Form of Work
Książki
(112)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(71)
available
(69)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(72)
Czytelnia
(71)
Author
Andrzejewski Marek
(8)
Smyczyński Tadeusz
(8)
Nazar Mirosław
(6)
Goettel Mieczysław
(5)
Ignaczewski Jacek
(5)
Bieranowski Adam
(4)
Bogdalski Piotr
(4)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(4)
Maciejko Wojciech
(4)
Pazdan Maksymilian
(4)
Bagan-Kurluta Katarzyna
(3)
Baran Krzysztof Wojciech
(3)
Filipiak Teresa A
(3)
Gniewek Edward
(3)
Gołaczyński Jacek
(3)
Mojak Jan
(3)
Niezbecka Elżbieta
(3)
Radwański Zbigniew
(3)
Antonów Kamil
(2)
Bodnar Adam
(2)
Ciepła Helena
(2)
Dörre-Kolasa Dominika
(2)
Gromek Krystyna
(2)
Guz Tadeusz
(2)
Gójska Agata
(2)
Góral Zbigniew
(2)
Głuchowski Jan
(2)
Jończyk Jan
(2)
Kaczmarek Mirosław
(2)
Karcz Małgorzata
(2)
Kolańczyk Kazimierz
(2)
Korcz Aneta
(2)
Krzemiński Zdzisław
(2)
Kuziak Leszek
(2)
Lewandowicz-Machnikowska Monika
(2)
Pałubska Maria R
(2)
Piasecki Kazimierz
(2)
Pietrzykowski Krzysztof
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Romańska Marta
(2)
Strzebińczyk Jerzy
(2)
Szczurek Zbigniew
(2)
Walczak Krzysztof
(2)
Włodarczyk Mirosław
(2)
Zegadło Robert
(2)
Łukasiewicz Jakub M
(2)
Łukasiewicz Rafał
(2)
Śledzińska-Simon Anna
(2)
Andryszczak Marta
(1)
Araszkiewicz Michał
(1)
Badowiec Renata
(1)
Baran Beata
(1)
Bieliński Arkadiusz Krzysztof
(1)
Borkowska-Bagieńska Ewa
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Błeszyński Jacek Jarosław
(1)
Cisek Andrzej
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Dragoń Andrzej
(1)
Dziubińska-Lechnio Ewa
(1)
Dębiński Antoni
(1)
Dębiński Antoni (1953- )
(1)
Długoszewska Iwona
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gajda Janusz
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Gołowkin-Hudała Magdalena
(1)
Grobel Stanisław
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Gęsicka Daria Katarzyna
(1)
Haak Henryk
(1)
Halberda Jan
(1)
Helios Joanna
(1)
Holewińska-Łapińska Elżbieta
(1)
Jacyszyn Jerzy
(1)
Jadach Katarzyna
(1)
Janeczko Edward
(1)
Janke Andrzej W
(1)
Jedlecka Wioletta
(1)
Jezioro Julian
(1)
Jyż Gabriela
(1)
Jędrejek Grzegorz
(1)
Kasprzyk Piotr
(1)
Kawula Stanisław
(1)
Kodrębski Jan
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Kremis Józef
(1)
Kuryłowicz Marek
(1)
Kuryłowicz Marek (1944- )
(1)
Lis Elżbieta
(1)
Lityński Adam
(1)
Machnikowski Piotr
(1)
Majewski Kamil
(1)
Malarczyk Joanna
(1)
Masny-Żelazowska Anna
(1)
Małecka Elżbieta
(1)
Mikołajczyk Marian
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Moroz-Rutkowska Alicja
(1)
Year
2020 - 2021
(7)
2010 - 2019
(41)
2000 - 2009
(63)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(113)
Language
Polish
(113)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Prawo rodzinne
(97)
Małżeństwo
