Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(13)
available
(11)
unavailable
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(14)
Author
Świątkowski Andrzej Marian
(2)
Baran Krzysztof W
(1)
Barzycka-Banaszczyk Małgorzata
(1)
Borek-Buchajczuk Renata
(1)
Grzonka Lesław
(1)
Jędrejek Grzegorz
(1)
Kasprzak Magdalena
(1)
Konarska Teresa
(1)
Kubot Zdzisław
(1)
Kuczyński Tadeusz
(1)
Liszcz Teresa
(1)
Marciniak Jarosław
(1)
Martuszewicz Anna
(1)
Masternak Zygmunt
(1)
Mędrala Małgorzata
(1)
Najda Magdalena
(1)
Niedbała Zdzisław
(1)
Patulski Andrzej
(1)
Perdeus Wiesław
(1)
Piecyk Katarzyna
(1)
Raczkowski Michał
(1)
Romer Maria Teresa
(1)
Rączkowski Bogdan
(1)
Sobczyk Arkadiusz
(1)
Suknarowska-Drzewiecka Ewa
(1)
Szurgacz Herbert
(1)
Wojciechowski Piotr
(1)
Zwolak Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Prawo pracy
(14)
Czas pracy
(3)
Płaca
(3)
Umowa o pracę
(3)
Urlopy
(3)
Choroby zawodowe
(2)
Praca
(2)
Prześladowanie w miejscu pracy
(2)
Rozwiązanie umowy o pracę
(2)
Wypadki przy pracy
(2)
Zbiorowe stosunki pracy
(2)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Kobieta
(1)
Konkurencja
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Macierzyństwo
(1)
Magazyn
(1)
Medycyna pracy
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odzież ostrzegawcza
(1)
Oświadczenie woli
(1)
Polska
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Spółdzielczość inwalidów
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Transport
(1)
Urlopy macierzyńskie
(1)
Urlopy wychowawcze
(1)
Urzędnicy
(1)
Wypowiedzenie umowy o pracę
(1)
Zakaz konkurencji (prawo pracy)
(1)
Zakład pracy chronionej
(1)
Zatrudnienie wspomagane
(1)
Zwolnienia od pracy
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Świadectwa pracy
(1)
37 results Filter
Book
In basket
BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski. - Wyd. 13 Stan prawny na dn. 1.02.2010 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK, 2010. - 1124, [7] s. : il. kolor. : 25 cm.
ISBN: 978-83-7426-661-1
1. Nadzór nad warunkami pracy. 2. Certyfikacja. 3. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy. 4. Profilaktyczna ochrona zdrowia. 5. Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych. 6. Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych. 7. Ergonomia. Problemy techniczne i organizacyjne. 8. Prace szczególnie niebezpieczne. 9. Maszyny i inne urządzenia techiczne. 10. Transport wewnętrzny i magazynowanie. 11. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 12. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. 13. Środki ochrony indywidualnej. Odzież ochronna. Odzież robocza.14. Organizacja i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 15. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 16. Dodatek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (7 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 349
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-350-8
1. Pojęcie, rodzaje i skutki mobbingu, 2. Skutki prawne mobbingu, 3. Charakterystyka ogólna dóbr osobistych w aspekcie mobbingu, 4. Problem subiektywnej i obiektywnej koncepcji naruszenia dóbr osobistych, 5. Problem wyodrębnienia dóbr osobistych pracownika, 6. Dobra osobiste narażone w sposób szczególny na naruszenie w wyniku mobbingu, 7. Roszczenia określone w art. k.c. Przysługujące poszkodowanemu w przypadku naruszenia dóbr osobistych, 8. Zadośćuczynienie przysługujące ofierze mobbingu, 9. Szkoda majątkowa będąca następstwem mobbingu, 10. Możliwość uzyskania przez ofiary mobbingu zadośćuczynienia w postępowaniu karnym; 11. Zbieg roszczeń przysługujących ofierze mobbingu, 12. Dochodzenie roszczeń przez ofiary mobbingu w procesie cywilnym, 13. Postulaty de lege ferenda dotyczące cywilnoprawnej ochrony ofiar mobbingu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0597-6
1. Funkcja ochronna procesowego prawa pracy; 2. Prawo do sądu w indywidualnych sporach pracy w kontekście przyjętego procesu proceduralnego; 3. Przedmiot postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy; 4. Funkcja ochronna w aspekcie organizacyjno-ustrojowym i personalnym postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy; 5. Funkcja ochronna w aspekcie proceduralnym postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy; 6. Funkcja ochronna w aspekcie fiskalnym postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy; 7. Funkcja ochronna w kontekście alternatywnych do sądowego postępowania rozpoznawczego form rozwiązywania indywidualnych sporów z zakresu prawa pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-477-2
1. Zrozumieć mobbing- okiem psychologa; Mobbing- próba przybliżenia zjawiska; Zrozumieć ofiarę; Zrozumieć mobbera; Zrozumieć organizację; 2. Zrozumieć mobbing- okiem prawnika: Międzynarodowe aspekty Mobbingu- regulacje prawne; Regulacje prawne dotyczące mobbingu w Polsce; Sytuacja prawna pracodawcy w kontekście ustawowej definicji mobbingu; Sytuacja prawna ofiary mobbingu; Analiza wybranych orzeczeń w kontekście problemów związanych z kodeksową definicją mobbingu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-424-6
