Form of Work
Książki
(21)
Status
available
(13)
only on-site
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(12)
Author
Kuźniar Irena
(2)
Liszcz Teresa (1945- )
(2)
Skiba Barbara
(2)
Ancyparowicz Grażyna
(1)
Barzycka-Banaszczyk Małgorzata (1949- )
(1)
Borek-Buchajczuk Renata
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Cajsel Wiktor
(1)
Ciborski Piotr
(1)
Filar Marian
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Jędrejek Grzegorz
(1)
Klucz Danuta
(1)
Kosut Anna
(1)
Krześ Sławomir
(1)
Kubot Zdzisław
(1)
Kuczyński Tadeusz
(1)
Ligaj Jarosław
(1)
Marszałkowska-Krześ Elwira
(1)
Masternak Zygmunt
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Nałęcz Maciej
(1)
Orłowski Grzegorz
(1)
Patulski Andrzej
(1)
Patulski Władysław
(1)
Pawłowski Marek
(1)
Perdeus Wiesław
(1)
Piątkowski Jan (1951- )
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Salwa Zbigniew
(1)
Sanetra Walerian (1943- )
(1)
Szurgacz Herbert
(1)
Wagner Barbara
(1)
Walczak Krzysztof
(1)
Zaborowski Piotr
(1)
Łysiak Marcin R
(1)
Year
2000 - 2009
(21)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Prawo pracy
(17)
Umowa o pracę
(5)
Czas pracy
(4)
Ubezpieczenia społeczne
(4)
Kadry
(3)
Odpowiedzialność cywilna
(3)
Płaca
(3)
Urlopy
(3)
Harmonizacja prawa
(2)
Medycyna
(2)
Odszkodowanie
(2)
Praca
(2)
Związki zawodowe
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Absencja
(1)
Bhp
(1)
Choroby
(1)
Franchising
(1)
Inwestycje
(1)
Keynesizm
(1)
Kierowcy zawodowi
(1)
Kobieta
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Lekarze
(1)
Leśnictwo
(1)
Logistyka
(1)
Niegospodarność (prawo)
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Podatek
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo socjalne
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Rolnictwo
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Siła robocza
(1)
Sportowcy
(1)
Sądownictwo
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Urlopy macierzyńskie
(1)
Zwolnienia od pracy
(1)
Łowiectwo
(1)
Środki odwoławcze
(1)
Środki trwałe
(1)
Świadczenia
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-99594-89-3
Wprowadzenie. Rekomendacje z badań; R.1 System orzekania o czasowej niezdolności do pracy - analiza wybranych regulacji prawnych; R.2 Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUZ i ZUS; R.3 Absencja chorobowa w Polsce w opiniach przedstawicieli pracodawców, lekarzy i ZUS - raport z badań; R.4 Opinie lekarzy orzeczników ZUS oraz pracowników ZUS o kształtowaniu absencji chorobowej pracowników; R.5 Propozycje zmian w systemie orzekania o niezdolności do pracy z powodu choroby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-369-5
1. Pojęcie, rodzaje i skutki mobbingu, 2. Skutki prawne mobbingu, 3. Charakterystyka ogólna dóbr osobistych w aspekcie mobbingu, 4. Problem subiektywnej i obiektywnej koncepcji naruszenia dóbr osobistych, 5. Problem wyodrębnienia dóbr osobistych pracownika, 6. Dobra osobiste narażone w sposób szczególny na naruszenie w wyniku mobbingu, 7. Roszczenia określone w art. k.c. Przysługujące poszkodowanemu w przypadku naruszenia dóbr osobistych, 8. Zadośćuczynienie przysługujące ofierze mobbingu, 9. Szkoda majątkowa będąca następstwem mobbingu, 10. Możliwość uzyskania przez ofiary mobbingu zadośćuczynienia w postępowaniu karnym; 11. Zbieg roszczeń przysługujących ofierze mobbingu, 12. Dochodzenie roszczeń przez ofiary mobbingu w procesie cywilnym, 13. Postulaty de lege ferenda dotyczące cywilnoprawnej ochrony ofiar mobbingu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-037-8
1. Źródła wewnątrzzakładowe dotyczące czasu pracy, 2. Systemy czasu pracy w samorządzie, 3. Odpoczynek dobowy i tygodniowy, 4. Zasada średnio pięciodniowego tygodnia pracy, 5. Praca w niedzielę i święta, 6. Praca w porze nocnej, 7. Rozkład czasu pracy, 8. Praca w godzinach nadliczbowych, 9. Rozliczanie czasu pracy, 10. Dyżur, 11. Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, 12. Przerwy w pracy, 13. Ewidencja czasu pracy, 14. Sankcje za naruszenie przepisów o czasie pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-52-9