(32)
Alimenty
(31)
Prawo rzeczowe
(31)
Spadek
(30)
Prawo cywilne
(26)
Prawo zobowiązaniowe
(26)
Władza rodzicielska
(25)
Kuratela
(21)
Dziecko
(15)
Prawo prywatne międzynarodowe
(13)
Posiadanie
(11)
Adopcja
(10)
Ojcostwo
(10)
Ubezpieczenia rodzinne
(10)
Ustanie małżeństwa
(10)
Własność
(10)
Prawa dziecka
(9)
Separacja (prawo)
(9)
Macierzyństwo
(8)
Rodzina
(8)
Ustrój majątkowy małżeński
(8)
Emerytura
(7)
Prawo pracy
(7)
Ubezpieczenia chorobowe
(7)
Ubezpieczenia społeczne
(6)
Opieka społeczna
(5)
Prawo handlowe
(5)
Prawo karne
(5)
Prawo rzymskie
(5)
Renty
(5)
Rodzice
(5)
Umowa
(5)
Akta stanu cywilnego
(4)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(4)
Prawo autorskie
(4)
Prawo zobowiązań
(4)
Renta rodzinna
(4)
Uznanie dziecka
(4)
Współwłasność
(4)
Zasiłki pielęgnacyjne
(4)
Zasiłki wychowawcze
(4)
Świadczenia społeczne
(4)
Czas pracy
(3)
Hipoteka
(3)
Księgi wieczyste
(3)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(3)
Pokrewieństwo
(3)
Praca czasowa
(3)
Praca młodocianych
(3)
Prawo
(3)
Prawo cywilne procesowe
(3)
Prawo do styczności z dzieckiem
(3)
Prawo międzynarodowe
(3)
Przedsiębiorcy
(3)
Płaca
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Testament
(3)
Ubezpieczenia od wypadków
(3)
Umowa o pracę
(3)
Urlopy
(3)
Użytkowanie wieczyste
(3)
Zachowek
(3)
Zastaw
(3)
Zbiorowe stosunki pracy
(3)
Związki zawodowe
(3)
Dziecko maltretowane
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawa i obowiązki rodziców
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo kanoniczne
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Prawo państwowe
(2)
Prawo sądowe
(2)
Prawo sąsiedzkie
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Prawo wyznaniowe
(2)
Prawodawstwo
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Rozwód
(2)
Sądownictwo
(2)
Ustalanie ojcostwa
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Bezrobocie
(1)
Broń palna
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dumping
(1)
Dzieci
(1)
Energia elektryczna
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Fundusz alimentacyjny
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1-100
(1)
100-1 p.n.e.
(1)
101-200
(1)
1918-
(1)
1989-
(1)
200-101 p.n.e.
(1)
2001-0
(1)
201-300
(1)
300-201 p.n.e.
(1)
301-400
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
401-500
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
501-600
(1)
600-501 p.n.e.
(1)
700-601 p.n.e.
(1)
800-701 p.n.e.
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Komentarz do ustawy
(1)
Monografia
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
113 results Filter
No cover
Book
In basket
Alimenty : komentarz / Jacek Ignaczewski, Małgorzata Karcz, Wojciech Maciejko, Marta Romańska. - Stan prawny: czerwiec 2009 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 676 s. ; 23 cm.