1. Przedmiot ochrony oraz znamiona strony przedmiotowej przestępstwa przewidzianego w art. 218 1 k.k.; 2. Podmiot przestępstwa z art. 218 1 k.k.; 3. Strona podmiotowa przestępstwa przewidzianego w art. 218 1 k.k.; 4. Stosunek art. 218 1 k.k. do innych przepisów rozdziału XXVIII Kodeksu karnego; 5. Przestępstwo przewidziane w art. 218 1 k.k. w ujęciu statystycznym; 6. Stosowanie art. 218 1 k.k. w praktyce- wybrane zagadnienia; 7. Karnoprawna ochrona praw pracowniczych w ustawodawstwach karnych wybranych państw europejskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-255-2299-5
1. Zagadnienia ogólne; 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na nowych zasadach; 3. Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych w pytaniach i odpowiedziach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-322-5
1. Część ogólna: Przedmiot prawa pracy; Funkcje prawa pracy; Zasady prawa pracy; Źródła prawa pracy; 5. Stosunki prawne regulowane przepisami prawa pracy; 2. Indywidualne prawo pracy: Strony stosunku pracy; Nawiązanie stosunku pracy; Zmiana treści stosunku pracy; Rozwiązanie stosunku pracy; Treść stosunku pracy; Odpowiedzialność stron stosunku pracy za naruszenie przepisów prawa pracy; Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy; 3. Zbiorowe prawo pracy: Związki zawodowe; Organizacje pracodawców; Układy zbiorowe pracy; Spory zbiorowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-407-9
Rozdział I. Pozorność i jej znaczenie dla zobowiązaniowego stosunku prawnego , Rozdział II. Przesłanki dopuszczalności stosowania instytucji pozorności w stosunku pracy , Rozdział III. Pozorność w czynnościach prawnych prawa pracy i jej skutki dla pracodawcy i pracownika , Rozdział IV. Konsekwencje pozorności pracowniczej w prawie ubezpieczeń społecznych , Rozdział V. Inne prawne konsekwencje pozorności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 12 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 390 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-1141-8
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / red. nauk. Krzysztof W. Baran. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.06.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 629, [3] s. : schem. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7601-197-4
Cz. I Ogólna, 1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy, 2. Funkcje prawa pracy, 3. Zasady prawa pracy, 4. Równe traktowanie w zatrudnieniu, 5. Źródła prawa pracy. Cz. II Indywidualne prawo pracy: 6. Stosunek pracy, 7. Umowa o pracę, 8. Przekształcenia zobowiązaniowego stosunku pracy, 9. Ustanie stosunku pracy, 10. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, 11. Zatrudnienie pracowników tymczasowych, 12. Pozaumowne stosunki pracy, 13. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy, 14. Zakaz konkurencji, 15. Wynagrodzenie za pracę, 16. Czas pracy, 17. Urlopy pracownicze, 18. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników, 19. Odpowiedzialność materialna pracowników, 20. Powszechna ochrona pracy, 21. Ochrona rodzicielska, 22. Zatrudnienie i ochrona młodocianych i dzieci, 23. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Cz. III Zbiorowe prawo pracy: 24. Wolności związkowe, 25. Status prawny związków zawodowych, 26. Status prawny organizacji pracodawców, 27. Partycypacja pracownicza, 28. Zbiorowe spory pracy. Cz. IV Procesowe prawo pracy: 29. Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy, 30. Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy, 31. Inspekcja pracy, 32. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (7 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / pod red. Zdzisław Niedbała. - Wyd. 3. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 365, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7620-521-2
1. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości, 2. Przedmiot i podmioty prawa pracy, 3. Zasady prawa pracy, 4. Źródła prawa pracy, 5. Umowne i pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy, 6. Nietypowe formy zatrudnienia, 7. Ustanie stosunku pracy, 8. Roszczenia stron stosunku pracy w razie niezgodmnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, 9. Obowiązki stron stosunku pracy, 10. Zmiana stosunku pracy, 11. Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy, 12. Procownicze urlopy wypoczynkowe oraz inne przerwy w obowiązku świadczenia pracy, 13. Problematyka prawna czasu pracy, 14. Odpowiedzialność pracownika, jej rodzaje, podstawy i sankcje, 15. Odpowiedzialność pracodawcy za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika, 16. Ochrona pracy i instrumenty prawne służące jej realizacji, 17. Szczególna ochrona pracy w związku z rodzicielstwem i wobec osób młodocianych, 18. Organy nadzoru nad warunkami pracy - ich organizacja i kompetencje, 19. Rozwiązywanie indywidualnych sporów ze stosunku pracy, 20. Zbiorowe prawo pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / red. Andrzej Patulski. - Wyd.4. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 357, [1] s. ; 24 cm.
(Prawo dla ekonomistów)
ISBN: 978-83-255-1926-1
1. Źródła i zasady prawa pracy, 2. Wybór formy zatrudnienia i charakterystyka stosunku pracy, 3. Wybór formy zatrudnienia a koszty pracy, 4. Nawiązanie i przekształćenia stosunku pracy, 5. Ustanie stosunku pracy, 6. Treść stosunku pracy, 7. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników, 8. Wynagrodzenia pracowników, 9. Czas pracy, 10. Urlopy pracownicze, 11. Zasady zatrudniania i ochrona wybranych kategorii pracowników, 12. Wysyłanie polskich pracowników za granicę i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, 13. Zbiorowe prawo pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy : zarys wykładu / Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz. - Wyd. 3 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : Difin, 2010. - 407, [1] s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-295-5
Część ogólna: 1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy, 2. Geneza i kierunki rozwojowe prawa pracy, 3. Źródła prawa pracy oraz inne źródła praw i obowiązków w stosunkach pracy. Cz. II Indywidualne prawo pracy. Stosunek pracy: 4. Stosunek pracy, 5. Podmioty stosunku pracy, 6. Umowy o pracę, 7. Ustanie stosunku pracy, 8. Zmiany organizacyjne i własnościowe pracodawcy a stosunki pracy, 9. Obowiązki pracownika, 10. Odpowiedzialność w razie niewykonania obowiązków pracowniczych, 11. Obowiązki pracodawcy i skutki prawne ich niewykonania, 12. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 13. Czas pracy, 14. Urlopy pracownicze i inne zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, 15. Ochrona pracy, 16. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, 17. Terminy dawności w prawie pracy, 18. Spory pracy oraz ich rozpatrywanie, 19. Stosunek pracy na podstawie powołania, 20. Stosunek pracy na podstawie wyboru, 21. Stosunek pracy na podstawie mianowania. Cz. III Zbiorowe prawo pracy: 22. Zbiorowe prawo pracy, 23. Związki zawodowe, załoga i organizacje pracodawców, 24. Spory zbiorowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy w instytucjach kultury / Magdalena Kasprzak. - Warszawa : INFOR, 2010. - 216 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-61599-33-3
1. Instytucie kultury: Podział instytucji, Zasady tworzenia i funkcjonowania; Połączenie instytucji; Likwidacja. 2. Dyrektor instytucji kultury: Wymagania kwalifikacyjne, Tryb zatrudniania, Zakres obowiązków; Stosunek pracy; Ustanie zatrudnienia. 3. Pracownicy instytucji kultury: Kwalifikacje, Zatrudnienie, Zakres obowiązków, Czas pracy. 4. Wynagrodzenia: Zasady wynagradzania; Nagrody za osiągnięcia. 5. Orzecznictwo. 6. Przepisy prawne dotyczące instytucji kultury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89468-73-4
Cz. I.: Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach administracji rządowej (służba cywilna): 1. Idea służby cywilnej. Historia służby cywilnej w Polsce; 2. Strony stosunku pracy w służbie cywilnej; 3. Powstanie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej; 4. Zmiany stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej; 5. Ustanie stosunku pracy urzędnika służby cywilnej; 6. Ustanie stosunku pracy z pracownikiem służby cywilnej; 7. Obowiązki członka korpusu służby cywilnej; 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej; 9. Uprawnienia pracownicze członka korpusu służby cywilnej. Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy; 10. Organizacja służby cywilnej; 11. Stosunki pracy w służbie zagranicznej; Cz. II.: Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w innych urzędach państwowych (na podstawie ustawy z 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych): 12. Nawiązanie. Zmiana i ustanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym na podstawie umowy o pracę; 13. Zmiana i ustanie stosunku pracy z mianowania w urzędach państwowych; 14. Odrębności w zakresie praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników urzędów państwowych; 15. Stosunki pracy pracowników administracyjnych sądów i prokuratury; Cz. III.: Stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego: 16. Strony stosunku pracy; 17. Pozaumowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego; 18. Umowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego; 19. Odrębności w zakresie uprawnień i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników samorządowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-669-7
