Form of Work
Książki
(33)
Status
only on-site
(27)
available
(19)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(27)
Author
Sierpowska Iwona
(6)
Borski Maciej (1975 - )
(3)
Kalisz Anna
(2)
Majewski Kamil
(2)
Muszalski Wojciech
(2)
Mędrala Małgorzata
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Szczęch Norbert
(2)
Babińska-Górecka Renata
(1)
Baran Beata
(1)
Bernat Rafał
(1)
Bochenek Michał
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Borowicz Jacek
(1)
Cichoń Kamil
(1)
Ciechorski Jan
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Dworowska Wioletta
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Górnicz-Mulcahy Agnieszka
(1)
Jabłoński Andrzej
(1)
Jacewicz Agnieszka
(1)
Jankowiak Kazimierz
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kil Jan
(1)
Knieć Grzegorz
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Koczur Wiesław
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kordeczka Magdalena
(1)
Kośmicki Eugeniusz
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Krawiec Grzegorz
(1)
Król Karol
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kuźniar Irena
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lewandowicz-Machnikowska Monika
(1)
Lityński Adam
(1)
Machol-Zajda Lucyna
(1)
Maciejko Wojciech
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Majewski Ireneusz
(1)
Majkowski Bogdan
(1)
Makowiec Aneta
(1)
Markowska Hanna
(1)
Markowska Paulina
(1)
Małecki Mikołaj
(1)
Mielczarek Andrzej
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Morawski Lech
(1)
Mucha Monika
(1)
Nitecki Stanisław
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Nowak Magdalena
(1)
Nowakowska Weronika
(1)
Olma Bartosz
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Oniszczuk Jerzy
(1)
Pudło Anna
(1)
Półciennik Wojciech
(1)
Rotkiewicz Marek
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Skiba Barbara
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stankiewicz Karolina
(1)
Stopka Karolina
(1)
Strzępek Łukasz
(1)
Stępień Jerzy
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Słysz Aleksander
(1)
Tarnacka Agata
(1)
Tomasik Magdalena
(1)
Topa Ilona
(1)
Uścińska Gertruda
(1)
Wiśniewski Leszek
(1)
Woch Marek
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zaborniak Paweł
(1)
Zalewska Hanna
(1)
Ziółkowski Paweł
(1)
Zrałek Maria
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(20)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Prawo socjalne
(16)
Opieka społeczna
(13)
Prawo pracy
(11)
Pracownicy socjalni
(9)
Świadczenia społeczne
(9)
Akcja socjalna
(5)
Fundusz zakładowy
(5)
Prawa człowieka
(5)
Ubezpieczenia społeczne
(5)
Rodzina
(4)
Domy pomocy społecznej
(3)
Emerytura
(3)
Polityka społeczna
(3)
Pozapłacowe świadczenia pracownicze
(3)
Płaca
(3)
Wolność
(3)
Bhp
(2)
Czas pracy
(2)
Kontrakt socjalny
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Prawo do informacji publicznej
(2)
Prawo do pracy
(2)
Prawo lokalowe
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Renta socjalna
(2)
Renty
(2)
Rynek pracy
(2)
Służba zdrowia
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Domy dziecka
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja chorych i niepelnosprawnych
(1)
Dziecko
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Flexicurity
(1)
Informacje niejawne
(1)
Internet
(1)
Kisęgowość
(1)
Kobieta
(1)
Konstytucja
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Ludność
(1)
Ludzie starzy
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Monopol
(1)
Młodzież
(1)
Negocjacje
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odszkodowanie
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Policja
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Praca
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawa socjalne
(1)
Prawo
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przemysł tytoniowy
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwiązanie umowy o pracę
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorząd województwa
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Spółki
(1)
Straż graniczna
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Sądownictwo
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Służba celna
(1)
Tajni współpracownicy policji
(1)
Tortury
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Unzanie za zmarłego
(1)
Urlopy
(1)
Urzędy stanu cywilnego
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Wolność zrzeszania się
(1)
Zasiłki pielęgnacyjne
(1)
Zasiłki wychowawcze
(1)
Zatrudnienie wspomagane
(1)
Środki odwoławcze
(1)
Świadczenia
(1)
Subject: place
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
45 results Filter
Book
In basket
500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach / Michał Bochenek. - Stan prawny na 1.07.2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2019. - 120 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Pomocy Społecznej)
ISBN: 978-83-8160-978-4
