Form of Work
Książki
(49)
Status
only on-site
(39)
available
(23)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia
(39)
Author
Florek Ludwik
(5)
Mitrus Leszek
(4)
Matey Maria
(3)
Sanetra Walerian
(3)
Świątkowski Andrzej Marian
(3)
Baran Beata
(2)
Blanpain Roger
(2)
Borski Maciej (1975 - )
(2)
Lityński Adam
(2)
Majewski Kamil
(2)
Piątkowski Jan
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Uścińska Gertruda
(2)
Walczak Krzysztof
(2)
Brodecki Zdzisław
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Chomiczewska Anna
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Dorre-Nowak Dominika
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Foks Jacek
(1)
Giedreicz-Niewińska Aneta
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Jaśkowski Kazimierz
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kaczorowski Włodzimierz
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Koczur Sebastian
(1)
Kolasiński Adam
(1)
Kolasiński Marek Krzysztof
(1)
Korus Paweł
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Kurowski Witold
(1)
Lewandowski Henryk
(1)
Lisowska Ewa
(1)
Maniewska Eliza
(1)
Markowska Hanna
(1)
Matey-Tyrowicz Maria
(1)
Mirtchanov Monika
(1)
Modzelewska-Koncewicz Elżbieta
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moll Tomasz
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Nałęcz Maciej
(1)
Nowak Krystian
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Orłowski Grzegorz
(1)
Patulski Andrzej
(1)
Patulski Władysław
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Piątkowski Paweł
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Pysiak Anna
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Rosati Dariusz K
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Rudnik Jarosław
(1)
Smusz-Kulesza Monika
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobczyk Arkadiusz
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Stelina Jakub
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Szabłowska-Juckiewicz Marzena
(1)
Szady-Ślaska Aldona
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Tomaszewska Monika
(1)
Wszołek Michał
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zalewska Hanna
(1)
Zieliński Marek
(1)
Zieliński Tadeusz
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Świątkowski Andrzej M
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(34)
1990 - 1999
(7)
Country
Poland
(48)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(49)
Subject
Prawo pracy
(31)
Praca
(9)
Ubezpieczenia społeczne
(8)
Unia Europejska
(8)
Harmonizacja prawa
(5)
Swobodny przepływ osób
(5)
Prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Równość (prawo)
(4)
Kobieta
(3)
Rynek pracy
(3)
Zamówienia publiczne
(3)
Zbiorowe stosunki pracy
(3)
Świadczenia społeczne
(3)
Czas pracy
(2)
Integracja europejska
(2)
Mandat radnego
(2)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(2)
Polityka społeczna
(2)
Polska
(2)
Praca czasowa
(2)
Pracodawcy
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawa dziecka
(2)
Prawo porównawcze
(2)
Płaca
(2)
Równouprawnienie płci
(2)
Siła robocza
(2)
Umowa o pracę
(2)
Urzędnicy
(2)
Wolność ekonomiczna
(2)
Zatrudnienie cudzoziemców
(2)
Zatrudnienie za granicą
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Administracja
(1)
Apelacja
(1)
Aukcja internetowa
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Emerytura
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Feminizm
(1)
Geologia
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka
(1)
Górnictwo
(1)
Interwencjonizm
(1)
Kadry
(1)
Kierowcy zawodowi
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (2006)
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Monografia
(1)
Monopol i zwalczanie
(1)
Mężczyzna
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieruchomości
(1)
Obrót towarowy
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona konkurencji
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Parlament
(1)
Paserstwo
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podatek
(1)
Podwójne opodatkowanie
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Porty
(1)
Praca zespołowa
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawo
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo kanoniczne
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1945-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Cypr
(1)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Ukraina
(1)
69 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo Socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy ; Tom 5)
ISBN: 83-242-0029-0