Rozdział I. Uwagi Wprowadzające Rozdział II. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Rozdział III. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Rozdział IV. Rozwiązanie umowy o prace przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracownika. Rozdział V. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z przyczyn niezawinionych przez pracodawcę. Rozdział VI. Wymogi formalne rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Rozdział VII. Skutki naruszenia przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Rozdział VIII Przepisy dotyczące rozwiązania stosunku pracy w regulacjach prawa międzynarodowego. Wykaz orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0195-4
1. Nawiązanie stosunku pracy: rodzaj, tryb, warunki; 2. Ustalanie kwalifikacji; 3. Awans zawodowy nauczyciela; 4. Ocena pracy; 5. Rozwiązanie stosunku pracy; 6. Przekształcenie stosunku pracy; 7. Przeniesienie; 8. Konsultacja ze związkiem zawodowym; 9. Wynagrodzenie; 10. Czas pracy; 11. Świadczenia i uprawnienia wynikające ze stosunku pracy; 12. Zasady ustalania i udzielania urlopu wypoczynkowego; 13. Współpraca dyrektora ze związkami zawodowymi; 14. Odpowiedzialność dyscyplinarna; 15. Kara porządkowa; 16. Ochrona rodzicielstwa; 17. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 18. Emerytury; 19. Status zawodowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne; 20. Stosunek pracy nauczycieli
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum Biblioteka)
ISBN: 978-83-7526-500-2
1. Urlop wypoczynkowy. 2. Dodatkowe urlopy wypoczynkowe. 3. Urlop wypoczynkowy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. 4. Urlop wypoczynkowy proporcjonalny. 5. Powrót do pracy po przerwie a urlop. 6. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego. 7. Udzielanie urlopu w różnych systemach czasu pracy. 8. Wynagrodzenie za urlop. 9. Ekwiwalent pieniężny za urlop. 10. Urlopy bezpłatne. 11. Urlopy szkoleniowe. 12 Urlop macierzyński. 13 Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. 14. Urlop wychowawczy. 15. Zwolnienia od pracy. 16. Zwolnienia od pracy udzielane jednostronnie przez pracodawcę. 17. Zwolnienia od pracy niewynikające z przepisów. 18. Ustalanie wysokości wynagrodzenia za czas zwolnień. 19. Ustalanie wysokości wynagrodzenia, gdy pracownik korzysta ze zwolnień bezpłatnych. 20. Ewidencjonowanie zwolnień.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-255-1746-5
Cz.1 Prywatno-prawna sfera indywidualnych stosunków pracy w antykryzysowym ustawodawstwie pracy: R.1 Zakres zastosowania antykryzysowego ustawodawstwa pracy; R.2 Czas pracy; R.3 Przestój ekonomiczny; R.4 Umowa o pracę na czas określony; Cz.!! Publiczno-prawna sfera indywidualnych stosunków pracy w antykryzysowym ustawodawstwie pracy: R.1 Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu świadczeń finansowych w ramach pomocy publicznej; R.2 Postępowanie w sprawach o przyznawanie, wypłatę i zwrot świadczeń finansowych w ramach pomocy publicznej; R.3 Zasady dofinansowania kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz wypłaty stypendiów dla pracowników; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poradniki / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-400-0
1. Podstawy zakazu konkurencji; 2. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy; 3. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy; 4. Naruszenie zakazu konkurencji; 5. Koniec obowiązywania umowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again