Zawiera: Wstęp; Część I. Świadczenia wychowawcze po nowelizacji: 1. Definicje i pojęcia ustawowe (1.1. Dziecko; 1.2. Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie; 1.3. Organ właściwy); 2. Istota świadczenia wychowawczego i warunki niezbędne do przyznania 500+ ; 3. Zakres podmiotowy – osoby uprawnione; 4. Organy realizujące zadania w zakresie świadczenia wychowawczego; 5. Postępowanie w sprawach o świadczenie wychowawcze; 6. Rozstrzygnięcia organu w sprawach o świadczenia wychowawcze; 7. Okresy świadczeniowe i terminy wypłat; 8. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego; 9. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze. Część II. Wzory pism: Wzór 1. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego; Wzór 2. Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji; Wzór 3. Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o świadczenie wychowawcze; Wzór 4. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie świadczenia wychowawczego; Wzór 5. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego; Wzór 6. Zawiadomienie o przekazaniu sprawy organowi właściwemu; Wzór 7. Decyzja o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego; Wzór 8. Decyzja o zmianie decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego; Wzór 9. Decyzja o uchyleniu decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego; Wzór 10. Decyzja o odmowie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Część III. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-77-2
Zawiera: Część I. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy: Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień dla pracownika niepełnosprawnego; Status przedsiębiorstw na chronionym rynku pracy; Status prawny i zadania centrum integracji społecznej. Część II. Instytucjonalny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami: Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce; Rola PFRON w zabezpieczaniu ekonomicznych oraz społecznych potrzeb osób niepełnosprawnych na tle systemu wsparcia instytucjonalnego; Podmioty realizujące zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Tychy; Problem kognicji sądów administracyjnych w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności; Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji. Część III. Likwidacja barier w przestrzeni publicznej: Głosowanie korespondencyjne jako mechanizm ograniczający przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych; Charakter preferencji podatkowych dla osób niepełnosprawnych na gruncie wybranych podatków; Preferencje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym w opłatach abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych; Ulgi i przywileje osób niepełnosprawnych w korzystaniu z przejazdów środkami transportu zbiorowego; Wybrane zagadnienia prawne i praktyka dostępności witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych; Dostępność środowiska życia osób niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3975-9
Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi; Współpraca administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami niepublicznymi; Współdziałanie podmiotów zajmujących się pomocą społeczną; Nadzór nad związkami międzygminnymi (zagadnienia wybrane); Założenia ustawy o powiecie metropolitarnym Górnego Śląska i Zagłębia; Lokalne grupy działania jako nowa forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego; Główne formy współdziałania samorządu terytorialnego w wykonaniu oświatowych zadań publicznych; Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego a odpowiedzialność z tytułu naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję; Od konfliktu do współpracy. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu chełmińskiego; Współdziałanie jako pojecie redefiniujące administracyjne prawo ustrojowe; Stowarzyszenia gmin jako jedna z form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie stowarzyszeń gmin uzdrowiskowych- uwagi do dyskusji; Województwo samorządowe jako uczestnik form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego; Kontrakt socjalny- doskonałe narzędzie służące współdziałaniu w wykonaniu zadań z zakresu pomocy społecznej ciążących na administracji publicznej; Rozwój form współpracy samorządów na poziomie międzynarodowym; Stowarzyszenie powiatów a związek powiatów- wybrane zagadnienia; Nowe formy współdziałania międzygminnego w modelu francuskim; Postępowanie jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej; Statuty związków międzygminnych- uwarunkowania prawne a praktyka; Współpraca samorządu i III sektora- model współpracy; Nowe formy współdziałania a koncepcja społeczeństwa obywatelskiego; Rola jednostek samorządu terytorialnego w działalności agencji rozwoju regionalnego w kontekście nowej polityki regionalnej; Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Hiszpanii- analiza obowiązujących regulacji prawnych; Wystąpienie gminy ze związku międzygminnego; Specyfika euroregionu polsko-niemieckiego pogranicza w porównaniu do euroregionów na wschodniej granicy Polski; Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia i stosowania prawa; Zasada samodzielności, a prawo do prowadzenia współpracy przez jednostki samorządu terytorialnego; Współpraca międzygminna w orzecznictwie sądów administracyjnych; Projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw- komentarz krytyczny; Wybrane aspekty stosowania ustawy- Prawo zamówień publicznych przez związki międzygminne i związki powiatu; Nauka wsparciem dla samorządowych procesów adaptacyjnych, czyli nowe formy współpracy samorządu terytorialnego różnych szczebli ze środowiskiem akademickim; Kierunki zmian w ustawodawstwie w świetle przygotowywanych projektów ustaw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Kadr Socjalnych / Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV)