Cz. I Tworzenie europejskich rad zakładowych oraz ustanawianie procedur informowania i konsultacji wśród pracowników: -Rozwój dialogu społecznego we Wspólnotach Europejskich oraz geneza europejskich rad zakładowych i proce dur informacyjno-konsultacyjnych; -Dyrektywa Rady z dnia 22 września 1994 dot. tworzenia europejskich rad zakładowych lub procedur informowania i prowadzenia konsultacji wśród pracowników w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (94/45/WE); -dyrektywa z dnia 15 grudnia 1997 w sprawie stosowania Dyrektywy 94/45/WE dot. tworzenia europejskich rad zakładowych lub procedur informowania i prowadzenia konsultacji wśród pracowników w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (97/74/WE); Cz. II Założenia ramowe procedur informowania i konsultacji wśród pracowników: -Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 ustanawiająca podstawowe struktury informowania i konsultacji wśród pracowników we Wspólnocie Europejskiej (2002/14/WE). Cz. III Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej: -Dyrektywa Rady z dnia 8 października 2001 uzupełniająca Statut Spółki Europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (2001/86/WE).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 2)
ISBN: 83-87091-05-7
Zawiera: Ogólna ch-ka prawa pracy Wspólnot Europejskich; Swoboda przepływu pracowników; Równe traktowanie mężczyzn i kobiet; Indywidualny stosunek pracy; Zwolnienia grupowe; Zmiana pracodawcy; Niewypłacalność pracodawcy; Czas pracy; Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników; Zbiorowe prawo pracy; Prawo właściwe dla międzynarodowych stosunków pracy; Problemy i metody dostosowania polskiego prawa pracy do prawa europejskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-52-9
Wprowadzenie; Polskie prawo pracy pod wpływem prawa wspólnotowego - ogólne uwarunkowania i dylematy; Prawo do zrzeszania się, prowadzenia rokowań i sporów zbiorowych w Polsce a europejskie prawo pracy; Nietypowe umowy o pracę; Zmiany pojęcia niewypłacalności pracodawcy w prawie wspólnotowym i w prawie polskim; Domniemanie niewinności w prawie pracy; Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo prywatne międzynarodowe w dziedzinie stosunków pracy; Wpływ prawa wspólnotowego na kształt polskiej regulacji zwolnień grupowych; Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu z perspektywy prawa wspólnotowego; Prawo do prywatności w stosunkach pracy w świetle prawa wspólnotowego; Czas pracy kierowców; Prawna ochrona rodziny pracownika . Zmiany polskiego prawa pracy pod wpływem prawa wspólnotowego; Wymiar polskiej emerytury w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej; System rekompensaty szkody doznanej przez pracownika podczas lub w związku z zatrudnieniem w Australii wybrane zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1810-9
1. Europejski Model Społeczny. Osiągnięcia, problemy i kierunki zmian. 2. Polityka społeczna w Unii Europejskiej. 3. Analiza wydatków sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej. 4. Funkcjonowanie rynku pracy w Unii Europejskiej. 5. Systemy emerytalne. 6. Kwestie zdrowia i opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. 7. Efektywność systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Europejskie prawo pracy / Ludwik Florek. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2003. - 246,[2] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-179-X
R.1 Pojęcie i zakres europejskiego prawa pracy; R.2 Źródła i prawny charakter europejskiego prawa pracy; R.3 Swoboda przepływu pracowników; R.4 Równość traktowania mężczyzn i kobiet; R.5 Równe traktowanie pracowników; R.6 Informacja o warunkach zatrudnienia; R.7 Praca w niepełnym wymiarze; R.8 Praca na czas określony; R.9 Zmiana pracodawcy (transfer przedsiębiorstwa); R.10 Zwolnienia grupowe; R.11 Niewypłacalność pracodawcy; R.12 Czas pracy i urlop wypoczynkowy; R.13 Ochrona macierzyństwa; R.14 Urlop rodzicielski; R.15 Młodzi pracownicy; R.16 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników; R.17 Pracownicy delegowani; R.18 Informacja i konsultacja pracowników; R.19 Europejskie rady zakładowe; Wykaz najważniejszych dyrektyw Orzecznictwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Europejskie prawo pracy / Ludwik Florek. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 248 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-398-9
R.1 Pojęcie i zakres europejskiego prawa pracy; R.2 Źródła i prawny charakter europejskiego prawa pracy; R.3 Swoboda przepływu pracowników; R.4 Równość traktowania mężczyzn i kobiet; R.5 Równe traktowanie pracowników; R.6 Informacja o warunkach zatrudnienia; R.7 Praca w niepełnym wymiarze; R.8 Praca na czas określony; R.9 Zmiana pracodawcy (transfer przedsiębiorstwa); R.10 Zwolnienia grupowe; R.11 Niewypłacalność pracodawcy; R.12 Czas pracy i urlop wypoczynkowy; R.13 Ochrona macierzyństwa; R.14 Urlop rodzicielski; R.15 Młodzi pracownicy; R.16 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników; R.17 Pracownicy delegowani; R.18 Informacja i konsultacja pracowników; R.19 Europejskie rady zakładowe; Wykaz najważniejszych dyrektyw Orzecznictwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Europejskie prawo pracy / Ludwik Florek. - Wyd. 3. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 254 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7344-684-0