Wprowadzenie; Polskie prawo pracy pod wpływem prawa wspólnotowego - ogólne uwarunkowania i dylematy; Prawo do zrzeszania się, prowadzenia rokowań i sporów zbiorowych w Polsce a europejskie prawo pracy; Nietypowe umowy o pracę; Zmiany pojęcia niewypłacalności pracodawcy w prawie wspólnotowym i w prawie polskim; Domniemanie niewinności w prawie pracy; Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo prywatne międzynarodowe w dziedzinie stosunków pracy; Wpływ prawa wspólnotowego na kształt polskiej regulacji zwolnień grupowych; Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu z perspektywy prawa wspólnotowego; Prawo do prywatności w stosunkach pracy w świetle prawa wspólnotowego; Czas pracy kierowców; Prawna ochrona rodziny pracownika . Zmiany polskiego prawa pracy pod wpływem prawa wspólnotowego; Wymiar polskiej emerytury w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej; System rekompensaty szkody doznanej przez pracownika podczas lub w związku z zatrudnieniem w Australii wybrane zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks pracy : komentarz / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - XXXIV, 507 s. ; 21 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-522-0
Komentarz do Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz.141). Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Kodeks pracy : komentarz / pod red. Barbara Wagner. - Stan prawny na 1.01.2004 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK, 2004. - 935 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7187-952-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-361-X
O odpowiedzialności lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; Odpowiedzialność cywilna lekarzy; Odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej; Postępowanie cywilne w sprawach odpowiedzialności lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; Odpowiedzialność karna lekarza; Odpowiedzialność zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów zbiorowych; Postępowanie karne w sprawach lekarskich; Odpowiedzialność lekarzy przed sądami lekarskimi; Odpowiedzialność Skarbu Państwa - Ministra Zdrowia za niezapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Odpowiedzialność dyrektorów szpitali; Odpowiedzialność pacjenta za nieuzasadnione zarzuty wobec lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej; Rola i zadania lekarza jako biegłego w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności lekarzy; Medycyna a media.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-024-6
Cz.I Odpowiedzialność majątkowa pracowników, Cz.II Odpowiedzialność porządkowa pracowników, Cz.III Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika z innych tytułów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7387-465-8
1. Katalog podstaw zatrudniania zawodników profesjonalnych. 2. Strony profesjonalnych kontraktów sportowych. 3. Warunki zatrudniania zawodników profesjonalnych. 4. Treść kontraktu sportowego zawodnika profesjonalnego. 5. Prawa i obowiązki zawodników profesjonalnych. 6. Problematyka czasu wykonania obowiązków przez zawodnika profesjonalnego. 7. Sytuacja prawna zdyskwalifikowanego zawodnika profesjonalnego. 8. Reguły odpowiedzialności odszkodowawczej stron profesjonalnych kontraktów sportowych. 9. Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu sportowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bezpieczeństwo socjalne ; Cz.III)
ISBN: 83-87919-30-6
1. Stosunek pracy w różnego typu umowach między pracodawcą a pracobiorcą; 2. Wynagrodzenia oraz inne gratyfikacje wynikające ze stosunku pracy; 3. Zarządzanie czasem pracy; 4. Ustawowy czas pracy, uprawnienia urlopowe, inne przyczyny usprawiedliwionej absencji w miejscu pracy; 5. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom prawnika i ochrona pracy; 6. Instytucjonalne ramy dialogu i sprzeczność interesów w zbiorowych stosunkach pracy; Przykład rozliczania obciążeń przez zakład pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Teresa Liszcz. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 550 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-311-3