(Sądowe Komentarze Tematyczne / pod red. Jacek Ignaczewski)
ISBN: 978-83-255-0794-7
1. Obowiązek alimentacyjny w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym: Ogólna charakterystyka obowiązku alimentacyjnego; Kolejność obowiązków alimentacyjnych; Podstawy roszczeń alimentacyjnych; Obowiązek alimentacyjny małżonków; Dochodzenie alimentów w procesie o rozwód i separację; Zakres świadczeń alimentacyjnych; Wykonanie obowiązku alimentacyjnego; Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego; Przedawnienie roszczeń o świadczenia alimentacyjne; Zmiana zakresu obowiązku alimentacyjnego; Roszczenie zwrotne na podstawie art. 140 KRO; Rozwiązanie przysposobienia a obowiązek; 2. Administracyjne środki dyscyplinowania dłużnika alimentacyjnego oraz fundusz alimentacyjny: Uwagi wstępne; Zakres przedmiotowy regulacji; Administracyjne środki dyscyplinowania dłużnika alimentacyjnego; Prawo do świadczenie z funduszu; Postępowanie w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 3. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych i rent o charakterze alimentacyjnym: Wierzytelności, do których stosuje się przepisy o egzekucji alimentów; Źródła prawa dla egzekucji i zabezpieczenia alimentów oraz rent o charakterze alimentacyjnym; Podstawa wszczęcie egzekucji; Organy egzekucyjne; Przebieg postępowania; Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym; Koszty wykonania zabezpieczenia i koszty postępowania egzekucyjnego; Szczególne tryby przymusowego, pozaegzekucyjnego zaspokajania roszczeń alimentacyjnych; Egzekucja świadczeń na rzecz Funduszu Alimentacyjnego; 4. Jurysdykcja w sprawach alimentacyjnych: Uwagi wstępne; Normy kolizyjne krajowe dotyczące właściwości sądu w sprawach alimentacyjnych; Normy kolizyjne międzynarodowe (wielostronne); mowy dwustronne; 5. Egzekucja alimentów z zagranicy: Zasady kierowania wniosków alimentacyjnych za granicę; Konwencja nowojorska z 20.06.1956r.; Wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia w innym państwie; Konwencja o uznawaniu i wykonaniu orzeczeń sądowych odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych sporządzona w Hadze 2.10.1973 r., (Dz.U. z 2000 r. Nr 2, poz. 13); Konwencja o jurysdykcji i wykonaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano 16.9.1988 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132); Uregulowania prawne kwestii stwierdzenia wykonalności oraz wykonania orzeczeń zasądzających alimenty w Unii Europejskiej; Uzyskanie pomocy prawnej w innym państwie członkowskim (wniosek o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata); Procedura uznania i stwierdzenia wykonalności zagranicznego orzeczenia; Legalizacja dokumentów do użytku za granicą i uregulowania prawne tej kwestii; 10. Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych; Przegląd państw, charakterystyka postępowania oraz praktyczne uwagi; Pomoc w przygotowaniu wniosku oraz w toku postępowania o egzekucję alimentów; Nieznane miejsce pobytu osoby zobowiązanej za granicą; Alimenty dla osoby dorosłej; Ograniczenia egzekucji z zagranicy; Obliczenie długu alimentacyjnego; Zakończenie obowiązku alimentacyjnego; Bezskuteczność egzekucji alimentów z zagranicy; Koszty egzekucji alimentów z zagranicy ponoszone przez wnioskodawcę; Podsumowanie i wnioski; 6. Wzory pism i wniosków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Alimenty : komentarz / Jacek Ignaczewski, Małgorzata Karcz, Wojciech Maciejko, Marta Romańska. - Wyd. 2 Stan prawny na czerwiec 2011 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 669, [1] s. : 23 cm.
