Form of Work
Książki
(31)
Status
only on-site
(23)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(23)
Author
Jaśkowski Kazimierz
(2)
Maniewska Eliza
(2)
Muszalski Wojciech
(2)
Barzycka-Banaszczyk Małgorzata (1949- )
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Bąk Ewa
(1)
Chakowski Maciej
(1)
Chomiczewska Anna
(1)
Ciborski Piotr
(1)
Ciszek Przemysław
(1)
Duda Dariusz
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Florek Ludwik (1946- )
(1)
Gryska Piotr
(1)
Gładoch Monika
(1)
Hofmańska Ewa
(1)
Kotowski Wojciech
(1)
Kurzępa Bolesław
(1)
Lankamer Agata
(1)
Liszcz Teresa (1945- )
(1)
Makowski Dariusz
(1)
Mirtchanov Monika
(1)
Modzelewska-Koncewicz Elżbieta
(1)
Patulski Władysław
(1)
Piątkowski Jan (1951- )
(1)
Portalska-Brzózka Anna
(1)
Portalski Roman
(1)
Potocka-Szmoń Patrycja
(1)
Robaczyński Tomasz
(1)
Salwa Zbigniew
(1)
Sieńko Agnieszka
(1)
Skąpski Michał
(1)
Suknarowska-Drzewiecka Ewa
(1)
Szady-Ślaska Aldona
(1)
Szewczyk Helena
(1)
Szopińska Elżbieta
(1)
Sztabińska Jadwiga
(1)
Wiśniewski Janusz
(1)
Zieliński Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(30)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Prawo pracy
(26)
Płaca
(6)
Ubezpieczenia społeczne
(5)
Zatrudnienie
(5)
Czas pracy
(4)
Praca czasowa
(4)
Urlopy
(4)
Prawo socjalne
(3)
Umowa o pracę
(3)
Zdrowie publiczne
(3)
Związki zawodowe
(3)
Bhp
(2)
Dyskryminacja
(2)
Emerytura
(2)
Informacja
(2)
Kadry
(2)
Opieka społeczna
(2)
Pracodawcy
(2)
Prawo lokalowe
(2)
Renty
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Służba zdrowia
(2)
Umowa o pracę na czas określony
(2)
Urzędnicy
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Administracja
(1)
Bezrobocie
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Finanse publiczne
(1)
Kara
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja
(1)
Korespondencja urzędowa
(1)
Kultura
(1)
Lekarze
(1)
Macierzyństwo
(1)
Medycyna
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nauczyciele
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Odpowiedzialność społeczna*
(1)
Odszkodowanie
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Podatek
(1)
Podwójne opodatkowanie
(1)
Praca
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo wykroczeń
(1)
Procesy sądowe
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępstwa i wykroczenia przeciw środowisku
(1)
Przestępstwo polityczne
(1)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(1)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Rady zakładowe
(1)
Restrukturyzacja
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwiązanie umowy o pracę
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Sądownictwo pracy
(1)
Telepraca
(1)
Tortury
(1)
Umowa o pracę na zastępstwo
(1)
Wolność
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zakład pracy
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
Zwolnienia grupowe
(1)
Śmierć
(1)
Środki zabezpieczające (prawo)
(1)
Świadczenia
(1)
Świadczenia pracownicze
(1)
Świadectwa pracy
(1)
Życie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7483-390-4
1. Indywidualne zasady informowania i konsultacji. II. Zasady wyboru rady pracowników w zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe. IV. Zasady wyboru rady pracowników w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe. V. Zasady ochrony szczególnej członków rad pracowników. VI. Uprawnienia i obowiązki pracodawcy w zakresie informacji i konsultacji. VII. Członkostwo w radzie pracowników, a zakaz konkurencji. VIII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy. IX. Wzory dokumentów. X. Przepisy prawne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-989-7
A. Tekst ustawy: Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005 r., nr 14, poz 114). B. Komentarz. Dział I: Przepisy ogólne. Dział II: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dział III: Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dział IV: Postępowanie w srawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dział V: Przepisy porządkowe. Dział VI: Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7426-327-X
1. Czym jest dyskryminacja? Zakres zastosowania zasady równego traktowania w zatrudnianiu oraz podstawowe definicje. 2. Kryteria dyskryminacyjne. 3. Ogólne zasady dotyczące naruszania zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji. 4. Obowiązek udzielania informacji. 5. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania lub zakazu dyskryminacji. 6. Państwowa Inspekcja Pracy. 7. Sąd pracy. Orzecznictwo dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Elastyczne formy zatrudnienia / Ewa Bąk. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - VIII, 98 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 83-7483-280-0