ISBN: 83-916625-8-6
1. Pozycja kierownika oraz pracownika jednostki, wynikająca z ustawy o pomocy społecznej, 2. Nawiązanie stosunku pracy, 3. Jak rozwiązać umowę o pracę?, 4. Obowiązki w zakresie BHP oraz ochrony zdrowia, 5. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, 6. Urlopy wychowawcze, 7. Obowiązki wobec pracownika będącego rodzicem, 8. Pozostałe obowiązki pracodawców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60179-30-1
Cz. I Zagadnienia ogólne; Cz. II Polskie prawo pomocy społecznej w ujęci historycznym: R.1 Początki opieki społecznej w Polsce; R.2 Regulacje ustawy o opiece społecznej z 1923 r.; R.3 Pomoc społeczna w latach 1945-1989; R.4 Pomoc społeczna w ujęciu ustawy o pomocy społecznej z 1990 r. Cz. III Aktualny kształt polskiego prawa pomocy społecznej w świetle ustawy o pomocy społecznej z 2004 r.: R.1 Zagadnienia ogólne; R.2 Zadania i organizacja pomocy społecznej; R.2 Świadczenia z pomocy społecznej; R.4 Status zawodowy pracowników socjalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wstęp; 2. Obowiązki i uprawnienia pracowników pomocy społecznej a prawa i wolności człowieka i obywatela; 3. Władza rodzicielska i alternatywne formy opieki nad dzieckiem: Prawa i obowiązki rodziców biologicznych wynikające z władzy rodzicielskiej; Rodzina zastępcza- wsparcie rodzicielstwa w kryzysie; Piecza nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - Stan prawny na 1.01.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 288 s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-217-4
1. Geneza pomocy społecznej, 2. Pomoc społeczna w systemie prawa, 3. Pojęcie i cele pomocy społecznej, 4. Zasady pomocy społecznej, 5. Administrowanie pomocą społeczną, 6. Organizacja pomocy społecznej, 7. Świadczenia z pomocy społecznej, 8. Opieka nad rodziną i dzieckiem, 9. Status prawny pracownika socjalnego, 10. Formy pomocy społecznej przewidziane w przepisach odrębnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - Wyd. 3 Stan prawny na 1.09.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 254, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-414-2
1. Geneza pomocy społecznej, 2. Pomoc społeczna w systemie prawa, 3. Pojęcie i cele pomocy społecznej, 4. Zasady pomocy społecznej, 5. Administrowanie pomocą społeczną, 6. Organizacja pomocy społecznej, 7. Świadczenia z pomocy społecznej, 8. Opieka nad rodziną i dzieckiem, 9. Status prawny pracownika socjalnego, 10. Formy pomocy społecznej przewidziane w przepisach odrębnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - Wyd.2 Stan prawny na 1.01.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 251 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-054-0
1. Geneza pomocy społecznej, 2. Pomoc społeczna w systemie prawa, 3. Pojęcie i cele pomocy społecznej, 4. Zasady pomocy społecznej, 5. Administrowanie pomocą społeczną, 6. Organizacja pomocy społecznej, 7. Świadczenia z pomocy społecznej, 8. Opieka nad rodziną i dzieckiem, 9. Status prawny pracownika socjalnego, 10. Formy pomocy społecznej przewidziane w przepisach odrębnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo socjalne / Wojciech Muszalski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 279 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-01-14745-7
Cz. I Prawo pracy: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Stosunek pracy, 3. Wynagrodzenie za pracę, 4. Odpowiedzialność pracownika, 5. Czas pracy i urlopy, 6. Ochrona pracy kobiet i młodocianych, 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 8. Rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunku pracy i odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, 9. Zbiorowe prawo pracy. Cz. II Ubezpieczenie społeczne: 10. Założenia ogólne ubezpieczenia społecznego, 11. Administracja i finansowanie, 12. Zasiłki, 13. Emerytura (system wygasający), 14. Renty, 15. Świadczenia w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej, 16. Postępowanie w razie świadczeń, 17. Reforma emerytalna i obowiązek oszczędzania, 18. Ubezpieczenie społeczne rolników, 19. System emerytalny w służbie państwa. Cz. III Pomoc i zaopatrzenie społeczne: 20. Pomoc społeczna, 21. Zaliczki alimentacyjne, 22. Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne, 23. Szczególne formy zaopatrzenia, 24. Zaopatrzenie w związku z obroną kraju i spełnianiem obowiązków obywatelskich, Cz. IV Zatrudnienie: 25. Organizacja administracji zatrudnienia i jej zadania, 26. Zabezpieczenie na wypadek braku pracy, 27. Zatrudnienie obywateli polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce, 28. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 29. Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 30. Szczególne formy aktywności i pracy. Cz. V Ochrona zdrowia: 31. Opieka zdrowotna, 32. Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Cz. VI Ochrona prawa do mieszkania: 33. Forma i zakres prawa do mieszkania, 34. Czynsze i dodatki mieszkaniowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo socjalne / Wojciech Muszalski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 291 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-16375-4
Cz. I Prawo pracy: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Stosunek pracy, 3. Wynagrodzenie za pracę, 4. Odpowiedzialność pracownika, 5. Czas pracy i urlopy, 6. Uprawnienia rodzicielskie i ochrona pracy młodocianych, 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 8. Rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunku pracy i odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, 9. Zbiorowe prawo pracy. Cz. II Ubezpieczenie społeczne: 10. Założenia ogólne ubezpieczenia społecznego, 11. Administracja i finansowanie, 12. Zasiłki, 13. Emerytura (system wygasający), 14. Renty, 15. Świadczenia w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej, 16. Postępowanie w razie świadczeń, 17. Reforma emerytalna i obowiązek oszczędzania, 18. Ubezpieczenie społeczne rolników, 19. System emerytalny w służbie państwa. Cz. III Pomoc i zaopatrzenie społeczne: 20. Pomoc społeczna, 21. Zaliczki alimentacyjne, 22. Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne, 23. Szczególne formy zaopatrzenia, 24. Zaopatrzenie w związku z obroną kraju i spełnianiem obowiązków obywatelskich, Cz. IV Zatrudnienie: 25. Organizacja administracji zatrudnienia i jej zadania, 26. Zabezpieczenie na wypadek braku pracy, 27. Zatrudnienie obywateli polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce, 28. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 29. Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 30. Szczególne formy aktywności i pracy. Cz. V Ochrona zdrowia: 31. Opieka zdrowotna, 32. Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Cz. VI Ochrona prawa do mieszkania: 33. Forma i zakres prawa do mieszkania, 34. Czynsze i dodatki mieszkaniowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(SCRIPTUM / Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP)
ISBN: 83-890518-13-9
Prawo pracy: 1. Stosunek pracy, 2. Wynagrodzenie za pracę, 3. Czas pracy i urlopy, 4. Odpowiedzialność w ramach stosunku pracy, 5. Ochrona pracy kobiet i młodocianych, 6. Zatrudnienie i bezrobocie. Ubezpieczenie społeczne i ochrona zdrowia: 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń społecznych, 2. Zasiłki, 3. Renty i emerytury, 4. Ubezpieczenie wypadkowe, 5. Ochrona zdrowia. Pomoc społeczna: 1. Wprowadzenie do pomocy społecznej, 2. Świadczenia z pomocy społecznej, 3. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 4. Pracownicy socjalni, 5. Świadczenia rodzinne, 6. Zatrudnienie socjalne, 7. Dodatek mieszkaniowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64246-30-2
1. Uwarunkowania polityki społecznej w wymiarze regionalnym i lokalnym. Zagadnienia podstawowe i doświadczenia innych krajów: Stare i nowe dylematy decentralizacji polityki społecznej w Polsce; Polityka społeczna jako polityka publiczna; Społeczno-organizacyjne aspekty zarządzania polityką społeczną na szczeblu regionalnym i lokalnym; Polityka oświatowa państwa w wymiarze lokalnym w świetle prawa oświatowego; Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi- wybrane problemy prawne; Problem wsparcia osób niepełnosprawnych a koncepcja zrównoważonego rozwoju; Gospodarka nieformalna w państwach Ameryki Łacińskiej. Problem społeczny czy rozwiązanie?; Polityka społeczna w Niemczech w aspekcie regionalnym; 2. Wybrane problemy regionalnej i lokalnej polityki społecznej: Znaczenie koncepcji kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania instytucjami pomocy społecznej; Efektywność sieci międzyorganizacyjnych w aspekcie relacji z interesariuszami; Regionalna polityka społeczna w świetle realizacji jej zadań w województwie wielkopolskim; Rola wojewódzkich urzędów pracy w systemie instytucjonalnym rynku pracy i promocji zatrudnienia. Zagadnienia wybrane; Wyzwania dla samorządowej polityki społecznej w kontekście sytuacji osób młodych na rynku pracy. Aktualne i przyszłe problemy rozwoju gospodarczego, rynku pracy i edukacji z perspektywy samorządu terytorialnego; Regionalne i lokalne programy realizacji polityki społecznej. Przygotowanie i realizacja projektów społecznych; Przedsiębiorstwa społeczne jako podmioty realizujące cele polityki społecznej; Wsparcie funkcji opiekuńczej rodzin - wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej w świetle badań regionalnych; W przededniu zmian. Opinie wybranych grup społecznych o pomocy społecznej; 3. Z praktycznych doświadczeń regionalnej i lokalnej polityki społecznej: Obszar strategicznej interwencji: wzrost zatrudnienia (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego); Wpływ przekształceń własnościowych zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego na społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego; Lokalna polityka społeczna wobec zjawiska masowego bezrobocia (na przykładzie miasta Gniezna); Efektywność instytucji powiatu Środa Wielkopolska w zakresie promocji zatrudnienia i zwalczania bezrobocia w percepcji osób bezrobotnych; Możliwości przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie powiatu śremskiego; Polityka mieszkaniowa miasta Poznania w świetle wybranych danych empirycznych; Charakterystyka i skala zjawiska bezdomności na przykładzie miasta Konina; Spółdzielnie socjalne w Poznaniu. Profil kooperatysty i ewaluacja działalności; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krakowie jako forma przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych w środowisku lokalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Temat: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ; Wolność zrzeszania się - prawo - Polska ; Konstytucjonalizm (ustrój) ; Ubezwłasnowolnienie - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Europejski Trybunał Praw Człowieka - a ubezwłasnowolnienie - orzecznictwo ; Postępowanie karne procesowe ; Dowód sądowy ; Unzanie za zmarłego - oskarżony - prawo - Polska ; Prawo karne procesowe ; Skarga (prawo) ; Kontrakt socjalny - prawo - Polska ; Negocjacje - a pracownicy socjalni ; Urzędy stanu cywilnego - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Niemcy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Szewcja ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Czechy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Francja ; Służba celna - odpowiedzialność dyscyplinarna ; Żandarmeria wojskowa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Straż graniczna - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Policja - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Służba bezpieczeństwa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Prawo do informacji publicznej - Polska ; Informacje niejawne - ochrona - prawo - Polska ; Prawa człowieka - prawo międzynarodowe ; Tajni współpracownicy policji - ochrona - Stany Zjednoczone ; Międzynarodowa Organizacja Pracy ; Prawo pracy ; Przemysł tytoniowy - historia - Ukraina ; Przedawnienie roszczenia - prawo - Polska ; Rękojmia za wady rzeczy - prawo - Polska ; Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski) - przemysł tytoniowy
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-012-2
Cz. I Postępowanie sądowe w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy: 1. Rozpoznanie przez sąd, 2. Właściwości sądu oraz pojęcie wartości, 3. Zastępstwo sądowe (pełnomocnictwo procesowe), 4. Koszty sądowe i koszty procesu, 5. Pozew i inne pisma procesowe w sprawach ze stosunku pracy, 6. Postępowanie przed sądem, 7. Rodzaje rozstrzygnięć i sposób ich zaskarżania. Cz. II Roszczenia ze stosunku pracy: 1. Świadczenia pieniężne wynikające z Kodeksu pracy, 2. Odszkodowania wynikające z Kodeksu pracy, 3. Odprawy wynikające z Kodeksu pracy, 4. Ekwiwalenty wynikające z Kodeksu pracy, 5. Roszczenia o charakterze niepieniężnym, 6. Roszczenia wynikające z ustawy o zwolnieniach grupowych, 7. Inne świadczenia, 8. Roszczenia o charakterze zbiorowym, 9. Świadczenia socjalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-7431-427-5
Zawiera: Cz. I Zasoby pracy - potencjał i możliwości jego wykorzystania: Zbiorowość NETT - niewykorzystane zasoby pracy młodzieży. Skala, dynamika i wybrane cechy zjawiska w perspektywie Unii Europejskiej; Potencjalne zasoby pracy w wielkich miastach - stan obecny i perspektywy; Edukacja jako czynnik determinujący aktywność ekonomiczną, ludności a procesy demograficzne na przykładzie województwa śląskiego. Cz.II Potencjał osób starszych: Koncepcja aktywnego starzenia się w polskich realiach; Aktywność zawodowa osób starszych - tendencje, działania, bariery; Emerytura obywatelska. Rozwiązanie problemów polityki emerytalnej? Cz. III Kształtowanie potencjału demograficznego: Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności a płodność w Polsce w latach 1991-2011; Plany i postawy prokreacyjne mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wobec uwarunkowań rynku pracy; Praca i rodzina w systemie wartości kobiety w świetle badań; Skuteczność instrumentów polityki rodzinnej - przegląd wybranych badań; Zatrudnienie przyjazne rodzinie - determinanty postaw pracodawców (wyniki badań empirycznych); Miejsce pracy przyjazne rodzinie - perspektywa pracodawcy. Cz.IV Kształtowanie bezpieczeństwa socjalnego i zatrudnienia: Ewolucja systemu pomocy społecznej w Polsce; Strategie implementacji modelu flexicurity - założenia polityki UE; Uwarunkowania polityki flexicurity w ramach duńskiego państwa dobrobytu; Potrzeba i możliwości implementacji idei flexicurity z perspektywy pracownika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy / Małgorzata Mędrala. - Stan prawny na 18 grudnia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2019. - 611 s. ; 22 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8160-301-0
Zawiera: Wykaz skrótów. Wstęp. Rozdział 1 Prawo pracy a założenia polityki społecznej: 1. Uwagi wstępne; 2. Publiczne i społeczne aspekty prawa pracy; 3. Polityka społeczna czy polityka socjalna?; 4. Interwencjonizm państwowy i społeczna gospodarka rynkowa a prawo pracy; 5. Uwagi końcowe. Rozdział 2 Pojęcie świadczeń społecznych w polityce społecznej a świadczenia społeczne w prawie pracy: 1. Uwagi wstępne, 2. Usługi społeczne i świadczenia społeczne jako część usług i świadczeń publicznych; 3. Definicje, rodzaje i funkcje świadczeń społecznych; 4. Podmioty i mechanizmy polityki społecznej; 5. Świadczenia społeczne jako transfery społeczne; 6. Uwagi końcowe. Rozdział 3 Świadczenia społeczne związane z pracą a pojęcie wynagrodzenia za pracę: 1. Uwagi wstępne; 2. Pojęcie wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą na gruncie Kodeksu pracy; 3. Funkcje wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń związanych z pracą; 4. Definicje wynagrodzenia za pracę; 5. Wynagrodzenie za pracę oraz świadczenia społeczne związane z pracą z perspektywy zasad prawa pracy; 6. Dodatkowe elementy (składniki) wynagrodzenia za pracę a świadczenia związane z pracą; 7. Kategoria społecznych świadczeń związanych z pracą; 8. Uwagi końcowe. Rozdział 4 Problemy terminologiczne z pojęciami „społeczny” i „socjalny” na gruncie języka prawnego i prawniczego: 1. Uwagi wstępne; 2. Terminologia językowa; 3. Terminologia w polityce społecznej; 4. Terminologia w aktach prawa międzynarodowego; 5. Prawa i wolności socjalne w regulacjach prawa konstytucyjnego; 6. Terminologia w prawie publicznym; 7. Terminologia w prawie pracy; 8. Uwagi końcowe. Rozdział 5 Konstrukcja świadczeń społecznych w prawie pracy: 1. Klasyfikacja świadczeń społecznych związanych z pracą; 2. Świadczenia społeczne związane z pracą a ubezpieczenia społeczne; 3. Wzajemność i ekwiwalentność świadczeń społecznych związanych z pracą; 4. Uwagi końcowe. Rozdział 6 Zasada zaspokajania potrzeb pracowników przez pracodawców – o konieczności zmiany art. 16 i art. 94 pkt. 8 k.p.: 1. Uwagi wstępne; 2. Rola zasad prawa pracy; 3. Potrzeby socjalne a potrzeby społeczne pracowników na gruncie obecnych regulacji art. 16 i art. 94 pkt. 8 k.p.; 4. Roszczeniowość świadczeń wynikających z art. 16 k.p. oraz art. 94 pkt. 8 k.p.; 5. Dyskusje wokół dalszego utrzymywania art. 16 k.p.; 6. Zasada zaspokajania potrzeb społecznych pracowników a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 7. Uwagi końcowe. Rozdział 7 Świadczenia społeczne związane z pracą jako element systemu społecznych praw socjalnych człowieka: 1. Uwagi wstępne; 2. Geneza praw człowieka; 3. Pojęcie praw człowieka; 4. Prawa człowieka pierwszej i drugiej generacji; 5. Koncepcja i istota praw socjalnych; 6. Egzekucja praw socjalnych i ich krytyka; 7. Prawne źródła regulacji; 8. Filozoficzne podstawy socjalnych praw człowieka; 9. Uwagi końcowe. Rozdział 8. Wybrane społeczne prawa socjalne człowieka a świadczenia społeczne w prawie pracy: 1. Uwagi wstępne; 2. Godność człowieka jako podstawa świadczeń społecznych o aksjologii socjalnej w prawie pracy; 3. Świadczenia społeczne a prawo do wolności od wykluczenia społecznego; 4. Godziwość wynagrodzenia za pracę a świadczenia społeczne związane z pracą; 5. Uwagi końcowe. Rozdział 9 Świadczenia społeczne związane z pracą jako element ustrojowy społecznej gospodarki rynkowej: 1. Uwagi wstępne; 2. Świadczenia społeczne związane z praca a zasada sprawiedliwości społecznej; 3. Świadczenia społeczne związane z pracą a model społecznej gospodarki rynkowej; 4. Świadczenia społeczne związane z pracą a kategoria normatywna solidarności i zasada solidaryzmu; 5. Świadczenia społeczne związane z pracą a pojęcie dobra wspólnego w Konstytucji RP oraz w nauce społecznej Kościoła katolickiego; 6. Świadczenia społeczne związane z pracą a wspólnotowa koncepcja zakładu pracy; 7. Społeczny charakter pracy zarobkowej; 8. Uwagi końcowe. Rozdział 10 Świadczenia społeczne w prawie pracy w świetle zasady pomocniczości i proporcjonalności: 1. Uwagi ogólne; 2. Doktryna potrzeb podstawowych człowieka; 3. Zasada pomocniczości (subsydiarności); 4. Zasada proporcjonalności; 5. Uwagi końcowe; 6. Podsumowanie i wnioski z rozdziałów 7-10. Rozdział 11 Ocena aktualnej konstrukcji świadczeń społecznych o aksjologii socjalnej w polskim prawie pracy: 1. Uwagi wstępne; 2. Ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej; 3. Odprawy pracownicze jako świadczenia społeczne o aksjologii socjalnej; 4. Wynagrodzenie chorobowe jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej; 5. Wynagrodzenie urlopowe jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej; 6. Wynagrodzenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jako świadczenia społeczne; 7. Socjalna aksjologia wynagrodzenia przestojowego; 8. Świadczenia społeczne związane z rodzicielstwem w prawie pracy; 9. Dodatki wyrównawcze dla pracowników szczególnie chronionych jako świadczenia społeczne; 10. Wynagrodzenie za czas badań medycyny pracy jako świadczenie społeczne; 11. Wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy jako świadczenia społeczne w ramach stosunku pracy; 12. Świadczenia społeczne a świadczenia socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 13. Pozaustawowe świadczenia społeczne; 14. Ochrona świadczeń społecznych związanych z pracą; 15. Wnioski końcowe. Zakończenie. Wykaz aktów prawnych. Wykaz orzeczeń. Literatura.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8160-301-0