(Sądowe Komentarze Tematyczne / pod red. Jacek Ignaczewski)
ISBN: 978-83-255-2837-9
1. Obowiązek alimentacyjny w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym: Ogólna charakterystyka obowiązku alimentacyjnego; Kolejność obowiązków alimentacyjnych; Podstawy roszczeń alimentacyjnych; Obowiązek alimentacyjny małżonków; Dochodzenie alimentów w procesie o rozwód i separację; Zakres świadczeń alimentacyjnych; Wykonanie obowiązku alimentacyjnego; Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego; Przedawnienie roszczeń o świadczenia alimentacyjne; Zmiana zakresu obowiązku alimentacyjnego; Roszczenie zwrotne na podstawie art. 140 KRO; Rozwiązanie przysposobienia a obowiązek; 2. Administracyjne środki dyscyplinowania dłużnika alimentacyjnego oraz fundusz alimentacyjny: Uwagi wstępne; Zakres przedmiotowy regulacji; Administracyjne środki dyscyplinowania dłużnika alimentacyjnego; Prawo do świadczenie z funduszu; Postępowanie w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 3. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych i rent o charakterze alimentacyjnym: Wierzytelności, do których stosuje się przepisy o egzekucji alimentów; Źródła prawa dla egzekucji i zabezpieczenia alimentów oraz rent o charakterze alimentacyjnym; Podstawa wszczęcie egzekucji; Organy egzekucyjne; Przebieg postępowania; Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym; Koszty wykonania zabezpieczenia i koszty postępowania egzekucyjnego; Szczególne tryby przymusowego, pozaegzekucyjnego zaspokajania roszczeń alimentacyjnych; Egzekucja świadczeń na rzecz Funduszu Alimentacyjnego; 4. Jurysdykcja w sprawach alimentacyjnych: Uwagi wstępne; Normy kolizyjne krajowe dotyczące właściwości sądu w sprawach alimentacyjnych; Normy kolizyjne międzynarodowe (wielostronne); mowy dwustronne; 5. Egzekucja alimentów z zagranicy: Zasady kierowania wniosków alimentacyjnych za granicę; Konwencja nowojorska z 20.06.1956r.; Wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia w innym państwie; Konwencja o uznawaniu i wykonaniu orzeczeń sądowych odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych sporządzona w Hadze 2.10.1973 r., (Dz.U. z 2000 r. Nr 2, poz. 13); Konwencja o jurysdykcji i wykonaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano 16.9.1988 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132); Uregulowania prawne kwestii stwierdzenia wykonalności oraz wykonania orzeczeń zasądzających alimenty w Unii Europejskiej; Uzyskanie pomocy prawnej w innym państwie członkowskim (wniosek o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata); Procedura uznania i stwierdzenia wykonalności zagranicznego orzeczenia; Legalizacja dokumentów do użytku za granicą i uregulowania prawne tej kwestii; 10. Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych; Przegląd państw, charakterystyka postępowania oraz praktyczne uwagi; Pomoc w przygotowaniu wniosku oraz w toku postępowania o egzekucję alimentów; Nieznane miejsce pobytu osoby zobowiązanej za granicą; Alimenty dla osoby dorosłej; Ograniczenia egzekucji z zagranicy; Obliczenie długu alimentacyjnego; Zakończenie obowiązku alimentacyjnego; Bezskuteczność egzekucji alimentów z zagranicy; Koszty egzekucji alimentów z zagranicy ponoszone przez wnioskodawcę; Podsumowanie i wnioski; 6. Wzory pism i wniosków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Alimenty i ojcostwo : praktyczny komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism / Zdzisław Krzemiński. - Wyd.2 Stan prawny na 1.06.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 179, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7444-316-2
Cz. I Obowiązek alimentacyjny Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Cz. II Ustalenie ojcostwa, Cz. III Władza rodzicielska, Cz. IV Nazwisko dziecka, Cz. V Kodeks postępowania cywilnego Ustawa z dnia 17 listopada 1946 r - Kodeks postępowania cywilnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-90-9
