka społeczna
(5)
Prawa człowieka
(5)
Rodzina
(5)
Domy pomocy społecznej
(4)
Emerytura
(4)
Prawo Unii Europejskiej
(4)
Płaca
(4)
Postępowanie administracyjne
(3)
Pozapłacowe świadczenia pracownicze
(3)
Pracownicy samorządowi
(3)
Prawo do informacji publicznej
(3)
Prawo karne
(3)
Prawo urzędnicze
(3)
Rynek pracy
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Wolność
(3)
Świadczenia
(3)
Bhp
(2)
Czas pracy
(2)
Dyskryminacja
(2)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(2)
Fundusz alimentacyjny
(2)
Kontrakt socjalny
(2)
Kontratypy (prawo)
(2)
Mobbing
(2)
Nauczyciele akademiccy
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Ochrona danych osobowych
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Piecza zastępcza
(2)
Podmiotowość
(2)
Praca czasowa
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Prawo do pracy
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Prawo konstytucyjne
(2)
Prawo lokalowe
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Renta socjalna
(2)
Renty
(2)
Skarga (prawo)
(2)
Spółdzielcza umowa o pracę
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Sądownictwo
(2)
Służba zdrowia
(2)
Wolność pracy
(2)
Zasiłek mieszkaniowy
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Związki zawodowe
(2)
Świadczenia rodzinne
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Antyterroryzm
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Awans zawodowy
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
COVID-19
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Decyzja administracyjna
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dobro prawne
(1)
Domy dziecka
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyskryminacja chorych i niepelnosprawnych
(1)
Dziecko
(1)
Dzienne domy opieki
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Flexicurity
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Godność pracownicza
(1)
Gry hazardowe
(1)
Gry komputerowe
(1)
Implementacja dyrektywy Unii Europejskiej
(1)
Informacje niejawne
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Kisęgowość
(1)
Klauzula zasad współżycia społecznego
(1)
Kobieta
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konstytucja
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Temat: czas
2001-
(7)
1901-2000
(3)
1918-1939
(2)
1801-1900
(1)
1914-1918
(1)
1939-1945
(1)
1945-1989
(1)
Temat: miejsce
Polska
(12)
Kraje Unii Europejskiej
(5)
ZSRR
(2)
Czechy
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Wielka Brytania
(1)
Gatunek
Monografia
(5)
Czasopismo naukowe
(4)
Czasopismo prawnicze
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Komentarz do ustawy
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(11)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
44 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach / Michał Bochenek. - Stan prawny na 1.07.2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2019. - 120 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Pomocy Społecznej)
ISBN: 978-83-8160-978-4
Zawiera: Wstęp; Część I. Świadczenia wychowawcze po nowelizacji: 1. Definicje i pojęcia ustawowe (1.1. Dziecko; 1.2. Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie; 1.3. Organ właściwy); 2. Istota świadczenia wychowawczego i warunki niezbędne do przyznania 500+ ; 3. Zakres podmiotowy – osoby uprawnione; 4. Organy realizujące zadania w zakresie świadczenia wychowawczego; 5. Postępowanie w sprawach o świadczenie wychowawcze; 6. Rozstrzygnięcia organu w sprawach o świadczenia wychowawcze; 7. Okresy świadczeniowe i terminy wypłat; 8. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego; 9. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze. Część II. Wzory pism: Wzór 1. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego; Wzór 2. Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji; Wzór 3. Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o świadczenie wychowawcze; Wzór 4. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie świadczenia wychowawczego; Wzór 5. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego; Wzór 6. Zawiadomienie o przekazaniu sprawy organowi właściwemu; Wzór 7. Decyzja o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego; Wzór 8. Decyzja o zmianie decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego; Wzór 9. Decyzja o uchyleniu decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego; Wzór 10. Decyzja o odmowie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Część III. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-65682-77-2
Zawiera: Część I. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy: Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień dla pracownika niepełnosprawnego; Status przedsiębiorstw na chronionym rynku pracy; Status prawny i zadania centrum integracji społecznej. Część II. Instytucjonalny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami: Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce; Rola PFRON w zabezpieczaniu ekonomicznych oraz społecznych potrzeb osób niepełnosprawnych na tle systemu wsparcia instytucjonalnego; Podmioty realizujące zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Tychy; Problem kognicji sądów administracyjnych w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności; Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji. Część III. Likwidacja barier w przestrzeni publicznej: Głosowanie korespondencyjne jako mechanizm ograniczający przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych; Charakter preferencji podatkowych dla osób niepełnosprawnych na gruncie wybranych podatków; Preferencje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym w opłatach abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych; Ulgi i przywileje osób niepełnosprawnych w korzystaniu z przejazdów środkami transportu zbiorowego; Wybrane zagadnienia prawne i praktyka dostępności witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych; Dostępność środowiska życia osób niepełnosprawnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 342.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3975-9
Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi; Współpraca administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami niepublicznymi; Współdziałanie podmiotów zajmujących się pomocą społeczną; Nadzór nad związkami międzygminnymi (zagadnienia wybrane); Założenia ustawy o powiecie metropolitarnym Górnego Śląska i Zagłębia; Lokalne grupy działania jako nowa forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego; Główne formy współdziałania samorządu terytorialnego w wykonaniu oświatowych zadań publicznych; Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego a odpowiedzialność z tytułu naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję; Od konfliktu do współpracy. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu chełmińskiego; Współdziałanie jako pojecie redefiniujące administracyjne prawo ustrojowe; Stowarzyszenia gmin jako jedna z form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie stowarzyszeń gmin uzdrowiskowych- uwagi do dyskusji; Województwo samorządowe jako uczestnik form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego; Kontrakt socjalny- doskonałe narzędzie służące współdziałaniu w wykonaniu zadań z zakresu pomocy społecznej ciążących na administracji publicznej; Rozwój form współpracy samorządów na poziomie międzynarodowym; Stowarzyszenie powiatów a związek powiatów- wybrane zagadnienia; Nowe formy współdziałania międzygminnego w modelu francuskim; Postępowanie jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej; Statuty związków międzygminnych- uwarunkowania prawne a praktyka; Współpraca samorządu i III sektora- model współpracy; Nowe formy współdziałania a koncepcja społeczeństwa obywatelskiego; Rola jednostek samorządu terytorialnego w działalności agencji rozwoju regionalnego w kontekście nowej polityki regionalnej; Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Hiszpanii- analiza obowiązujących regulacji prawnych; Wystąpienie gminy ze związku międzygminnego; Specyfika euroregionu polsko-niemieckiego pogranicza w porównaniu do euroregionów na wschodniej granicy Polski; Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia i stosowania prawa; Zasada samodzielności, a prawo do prowadzenia współpracy przez jednostki samorządu terytorialnego; Współpraca międzygminna w orzecznictwie sądów administracyjnych; Projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw- komentarz krytyczny; Wybrane aspekty stosowania ustawy- Prawo zamówień publicznych przez związki międzygminne i związki powiatu; Nauka wsparciem dla samorządowych procesów adaptacyjnych, czyli nowe formy współpracy samorządu terytorialnego różnych szczebli ze środowiskiem akademickim; Kierunki zmian w ustawodawstwie w świetle przygotowywanych projektów ustaw.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Vademecum Kadr Socjalnych / Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV)
ISBN: 83-916625-8-6
1. Pozycja kierownika oraz pracownika jednostki, wynikająca z ustawy o pomocy społecznej, 2. Nawiązanie stosunku pracy, 3. Jak rozwiązać umowę o pracę?, 4. Obowiązki w zakresie BHP oraz ochrony zdrowia, 5. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, 6. Urlopy wychowawcze, 7. Obowiązki wobec pracownika będącego rodzicem, 8. Pozostałe obowiązki pracodawców
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
Placówki dzienne i całodobowe w systemi pomocy społecznej / Magdalena Szochner-Siemińska. - Stan prawny na marzec 2018. - Warszawa : C.H.Beck, 2018. - XVI, 281, [1] s. : tab. ; 24 cm. + Dysk optyczny (CD).
(Sektor Publiczny w Praktyce. Pomoc Społeczna)
ISBN: 978-83-812-8056-3
Zawiera: O Autorce; Wykaz skrótów; Część I. Placówki dzienne Rozdział I. Dzienne domy pomocy 1. Podstawa funkcjonowania dziennych domów pomocy jako dziennych ośrodków wsparcia 2. Organizacja dziennego domu pomocy 2.1. Organizacja pracy 2.2. Zakres i standardy świadczonych usług 2.3. Kwalifikacje kadry dziennego domu pomocy 2.4. Zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 3. Finansowanie domów dziennego pobytu dla seniorów (Senior-WIGOR i Senior+) 3.1. Program Senior-WIGOR 3.2. Program Senior+ 4. Poradnik praktyka 4.1. Dotacja dla dziennego domu pomocy dla osób starszych z programu Senior+ 4.2. Otwarcie klubu samopomocy przez stowarzyszenie – obowiązki gminy 4.3. Godziny otwarcia dziennego domu pomocy Rozdział II. Środowiskowe domy samopomocy 1. Podstawa funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Cele i zadania środowiskowego domu samopomocy 2. Środowiskowe domy samopomocy jako jednostki organizacyjne 2.1. Organizacja środowiskowych domów samopomocy 2.2. Utworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy oraz uruchomienie nowych miejsc 2.3. Krąg osób uprawnionych do wsparcia w środowiskowych domach samopomocy 2.4. Wymagania stawiane środowiskowym domom samopomocy jako jednostkom organizacyjnym w gminie i powiecie 2.5. Zakres i standardy oferowanych świadczeń 2.6. Kwalifikacje kierownika i pracowników środowiskowego domu samopomocy 2.7. Powierzenie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy 3. Charakterystyka typów środowiskowych domów samopomocy 4. Forma działalności i źródła finansowania 4.1. Zagadnienia ogólne 4.2. Ustalenie odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 4.3. Zwolnienie z ponoszenia odpłatności 4.4. Właściwość miejscowa i rzeczowa organu uprawnionego do wydania decyzji o skierowaniu oraz ustalenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 4.5. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5. Poradnik praktyka 5.1. Opłata za pobyt w środowiskowym domu samopomocy i usługi w nim świadczone 5.2. Upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do wydania decyzji o skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy 5.3. Kierowanie do środowiskowego domu samopomocy osób z zapewnioną opieką 5.4. Odmowa ponownego skierowania do środowiskowego domu samopomocy 5.5. Zasadność skierowania do środowiskowego domu samopomocy 5.6. Turnus rehabilitacyjny – uchylenie decyzji o skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy 5.7. Osoba niezdolna do pracy a skierowanie do środowiskowego domu samopomocy 5.8. Zwolnienie z opłat w czasie urlopu Rozdział III. Warsztaty terapii zajęciowej 1. Podstawa prawna funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej 1.1. Geneza wprowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej 1.2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1.3. Cele i zadania warsztatów terapii zajęciowej 1.4. Uzyskiwanie dochodu z działalności warsztatów terapii zajęciowej 2. Organizacja pracy 2.1. Rada programowa warsztatów terapii zajęciowej 2.2. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej 2.3. Utworzenie i funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej 2.4. Zasady realizacji terapii w warsztatach terapii zajęciowej 3. Forma działalności i źródła finansowania Rozdział IV. Ogrzewalnie 1. Podstawa funkcjonowania ogrzewalni 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie osoby bezdomnej 1.3. Zagwarantowanie schronienia mieszkańcom jako zadanie własne gminy 2. Organizacja pracy 3. Poradnik praktyka 3.1. Ogrzewalnie jako placówki koedukacyjne 3.2. Udzielenie schronienia osobie bezdomnej będącej pod wpływem alkoholu Część II. Placówki całodobowe Rozdział I. Domy pomocy społecznej 1. Podstawa funkcjonowania domów pomocy społecznej 2. Utworzenie domu pomocy społecznej 2.1. Podmioty uprawnione do utworzenia domu pomocy społecznej 2.2. Obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej 3. Charakterystyka typów domów pomocy społecznej 4. Organizacja pracy 4.1. Katalog i standardy świadczonych usług 4.2. Standardy dotyczące potrzeb bytowych w domach pomocy społecznej 4.3. Wymagania wobec personelu 4.4. Regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej 5. Zasady kierowania do domu pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt 5.1. Procedura kierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej 5.2. Postępowanie w razie braku zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej 5.3. Ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 5.4. Zwolnienie z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 6. Poradnik praktyka 6.1. Kierowanie do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania 6.2. Odmowa skierowania do domu pomocy społecznej osoby, która ma dzieci 6.3. Bezdomność a obowiązek skierowania do domu pomocy społecznej 6.4. Egzekucja opłat za pobyt w domu pomocy społecznej od dzieci mieszkających za granicą Rozdział II. Zakłady opiekuńczo-lecznicze 1. Podstawa prawna działalności zakładów opiekuńczo-leczniczych 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Tworzenie podmiotów leczniczych 2. Zasady kierowania do zakładu opiekuńczego i ustalania odpłatności za pobyt 2.1. Przesłanki skierowania oraz niezbędne dokumenty 2.2. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczym 3. Organizacja w zakładach opiekuńczych i źródła finansowania 3.1. Rodzaj i zakres świadczonych usług 3.2. Wymagania wobec personelu oraz pomieszczeń i wyposażenia w zakładach opiekuńczych 3.3. Regulamin zakładu opiekuńczego 3.4. Źródła finansowania 4. Poradnik praktyka 4.1. Zatrudnianie lekarzy na dyżurach całodobowych 4.2. Przebywanie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym a uczestnictwo w środowiskowym domu samopomocy 4.3. Odmowa przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego Rozdział III. Schroniska dla bezdomnych 1. Podstawa funkcjonowania 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe 1.3. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2. Zasady kierowania osób bezdomnych do schroniska 3. Organizacja pracy i standardy świadczonych usług 3.1. Standardy świadczonych usług 3.2. Wymagania wobec pracowników 3.3. Standardy pomieszczeń w schronisku dla bezdomnych 3.4. Regulamin schroniska dla osób bezdomnych 4. Forma działalności i źródła finansowania 5. Poradnik praktyka 5.1. Odmowa udzielania wywiadu a odmowa udzielenia wsparcia w formie schronienia 5.2. Właściwość miejscowa gminy w sprawie udzielenia schronienia 5.3. Koszt pochówku bezdomnego na terenie innej gminy Część III. Pozainstytucjonalne formy wsparcia Rozdział I. Usługi opiekuńcze 1. Podstawa prawna i zasady realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 1.1. Pojęcie usług opiekuńczych 1.2. Katalog podstawowych potrzeb 1.3. Katalog przesłanek uprawniających do przyznania usług opiekuńczych 2. Formy i tryb realizacji usług opiekuńczych 3. Usługi opiekuńcze a specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3.1. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3.2. Cel i zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3.3. Kwalifikacje osób uprawnionych do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 3.4. Zgoda wojewody na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi przez gminę 3.5. Ustalenie kosztu świadczonych usług i prowadzenie dokumentacji związanej z realizowaniem zadania 4. Poradnik praktyka 4.1. Brak środków finansowych na realizację zadania a odmowa przyznania usług opiekuńczych 4.2. Kwalifikacje osób realizujących usługi opiekuńcze 4.3. Wniosek o świadczenie usług opiekuńczych przez konkretny podmiot Rozdział II. Teleopieka 1. Zasady realizacji teleopieki 1.1. Pojęcie teleopieki 1.2. Zasady realizacji teleopieki 1.3. System teleopieki jako zdalna opieka medyczna 1.4. Wdrożenie teleopieki jako system uzupełniający system usług opiekuńczych 2. Formy realizacji i możliwości finansowania teleopieki 2.1. Zagadnienia ogólne 2.2. Realizacja i finansowanie usług teleopieki jako uzupełnienie systemu usług opiekuńczych 2.3. Realizacja i finansowanie usług teleopieki jako część programu profilaktyki zdrowotnej 2.4. Realizacja i finansowanie usług teleopieki ze środków unijnych 2.5. Realizacja usług teleopieki jako programu osłonowego Rozdział III. Kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku – aktywizacja osób starszych 1. Aktywizacja osób starszych 1.1. Singularyzacja starości 1.2. Koncepcja aktywnego starzenia się 2. Kluby seniora 3. Uniwersytety trzeciego wieku 4. Forma działalności i źródła finansowania 4.1. Forma działalności a możliwości 4.2. Program ASOS 4.3. Program FIO.
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Opracowania PBZ / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Zeszyt nr 9)
1. Ogólne problemy integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie polityki społecznej i rynku pracy, 2. Indywidualne prawo pracy a standardy Unii Europejskiej, 3. Swoboda przepływu pracowników a wymagania integracji europejskiej, 4. Dostosowanie prawa zabezpieczenia społecznego do wymagań Unii Europejskiej, 5. Zbiorowe prawo pracy a wymagania integracji europejskiej, 6. Próba szacunku kosztów dostosowania poslkiego ustawodawstwa pracy i zabezpieczenia społecznego do wymogów Unii europejskiej, 7. Integracja mobilizująca i pokonywanie cywilizacyjnych zapóźnień
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-60179-30-1
Cz. I Zagadnienia ogólne; Cz. II Polskie prawo pomocy społecznej w ujęci historycznym: R.1 Początki opieki społecznej w Polsce; R.2 Regulacje ustawy o opiece społecznej z 1923 r.; R.3 Pomoc społeczna w latach 1945-1989; R.4 Pomoc społeczna w ujęciu ustawy o pomocy społecznej z 1990 r. Cz. III Aktualny kształt polskiego prawa pomocy społecznej w świetle ustawy o pomocy społecznej z 2004 r.: R.1 Zagadnienia ogólne; R.2 Zadania i organizacja pomocy społecznej; R.2 Świadczenia z pomocy społecznej; R.4 Status zawodowy pracowników socjalnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Pomoc społeczna : komentarz / Iwona Sierpowska. - Wyd. 5 Stan prawny na 26.08.2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 644, [2] ; 25 cm.