Cz. I Ogólna: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Źródła prawa pracy, 3. Zasady prawa pracy. Cz. II Prawo stosunku pracy: 4. Pojęcie i rodzaje stosunków pracy, 5. Podmioty stosunków pracy, 6. Umowa o pracę, 7. Ustanie umownego stosunku pracy, 8. Zmiana umownego stosunku pracy, 9. Powstanie i ustanie pozaumownych stosunków pracy, 10. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe), 11. Obowiązki stron stosunku pracy, 12. Wynagrodzenie za pracę, 13. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ze stosunku pracy. Cz. III Prawo ochrony pracy, 14. Czas pracy, 15. Urlop wypoczynkowy i urlopy bezpłatne, 16. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 17. Ochrona pracy kobiet. Szczególne uprawnienia pracowników wychowujących dzieci, 18. Zatrudnianie młodocianych i dzieci, 19. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy, 20. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i za przestępstwa przeciwko prawom pracownika. Cz. IV Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy: 21. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Cz. V Zbiorowe prawo pracy: 22. Ogólna charakterystyka zbiorowego prawa pracy, 23. Związki zawodowe, 24. Organizacje pracodawców, 25. Rozwiązywanie sporów zbiorowych, 26. Udział pracowników (załogi) w zarządzaniu zakładem (partycypacja robotnicza), 27. Samorządy zawodowe, 28. Zatrudnianie oraz przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jago skutków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-490-9
Część ogólna: 1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy, 2. Geneza i kierunki rozwojowe prawa pracy, 3. Źródła prawa pracy oraz inne źródła praw i obowiązków w stosunkach pracy. Cz. II Indywidualne prawo pracy. Stosunek pracy: 4. Stosunek pracy, 5. Podmioty stosunku pracy, 6. Umowy o pracę, 7. Ustanie stosunku pracy, 8. Zmiany organizacyjne i własnościowe pracodawcy a stosunki pracy, 9. Obowiązki pracownika, 10. Odpowiedzialność w razie niewykonania obowiązków pracowniczych, 11. Obowiązki pracodawcy i skutki prawne ich niewykonania, 12. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 13. Czas pracy, 14. Urlopy pracownicze i inne zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, 15. Ochrona pracy, 16. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, 17. Terminy dawności w prawie pracy, 18. Spory pracy oraz ich rozpatrywanie, 19. Stosunek pracy na podstawie powołania, 20. Stosunek pracy na podstawie wyboru, 21. Stosunek pracy na podstawie mianowania. Cz. III Zbiorowe prawo pracy: 22. Zbiorowe prawo pracy, 23. Związki zawodowe, załoga i organizacje pracodawców, 24. Spory zbiorowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa. - Wyd.8 uaktual. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 388 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-306-7
Cz. I Ogólna: R.1 Geneza i ogólne kierunki rozwoju prawa pracy; R.2 Pojęcie i przedmiot prawa pracy; R.3 Właściwości prawa pracy; R.4 Funkcje prawa pracy; R.5 Za sady prawa pracy; R.6 Źródła prawa pracy; R.7 Stosunek pracy. Cz. II szczegółowa, R.8 Nawiązanie stosunku pracy; R.9 Zmiana treści umowy o pracę; R.10 Rozwiązanie umowy o pracę; R.11 Odrębność nawiązania i rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania, powołania i wyboru; R.12 Świadectwo pracy; R.13 Sytuacja prawna bezdomnych; R.14 Obowiązki pracodawcy; R.15 Obowiązki praco wnika; R.16 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych; R.17 Wynagrodzenie za pracę; R.18 Czas pracy; R.19 Urlopy wypoczynkowe; R.20 Ochrona pracy; R.21 Rozstrzygnięcie sporów pracy. Cz. III zbiorowe prawo pracy, R.22 Związki zawodowe; R.23 Organizacje pracodawców; R.24 Samorząd pracowniczy; R.25 Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy i prawo do strajku. Cz. IV ubezpieczenia społeczne w wyd. z 2006 r. dodano rozdział: Załoga zakładu pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7387-363-5
1.Wprowadzenie, Cz.1 Indywidualny stosunek pracy: R.1 Charakter prawny i strony stosunku pracy, R.2 Nawiązanie i przekształcenie stosunku pracy, R.3 Ustanie stosunku pracy, R.4 Treść stosunku pracy, R.5 Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników, r.6 Wynagrodzenie pracowników, R.7 Czas pracy, R.8 Urlopy pracownicze, R.9 Praca kobiet, młodocianych oraz bhp-inne ważne instytucje indywidualnego prawa pracy. CZ.2 Wybrane zagadnienie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: R.10 Zbiorowe prawo pracy, R.11 Procesowe prawo pracy, R.12 Ubezpieczenia społeczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-012-2