Wstęp; Streszczenie; R.1 Zakres badań, metodyka i dys kusja dot. podstawowych założeń; R.2 Wpływ dyrektywy 98/83/EC na cenę wody wodociągowej. Analiza zmian obciążeń budżetowych gospodarstw domowych z tego tytu łu; R.3 Wpływ dyrektywy 91/271/EEC na cenę odbioru i oczyszczania ścieków. Analiza zmian obciążeń budżetów gospodarstw domowych z tego tytułu; R.4 Wpływ dyrektyw 99/31/EC na cenę odbioru i utylizacji odpadów komunal nych, zmiana obciążeń budżetów gospodarstw domowych z tego tytułu; R.5 Wpływ dyrektyw 88/609/EEC oraz dyre ktywy 2001/80/WE na cenę gospodarstw domowych z tego tytułu; R.6 Zintegrowana analiza zmian obciążeń budże towych na skutek wdrożenia dyrektyw o jakości wody pi tnej, komunalnych oczyszczalniach ścieków, składowi skach odpadów i dużych obiektów energetycznego spala nia paliw. Aneks1: Inne przyczyny wzrostu cen za dobra i usługi stanowiące przedmiot analizy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 1)
Temat: Polityka bezpieczeństwa ; Prawo miejscowe ; Samorząd terytorialny ; Wspólnota samorządowa ; Cudzoziemcy ; Prawo o cudzoziemcach ; Nieodpłatna pomoc prawna ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo międzynarodowe ; Migracje ; Globalizacja ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Społeczeństwo obywatelskie ; Małżeństwo ; Osoby z zaburzeniami psychicznymi ; Emerytura ; Prawo rodzinne ; Świadczenia rodzinne ; Macierzyństwo ; Służba więzienna ; Stosunek służbowy służb mundurowych ; Transport kolejowy ; Urząd Transportu Kolejowego ; Administracja samorządowa ; Zamówienia publiczne ; Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016) ; Światowy Pakt w sprawie Migracji (2018) ; Uchodźcy ; Polityka migracyjna ; Bezpieczeństwo prawne ; Prawo podatkowe ; Podatek od towarów i usług ; Samorząd gminny ; Umowa ; Obowiązek udzielenia informacji ; Ochrona informacji niejawnych ; Administracja publiczna ; Postępowanie administracyjne ; Broń palna ; Prawo administracyjne ; Asystenci sędziów ; Postępowanie cywilne ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Milczenie i bezczynność administracji ; Zaświadczenia ; Przedsiębiorcy ; Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym ; Postępowanie sądowoadministracyjne ; Majątek wspólny małżonków ; Ustrój majątkowy małżeński ; Zabezpieczenie wierzytelności ; Prawo zobowiązań ; Osoby z niepełnosprawnością ; Transport pasażerski ; Przepisy porządkowe ; Wykluczenie społeczne ; Prawodawstwo ; Samorząd województwa ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and theoretical issues: Local government and security - national solutions based on a decentralized unitary state; Free legal assistance as an instrument in protecting the rights of foreigners in the Republic of Poland - a contribution to the discussion; Global population migrations as a threat to the existence and proper functioning of civil society institutions. Selected issues; Is the ban on entering into marriage for people with mental disorders and impaired mental capacity necessary to ensure adequate protection for marriage and the family?; A few remarks on legal aspects regarding the so-called “Maternity pension”. Public law issues: The expiration of the service relationship of an officer of the Prison Service in the Polish legal system; Rights of the President of the Office of Rail Transport Regarding the Supervision Over Maintaining the Administrator’s Independence in the Light of the Draft of Amendment to the Law on Rail Transport (UC139); Local government servicing units as a central contracting authority; Educational (?) function of international law. A few notes based on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and Global Compact on Refugees. Legal-financial issues: Reliable taxpayer = safe taxpayer?; Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT). Procedural issues: Obligations of public administration to provide information from the case file; Administrative seizure of firearms. Legislative policy of the state in relation to citizens legally possessing firearms; On the power of judge’s assistants to issue orders - comments pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure; About the certifying decision - comments under art. 122f Code of Administrative Procedure; The rights of the entrepreneur under audit to use protection measures before an administrative court. Private law issues: Liability of spouses remaining in the system of joint property for the obligations of one of them and anti-enforcement actions as a means of substantive defence of the debtor’s spouse; Legal status of the succession manager; Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 22 August 2019, file ref. No.: II SA / Sz 597/19 (critical gloss).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-897-8
1. Specyfika funkcjonowania dziecka z traumą rozwojową, 2. Dziecko z traumą rozwojową na tle międzynarodowych i polskich standardów ochrony praw dziecka, 3. Dziecko z traumą rozwojową w polskim prawie oświatowym, 4. Dziecko z traumą rozwojową w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-590-6
R.I Źródła prawa: 1. Epoka feudalna, 2. Prawo państwa kapitalistycznego, 3. Prawo socjalistyczne. R.II Instytucje prawa cywilnego i handlowego epoki feudalnej i doby kapitalizmu. Proces cywilny: 1. Prawo osobowe, 2. Prawo rodzinne, 3. Prawo rzeczowe, 4. Prawo zobowiązań i ewolucja prawa handlowego, 5. Prawo spadkowe, 6. Proces cywilny, R.III Prawo karne i proces karny epoki feudalnej oraz XIX i XX wieku: 1. Prawo karne epoki feudalnej, 2. Feudalny proces karny, 3. Prawo i proces karny XIX i XX wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Historia prawa sądowego / pod red. nauk. Jan Halberda. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 226, [1] s. : tab., rys. ; 24 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-436-3
Część I: Prawo cywilne. 1. Zarys historii prawa prywatnego. 2. Prawo osobowe. 3. Prawo małżeńskie, rodzinne i opiekuńcze. 4. Prawo rzeczowe. 5. Prawo zobowiązań. 6. Prawo handlowe. 7. Prawo pracy. 8. Prawo spadkowe. Część II: Prawo karne. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Przestępstwo. 3. Kara. 4. Historia źródeł nauki prawa karnego. Część III: Prawo procesowe. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Proces cywilny. 3. Proces karny. 4. Postępowanie szczegółowe. 5. Ewolucja wybranych instytucji prawa procesowego. 6. Kodyfikacje procedur sądowych (XVIII-XX wiek).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3349-8
Zawiera: R. 1 Zagadnienia wstępne: Człowiek a społeczeństwo; Stosunek społeczny a stosunek prawny; Stosunek rodzinny a stosunek rodzinno-prawny; Rodzaje stosunków rodzinno-prawnych; Pojęcie rodziny na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; Stosunek rodzinno-prawny a rodzina; Stosunek pokrewieństwa i powinowactwa; Stan cywilny; Wzory pism i dokumentów. R. 2 Zawarcie małżeństwa: Zagadnienia wstępne; Dwie formy zawarcia małżeństwa; Zawarcie małżeństwa jako specyficzna czynność prawna; Przesłanki istnienia małżeństwa; Przesłanki formalno-porządkowe zawarcia małżeństwa wspólne dla formy cywilnej i wyznaniowej; Przesłanki formalno-porządkowe zawarcia małżeństwa odmienne dla formy cywilnej i wyznaniowej; Przeszkody małżeńskie; Wady oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński; Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; Uznanie małżeństw zawartych poza granicami kraju; Wzory pism i dokumentów; Wybrane orzecznictwo. R. 3 Prawa i obowiązki małżonków: Zagadnienia wstępne; nazwisko małżonków; Obowiązek zaspokajania materialnych potrzeb rodziny; Uprawnienia do reprezentacji małżonka; Solidarna odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte na zwykłe potrzeby rodziny; Wybrane orzecznictwo. R. 4 Małżeńskie ustroje majątkowe: Zagadnienia wstępne; Ustrój wspólności ustawowej; Małżeńskie umowy majątkowe; Ustrój przymusowy; Wybrane orzecznictwo. R. 5 Ustanie małżeństwa: Zagadnienia wstępne; Rozwód; Unieważnienie małżeństwa; Ustalenie nieistnienia małżeństwa; Wybrane orzecznictwo. R. 6 Pochodzenie dziecka: Zagadnienia wstępne; Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa; Domniemanie