(Komentarze Praktyczne)
ISBN: 978-83-8223-100-7
Wstęp; Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Dział I. Przepisy ogólne; Dział II. Świadczenia z pomocy społecznej; Dział III. Organizacja pomocy społecznej; Dział IIIA. Realizacja działań finansowanych z udziałem Europejskiego funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; Dział IV. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Meritum)
ISBN: 978-83-264-8644-9
Część I. Pomoc społeczna: Rozdział I. Istota i zasady udzielania pomocy społecznej; Rozdział II. Przesłanki nabycia prawa do świadczeń; Rozdział III. Świadczenia pieniężne; Rozdział IV. Świadczenia niepieniężne; Rozdział V. Postępowanie w sprawie świadczeń. Kierowanie i odpłatność za pobyt w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej; Rozdział VI. Weryfikacja decyzji i zwrot świadczeń; Rozdział VII. Zadania, organizacja i kadry pomocy społecznej. Część II. Świadczenia rodzinne: Rozdział VIII. Pojęcie świadczeń rodzinnych; Rozdział IX. Ogólne warunki nabycia prawa do świadczeń rodzinnych; Rozdział X. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego; Rozdział XI. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia rodzinne przyznawane na podstawie uchwały rady gminy; Rozdział XII. Świadczenie rodzicielskie; Rozdział XIII. Świadczenia opiekuńcze; Rozdział XIV. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych (socjalnego wsparcia); Rozdział XV. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty świadczeń rodzinnych oraz weryfikacji decyzji ostatecznej; Rozdział XVI. Świadczenie nienależnie pobrane. Część III. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: Rozdział XVII. Pojęcie i cel świadczenia wychowawczego; Rozdział XVIII. Warunki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego; Rozdział XIX. Dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka; Rozdział XX. Postępowanie w sprawach o świadczenia wychowawcze. Część IV. Fundusz alimentacyjny i działania wobec dłużników alimentacyjnych: Rozdział XXI. Istota i przesłanki nabycia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; Rozdział XXII. Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; Rozdział XXIII. Świadczenie nienależnie pobrane oraz zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego; Rozdział XXIV. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Część V. Dodatki mieszkaniowe: Rozdział XXV. Przesłanki nabycia prawa do dodatku mieszkaniowego; Rozdział XXVI. Wysokość dodatku; Rozdział XXVII. Proceduralne aspekty przyznania, wypłaty i zwrotu dodatków mieszkaniowych. Część VI. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza: Wprowadzenie; Rozdział XXVIII. Ochrona dziecka i rodziny - zagadnienia ogólne; Rozdział XXIX. Wspieranie rodziny; Rozdział XXX. Piecza zastępcza; Rozdział XXXI. Pomoc dla osób usamodzielnianych; Rozdział XXXII. Postępowanie adopcyjne; Rozdział XXXIII. Ustrój administracji; Rozdział XXXIV. Kontrola wojewody. Część VII. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: Rozdział XXXV. Zjawisko przemocy w rodzinie; Rozdział XXXVI. Zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Rozdział XXXVII. Prawne i społeczne aspekty przeciwdziałania przemocy. Część VIII. Wybrane rodzaje wsparcia: Rozdział XXXVIII. Zasiłki dla opiekunów; Rozdział XXXIX. Pomoc osobom uzależnionym (alkoholizm i narkomania); Rozdział XL. Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi; Rozdział XLI. Pomoc socjalna dla studentów; Rozdział XLII. Pomoc socjalna dla uczniów; Rozdział XLIII. Pomoc w postaci dożywiania; Rozdział XLIV. Pomoc kobietom w ciąży; Rozdział XLV. Wsparcie w ramach Karty Dużej Rodziny; Rozdział XLVI. Dodatek energetyczny; Rozdział XLVII. Nieodpłatna pomoc prawna | str. 1003
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 304 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wstęp; 2. Obowiązki i uprawnienia pracowników pomocy społecznej a prawa i wolności człowieka i obywatela; 3. Władza rodzicielska i alternatywne formy opieki nad dzieckiem: Prawa i obowiązki rodziców biologicznych wynikające z władzy rodzicielskiej; Rodzina zastępcza- wsparcie rodzicielstwa w kryzysie; Piecza nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wyjazd do państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Podstawy prawne; Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego; Wyjazd przed nabyciem prawa do emerytury lub renty; Emeryci i renciści; Prawo do świadczeń zdrowotnych; Rzeczowe świadczenia medyczne w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rzeczowe świadczenia medyczne dla emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin; Rzeczowe świadczenia medyczne w przepisach dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w trans granicznej opiece zdrowotnej. 2. Wyjazd do państw spoza Unii Europejskiej: Wyjazd do państwa - strony umowy dwustronnej; Transfer (przekazywanie) świadczeń; Transfer (przekazywanie) świadczeń do drugiego państwa; Wyjazd do państwa, z którym nie została zawarta umowa o zabezpieczeniu społecznym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - Stan prawny na 1.01.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 288 s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-217-4
1. Geneza pomocy społecznej, 2. Pomoc społeczna w systemie prawa, 3. Pojęcie i cele pomocy społecznej, 4. Zasady pomocy społecznej, 5. Administrowanie pomocą społeczną, 6. Organizacja pomocy społecznej, 7. Świadczenia z pomocy społecznej, 8. Opieka nad rodziną i dzieckiem, 9. Status prawny pracownika socjalnego, 10. Formy pomocy społecznej przewidziane w przepisach odrębnych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - Wyd. 3 Stan prawny na 1.09.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 254, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-414-2