R.1 Pojęcie i zakres europejskiego prawa pracy; R.2 Źródła i prawny charakter europejskiego prawa pracy; R.3 Swoboda przepływu pracowników; R.4 Równość traktowania mężczyzn i kobiet; R.5 Równe traktowanie pracowników; R.6 Informacja o warunkach zatrudnienia; R.7 Praca w niepełnym wymiarze; R.8 Praca na czas określony; R.9 Zmiana pracodawcy (transfer przedsiębiorstwa); R.10 Zwolnienia grupowe; R.11 Niewypłacalność pracodawcy; R.12 Czas pracy i urlop wypoczynkowy; R.13 Ochrona macierzyństwa; R.14 Urlop rodzicielski; R.15 Młodzi pracownicy; R.16 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników; R.17 Pracownicy delegowani; R.18 Informacja i konsultacja pracowników; R.19 Europejskie rady zakładowe; Wykaz najważniejszych dyrektyw Orzecznictwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Europejskie prawo pracy / Ludwik Florek. - Wyd. 4. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 271, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7344-684-0
R.1 Pojęcie i zakres europejskiego prawa pracy; R.2 Źródła i prawny charakter europejskiego prawa pracy; R.3 Swoboda przepływu pracowników; R.4 Równość traktowania mężczyzn i kobiet; R.5 Równe traktowanie pracowników; R.6 Informacja o warunkach zatrudnienia; R.7 Praca w niepełnym wymiarze; R.8 Praca na czas określony; R.9 Zmiana pracodawcy (transfer przedsiębiorstwa); R.10 Zwolnienia grupowe; R.11 Niewypłacalność pracodawcy; R.12 Czas pracy i urlop wypoczynkowy; R.13 Ochrona macierzyństwa; R.14 Urlop rodzicielski; R.15 Młodzi pracownicy; R.16 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników; R.17 Pracownicy delegowani; R.18 Informacja i konsultacja pracowników; R.19 Europejskie rady zakładowe; Wykaz najważniejszych dyrektyw Orzecznictwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85838-00-7
Wprowadzenie; Cz. I: PRAWO PRACY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ: Zagadnienia ogólne, Indywidualne prawo pracy, Zbiorowe prawo pracy; Cz. II: PRAWO PRACY RADY EUROPY: Prawo pracy w systemie Rady Europy, Rada Europy - zadania i struktura, Europejska Konwencja Praw Człowieka Europejska Karta Socjalna, System implementacyjny Europejskiej Karty Socjalnej, Treść i wykładnia Europejskiej Karty Socjalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87286-83-4
R.1 Przedmiot europejskiego prawa socjalnego: Normy prawa w systemie prawnym państw założycielskich UE; Normy prawa ubezpieczeń społecznych w przestrzeni europejskiej. R.2 Rozwój europejskiego prawa socjalnego: Wprowadzenie; L.1951-56; L.1957-73; L.1974-84; L.1985-92; Okres po 1992r. R.3 Źródła europejskiego prawa socjalnego. R.4 Stanowienie europ. prawa socjalnego. R.5 Stosowanie europ. prawa socjalnego: Uwagi wprowadzające; Stosowanie europ. prawa socjalnego w postępowaniu sądowym; Stosowanie europ. prawa socjalnego w postępowaniu administracyjnym; Stosowanie europ. prawa socjalnego przez partnerów społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87916-39-0
R.1 Swobodny przepływ pracowników i ich rodzin: Wprowadzenie; Źródła swobody przemieszczania się w celach ekonomicznych; Swoboda przepływu pracowników; Zakres uprawnień migrujących; Swoboda przemieszczania się w celu prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania wolnych zawodów i świadczenia usług; Ograniczenia swobody przemieszczania się; Wyłączenie swobody przemieszczania się; Swoboda przemieszczania się członków rodziny osoby zatrudnionej na terytorium innego państwa członkowskiego UE; Swoboda przemieszczania się na terytorium UE obywateli państw trzecich. R.2 Warunki umowy o pracę. R.3 Nietypowe formy zatrudnienia. R.4 Pracownicy delegowani. R.5 Równe traktowanie pracowników bez względu na płeć: Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w przepisach europ. prawa pracy; Zasada równouprawnienia; Zakres ochrony prawnej kobiet w stosunkach pracy; Wyłączenia i ograniczenia zasady równego traktowania pracujących kobiet i mężczyzn; Zgodność uprzywilejowanego traktowania pracujących kobiet z zasadą równouprawnienia pracowników; Środki ochrony prawnej przed dyskryminacją w stosunkach pracy ze względu na płeć pracownika; Równe traktowanie kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek R.6 Równe standardy wynagradzania pracowników. R.7 Czas pracy. R.8 Ochrona pracy kobiet i młodocianych: Ochrona pracy kobiet; Ochrona pracy młodocianych. R.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. R.10 Przejście zakładu pracy. R.11 Upadłość pracodawcy. R.12 Zwolnienia masowe. R.13 Układy zbiorowe pracy. R.14 Przedstawicielstwo pracowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7261-005-3