pochodzenia dziecka małżeńskiego oraz zaprzeczenie ojcostwa; Uznanie dziecka i ustalenie bezskuteczności uznania dziecka; Sądowe ustalenie ojcostwa; Nazwisko dziecka; Wybrane orzecznictwo. R. 7 Władza rodzicielska: Wiadomości ogólne; Powstanie władzy rodzicielskiej; Czas trwania władzy rodzicielskiej; Podmioty sprawujące władzę rodzicielską; Treść władzy rodzicielskiej; Wykonywanie władzy rodzicielskiej; Ustanie władzy rodzicielskiej oraz jej modyfikacje; Prawa i obowiązki pomiędzy rodzicami a dzieckiem niezależne od władzy rodzicielskiej; Wykonanie kontaktów z dzieckiem wraz z wzorami pism; Odebranie dziecka przez kuratora wraz z wzorami pism; Wybrane orzecznictwo. R. 8 Piecza zastępcza: Wspieranie rodziny i piecza zastępcza nad dzieckiem - uwagi ogólne; Wspieranie pieczy rodzicielskiej; Wiadomości ogólne o pieczy zastępczej; Piecza zastępcza a piecza następcza; Wybrane orzecznictwo. R. 9 Przysposobienie: Ewolucja instytucji przysposobienia (adopcji); Przysposobienie w polskim porządku prawnym - informacje wprowadzające; Przesłanki przysposobienia; Przesłanki dotyczące przysposabianego; Przesłanki dot. przysposabiających; Przesłanki dot. osób trzecich; Przysposobienie singularne oraz wspólne; Przedmiotowe rodzaje przysposobienia; Przysposobienie przez ośrodek oraz adopcja ze wskazaniem; Przysposobienie zagraniczne; Ustanie przysposobienia; Rozwiązanie przysposobienia; Wybrane orzecznictwo. R. 10 Obowiązek alimentacyjny: Zagadnienia wstępne; Źródła stosunku alimentacyjnego; Stosunek alimentacyjny a obowiązek alimentacyjny; Cechy obowiązku alimentacyjnego; Alimenty a inne źródła utrzymania; Kolejność obowiązku aalimentacyjnego; Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych; Nabycie świadczeń od funduszu alimentacyjnego; Pozew o alimenty; Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych; Sprawa o rozwód i separację a sprawa alimentacyjna; Wzory pism i innych dokumentów; Wybrane orzecznictwo. R. 11 Opieka i kuratela: Uwagi ogólne; Opieka; Kuratela; Wybrane załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Co warto wiedzieć o postępowaniu karnym?; 2. Co warto wiedzieć o postępowaniu karnym wykonawczym?; 3. Co warto wiedzieć o przepisach prawa rodzinnego; 4. Co warto wiedzieć w sprawach mieszkaniowych; 5. Co warto wiedzieć o pomocy społecznej; 6. Jak pisać pisma do urzędów; 7. Co warto wiedzieć o biurach porad obywatelskich?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7308-580-7
1. Przegląd literatury dotyczącej funkcjonowania rodziny adopcyjnej. 2. Wybrane elementy historii adopcji. 3. Działalność ośrodków zajmujących się adopcją w Polsce. 4. Adopcja za granicą. 5. Metodologia badań empirycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN: 978-83-255-3557-5
1. Małżeństwo; 2. Pokrewieństwo i powinowactwo; 3. Opieka i kuratela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-294-9
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U.Nr9, poz.59 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / pod red. Kazimierz Piasecki. - Wyd. 3 Stan prawny na 15.11.2005 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 959 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-516-7
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U.Nr9, poz.59 ze zm.): Małżeństwo, 2. Pokrewieństwo, 3. Opieka i kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / pod red. Kazimierz Piasecki. - Wyd. 4 Stan prawny na 30.04.2009 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 13.06.2009 r.). - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 1135, [1] s. ; 25 cm.
(Wielkie Komentarze / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-159-7
Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm): 1. Małzeństwo, 2. Pokrewieństwo i powinowactwo, 3. Stosunki między rodzicami a dziećmi, 3. Opieka i kuratela. Przepisy wprowadzajace Kodeks rodzinny i opiekuńczy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego. - Wyd. 3 [Stan prawny na 1.02.2012 r.]. - Warszawa : C.H.Beck , 2012. - 1260 s. : 23 cm.