1. Geneza pomocy społecznej, 2. Pomoc społeczna w systemie prawa, 3. Pojęcie i cele pomocy społecznej, 4. Zasady pomocy społecznej, 5. Administrowanie pomocą społeczną, 6. Organizacja pomocy społecznej, 7. Świadczenia z pomocy społecznej, 8. Opieka nad rodziną i dzieckiem, 9. Status prawny pracownika socjalnego, 10. Formy pomocy społecznej przewidziane w przepisach odrębnych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - Wyd.2 Stan prawny na 1.01.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 251 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-054-0
1. Geneza pomocy społecznej, 2. Pomoc społeczna w systemie prawa, 3. Pojęcie i cele pomocy społecznej, 4. Zasady pomocy społecznej, 5. Administrowanie pomocą społeczną, 6. Organizacja pomocy społecznej, 7. Świadczenia z pomocy społecznej, 8. Opieka nad rodziną i dzieckiem, 9. Status prawny pracownika socjalnego, 10. Formy pomocy społecznej przewidziane w przepisach odrębnych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo socjalne / Wojciech Muszalski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 279 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-01-14745-7
Cz. I Prawo pracy: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Stosunek pracy, 3. Wynagrodzenie za pracę, 4. Odpowiedzialność pracownika, 5. Czas pracy i urlopy, 6. Ochrona pracy kobiet i młodocianych, 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 8. Rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunku pracy i odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, 9. Zbiorowe prawo pracy. Cz. II Ubezpieczenie społeczne: 10. Założenia ogólne ubezpieczenia społecznego, 11. Administracja i finansowanie, 12. Zasiłki, 13. Emerytura (system wygasający), 14. Renty, 15. Świadczenia w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej, 16. Postępowanie w razie świadczeń, 17. Reforma emerytalna i obowiązek oszczędzania, 18. Ubezpieczenie społeczne rolników, 19. System emerytalny w służbie państwa. Cz. III Pomoc i zaopatrzenie społeczne: 20. Pomoc społeczna, 21. Zaliczki alimentacyjne, 22. Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne, 23. Szczególne formy zaopatrzenia, 24. Zaopatrzenie w związku z obroną kraju i spełnianiem obowiązków obywatelskich, Cz. IV Zatrudnienie: 25. Organizacja administracji zatrudnienia i jej zadania, 26. Zabezpieczenie na wypadek braku pracy, 27. Zatrudnienie obywateli polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce, 28. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 29. Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 30. Szczególne formy aktywności i pracy. Cz. V Ochrona zdrowia: 31. Opieka zdrowotna, 32. Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Cz. VI Ochrona prawa do mieszkania: 33. Forma i zakres prawa do mieszkania, 34. Czynsze i dodatki mieszkaniowe
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo socjalne / Wojciech Muszalski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 291 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-16375-4
Cz. I Prawo pracy: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Stosunek pracy, 3. Wynagrodzenie za pracę, 4. Odpowiedzialność pracownika, 5. Czas pracy i urlopy, 6. Uprawnienia rodzicielskie i ochrona pracy młodocianych, 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 8. Rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunku pracy i odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, 9. Zbiorowe prawo pracy. Cz. II Ubezpieczenie społeczne: 10. Założenia ogólne ubezpieczenia społecznego, 11. Administracja i finansowanie, 12. Zasiłki, 13. Emerytura (system wygasający), 14. Renty, 15. Świadczenia w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej, 16. Postępowanie w razie świadczeń, 17. Reforma emerytalna i obowiązek oszczędzania, 18. Ubezpieczenie społeczne rolników, 19. System emerytalny w służbie państwa. Cz. III Pomoc i zaopatrzenie społeczne: 20. Pomoc społeczna, 21. Zaliczki alimentacyjne, 22. Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne, 23. Szczególne formy zaopatrzenia, 24. Zaopatrzenie w związku z obroną kraju i spełnianiem obowiązków obywatelskich, Cz. IV Zatrudnienie: 25. Organizacja administracji zatrudnienia i jej zadania, 26. Zabezpieczenie na wypadek braku pracy, 27. Zatrudnienie obywateli polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce, 28. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 29. Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 30. Szczególne formy aktywności i pracy. Cz. V Ochrona zdrowia: 31. Opieka zdrowotna, 32. Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Cz. VI Ochrona prawa do mieszkania: 33. Forma i zakres prawa do mieszkania, 34. Czynsze i dodatki mieszkaniowe
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(SCRIPTUM / Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP)
ISBN: 83-890518-13-9
Prawo pracy: 1. Stosunek pracy, 2. Wynagrodzenie za pracę, 3. Czas pracy i urlopy, 4. Odpowiedzialność w ramach stosunku pracy, 5. Ochrona pracy kobiet i młodocianych, 6. Zatrudnienie i bezrobocie. Ubezpieczenie społeczne i ochrona zdrowia: 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń społecznych, 2. Zasiłki, 3. Renty i emerytury, 4. Ubezpieczenie wypadkowe, 5. Ochrona zdrowia. Pomoc społeczna: 1. Wprowadzenie do pomocy społecznej, 2. Świadczenia z pomocy społecznej, 3. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 4. Pracownicy socjalni, 5. Świadczenia rodzinne, 6. Zatrudnienie socjalne, 7. Dodatek mieszkaniowy
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo zabezpieczenia społecznego / Gertruda Uścińska. - Stan prawny na dzień 31.07.2020 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2021. - XLV, [1], 547 s. ; 22 cm.