R.1 Zasady europ. prawa ubezpieczeń społecznych. R.2 Zasięg europ. prawa ubezpieczeń społecznych: Osobo wy; Przedmiotowy. R.3 Równe traktowanie ubezpieczonych kobiet i mężczyzn R.4 Przesłanki nabycia uprawnień do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych. R.5 Emerytury. R.6 Renty inwalidzkie. R.7 Zasiłki chorobowe. R.8 Zasiłki macierzyńskie. R.9 Zasiłki rodzinne. R.10 Ochrona zdrowia ubezpieczonych. R.11 Świadczenia dla bezrobotnych. R.12 Harmonizacja przepisów prawa ubezpieczeń społecznych w UE. R.13 Polityka społeczna UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-54-5
1. Pojęcia i definicje. Cz. I Standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a system Polski; 2. Rozwój norm międzynarodowej organizacji pracy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. R.I Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. II Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a system Polski; 1. Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy. R.II. Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. III Standardy zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej a system polski; 1. Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-202-5
Cz. I ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, cz. II Dyrektywa rady z dnia 20 lipca 1998r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (98/59/WE)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. I. : 1. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w prawie Unii Europejskiej; 2. Dostosowanie przepisów prawa pracy do standardów europejskich w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn; 3. Praca kobiet- medyczne spojrzenie na możliwości i ograniczenia; Cz. II.: 1. Równość kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia na podstawie działania Rzecznika Praw Obywatelskich; 2. Przejawy dyskryminacji wobec osób poszukujących pracy w świetle badań IPiSS; 3. Ocena przestrzegania przez pracowników przepisów dotyczących ochrony pracy kobiet oraz zakazu dyskryminacji ze względu na płeć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85838-89-9
Nowy ład pracy - rzeczywistość i wizja przyszłości: 1.Uwagi wstępne; 2.Ustrój pracy PRL do schyłku lat 80-tych; Spór o model gospodarki w początkowym okresie Trzeciej Rzeczypospolitej; Ustrój pracy RP po zmianach z lat 1989-96; Składniki nowego ładu pracy- wizja teoretyczna; Podstawowe kierunki przyszłych zmian w ustroju pracy Trzeciej RP. Nowy ład pracy w Polsce a ochrona funkcji prawa pracy: Uwagi wstępne; Zmiany ochronnej funkcji prawa pracy w latach 1989-96; System ochrony pracowników w nowym modelu prawa pracy; Udział związków zawodowych w realizacji ochrony pracowników; Rola organów państwowych w zapewnieniu przestrzegania uprawnień pracowniczych; Uwagi końcowe. Pracodawcy a nowy model ustroju pracy w Polsce. Praca i polityka socjalna w regulacjach europejskich: Koncepcja i podstawy prawnoinstytucjonalne regulacji europejskich w dziedzinie pracy i polityki socjalnej; Reżim prawny swobody przemieszczania się pracowników; Równość traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie płac, zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych; Społeczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw i modernizacja stosunku pracy; Ochrona pracy- bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy; Dialog społeczny i zasada informowania i konsultowania pracowników. Podstawowe problemy rozwoju prawa pracy w Europie Środ kowo-Wschodniej: Wstęp; Zmiany ustroju politycznego i gospodarczego; Zmiany w dziedzinie ustawodawstwa pracy Indywidualne prawo pracy; Zbiorowe prawo pracy; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7387-683-9
Cz. I Teoretycznoprawne aspekty ochrony godności i innych dóbr osobistych pracownika: 1. Pojęcie godności, 2. Znaczenie pojęcie "godność człowieka" w stosunku pracy. Cz. I Przesłanki ochrony i konsekwencje naruszenia godności i innych dóbr osobistych w stosunkach pracy: 3. Konsekwencje naruszenia godności i innych dóbr osobistych regulowane przepisami prawa pracy, 4. Cywilnoprawna ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika. Cz. III Egzemplifikacja współczesnych naruszeń dóbr osobistych w stosunku pracy; 5. Przegląd dóbr osobistych wybranych ze względu na ich szczególna doniosłość na gruncie stosunku pracy, 6. Mobbing
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
(Opolskie Studia Administracyjno-Prawne / Uniwersytet Opolski ISSN 1731-8297 ; X/4)
Zawiera: Aukcja on-line; Europejskie prawo pracy - panowane zmiany w zakresie czasu pracy; Processo di Modernizzazione del Modello Giuridico Marocchino; Paserstwo jako przestępstwo o charakterze materialnym albo formalnym; Komunikacyjna funkcja środków prawnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Religia w szkole. Aspekty historyczno-prawne; Rzymskie źródła kanonicznego pojęcia dyspensy; Niektóre aspekty funkcjonowania wyznaniowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w realiach Polski Ludowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again