Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(4)
Author
Garlicki Leszek
(1)
Jarzęcka-Siwik Elżbieta
(1)
Kuczyński Tadeusz
(1)
Mazurczak-Jasińska Eliza
(1)
Muras Zdzisław
(1)
Sarnecki Paweł
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Skwarka Bogdan
(1)
Stelina Jakub
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Prawo państwowe
(4)
Prezydentura (urząd)
(3)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Referendum
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
Sejm
(2)
Senat
(2)
Stany nadzwyczajne
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Finanse publiczne
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Parlament
(1)
Państwo
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Pożarnictwo
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne
(1)
Przestępstwo przeciw działalności instytucji państwowych i samorządowych
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Rzecznik Praw Dziecka
(1)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Trybunał stanu
(1)
Unia Europejska
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
11 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-393-8
1. Zadania i zakres działania Najwyższej Izby Kontroli; 2. Organizacja Najwyższej Izby Kontroli; 3. Postępowanie dowodowe i postępowanie odwoławcze; 4. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli; 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów; 6. Przepisy karne; 7. Przepisy przejściowe z ustawy nowelizującej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy prawa / Zdzisław Muras. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXVIII, 443, [1] s. : rys. ; 24 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-2707-5
1. Ogólne wiadomości o prawie; 2. Podstawowe zagadnienia dotyczące państwa; 3. Prawo konstytucyjne; 4. Prawo administracyjne; 5. Prawo karne; 6. Prawo cywilne ; 7. Prawo gospodarcze; 8. Prawo Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Leszek Garlicki. - Wyd. 15. - Warszawa : LIBER sp. z o.o., 2011. - 442, [2] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7206-176-8
Od Autora; Ku nowej konstytucji; Konstytucja i inne źródła prawa konst.; Zasady ustroju Rzeczypospolitej; Konstytucyjny status jednostki; Źródła prawa; Wybory i prawo wyborcze; Referendum; Parlament, struktura, skład i organizacja; Parlament, funkcje; Prezydent; Rada Ministrów i administracja rządowa, Samorząd terytorialny Finanse publiczne, radiofonia i telewizja, kontrola państwowa, Władza sądownicza, sądy, Władza sądownicza, Trybunał Konstytucyjny; Władza sądownicza, Trybunał Stanu; Rzecznik Praw Obywatelskich; Stany Nadzwyczajne, Polska w Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski. - Wyd. 13 Stan prawny na dn. 1.03.2011 r. r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2011. - 713, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-601-2
1. Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawo wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i administracja rządowa. 14. Ustrój sądownictwa i prokuratur. 15. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. 16. Samorząd terytorialny. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20. Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego. - Wyd. 8 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 464 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1963-6
R.1 Przedmiot prawa konstytucyjnego; R.2 Polska w europejskim systemie konstytucyjnym; R.3 Źródła prawa; R.4 Ogólna charakterystyka państwowości w Konstytucji RP; R.5 Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim; R.6 Zagadnienie suwerenności i jej realizacji w Konstytucji; R.7 Sejm i Senat; R.8 Rada Ministrów; R.9 Prezydent RP; R.10 Niezależne od rządu organy regulujące; R.1 Organy władzy sądowniczej; R.12 Władza kontrolująca.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo ratownicze / Józef Jan Skoczylas. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2011. - 607, [1] s. ; 22 cm.
(Biblioteka Prawnika / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-596-0
1. Zagadnienia ogólne; 2. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy; 3. Ochotnicze straże pożarne i inne przedmioty ratownicze; 4. Bezpieczeństwo publiczne, prawna ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe; 5. Pozycja w prawie administracyjnym oraz status prawny i zakres przedmiotowy Państwowej Straży Pożarnej; 6. środki administracyjnoprawne stosowane przez organy Państwowej Straży Pożarnej; 7. Państwowe Ratownictwo Medyczne; 8. Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej; 9. Ochrona przeciwpożarowa budynków, obiektów, terenów budowlanych i innych; 10. Problematyka przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu pożarowemu; 11. Postępowanie odszkodowawcze w Państwowej Straży Pożarnej; 12. Ratownictwo i ochrona ludności w Unii Europejskiej; 13. Współdziałanie organów Państwowej Straży Pożarnej z mediami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (10 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Administracyjnego / red. nacz. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; Tom 11)
ISBN: 978-83-255-2580-4
1.Pojęcie i przedmiot prawa stosunków służbowych; 2. Geneza i kierunki rozwoju prawa stosunków służbowych w Polsce; 3. Źródła prawa stosunków służbowych; 4.: Strony i nawiązanie stosunków służbowych; 5. Zmiana stosunku zatrudnienia; 6. Ustanie stosunku służbowego; 7. Uprawnienia pracownika i funkcjonariusza w razie naruszenia przez służbo dawcę przepisów o rozwiązywaniu i wygaszaniu stosunku służbowego; 8. Uprawnienia funkcjonariusza i pracownika; 9. Obowiązki funkcjonariusza i pracownika; 10. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna; 11. Rozpatrywanie sporów ze stosunku służbowego; 12. Zbiorowa reprezentacja praw i interesów w stosunkach służbowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again