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-8235-202-3
Wykaz skrótów Bibliografia Wykaz aktów prawnych Wprowadzenie Introduction Rozdział I. Geneza oraz rozwój zabezpieczenia i ubezpieczenia społecznego. Organizacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Podstawy prawne funkcjonowania ő 1. Geneza i rozwój zabezpieczenia i ubezpieczenia społecznego I. Zagadnienia ogólne II. Pojęcia "zabezpieczenie społeczne" i "ubezpieczenie społeczne" 1. Zasady ubezpieczeniowe 2. Zasady prawa ubezpieczeń społecznych 3. Zasady zaopatrzeniowe 4. Zasady pomocy społecznej III. Istota zabezpieczenia społecznego - świadczenia IV. Rozwiązania ubezpieczeniowe przyjęte na początku XX wieku V. Współczesne systemy - cechy podstawowe VI. Ryzyko jako przesłanka ochrony i inne sytuacje podlegające ochronie VII. Regulacje UE w zakresie zabezpieczenia społecznego 1. Zasady koordynacji 2. Zakres przedmiotowy przepisów w rozporządzeniach koordynacyjnych 3. Kierunki zmian 4. Główne wnioski VIII. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia społecznego/ zabezpieczenia społecznego IX. Ustalenia metodologiczne dla dalszej analizy badawczej prawa zabezpieczenia społecznego ő 2. Organizacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego ő 3. Podstawy prawne funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego I. Ustawodawstwo krajowe II. Ustawodawstwo międzynarodowe 1. Międzynarodowa Organizacja Pracy 2. Rada Europy 3. Unia Europejska Rozdział II. System ubezpieczeń społecznych ő 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym I. Podstawa prawna II. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym III. Tytuły do ubezpieczeń społecznych IV. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń V. Inne okoliczności wyłączające obowiązek ubezpieczeń społecznych VI. Okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym VII. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń społecznych VIII. Konto ubezpieczonego w ZUS IX. Konto płatnika składek X. Członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) XI. Likwidacja otwartych funduszy emerytalnych (OFE) XII. E-akta - ustawa z 10.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją XIII. Dane statystyczne ő 2. Finansowanie ubezpieczeń społecznych I. Podstawa prawna II. Metody finansowania ubezpieczeń społecznych III. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych IV. Fundusz Rezerwy Demograficznej V. Fundusz Emerytur Pomostowych VI. Składki na ubezpieczenia społeczne 1. Charakter prawny składki na ubezpieczenie społeczne i środków z OFE 2. Podstawa wymiaru składek 3. Składki należne od przedsiębiorców 4. Roczna podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych VII. Konstrukcja prawna składki na ubezpieczenia społeczne VIII. Podmioty uczestniczące w opłacaniu składek IX. Informacja o stanie konta ubezpieczonego X. Waloryzacja składek na koncie i waloryzacja subkonta XI. Podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartych funduszach emerytalnych i na subkoncie 1. Podział środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa 2. Podział środków w razie śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego 3. Wskaźniki w 2020 r. XII. Dane statystyczne Rozdział III. Ubezpieczenia chorobowe i zdrowotne ő 1. Prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby I. Podstawa prawna II. Zagadnienia ogólne III. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane przez pracodawcę IV. Zasiłki z ubezpieczeń społecznych 1. Zakres przedmiotowy 2. Płatnicy zasiłków V. Warunki nabycia prawa do zasiłku chorobowego VI. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego 1. Zakres podmiotowy 2. Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby 3. Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy 4. Zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania 5. Brak prawa do zasiłku chorobowego 6. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy 7. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego 8. Okres zasiłkowy 9. Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia 10. Brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego VII. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego 1. Zakres podmiotowy 2. Warunki nabycia prawa do zasiłku chorobowego 3. Brak prawa do zasiłku chorobowego 4. Wysokość zasiłku chorobowego VIII. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 1. Pracownicy 2. Osoby niebędące pracownikami IX. Dane statystyczne ő 2. Zasiłek wyrównawczy I. Podstawa prawna II. Zakres podmiotowy III. Warunki nabycia prawa do zasiłku wyrównawczego IV. Okres wypłaty zasiłku wyrównawczego i jego wysokość V. Dane statystyczne ő 3. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego I. Podstawa prawna II. Świadczenie rehabilitacyjne III. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego 1. Zakres podmiotowy 2. Zakres przedmiotowy 3. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego 4. Waloryzacja podstawy wymiaru 5. Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego 6. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia od pracy IV. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego 1. Zakres podmiotowy 2. Zakres przedmiotowy 3. Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego V. Dane statystyczne ő 4. Świadczenia i urlopy związane z macierzyństwem i rodzicielstwem I. Podstawa prawna II. Zagadnienia ogólne III. Warunki nabycia prawa do urlopów i zasiłków macierzyńskich IV. Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński za okres tego urlopu 1. Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego - część urlopu, którą można wykorzystać później 2. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego V. Zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego VI. Praca w czasie urlopu rodzicielskiego VII. Urlop ojcowski i zasiłek macierzyński za okres tego urlopu 1. Wymiar urlopu ojcowskiego 2. Zasady udzielania urlopu ojcowskiego VIII. Urlop i zasiłek macierzyński przyznawany w szczególnych okolicznościach 1. Pobyt matki lub dziecka w szpitalu 2. Śmierć ubezpieczonego, matki dziecka lub porzucenie dziecka 3. Śmierć nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenie przez nią dziecka 4. Niezdolność matki dziecka do samodzielnej egzystencji 5. Podjęcie zatrudnienia przez matkę IX. Zasiłek macierzyński 1. Wysokość zasiłku macierzyńskiego 2. Finansowanie zasiłku macierzyńskiego X. Zasiłek opiekuńczy 1. Podstawa prawna 2. Zakres podmiotowy 3. Warunki nabycia prawa do zasiłku opiekuńczego 4. Zasiłek opiekuńczy - dodatkowy wymiar 5. Wyłączenie prawa do zasiłku opiekuńczego XI. Dane statystyczne ő 5. Prawo do świadczeń zdrowotnych I. Podstawa prawna II. Zagadnienia ogólne III. Ryzyko choroby jako przedmiot ochrony - zakres podmiotowy IV. Zakres przedmiotowy świadczeń zdrowotnych V. Zasady zapewnienia świadczeń zdrowotnych VI. Koszty świadczeń zdrowotnych - problemy VII. Czas udzielania świadczeń zdrowotnych VIII. Uzupełniające uprawnienia IX. Dane statystyczne Rozdział IV. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe ő 1. Kierunki ewolucji systemu emerytalnego w Polsce I. Zagadnienia ogólne II. Ewolucja systemów emerytalnych na świecie III. System emerytalny w Polsce do 1999 r. IV. Główne zmiany systemu emerytalnego w Polsce i w innych krajach 1. Zasada zdefiniowanej składki 2. Kapitałowy filar emerytalny 3. Opłacanie (kredytowanie) składek za kwalifikowane okresy V. Kierunki reform systemu emerytalnego w Polsce po 1999 r. VI. Przywrócenie odrębnych zasad systemu emerytalnego (2003 i 2007 r.) VII. Świadczenia pomostowe i pierwsza koncepcja wypłat emerytur kapitałowych (2009 r.) VIII. Ograniczenie składki do otwartych funduszy emerytalnych (2011 r.) IX. Podniesienie wieku emerytalnego (2013 r.) X. Dalsze ograniczenie składki do otwartych funduszy emerytalnych, wprowadzenie dobrowolności uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych oraz suwaka bezpieczeństwa, a także umorzenie części obligacyjnej otwartych funduszy emerytalnych (2014 r.) 1. Likwidacja obligacyjnej części otwartych funduszy emerytalnych 2. Wprowadzenie dobrowolności uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych 3. Suwak emerytalny XI. Obniżenie wieku emerytalnego (2017 r.) XII. Przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych XIII. Rozwój dodatkowych programów emerytalnych XIV. Pracownicze plany kapitałowe 1. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych 2. Instytucja finansowa 3. Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych 4. Korzyści dla uczestnika pracowniczych planów kapitałowych 5. Obowiązki po stronie pracodawcy XV. Dane statystyczne ő 2. Ubezpieczenie emerytalne - prawo do świadczeń emerytalnych I. Podstawa prawna II. Zagadnienia ogólne 1. Regulacje międzynarodowe. Zasady obliczania świadczeń i ich wysokość 2. Stopa zastąpienia 3. Zasady obliczania świadczeń III. Emerytury w 2020 r. IV. Warunki nabycia prawa do emerytury dla ubezpieczonych urodzonych przed 1.1.1949 r. 1. Regulacje międzynarodowe 2. Emerytura na podstawie art. 27 EmRentFUSU 3. Emerytura na podstawie art. 28 EmRentFUSU V. Zasady wymiaru emerytury dla ubezpieczonych urodzonych przed 1.1.1949 r. 1. Ustalanie wysokości emerytury w myśl zasad obowiązujących przed 1.1.1999 r. 2. Kwota bazowa 3. Podstawa wymiaru 4. Okresy i zwiększenie rolne 5. Emerytura minimalna i ograniczenie wysokości świadczenia 6. Emerytura z urzędu dla ubezpieczonych urodzonych przed 1.1.1949 r. (art. 27a EmRentFUSU) 7. Ponowne ustalanie wysokości emerytury obliczanej w myśl dotychczasowych zasad - doliczanie okresów (art. 112, 113 Em Rent FUSU) 8. Ponowne ustalanie wysokości emerytury obliczanej w myśl dotychczasowych zasad w wyniku przeliczenia podstawy wymiaru - art. 110 EmRentFUSU 9. Ponowne ustalanie wysokości emerytury obliczanej w myśl dotychczasowych zasad w wyniku przeliczenia podstawy wymiaru - art. 110a EmRentFUSU 10. Ponowne ustalanie wysokości emerytury obliczanej w myśl dotychczasowych zasad w wyniku przeliczenia podstawy wymiaru - art. 111 EmRentFUSU 11. Wysokość emerytury ustalana dla osób urodzonych przed 1.1.1949 r. w myśl art. 55 i 55a EmRentFUSU VI. Emerytury dla osób urodzonych po 31.12.1948 r. 1. Regulacje międzynarodowe 2. Emerytura na podstawie art. 24 EmRentFUSU 3. Podstawa obliczenia emerytury 4. Średnie dalsze trwanie życia 5. Wysokość emerytury dla osób urodzonych po 31.12.1948 r., obliczanej w myśl zreformowanych zasad, przyznanej z urzędu 6. Zwiększenie emerytury z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników 7. Kapitał początkowy 8. Ponowne ustalanie emerytury obliczanej według zreformowanych zasad (w trybie art. 108 EmRentFUSU) 9. Gwarancja najniższego świadczenia emerytalnego. Podwyższenie do kwoty świadczenia najniższego (art. 87 EmRentFUSU) 10. Emerytura przyznawana z urzędu dla ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948 r. - art. 24a EmRentFUSU 11. Okresowa emerytura kapitałowa - warunki nabycia prawa do emerytury 12. Ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej w trybie określonym w art. 25 EmKapitU 13. Zasada suwaka bezpieczeństwa VII. Emerytury dla osób urodzonych po 31.12.1948 r. a przed 1.1.1969 r. 1. Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach/ szczególnym charakterze (art. 46 w zw. z art. 32 EmRentFUSU) 2. Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach/ szczególnym charakterze (art. 46 w zw. z art. 33 EmRentFUSU) 3. Emerytura w wieku obniżonym z tytułu wykonywania pracy górniczej (art. 46 w zw. z art. 39 EmRentFUSU) 4. Emerytura nauczycielska bez względu na wiek - art. 88 ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela 5. Finansowanie emerytur dla osób urodzonych po 31.12.1948 r. a przed 1.1.1969 r. VIII. Wcześniejsze emerytury dla osób urodzonych po 31.12.1948 r. a przed 1.1.1969 r. 1. Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach/ szczególnym charakterze z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej, w wieku obniżonym z tytułu wykonywania pracy górniczej (art. 46 w zw. z art. 32, 33 i 39 EmRentFUSU) oraz emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek (art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela) 2. Emerytury dla osób urodzonych po 31.12.1948 r. - emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach/ szczególnym charakterze z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej, w wieku obniżonym z tytułu wykonywania pracy górniczej, emerytura kolejowa (art. 184 w zw. z art. 32, 33, 39 i art. 40 Em Rent FUSU) 3. Emerytura kolejowa (art. 184 w zw. z art. 40 EmRentFUSU) 4. Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej, w wieku obniżonym z tytułu wykonywania pracy górniczej, emerytura kolejowa (art. 184 w zw. z art. 32, 33, 39 i art. 40 EmRentFUSU) 5. Emerytura górnicza - art. 50a EmRentFUSU IX. Emerytura wyjątkowa dla osób, które ukończyły 100 lat X. Trzynasta emerytura 1. Podstawa prawna 2. Zagadnienia ogólne 3. Zakres podmiotowy 4. Wysokość świadczenia XI. Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6.3.2019 r. 1. Podstawa prawna 2. Zagadnienia ogólne XII. Uprawnienia uzupełniające XIII. Dane statystyczne ő 3. Ubezpieczenia rentowe - świadczenia rentowe z tytułu niezdolności do pracy I. Podstawa prawna II. Zagadnienia ogólne - niezdolność do pracy 1. Regulacje międzynarodowe 2. Pojęcie niezdolności do pracy (ryzyko niezdolności do pracy) 3. Orzekanie o niezdolności do pracy 4. Podważanie orzeczeń lekarskich III. Renta z tytułu niezdolności do pracy 1. Regulacje międzynarodowe 2. Warunki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy 3. Rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy 4. Zasady ustalania wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy 5. Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy 6. Ponowne ustalanie wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy IV. Renta szkoleniowa 1. Warunki nabycia prawa do renty szkoleniowej 2. Wysokość renty szkoleniowej V. Dane statystyczne ő 4. Ubezpieczenia rentowe - świadczenia z tytułu śmierci żywiciela. Renta rodzinna I. Podstawa prawna II. Regulacje międzynarodowe III. Warunki nabycia prawa do renty IV. Zakres podmiotowy V. Wysokość renty rodzinnej VI. Data powstania prawa do renty rodzinnej VII. Dane statystyczne ő 5. Ubezpieczenia rentowe - świadczenia z tytułu śmierci żywiciela. Zasiłek pogrzebowy I. Podstawa prawna II. Zakres przedmiotowy III. Zakres podmiotowy IV. Wysokość zasiłku i zasady finansowania V. Czas na zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy VI. Dane statystyczne ő 6. Dodatki do emerytur i rent I. Dodatek pielęgnacyjny 1. Podstawa prawna 2. Uprawnieni do dodatku pielęgnacyjnego 3. Komu nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny II. Dodatek dla sierot zupełnych 1. Podstawa prawna 2. Uprawnieni do dodatku dla sierot zupełnych III. Dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny 1. Podstawa prawna 2. Uprawnieni do dodatku kombatanckiego i dodatku kompensacyjnego IV. Dodatek za tajne nauczanie 1. Podstawa prawna 2. Uprawnieni do dodatku za tajne nauczanie V. Dodatek weterana poszkodowanego 1. Podstawa prawna 2. Uprawnieni do dodatku weterana poszkodowanego VI. Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych 1. Podstawa prawna 2. Uprawnieni do świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych VII. Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych 1. Podstawa prawna 2. Uprawnieni do świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych VIII. Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych 1. Podstawa prawna 2. Uprawnieni do świadczenia 3. Wysokość świadczenia IX. Ryczałt energetyczny 1. Podstawa prawna 2. Uprawnieni do świadczenia X. Dane statystyczne ő 7. Świadczenia w drodze wyjątku przyznawane przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I. Podstawa prawna II. Rodzaje świadczeń w drodze wyjątku III. Przesłanki niezbędne do przyznania świadczenia w drodze wyjątku na podstawie art. 83 ust. 1 EmRentFUSU 1. Ubezpieczony lub członek rodziny pozostały po ubezpieczonym 2. Szczególne okoliczności 3. Całkowita niezdolność do pracy lub wiek 4. Brak niezbędnych środków utrzymania 5. Wysokość świadczeń w drodze wyjątku IV. Kombatanckie świadczenia w drodze wyjątku przyznawane przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1. Podstawa prawna 2. Rodzaje świadczeń kombatanckich w drodze wyjątku 3. Przesłanki niezbędne do przyznania świadczenia w drodze wyjątku na podstawie art. 16 KomReprWojU 4. Uprawnienia kombatanckie 5. Brak niezbędnych środków utrzymania 6. Wysokość świadczeń kombatanckich w drodze wyjątku V. Dane statystyczne Rozdział V. Ubezpieczenie wypadkowe ő 1. Ubezpieczenie wypadkowe - świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego I. Podstawa prawna II. Zagadnienia ogólne III. Definicja wypadku przy pracy IV. Definicja choroby zawodowej V. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika, u którego rozpoznano chorobę zawodową VI. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego VII. Analiza świadczeń wypadkowych przysługujących na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 1. Zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 2. Świadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy 3. Zasiłek wyrównawczy dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 4. Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (renta z ubezpieczenia wypadkowego) 5. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego 6. Jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 7. Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 8. Renta szkoleniowa dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 9. Dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej 10. Dodatek pielęgnacyjny 11. Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii, szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie ustalonym w ustawie (art. 23 UbSpołWypChorZawU) VIII. Utrata prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy IX. Odmowa przyznania świadczenia X. Zbieg prawa do świadczeń wypadkowych z innym świadczeniem XI. Dane statystyczne ő 2. Świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach I. Podstawa prawna II. Zagadnienia ogólne III. Definicja wypadku przy pracy IV. Rodzaje świadczeń V. Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowana wypadkiem w szczególnych okolicznościach lub chorobą zawodową powstałą w szczególnych okolicznościach VI. Renta rodzinna (art. 3 ZaopWypChSzczegOkU) VII. Jednorazowe odszkodowanie VIII. Zasiłek pogrzebowy IX. Dane statystyczne Rozdział VI. Zabezpieczenie społeczne w razie bezrobocia
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej