Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Kamiński Ireneusz C
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Ostrihansky Rudolf
(1)
Sozański Jarosław
(1)
Łazowski Adam
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(4)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r.
(2)
Jednolity rynek UE
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Piontek, Eugeniusz (1935- )
(1)
Prawodawstwo
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Sądownictwo międzynarodowe
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unia Europejska
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7285-257-X
Cz. I Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej; 1. Charakter prawny Unii Europejskiej, 2. Struktura Unii europejskiej, 3. Cele Unii Europejskiej, 4. Zasady UE. Cz. II Pojęcie i zakres obowiązywania prawa Unii europejskiej; 1. Pojęcie i charakter prawa UE, 2. Zakres obowiązywania prawa UE. Cz. III Zasady europejskiego prawa wspólnotowego; 1. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych, 2. Zasada bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych, 3. Zasada lojalnej współpracy, 4. Zasada kompetencji powierzonych. Rodzaje kompetencji, 5. Zasada subsydiarności, 6. Zasada proporcjonalności. Cz. IV Źródła prawa Unii europejskiej; 1. Klasyfikacja źródeł prawa UE. Zasada hierarchii źródeł prawa; 2. Prawo pierwotne,3. Prawo wtórne WE, 4. Prawo wtórne w II i III filarze, 5. Umowy międzynarodowe. Cz. V Tworzenie prawa Unii Europejskiej; 1. Tworzenie prawa pierwotnego, 2. Tworzenie prawa wtórnego WE, 3. Tworzenie prawa wtórnego w II i III filarze, 4. Zawieranie umów międzynarodowych przez WE. R.VI Kontrola przestrzegania prawa UE przez sądy krajowe i wspólnotowe; 1. Sądy krajowe jako gwaranci zasady pierwszeństwa i bezpośredniego skutku, 2. Współpraca sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości w ramach procedury prejudycjalnej (o wydanie orzeczenia wstępnego), 3. Prawo wspólnotowe przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji - system skarg bezpośrednich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-73-6
Cz. I Podstawowe pojęcia; 1. Integracja, wspólnoty, wspólnota a Unia Europejska. Cz. II Jednolity system prawny; 2. Wspólnotowy system prawny, 3. Prawa podmiotowe w systemie wspólnotowym. Cz. III Jednolity system instytucjonalny; 4. System instytucjonalny wspólnot i Unii Europejskiej, 5. Rada Europejska i jej znaczenie, 6. Parlament Europejski w systemie Unii i Wspólnot, 7. Rada Unii Europejskiej jej rola i znaczenie, 8. Rola i funkcjonowanie Komisji Europejskiej, 9. Trybunał Sprawiedliwości a wspólnotowy system wymiaru sprawiedliwości, 10. Trybunał Obrachunkowy, 11. Instytucje pomocnicze oraz organy WE i UE. Cz. IV Zmiany traktatów założycielskich; 12. Traktat z Nicei jako reforma ustrojowa Wspólnot i Unii, 13. Nowa konstytucja UE a acqius communautaire. Cz. V Prawo materialne: 14. Zarys zagadnień prawa materialnego, 15. Polityka gospodarcza i walutowa oraz usługi o ogólnym znaczeniu, 16. Rynek wspólnoty i wewnętrzny, 17. Prawo konkurencji, 18. Wprowadzenie do wspólnotowego prawa spółek
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-446-2
Cz. I Traktaty i Karty; 1. Traktat o Unii Europejskiej, 2. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 3. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 4. Wspólnotowa Karta Społecznych Praw Podstawowych Pracowników. Cz. II Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej; 1. Europejski Trybunał Sprawiedliwość; 2. Sąd Pierwszej Instancji, 3. Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej. Cz. III Pozostałe dokumenty
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-009-0
1. Zagadnienia prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej. Europejska przestrzeń prawna u progu XXI wieku; Przestrzenny wymiar prawa integracji; Hierarchia w prawie Unii Europejskiej; Problemy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego; The EU Constitutional Treaty and the constitutions of the Member States in a multilevel constitutional system; Podział kompetencji pomiędzy Unią Europejską a państwa członkowskie w świetle traktatu konstytucyjnego; The concept and structure of "Fundamental Rights" protection in the future European Constitution; Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe o randze konstytucyjnej; Prawo do demokratycznej formy rządów w europejskim porządku prawnym; Reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w świetle postanowień traktatu konstytucyjnego. Aspekty prawne i instytucjonalne; Na drodze od "wspólnej" do "jednej" polityki w europejskiej polityce zagranicznej - analiza normatywna; Grzbiecik czy nóżka? - czyli wyrok Kuhne & Heitz jako nowy sposób zapewniania efektywności prawu wspólnotowemu; Europejskie kompetencje Parlamentu Szkockiego. 2. Zagadnienia prawa materialnego Unii Europejskiej. Krajowe programy promocji towarów a swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej; Podatki bezpośrednie a rynek wewnętrzny; "Złota akcja" Skarbu Państwa w świetle prawa unijnego i polskiego; Instytucje kredytowe w prawie wspólnotowym; Jurysdykcyjne kompetencje Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego; Jurysdykcyjne dylematy prewencyjnej kontroli koncentracji w europejskiej przestrzeni prawnej; Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia; Swobodny przepływ osób między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską; Naruszenie praw z rejestracji renomowanych znaków towarowych (w świetle dyrektywy o znakach towarowych); Zasada ostrożności w prawie środowiska Unii Europejskiej; Instrumenty kontroli procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska przez państwa członkowskie; Information Society and the Internet Law Merchant; Porozumienia ramowe w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej; Regulacja handlu tekstyliami w Unii Europejskiej; Preferencyjne zwolnienie z unormowań GATT/WTO (waiver of preferences) w zewnętrznej polityce handlowej Wspólnot Europejskich; Korpus przestępstw europejskich. 3. Prawo międzynarodowe publiczne. Odpowiedzialność międzynarodowa organizacji międzynarodowych - zarys problemu; Instrumenty międzynarodowe niewiążące prawnie (soft law lub flexible law); Wpływ międzynarodowego prawa pracy na prawo polskie; Transationale organized crime. 4. Prawo prywatne międzynarodowe. Międzynarodowe prawo prywatne w pracach nad Kodeksem Napoleona; Osoby, pełnomocnictwo, czynności prawne i dawność w projekcie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z września 2004 r. - wprowadzenie do dyskusji; Statut personalny spółek kapitałowych i uznawanie spółek zagranicznych. Orzecznictwo Trybunału Wspólnot a reforma polskiego prawa prywatnego międzynarodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again