Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(11)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(11)
Author
Górecki Dariusz
(2)
Lewandowski Jerzy
(2)
Nowacki Józef
(2)
Drogoń Andrzej
(1)
Jagielska Monika
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Kalus Stanisława
(1)
Kiełmański Zbigniew
(1)
Lityński Adam
(1)
Materska-Sosnowska Anna
(1)
Możdżeń-Marcinkowski Michał
(1)
Szmulik Bogumił
(1)
Szymanek Jarosław
(1)
Urbaniak Krzysztof
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Łoszewska-Ołowska Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Prawo państwowe
(11)
Państwo
(4)
Rząd (organ państw.)
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Konstytucja
(3)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(3)
Najwyższa Izba Kontroli
(3)
Prawo
(3)
Prawo administracyjne
(3)
Prezydentura (urząd)
(3)
Rzecznik praw obywatelskich
(3)
Sejm
(3)
Senat
(3)
Stany nadzwyczajne
(3)
Trybunał Konstytucyjny
(3)
Trybunał stanu
(3)
Decyzje administracyjne
(2)
Demokracja
(2)
Organy ochrony prawnej
(2)
Polityka
(2)
Polska
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Praworządność
(2)
Rzecznik praw dzieci
(2)
Wolność obywatelska
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Władza państwowa
(2)
Administracja
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Czek
(1)
Dylomacja
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundacja
(1)
Gebethner, Stanisław
(1)
Globalizacja
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Małżeństwo
(1)
Naród
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niezawisłość sędziowska
(1)
Organizacje
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Parlamentaryzm
(1)
Partie polityczne
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Prokuratura
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Referendum
(1)
Rosja
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Sejm Śląski
(1)
Społeczeństwo
(1)
Spółdzielczość
(1)
Spółki
(1)
System obronny państwa
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Sądownictwo
(1)
Umowa
(1)
Unia Europejska
(1)
Upadłość
(1)
Weksle
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Wybory
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-964-2
Naród jako suweren. Mechanizmy wpływu i kontroli w ujęciu konstytucyjnym i politycznym, Systemy wyborcze: mechanizmy, typologie i konsekwencje polityczne, Frekwencja w wyborach powszechnych w Polsce na tle porównawczym, Epistemologia odpowiedzialności politycznej, Rola instytucjonalizacji partii politycznych i systemów partyjnych: na przykładzie doświadczeń państw postkomunistycznych, Parlamentaryzm jako przedmiot badań konstytucyjnych i politologicznych, Druga izba parlamentu: porównawcze ujęcie politologiczne Jaka prezydentura? Ocena polityczno-prawnej pozycji amerykańskiej egzekutywy, Poszukiwanie formuły głowy państwa w systemach postautorytarnych: na przykładzie państw postjugosłowiańskich, Premier jako podmiot kreujący politykę państwa w systemie parlamentarnym, Konflikty w obrębie władzy wykonawczej: na tle doświadczeń państw Europy Środkowej i Wschodniej, Rozwiązywanie sporów politycznych między legislatywą a egzekutywą: na przykładzie wyborów przedterminowych, Rządy plebiscytarne. Idea i jej akomodacja w przestrzeni poradzieckiej, Aktywizm polityczny trzeciej władzy: na przykładzie Sądu Najwyższego USA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-187-5
1.Prezydent jako najwyższy przedstawiciel państwa w porozumieniach Okrągłego Stołu i pracach konstytucyjnych w latach 1989-1991; 2. Rozdział kościoła i państwa w Polsce na przełomie XX/XXI wieku; 3. Zarys problematyki systemu rządów w Polsce; 4. Współczesne rządy wobec wyzwań nowego modelu zarządzania; 5. Konstytucyjne zasady tworzenia rządu przy braku jednopartyjnej większości parlamentarnej w brytyjskiej Izbie Gmin; 6. Instytucje Unii Europejskiej z perspektywy Traktatu Lizbońskiego; 7. Status członków Parlamentu Europejskiego w prawie wspólnotowym; 8. Wybory do Senatu: wybrane zagadnienia zachowań wyborczych w latach 2001-2001; 9. System wyborczy do Sejmu w Polsce Ludowej- rys historyczny; 10. Retoryka polityczna Narodowego Komitetu Wyborczego Stronnictw Demokratycznych w kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (grudzień 1918- styczeń 1919 roku); 11. Partie polityczne i zachowania wyborcze w postdewolucyjnym Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-04-X
Podstawy prawne wyborów do Sejmu Śląskiego; Chadecja w I Sejmie Śląskiem (1922-1929); Ogólne bezpieczeństwo produktu; Kilka uwag o prawie miejscowym; Rzeczoznawstwo majątkowe jako wolny zawód; Związek małżeński w Związku Radzieckim Wybrane zagadnienia prawne; Alternatywne koncepcje podziału władzy państwowej; Podpis jako istotny element decyzji administracyjnej; Struktura Rady Ministrów Republiki Włoskiej; Utworzenie Prokuratorii Generalnej w II Rzeczypospolitej; O niezawisłości sędziowskiej słów kilka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Nauka o państwie / Piotr Winczorek. - Warszawa : LIBER sp. z o.o., 2005. - 302 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7206-121-1