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-3557-5
1. Małżeństwo; 2. Pokrewieństwo i powinowactwo; 3. Opieka i kuratela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-465-0
1. Przepisy prawa materialnego; 2. Wybrane przepisy prawa procesowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze z Wokandy1)
ISBN: 978-83-278-0596-6
1. Komentarz ogólny do spraw opiekuńczych na tle wykonywania władzy rodzicielskiej; 2. Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem i ich wykonywanie; 3. Komentarz do spraw o określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej; 4. Komentarz do spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej; 5. Komentarz do spraw pozbawienia władzy rodzicielskiej; 6. Komentarz do spraw o przysposobienie; 7. Komentarz do spraw o rozwiązanie przysposobienia; 8. Komentarz do spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej; 9. Komentarz do spraw o alimenty na dziecko; 10. Komentarz do spraw o ustalenie ojcostwa i łączenie z nimi dochodzone roszczenia; 11. Komentarz do spraw o ustanowienie opieki; 12. Komentarz do spraw o ustanowienie kuratora; 13. Komentarz do spraw o leczenie odwykowe alkoholików; 14. Komentarz do spraw o wyrażenie zgody na wydanie małoletnimi emu paszportu; 15. Komentarz do spraw o wyrażenie zgody na świadczenie zdrowotne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Kontakty z dzieckiem : prawa i obowiązki / Joanna Zajączkowka-Burtowy. - Stan prawny na 15.03.2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 493 s. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8187-583-7
Rozdział I Zagadnienia ogólne związane z problematyką kontaktów z dzieckiem: 1. Istota oraz cele instytucji; 2. Geneza instytucji kontaktów – rys historyczny; 3. Ewolucja instytucji kontaktów w Polsce; 4. Standardy międzynarodowe; 5. Pojęcie kontaktów z dzieckiem; 6. Wnioski. Rozdział II Ustalenie kształtu kontaktów z dzieckiem: 1. Porozumienie rodziców; 2. Rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem; 3. Ustawowe formy kontaktów z dzieckiem; 4. Ingerencja w prawo i obowiązek kontaktów; 5. Zaprzestanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem; 6. Zawieszenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem; 7. Wnioski. Rozdział III Charakter prawny instytucji kontaktów z dzieckiem: 1. Uwagi wprowadzające; 2. Charakter rodzinnoprawny instytucji kontaktów; 3. Naturalny charakter prawa do kontaktów; 4. Osobisty charakter prawa do kontaktów; 5. Wnioski. Rozdział IV Relacja instytucji kontaktów i władzy rodzicielskiej: 1. Uwagi wprowadzające; 2. Ewolucja relacji władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem; 3. Zależność władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem; 4. Kontakty z dzieckiem w rodzinie pełnej; 5. Relacja instytucji kontaktów i władzy rodzicielskiej w ujęciu prawnoporównawczym; 6. Wnioski. Rozdział V Prawo i obowiązek kontaktów z dzieckiem… w instytucji przysposobienia i pieczy zastępczej: 1. Uwagi ogólne; 2. Prawo do kontaktu preadopcyjnego; 3. Prawo do kontaktów postadopcyjnych; 4. Prawo i obowiązek kontaktów w instytucji pieczy zastępczej; 5. Wnioski. Podsumowanie; Postulaty de lege lata i de lege ferenda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-24-4
1. Czy Szwecja nadal należy do wspólnej Europy; 2. Prokuratura a polityka w początkach Polski Ludowej, 3. Ograniczenia związane z wykonywaniem funkcji publicznych w samorządzie terytorialnym, 4. Zmiany stosunków gospodarczych a ewolucja zabezpieczeń wierzytelności w prawie polskim, 5. Aspekty prawno-ustrojowe unii troistej. Z dziejów federalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w epoce nowożytnej, 6. Ochrona życia prywatnego, rodzinnego i korespondencji w orzeczeniach Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, 7. Miejsce rady Ministrów Republiki Włoskiej w systemie organów państwa, 8. Co czynić ze starym prawem? Problem ciągłości prawa sądowego w początkach Polski Ludowej, 9. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary - novum w prawie karnym, 10. Prawo Rosji i ZSRR (1917-1991) (Szkic na potrzeby dydaktyki)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again