Cz. I Postępowanie sądowe w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy: 1. Rozpoznanie przez sąd, 2. Właściwości sądu oraz pojęcie wartości, 3. Zastępstwo sądowe (pełnomocnictwo procesowe), 4. Koszty sądowe i koszty procesu, 5. Pozew i inne pisma procesowe w sprawach ze stosunku pracy, 6. Postępowanie przed sądem, 7. Rodzaje rozstrzygnięć i sposób ich zaskarżania. Cz. II Roszczenia ze stosunku pracy: 1. Świadczenia pieniężne wynikające z Kodeksu pracy, 2. Odszkodowania wynikające z Kodeksu pracy, 3. Odprawy wynikające z Kodeksu pracy, 4. Ekwiwalenty wynikające z Kodeksu pracy, 5. Roszczenia o charakterze niepieniężnym, 6. Roszczenia wynikające z ustawy o zwolnieniach grupowych, 7. Inne świadczenia, 8. Roszczenia o charakterze zbiorowym, 9. Świadczenia socjalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek w Firmie)
ISBN: 83-88840-57-6
1. Standardy organizacji zasobów ludzkich, 2. Zarządzanie kompetencjami w UE, 3. Standardy unijne w dziedzinie ustawicznego kształcenia kadr (UKZ), 4. Zastosowanie nowoczesnych programów szkoleniowych. Metody pomiaru efektywności, 5. Wynagrodzenia w krajach Piętnastki-implikacje dla Polskich firm, 6. Płaca minimalna według standardów europejskich, 7. Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów pracy, 8. Kariery zawodowe kobiet - perspektywy rozwoju na tle tendencji do uelastyczniania pracy, 9. Derekrutacja i outplacment według standardów europejskich, 10. Kształtowanie warunków pracy w świetle regulacji europejskich, 11. Wpływ implementowania standardów europejskich zarządzania informacją na wizerunek menedżerów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Suplement: 1.Podstawowe zasady prawa pracy; Zasada równego traktowania pracowników; Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu; 2. Umowa o pracę; Zawarcie umowy o pracę; 3. Podmiotowe przekształcenia stosunku pracy; Rozwiązanie umowy o pracę; 4. Wynagrodzenie za pracę; Ochrona prawna wynagrodzenia za pracę; 5. Obowiązki pracodawcy i pracownika; Obowiązki pracodawcy; 6. Czas pracy; Pojęcie i normy czasu pracy; Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele i święta; 7. Urlopy pracownicze; Urlop wypoczynkowy; 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy; 10. Układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7187-982-2
Cz. I Urlopy pracownicze: 1. Urlopy wypoczynkowe, 2. Urlopy bezpłatne, 3. Urlopy młodocianych, 4. Uprawnienia urlopowe szczególnych grup pracowniczych, 5. Urlopy macierzyńskie, 6. Urlopy wychowawcze, 7. Urlopy szkoleniowe. Cz. II Zwolnienia z pracy: 1. Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy określone w Kodeksie pracy, 2. Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy określone poza Kodeksem pracy. Cz. III Orzecznictwo Sądu Najwyższego i wzory pism w sprawach urlopów i zwolnień pracowniczych, Cz. IV Akty prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89468-02-6
R.1 Ogólna ch-ka prawa pracy; R.2 Źródła prawa pracy; R.3 Zasady prawa pracy; R.4 Pojęcie i rodzaje stosunków pracy; R.5 Strony stosunku pracy; R.6 Umowa o pracę; R.7 Rozwiązanie umownego stosunku pracy; R.8 Wygaśnięcie stosunku pracy; R.9 Świadectwo pracy; R.10 Zmiana treści umownego stosunku pracy; R.11 Pozaumowne stosunki pracy; R.12 Obowiązki stron stosunku pracy; R.13 Zakaz konkurencji w prawie pracy; R.14 Wynagrodzenie za pracę; R.15 Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy; R.16 Odpowiedzialność porządkowa pracowników; R.17 Odpowiedzialność materialna pracowników; R.18 Czas pracy; R.19 Urlopy pracownicze; R.20 Bezpieczeństwo i higiena pracy; R.21 Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; R.22 Zatrudnianie młodocianych i dzieci; R.23 Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy; R.24 Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika; R.25 Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy; R.26 Związki zawodowe; R.27 Organizacje pracodawców; R.28 Rozwiązanie sporów zbiorowych; R.29 Partycypacja pracownicza; R.30 Samorządy zawodowe; R.31 Status prawny bezrobotnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again