Przedmowa; Sposoby postrzegania i badania państwa; Władza i władza polityczna; funkcje władzy publicznej; Środki sprawowania władzy; Legitymizacja władzy; Państwo - problem terminologii; Państwo - trzy elementy definicji; Państwo - przymus, hierarchia, wspólnota; Geneza i przyszłość państwa; Państwo - natura, wartości i prawo; Naród i państwo; Państwo i naród wobec procesów integracji; Państwo: jednostka i obywatel; Obywatel: jego wolności, prawa i obowiązki; Społeczeństwo obywatelskie i jego wrogowie; Problem celu i funkcji państwa; Trzy funkcje państwa; Problem typologii państw; Terytorialna organizacja (ustrój) państwa; Problem formy rządów. Monarchia i republika; Podziały i jedność władzy w państwie; Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza; System prezydencki; System parlamentarno-gabinetowy; Mieszane formy rządów i system konwentu; Reżimy polityczne; Niepaństwowe formy organizowania się ludzi; Państwo i związki wyznaniowe; Państwo i organizacje społeczne; Państwo i partie polityczne; Państwo i samorządy; Państwo - gospodarka i kultura; Państwo XX-wieczne: próba bilansu; Państwo wobec procesów globalizacji. Literatura. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy prawa dla dziennikarzy / Maria Łoszewska-Ołowska. - Warszawa : Difin, 2008. - 405 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-895-8
Część I: Teoria prawa. 1. Prawo. 2. Norma prawna i przepis. 3. Akty prawne. 4. Obowiązywanie prawa. 5. Źródła prawa. 6. Stosowanie prawa. 7. Przestrzeganie prawa. 8. Praworządność. 9. Luka w prawie. 10. Wykładnia prawa. Część II: Prawo konstytucyjne. 1. Sejm i Senat. 2. Prezydent RP. 3. Rada Ministrów. 4. Sądy. 5. Trybunał Konstytucyjny. 6. Trybunał Stanu. 7. Rzecznik Praw Obywatelskich. 8. Najwyższa Izba Kontroli. 9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 10. Samorząd Terytorialny. Część III: Prawo administracyjne. 1. Administracja i prawo administracyjne formalne. 2. Stosunek administracyjnoprawny. 3. Przebieg postępowania administracyjnego i jego zasady. 4. Akt administracyjny. 5. Decyzje i postanowienia. 6. Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym. 7. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 8. Naczelny Sąd Administracyjny. Część IV: Prawo karne. 1. Przestępstwo. 2. Granica wieku odpowiedzialności w prawie karnym. 3. Formy uczestnictwa w przestępstwie. 4. Formy zjawiskowe. 5. Okoliczności wyłączające winę. 6. Okoliczności wyłączające bezprawność. 7. Kary. 8. Środki karne. 9. Obostrzenie i złagodzenie kary. 10. Warunkowe umorzenie postępowania karnego. 11. Zniesławienie i zniewaga. 12. Postępowanie przygotowawcze a sądowe. 13. Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym. Część V: Prawo cywilne. 1. Stosunek cywilnoprawny. 2. Osoby fizyczne. 3. Osoby prawne. 4. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. 5. Dobra osobiste i ich ochrona. 6. Czynności prawne. 7. Wady oświadczenia woli. 8. Przedstawicielstwo. 9. Przedawnienie roszczeń. 10. Prawo rzeczowe i jego istota. 11. Własność. 12. Użytkowanie wieczyste. 13. Ograniczone prawa rzeczowe. 14. Posiadanie. 15. Zobowiązanie. 16. Szkoda. 17. Odpowiedzialność deliktowa. 18. Odpowiedzialność kontraktowa. 19. Prawo spadkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-344-8
Cz.I Encyklopenia prawa: 1. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa, 2. Prawo panstwowe, 3. Prawo administracyjne, 4. Prawo karne. Część ogólna. Cz.II Prawo cywilne: 1. Część ogólna prawa cywilnego, 2. Prawo rzeczowe, 3. Zobowiązania - część ogólna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-253-0
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0788-8
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0261-4
1. Władza sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Władza sądownicza jako trzecia władza; 2. Konstytucyjne zasady organizacji i postępowania sadów w Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Geneza i ewolucja Sądu Najwyższego w Polsce: Od Trybunału Koronnego do Sądu Najwyższego; Dwudziestolecie międzywojenne; 3. Okres Polski Ludowej; 3. Sąd Najwyższy a inne konstytucyjne organy państwa: Uwagi wprowadzające; Sąd Najwyższy a organy władzy ustawodawczej; Sąd Najwyższy a organy władzy wykonawczej; Sąd Najwyższy a trybunały; 4. Ustrój i organizacja Sądu Najwyższego: Struktura wewnętrzna SN; Struktura wewnętrzna SN; Siedziba SN; 5. Zakres kognicji Sądu Najwyższego: Uwagi wprowadzające; Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości; Zakres kompetencji Sądu Najwyższego związany z wyborami i referendum; Protesty wyborcze w wyborach do Parlamentu Wyborczego; 6. Status prawny sędziego Sądu Najwyższego: Uwagi wprowadzające; Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku służbowego sędziego SN; Obowiązki i prawa sędziego SN; Odpowiedzialność dyscyplinarna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski. - Stan na 1.01.2006 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2006. - 758, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-273-1
Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawa wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10 Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 14. Ustrój sądownictwa. 15. Trybunały. 16. Samorząd terytorialny i prawo wyborcze do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20 Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Spory o adresatów wymogów praworządności; 2. Formalne i materialne rozumienie praworządności; 3. Materialne rozumienia praworządności a wymóg przestrzegania prawa; 4. Wymogi praworządności formalnej a Trzecia Rzesza. Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rządy prawa. Dwa problemy / Józef Nowacki. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1995. - 146, [2] s. ; 21 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; No 1534)
ISBN: 83-226-0640-0
1. Państwo praworządne - rzędy prawa- państwo prawne: Trzy klauzule; Wspólność zgłaszanych postulatów; Identyczność problemów pojęciowych; Podsumowanie. II. Rządy prawa a tak zwane prawna nabyte: Stan problemu (orzecznictwo i literatura); Teorie praw nabytych; Prawne unormowanie ochrony praw nabytych; Stan prawnego nieunormowanie ochrony praw nabytych; Następstwa uznania "zasady" ochrony praw nabytych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-012-5
Cz.I Polityka jako zjawisko społeczne: 1. Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna społeczeństwa, 3. Typy i funkcje kultury politycznej, 4. Historia polityki. Cz.II Psychologiczne aspekty polityki: 5. Człowiek przedmiotem poznania, 6. Czynniki regulujące postępowanie człowieka, 7. Człowiek w grupie, 8. Struktura społeczna, 9. Naród w sensie etnicznym i politycznym, 10. Człowiek w sensie polityki. Cz.III Instytucjonalne aspekty polityki: Dz.I Elementy teorii państwa: 11. Państwo jako organizator życia społecznego, 12. Początki państwa, 13 .Historyczny rozwój państw, 14. Dylematy konstytucyjne państw, 15. Struktura współczesnego państwa, Dz.II Partycypacja polityczna: 16.Tradycje i zasady demokracji liberalnej, 17. Idea społeczeństwa obywatelskiego, 18. Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym, 19. Kryteria demokratyzmu postaw społecznych , stosunków politycznych i państwa, 20. Przywództwo i elity polityczne, 21. Media masowe w życiu społecznym, 22. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego, Dz.III Współczesne systemy polityczne: 23. System polityczny państwa, 24. Dynamika systemu rządów w państwach demokratycznych, 25. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, 26. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, 27. Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, 28 .Systemy polityczne państw WNP, 29. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich, 30. Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, Cz.IV Symboliczno-kulturowe aspekty polityki: 31.Religia w życiu społecznym, 32.Kultura popularna w życiu społecznym, 33. Współczesna myśl polityczna, Cz.V Międzynarodowe aspekty polityki : 34. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, 35. Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, 36. Międzynarodowe stosunki polityczne, 37 .Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 38. Międzynarodowe stosunki kulturalne, 39. Zjawiska i problemy globalne. Cz.VI Ponadnarodowe aspekty polityki. Dz.1 Integracja europejska: 40. Europejskie ład polityczny XIX i XX wieku, 41. Idea integracji europejskiej, 42. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 43. Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, 44. Instytucje Unii Europejskiej, 45. System prawa Unii Europejskiej, 46. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 47. Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Dz.II Postradziecka przestrzeń polityczna: 48. Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw, 49 .Stosunki Unii europejskiej z Federacją Rosyjską, 50. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty niepodległych Państw, Dz.III Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie: 51. Globalizacja we współczesnym świecie, 52. Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, Cz.VII System polityczny współczesnej Polski, Dz.I Uwarunkowania historyczne: 53. Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, 54. Polskie tradycje konstytucyjne, 55. Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku, 56. Dziedzictwo Polskie Ludowej, 57. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej, Dz.II Aspekty polityczno ustrojowe: 58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, 59. Ustrój organów władzy państwowej w RP, 60.System samorządu lokalnego w RP, 61. Partie i system partyjny w RP, 62. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, 63. Polska polityka zagraniczna, Dz.III Aspekty społeczno-socjalne: 64. Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy, 65. Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-187-9
1. Administracja publiczna, 2. Prawo administracyjne i jego miejsce w systemie prawa, 3. Podstawowe instytucje prawa administracyjnego, 4, Źródła prawa administracyjnego, 5. Zasady prawa administracyjnego, 6. Zarys ustrojowego prawa administracyjnego, 7. Kadry w administracji publicznej, 8. Formy działania administracji publicznej, 9. Kontrola administracji publicznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Prawo państwowe - teoria (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again