1. Pojęcie elastycznych, nietypowych form zatrudnienia, 2. Modele elastycznego zatrudnienia, 3. Elastyczne formy zatrudnienia, 4. Inne, mniej znane formy elastycznego zatrudnienia, 5. Ekonomiczne aspekty stosowania nietypowych form zatrudniania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Zakamycza ; T.1-2)
ISBN: 83-7444-198-4
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Zakamycza ; T.1-2)
ISBN: 83-7444-198-4
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konsekwencje prawne śmierci pracownika / Ewa Hofmańska. - Stan prawny na 15.01.2006 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 268 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-775-0
I. Śmierć pracownika jako zdarzenie powodujące wygaśnięcie stosunku pracy i dokumentacja tego zdarzenia. II. Przejście praw majątkowych ze stosunku pracy na członków rodziny zmarłego pracownika według art. 63§2 k.p. III. Szczególne przypadki następstwa prawnego w zakresie praw majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku. IV. Zakres sukcesji obowiązków ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku. V. Prawo do odprawy pośmiertnej. VI. Pozakodeksowe przypadki nabycia uprawnień po zmarłym pracowniku. VII. Problematyka procesowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-233-6
1. Współczesne zmiany społeczno-gospodarcze i wyzwania wobec prawa pracy, 2. Funkcje prawa pracy, 3. Zakres i formy ochrony realizowanej przez normy prawa pracy, 4. Funkcje promocyjna w międzynarodowym prawie pracy, 5. Formy promocji zatrudnienia w prawie pracy, 6. Elastyczność zatrudnienia a tworzenie miejsc pracy, 7. Podmiotowo-przemiotowe problemy zakresu ochrony realizowanej przez prawo pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-765-3
1. Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach - przykład Niemiec i innych wybranych państw, 2. Menedżerowie najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach - pojęcie, klasyfikacja i przykładowa charakterystyka, 3. Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach - uwagi de lege lata, 4. Wybór podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla - stosunek pracy lub umowy cywilnoprawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-625-1
1. Nietypowe formy zatrudnienia, 2. Praca tymczasowa w świetle prawa międzynarodowego i wspólnotowego oraz wybranych ustawodawstw krajów UE, 3. Praca tymczasowa w prawie polskim
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-952-8
Cz. I Kodeks pracy: 1. Katalog obowiązków pracowniczych Art. 100 KP, 2. Zakaz konkurencji Art. 101 KP, 3. Odpowiedzialność materialna pracowników Art. 114-127 KP, 4. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pracowników. Cz. II Kodeks postępowania cywilnego: 5. Postępowanie odrębne z zakresu prawa pracy Art. 459-477 KPC. Cz. III Kodeks postępowania karnego, 6. Powództwa adhezyjne Art. 62-70 KPK, 7.Kazusy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-742635-9-8
1. Pracownicy samorządowi. 2. Wymagania wobec kandydata na pracownika samorządowego. 3. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze. 4. Nawiązanie stosunku pracy. 5. Obowiązki pracownika samorządowego. 6. Uprawnienia pracownika samorządowego. 7. Czas pracy. 8. Wynagrodzenie pracownika samorządowego. 9. Odpowiedzialność pracownika samorządowego. 10. Zmiana warunków pracy lub płacy w trakcie stosunku pracy. 11. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków pracowniczych. 12. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy. 13. Spory przed sądem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-512-7
1. Rynek pracy w procesie transformacji gospodarczo-ustrojowej. 2. Istota pracy tymczasowej. 3. Status agencji pracy tymczasowej. 4. Szczególny tryb postępowania poprzedzający zatrudnienie pracownika tymczasowego. 5. Relacje zachodzące pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym. 6. Relacje zachodzące pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem tymczasowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ochrony zdrowia / Agnieszka Sieńko. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 175 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-751-3
