Form of Work
Książki
(6)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(7)
Author
Baran Beata
(2)
Borski Maciej (1975- )
(2)
Lityński Adam
(2)
Majewski Kamil
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Uścińska Gertruda
(2)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Florek Ludwik (1946- )
(1)
Foks Jacek
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Lisowska Ewa
(1)
Markowska Hanna
(1)
Mitrus Leszek
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moll Tomasz
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Nowak Krystian
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Pysiak Anna
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Wszołek Michał
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zalewska Hanna
(1)
Zieliński Marek
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Unia Europejska
(3)
Mandat radnego
(2)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(2)
Polska
(2)
Prawa dziecka
(2)
Prawo pracy
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Apelacja
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Feminizm
(1)
Geologia
(1)
Górnictwo
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nieruchomości
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Parlament
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Polityka społeczna
(1)
Porty
(1)
Praca
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Płeć
(1)
Rada Europy
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Sport
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Sądownictwo pracy
(1)
Służba więzienna
(1)
Teologia feministyczna
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Wolność prasy
(1)
Wybory
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Wójt
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zażalenie (prawo)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Cypr
(1)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 2)
ISBN: 83-87091-05-7
Zawiera: Ogólna ch-ka prawa pracy Wspólnot Europejskich; Swoboda przepływu pracowników; Równe traktowanie mężczyzn i kobiet; Indywidualny stosunek pracy; Zwolnienia grupowe; Zmiana pracodawcy; Niewypłacalność pracodawcy; Czas pracy; Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników; Zbiorowe prawo pracy; Prawo właściwe dla międzynarodowych stosunków pracy; Problemy i metody dostosowania polskiego prawa pracy do prawa europejskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-54-5
1. Pojęcia i definicje. Cz. I Standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a system Polski; 2. Rozwój norm międzynarodowej organizacji pracy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. R.I Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. II Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a system Polski; 1. Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy. R.II. Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. III Standardy zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej a system polski; 1. Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVI. Zeszyt 2.)
Zawiera: Dwuizbowy parlament Republiki Tadżykistaniu; Sądownictwo Republiki Cypryjskiej - wybrane zagadnienia; „(…) pater vero is est quem nuptiae demonstrant?” - czyli o prawie dziecka do ustalenia pochodzenia ze strony ojca w kontekście wolności prokreacyjnej; Ukraina - od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku; Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony; Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym; Udział obywateli w tworzeniu w wybranych gminach województwa śląskiego; Referendum w sprawie odwołania wójta - obligatoryjne czy fakultatywne?; Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum - głos w dyskusji; Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015; Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie; Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora; Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia; Społeczna odpowiedzialność biznesu - studium porównawcze reżimów prawnych; Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych; Disciplinary proceedings of the prion service officers in the light of human rights’ standards (Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka); Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party - some remarks with regard to the polish labour code regulations (Wina pracownika a szkoda wyrządzona osobie trzeciej - kilka uwag odnośnie do regulacji polskiego Kodeksu pracy); Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Kilka refleksji na temat znowelizowanego art. 251 k.p.; Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej; |Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. Akt: II OSK 1417/09; Postanowienia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej № 21-P z dnia 14 lipca 2015 roku (Dotyczy prawa Sądu Konstytucyjnego do kontroli wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”; Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa; Tadeusz Maciejewski, The Histroy of Polish Legal System from the 10th to the 20th century (recenzja); O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym: na przykładzie pracy Anny Golonki „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Z działalności Instytutu administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 2)
Temat: Międzynarodowa Organizacja Pracy - organizacja - polityka ; Prasa (wydawnictwa) - organizacja - Irlandia ; Wolność prasy - prawo - Irlandia ; Prawo wyborcze - Polska - 2020 r ; Demokracja pośrednia - prawo - Polska - 2020 r ; Wybory - organizacja - zaufanie - Polska - 2020 r ; Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną - prawo wspólnotowe europejskie ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Rodzina - ochrona - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Rodzina - ochrona - prawo międzynarodowe ; Prawa dziecka - Norwegia ; Rzecznik praw dziecka - Norwegia ; Decentralizacja (adm.) - Ukraina - 21 w ; Wybory samorządowe - Polska - 2018 r ; Mandat radnego - prawo - Polska - 21 w ; Zarządzanie kryzysowe - a samorząd gminny - organizacja ; Zamówienia publiczne - prawo - konkurencyjność ; Nauczyciele akademiccy - a odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Apelacja - postępowanie administracyjne - Polska ; Decyzje administracyjne - a apelacja - prawo - Polska ; Zażalenie (prawo) - postępowanie administracyjne - Polska ; Degradacja środowiska - górnictwo ; Górnictwo - ochrona środowiska - prawo ; Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin - prawo ; Górnictwo - a podatki pośrednie - prawo ; Geologia - a podatki pośrednie - prawo ; Spółki komandytowe - prawo zobowiązaniowe - Polska ; Spółki handlowe - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Zbiory muzealne - ubezpieczenia - prawo ; Zbiory muzealne - a ryzyko ubezpieczenia ; Banki spółdzielcze - organizacja - prawo ; Irlandia - a środki masowego przekazu ; Norwegia - a prawa dziecka - organizacja ; Ukraina - administracja - reforma - 21 w ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - wybory samorządowe - 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Prawne podstawy wolności mediów w Irlandii; Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej a problem zaufania obywateli do rzetelności i uczciwości procedur wyborczych (kilka refleksji w kontekście świadomości konstytucyjnej wyborców); Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger. Zagadnienia z zakresu ochrony praw człowieka: Prawo do życia rodzinnego z perspektywy europejskich oraz międzyamerykańskich organów ochrony praw człowieka. Zakaz dyskryminacji; Nadzwyczajna skuteczność prawa norweskiego w egzekwowaniu praw dziecka. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Decentralizacja a problem federalizacji Ukrainy w kontekście potencjalnych zagrożeń terytorialnych; Wybory samorządowe 2018 (przykład Dąbrowy Górniczej); Wygaśnięcie mandatu radnego – wybrane zagadnienia; Zarządzanie kryzysowe w gminie – wybrane zagadnienia; Konkurencyjność zamówień publicznych do 30 000 euro (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza). Zagadnienia proceduralne: Orzeczenia pierwszoinstancyjne w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich; Przedstawicielstwo w postępowaniu petycyjnym i w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków; Instytucja zrzeczenia się prawa odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 127a k.p.a.). Prawne aspekty ochrony środowiska: Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie; Fees governed by the Geological and Mining Law in the light of the principle of sustainable development. Z problematyki prawa prywatnego: The Role of the Communist Bloc in the ILO During the Cold War – Selected Issues; Wkłady wspólników spółki komandytowej w kontekście odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; Definicja siedziby spółki handlowej a procedura jej transgranicznego przeniesienia na terytorium UE; Obowiązek informacyjny oraz obowiązek terminowego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w umowie ubezpieczenia dóbr kultury. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt: II GSK 3377/17 (wydanie zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego); Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2018 r., II UK 673/16; Ustawa konstytucyjna Republiki Tadżykistanu o Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym z 30 lipca 2007 roku ze zmianami z 2 stycznia 2018 roku (tłumaczenie); Stanisław Grodziski (1929-2020). In memoriam. Sprawozdania: Sprawozdanie z Jubileuszu prof. zw. dr. hab. Adama Lityńskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-414-7
1. Z historii feminizmu; 2. Sylwetki znamienitych kobiet- wybrane przykłady- wybrane przykłady; 3. Role kobiet i mężczyzn w społeczeństwie- działanie stereotypów; 4. Problem równości płci w rodzinie; 5. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy; 6. Zarządzanie i płeć; 7. Działania pracodawców na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn; 8. Kobiety i mężczyźni a władza; 9. Prawa kobiet w świetle dokumentów międzynarodowych; 10. Ustawodawstwo na rzecz równości płci w Polsce; 11. Materiały i dokumenty źródłowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89607-07-2
I. Sport w sytemie instytucjonalno-prawnym UE 1. Unia Europejska a sport - prawo i polityka 2. Sport w pracach organów UE a zadania polskiej administracji 3. Polskie prawo sportowe a prawo UE II. Unijny rynek pracy a sport 1. Europejski rynek pracy - skutki przystąpienia RP do UE 2. Swoboda przemieszczania się a sport 3. Prawne aspekty zatrudniania sportowców w Polsce a Parwo Unii Europejskiej III. Wybrane zagadnienia dotyczące sportu w prawie i politykach wspólnotowych 1. Skutki prawa i polityki antydopingowej UE dla międzynarodowego i krajowego prawa sportowego 2. Korupcja w sporcie: czy UE powinna wezwać do uczciwości i właściwego postępowania? 3. Prawa do transmisji medialnych z imprez sportowych w prawie sportowym i polityce organów UE. IV. Finansowanie budowy infrastruktury sportowej ze środków unijnych 1. Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE na infrastrukturę sportową w Polsce 2. Finansowanie budowy infrastruktury sportowej ze środków publicznych 3. Budowa miejskiego stadionu piłkarskiego w Kielcach V. Finansowanie dzialalności sportowej ze środków unijnych 1. Finansowanie sportu powszechnego ze środków publicznych 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki i jego zatosowanie w działalności sportowej 3. Projekt "Sportowcy na rynku pracy" - sposób na bezrobocie wsród byłych sportowców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-287-5
Cz. I Szczególny charakter wspólnotowego prawa pracy: R. 1 Geneza wspólnotowego prawa pracy; R. 2 Wspólnotowa koncepcja regulacji stosunków pracy; R. 3 Prawo pracy w systemie prawa wspólnotowego; R. 4 Szczególny charakter wspólnotowego prawa pracy - podsumowanie. Cz. II Proces dostosowywania polskiego prawa pracy do prawa wspólnotowego: R. 5 Charakter prawny obowiązku zapewnienia zgodności polskiego prawa pracy z prawem wspólnotowym; R. 6 Etapy dostosowywania polskiego prawa pracy do prawa wspólnotowego; R. 7 Rola partnerów społecznych we wdrażaniu wspólnotowego prawa pracy w Polsce; R. 8 Proces dostosowywania polskiego prawa pracy do prawa wspólnotowego - podsumowanie. Cz. III Prawo wspólnotowe jako wyznacznik rozwiązań polskiego prawa pracy: R. 9 Kryteria oceny zgodności polskiego prawa pracy z prawem wspólnotowym; R. 10 Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dot. równego traktowania w zatrudnieniu; R. 11 Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dot. stosunku pracy; R. 12 Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dot. czasu pracy i urlopów wypoczynkowych; R. 13 Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dot. ochrony pracy; R. 14 Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dot. restrukturyzacji przedsiębiorstw; R. 15 Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dot. informowania i konsultacji pracowników; R. 16 Prawidłowość wdrożenia wspólnotowych regulacji dot. swobody przemieszczania się pracowników; R. 17 Prawo wspólnotowe jako wyznacznik rozwiązań polskiego prawa pracy - podsumowanie. Cz. IV Efektywność wspólnotowego prawa pracy w Polsce: R. 18 Skutek bezpośredni wspólnotowego prawa pracy w Polsce; R. 19 Prowspólnotowa wykładnia polskiego prawa pracy; R. 20 Sankcje za nieprzestrzeganie wspólnotowego prawa pracy; R. 21 Efektywność wspólnotowego prawa pracy w Polsce. Cz. V Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again