Zawiera: Wstęp Rozdział 1. Prawo pracy a założenia polityki społecznej: 1. Uwagi wstępne; 2. Publiczne i społeczne aspekty prawa pracy; 3. Polityka społeczna czy polityka socjalna?; 4. Interwencjonizm państwowy i społeczna gospodarka rynkowa a prawo pracy; 5. Uwagi końcowe Rozdział 2. Pojęcie świadczeń społecznych w polityce społecznej a świadczenia społeczne w prawie pracy: 1. Uwagi wstępne; 2. Usługi społeczne i świadczenia społeczne jako część usług i świadczeń publicznych; 3. Definicje, rodzaje i funkcje świadczeń społecznych; 4. Podmioty i mechanizmy polityki społecznej; 5. Świadczenia społeczne jako transfery społeczne; 6. Uwagi końcowe. Rozdział 3. Świadczenia społeczne związane z pracą a pojęcie wynagrodzenia za pracę: 1. Uwagi wstępne; 2. Pojęcie wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą na gruncie Kodeksu pracy; 3. Funkcje wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń związanych z pracą; 4. Definicje wynagrodzenia za pracę; 4.1. Doktrynalne definicje wynagrodzenia za pracę; 4.2. Wynagrodzenie za pracę a inne świadczenia związane z pracą na gruncie przepisów prawa i orzecznictwa; 5. Wynagrodzenie za pracę oraz świadczenia społeczne związane z pracą z perspektywy zasad prawa pracy; 6. Dodatkowe elementy (składniki) wynagrodzenia za pracę a świadczenia związane z pracą; 7. Kategoria społecznych świadczeń związanych z pracą; 8. Uwagi końcowe. Rozdział 4. Problemy terminologiczne z pojęciami „społeczny” i „socjalny” na gruncie języka prawnego i prawniczego: 1. Uwagi wstępne; 2. Terminologia językowa; 3. Terminologia w polityce społecznej; 4. Terminologia w aktach prawa międzynarodowego; 5. Prawa i wolności socjalne w regulacjach prawa konstytucyjnego; 6. Terminologia w prawie publicznym; 7. Terminologia w prawie pracy; 7.1. Termin „socjalny” na gruncie Kodeksu pracy; 7.2. Socjalny charakter świadczeń w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 7.3. Pojęcie „socjalny” w zbiorowym prawie pracy; 8. Uwagi końcowe. Rozdział 5. Konstrukcja świadczeń społecznych w prawie pracy: 1. Klasyfikacja świadczeń społecznych związanych z pracą; 2. Świadczenia społeczne związane z pracą a ubezpieczenia społeczne; 3. Wzajemność i ekwiwalentność świadczeń społecznych związanych z pracą; 3.1. Uwagi ogólne; 3.2. Wzajemność stosunku pracy; 3.3. Koncepcje na temat wzajemności świadczeń społecznych na poziomie płacy pracownika; 3.4. Koncepcja tak zwanych świadczeń niewzajemnych; 3.5. Wzajemność świadczeń społecznych związanych z pracą; 4. Uwagi końcowe. Rozdział 6. Zasada zaspokajania potrzeb pracowników przez pracodawców – o konieczności zmiany art. 16 i art. 94 pkt 8 k.p.: 1. Uwagi wstępne; 2. Rola zasad prawa pracy; 3. Potrzeby socjalne a potrzeby społeczne pracowników na gruncie obecnych regulacji art. 16 i art. 94 pkt 8 k.p.; 4. Roszczeniowość świadczeń wynikających z art. 16 k.p. oraz art. 94 pkt 8 k.p.; 5. Dyskusje wokół dalszego utrzymywania art. 16 k.p.; 6. Zasada zaspokajania potrzeb społecznych pracowników a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 7. Uwagi końcowe. Rozdział 7. Świadczenia społeczne związane z pracą jako element systemu społecznych praw socjalnych człowieka: 1. Uwagi wstępne; 2. Geneza praw człowieka; 3. Pojęcie praw człowieka; 4. Prawa człowieka pierwszej i drugiej generacji; 5. Koncepcja i istota praw socjalnych; 6. Egzekucja praw socjalnych i ich krytyka; 7. Prawne źródła regulacji; 8. Filozoficzne podstawy socjalnych praw człowieka; 8.1. Uwagi wprowadzające; 8.2. Liberalizm; 8.3. Komunitaryzm; 8.4. Komunizm naukowy; 8.5. Socjaldemokracja; 8.6. Społeczna nauka Kościoła katolickiego; 9. Uwagi końcowe. Rozdział 8. Wybrane społeczne prawa socjalne człowieka a świadczenia społeczne w prawie pracy: 1. Uwagi wstępne; 2. Godność człowieka jako podstawa świadczeń społecznych o aksjologii socjalnej w prawie pracy; 2.1. Pojęcie godności człowieka; 2.2. Godność człowieka a minimum egzystencji; 3. Świadczenia społeczne a prawo do wolności od wykluczenia społecznego; 4. Godziwość wynagrodzenia za pracę a świadczenia społeczne związane z pracą; 4.1. Godziwość wynagrodzenia w ujęciu filozoficznym; 4.2. Godziwość wynagrodzenia oraz płaca rodzinna (socjalna) w aktach prawa międzynarodowego; 4.3. Kodeksowa zasada godziwego wynagrodzenia za pracę; 5. Uwagi końcowe. Rozdział 9. Świadczenia społeczne związane z pracą jako element ustrojowy społecznej gospodarki rynkowej: 1. Uwagi wstępne; 2. Świadczenia społeczne związane z pracą a zasada sprawiedliwości społecznej; 3. Świadczenia społeczne związane z pracą a model społecznej gospodarki rynkowej; 4. Świadczenia społeczne związane z pracą a kategoria normatywna solidarności i zasada solidaryzmu; 5. Świadczenia społeczne związane z pracą a pojęcie dobra wspólnego w Konstytucji RP oraz w nauce społecznej Kościoła katolickiego; 6. Świadczenia społeczne związane z pracą a wspólnotowa koncepcja zakładu pracy; 7. Społeczny charakter pracy