1. Prawo ochrony zdrowia, 2. Źródła prawa ochrony zdrowia, 3. Formy uczestnictwa w rynku usług medycznych, 4. Zasady finansowania uczestników rynku medycznego, 5. Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, 6. Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński. - Wyd. 8 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XX, 374 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 83-7483-312-2
Ogólne wiadomości o prawie pracy; Powstanie i zmiana stosunku pracy; Ustanie stosunku pracy; Treść stosunku pracy; Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy; Ochrona pracy; Spory pracy; Zbiorowe prawo pracy; Zatrudnienie i bezrobocie. W wyd. 9 dodatkowo rodział: Pracownicze ubezpieczenia społeczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 9 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XVII, 374 s. : rys. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-339-4
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / Teresa Liszcz. - Wyd. 3. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 592 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-668-0
Cz. I Ogólna: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Źródła prawa pracy, 3. Zasady prawa pracy. Cz. II Prawo stosunku pracy: 4. Pojęcie i rodzaje stosunków pracy, 5. Podmioty stosunków pracy, 6. Umowa o pracę, 7. Ustanie umownego stosunku pracy, 8. Zmiana umownego stosunku pracy, 9. Powstanie i ustanie pozaumownych stosunków pracy, 10. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe), 11. Obowiązki stron stosunku pracy, 12. Wynagrodzenie za pracę, 13. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ze stosunku pracy. Cz. III Prawo ochrony pracy, 14. Czas pracy, 15. Urlop wypoczynkowy i urlopy bezpłatne, 16. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 17. Ochrona pracy kobiet. Szczególne uprawnienia pracowników wychowujących dzieci, 18. Zatrudnianie młodocianych i dzieci, 19. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy, 20. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i za przestępstwa przeciwko prawom pracownika. Cz. IV Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy: 21. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Cz. V Zbiorowe prawo pracy: 22. Ogólna charakterystyka zbiorowego prawa pracy, 23. Związki zawodowe, 24. Organizacje pracodawców, 25. Rozwiązywanie sporów zbiorowych, 26. Udział pracowników (załogi) w zarządzaniu zakładem (partycypacja robotnicza), 27. Samorządy zawodowe, 28. Zatrudnianie oraz przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jago skutków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa. - Wyd.10 uaktual. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 372 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-594-2
Cz. I Ogólna: R.1 Geneza i ogólne kierunki rozwoju prawa pracy; R.2 Pojęcie i przedmiot prawa pracy; R.3 Właściwości prawa pracy; R.4 Funkcje prawa pracy; R.5 Za sady prawa pracy; R.6 Źródła prawa pracy; R.7 Stosunek pracy. Cz. II szczegółowa, R.8 Nawiązanie stosunku pracy; R.9 Zmiana treści umowy o pracę; R.10 Rozwiązanie umowy o pracę; R.11 Odrębność nawiązania i rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania, powołania i wyboru; R.12 Świadectwo pracy; R.13 Sytuacja prawna bezdomnych; R.14 Obowiązki pracodawcy; R.15 Obowiązki praco wnika; R.16 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych; R.17 Wynagrodzenie za pracę; R.18 Czas pracy; R.19 Urlopy wypoczynkowe; R.20 Ochrona pracy; R.21 Rozstrzygnięcie sporów pracy. Cz. III zbiorowe prawo pracy, R.22 Związki zawodowe; R.23 Organizacje pracodawców; R.24 Samorząd pracowniczy; R.25 Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy i prawo do strajku. Cz. IV ubezpieczenia społeczne w wyd. z 2006 r. dodano rozdział: Załoga zakładu pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wzory Pism Becka)
ISBN: 978-83-7483-275-5
I. Wiadomości ogólne o postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy i stosowanych w nim pismach procesowych. R.I. Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. R.II. Sprawy sądowe z zakresu prawa pracy. R.III. Pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy. R.IV. Postępowanie procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy. R.V. Wzory psim w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą. R.VI. Pisma wnoszone przed wszczęciem procesu. R.VII. Wzory pozwów. R.VIII. Pisma procesowe wnoszone w toku procesu. R.IX. Postępowanie zabezpieczające. X. Postępowanie egzekucyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again