zarobkowej; 8. Uwagi końcowe. Rozdział 10. Świadczenia społeczne w prawie pracy w świetle zasady pomocniczości i proporcjonalności: 1. Uwagi ogólne; 2. Doktryna potrzeb podstawowych człowieka; 3. Zasada pomocniczości (subsydiarności); 4. Zasada proporcjonalności; 4.1. Konstytucyjne podstawy zasady proporcjonalności; 4.2. Zasada proporcjonalności świadczeń społecznych związanych z pracą a ochrona własności; 4.3. Zasada proporcjonalności świadczeń społecznych związanych z pracą a wolność działalności gospodarczej; 4.4. Zasada proporcjonalności świadczeń społecznych związanych z pracą a zasada swobody umów w Konstytucji RP; 5. Uwagi końcowe; 6. Podsumowanie i wnioski z rozdziałów 7–10. Rozdział 11. Ocena aktualnej konstrukcji świadczeń społecznych o aksjologii socjalnej w polskim prawie pracy: 1. Uwagi wstępne; 2. Ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej; 2.1. Uwagi ogólne; 2.2. Prawo do wynagrodzenia minimalnego jako prawo socjalne człowieka pracującego; 2.3. Zasada proporcjonalności i subsydiarności a ustawowe świadczenie wyrównawcze do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; 2.3.1. Swoboda negocjacyjna stron stosunku pracy oraz partnerów społecznych; 2.3.2. Czynnik społeczny a negocjacja stawki wynagrodzenia minimalnego; 2.3.3. Przesłanki ustalania corocznej kwoty wynagrodzenia minimalnego; 2.3.4. Coroczna weryfikacja stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę; 2.3.5. Składniki wliczane do podstawy wynagrodzenia minimalnego pracowników; 2.3.6. Gwarancja minimalnej stawki godzinowej dla pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych; 2.3.7. Okres rozliczeniowy dodatku wyrównawczego z tytułu gwarancji minimalnego wynagrodzenia za pracę; 2.3.8. Kryteria oceny sytuacji socjalnej człowieka pracującego; 2.3.9. Obowiązek ustawowej regulacji poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę; 2.3.10. Aspekty rynkowe minimalnego wynagrodzenia za pracę; 2.4. Podsumowanie; 3. Odprawy pracownicze jako świadczenia społeczne o aksjologii socjalnej; 3.1. Uwagi ogólne; 3.2. Odprawa na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych; 3.2.1. Obecna konstrukcja odprawy i jej socjalna aksjologia; 3.2.2. Odprawa u tak zwanych małych pracodawców; 3.2.3. Podsumowanie; 3.3. Odprawa pośmiertna; 3.3.1. Konstrukcja odprawy pośmiertnej i jej socjalna aksjologia; 3.3.2. Odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową; 3.4. Odprawa emerytalno-rentowa; 3.5. Kumulacja odpraw pracowniczych a ich aksjologia socjalna; 3.6. Podsumowanie; 4. Wynagrodzenie chorobowe jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej; 4.1. Uwagi ogólne; 4.2. Ewolucja kodeksowej instytucji wynagrodzenia chorobowego jako świadczenia ze stosunku pracy; 4.3. Ocena obecnej konstrukcji wynagrodzenia chorobowego w świetle jego aksjologii socjalnej; 4.4. Paradoksy związane z naliczaniem wynagrodzenia chorobowego; 4.5. Podsumowanie; 5. Wynagrodzenie urlopowe jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej; 5.1. Konstrukcja wynagrodzenia urlopowego – uwagi de lege lata; 5.2. Aksjologia socjalna wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz test pomocniczości i proporcjonalności; 5.3. Krytyka zasad naliczania wynagrodzenia urlopowego z perspektywy jego socjalnej aksjologii oraz zasady proporcjonalności; 5.4. Podsumowanie; 6. Wynagrodzenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jako świadczenia społeczne; 6.1. Kodeksowe świadczenia o charakterze społecznym związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych; 6.2. Urlop szkoleniowy jako prawo człowieka drugiej generacji; 6.3. Urlop szkoleniowy a polityka społeczna państwa w zakresie oświaty i edukacji; 6.4. Ocena obecnej konstrukcji świadczeń ze stosunku pracy związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych; 6.5. Podsumowanie; 7. Socjalna aksjologia wynagrodzenia przestojowego; 8. Świadczenia społeczne związane z rodzicielstwem w prawie pracy; 8.1. Rodzaje świadczeń; 8.2. Aksjologia socjalna i test proporcjonalności świadczeń związanych z rodzicielstwem; 8.3. Podsumowanie; 9. Dodatki wyrównawcze dla pracowników szczególnie chronionych jako świadczenia społeczne; 10. Wynagrodzenie za czas badań medycyny pracy jako świadczenie społeczne; 11. Wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy jako świadczenia społeczne w ramach stosunku pracy; 12. Świadczenia społeczne a świadczenia socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 12.1. Rodzaje świadczeń w ramach ZFŚS; 12.2. Publiczny charakter funduszu i jego społeczne przeznaczenie; 12.3. Aksjologia społeczna a aksjologia socjalna ZFŚS; 12.3.1. Świadczenie urlopowe jako świadczenie społeczne; 12.3.2. Świadczenia socjalne oraz usługi społeczne finansowane w ramach ZFŚS; 12.4. Kryterium socjalne – subiektywne czy obiektywne?; 12.5. Ustalenie i weryfikacja kryteriów socjalnych 12.6. Zasada proporcjonalności a tak zwani mali pracodawcy i obligatoryjny charakter funduszu; 12.7. Podsumowanie; 13. Pozaustawowe świadczenia społeczne; 14. Ochrona świadczeń społecznych związanych z pracą; 15. Wnioski końcowe. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again