Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(10)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(8)
Author
Banaszak Bogusław
(2)
Garlicki Leszek
(1)
Grabowski Jan
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Jasińska-Cichoń Adrianna
(1)
Lewandowski Jerzy
(1)
Milewicz Marian
(1)
Nowakowski Tomasz
(1)
Sarnecki Paweł
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Szmulik Bogumił
(1)
Uziębło Piotr
(1)
Wojtal Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Prawo państwowe
(7)
Państwo
(3)
Przedsiębiorstwo państwowe
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Finanse publiczne
(2)
Parlament
(2)
Polska
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Referendum
(2)
Samorząd
(2)
Stany nadzwyczajne
(2)
Suwerenność państwa
(2)
Agencje ochrony osób i mienia
(1)
Banki
(1)
Czek
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Fundacja
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Konwojowanie
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Majątek
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Ochrona osób
(1)
Organizacje
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Praca
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prywatyzacja
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samoobrona
(1)
Spółdzielczość
(1)
Spółki
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Tajemnica państwowa
(1)
Tajemnica służbowa
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Umowa
(1)
Upadłość
(1)
Weksle
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60956-06-9
Cz. 1. Wprowadzenie; Cz. II. Podstawowe regulacje prawne; 1. Podstawowe aktyw prawne dotyczące analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego; 2. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska i ochrony zabytków; 3. Analiza realizacji Obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska, a przegląd ekologiczny i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; Cz. III. Zakres analizy realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska; 1. Uwagi ogólne; 2. Wstęp; 3. Lokalizacja i ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa; 4. Syntetyczny opis technologii; 5. Gospodarka wodno-ściekowa i opis zanieczyszczeń wód; 6. Opis stopni emisji zanieczyszczeń do powietrza; 7. Gospodarka odpadami; 8. Substancje stwarzające szczególne zagrozenie dla środowiska; 9. Zagrożenia przed hałasem; 10. Ochrona powierzchni ziemi; 11. Awarie przemysłowe; 12. Odpowiedzialność za szkody w środowisku; 13. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska; 14. Ocena zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz wynikających ze skutków tych zagrożeń świadczeń; 15. Stan prawny; 16. Niezbędne działania; Cz. IV. Zakres oceny ochrony zabytków; 1. Uwagi ogólne; 2. Wykaz zabytków i oszacowanie ich klasy; 3. proces zabezpieczenia zabytków; Cz. V. Metodyka sporządzania analizy realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona osób i mienia / red. Janusz Wojtal, Marian Milewicz. - Wyd.3. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2008. - 851 s. : il., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-389-9
BLOK OGÓLNY: 1. Podstawy wykonywania zawodu pracownika ochrony, 2. Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania, 3. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy, 4. Wybrane zagadnienia kryminologii, 5. Wybrane zagadnienia kryminalistyki, 6. Etyka pracownika ochrony, 7. Wybrane zagadnienia z ekonomii, 8. Wybrane zagadnienia organizacji administracji rządoweji saorządowej oraz źródła prawa administracyjnego, 9. Ochrona tajemnicy państwowej, 10. Pojęcie terroryzmu. Cele imetody działań terrorystycznych. BLOK PRAWNY: 11. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, 12. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego, 13. Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego, 14. Wybrane zagadnienia rozstrzygania indywidualnych spraw dotyczących ochrony osób i ienia w drodze decyzji administracyjnych, 15. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego, 16. Wybrane zagadnienia prawa finansowego, 17. Wybrane zagadnienia prawa pracy. BLOKM ZAWODOWY: 18. Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony 19.Podstawowe formy realizowania ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia, 20. Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania zadań pracownika ochrony, 21. Ochrona osób, 22. Ochrona obiektów, 23. Konwojowanie, 24. techniczne środki zabezpieczania obiektów, 25. zasady współpracy z policją w zakresie przeciwdziałania przestepczości, 26. Zabezpieczenie imprez masowych, 27. Zasady i formy szkolenia poracowników ochrony, 28. Wyszkolenie strzeleckie, 29. nadzór i kontrola nad pracownikami ochrony, 30. Samoobrona i techniki interwencyjne, 31. Podstawowe zagadnienia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Wiesław Skrzydło. - Wyd. 5 zm. Stan prawny na 15.09.2008 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2008. - 463, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-89468-71-0
Przedmowa; R.1 Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego; R.2 Źródła prawa konstytucyjnego; R.3 Prawo konstytucyjne w latach 1944-1989; R.4 Transformacja ustroju politycznego w latach 1980-1997; R.5 Przygotowanie, uchwalenie i ogólna ch-ka Konstytucji z 1997r.; R.6 Konstytucyjne zasady ustroju; R.7 Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; R.8 Konstytucyjny system źródeł prawa; R.9 System organów państwowych w świetle konstytucji; R.10 Prawo wyborcze; R.11 Sejm i Senat; R.12 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej R.13 Rada Ministrów i administracja rządowa; R.14 Ustrój prawny samorządu terytorialnego; R.15 Sądy i trybunały; R.16 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; R.17 Konstytucyjne aspekty akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7206-149-2
Od Autora; Ku nowej konstytucji; Konstytucja i inne źródła prawa konst.; Zasady ustroju Rzeczypospolitej; Konstytucyjny status jednostki; Źródła prawa; Wybory i prawo wyborcze; Referendum; Parlament, struktura, skład i organizacja; Parlament, funkcje; Prezydent; Rada Ministrów i administracja rządowa, Samorząd terytorialny Finanse publiczne, radiofonia i telewizja, kontrola państwowa, Władza sądownicza, sądy, Władza sądownicza, Trybunał Konstytucyjny; Władza sądownicza, Trybunał Stanu; Rzecznik Praw Obywatelskich; Stany Nadzwyczajne, Polska w Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0261-4
1. Władza sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Władza sądownicza jako trzecia władza; 2. Konstytucyjne zasady organizacji i postępowania sadów w Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Geneza i ewolucja Sądu Najwyższego w Polsce: Od Trybunału Koronnego do Sądu Najwyższego; Dwudziestolecie międzywojenne; 3. Okres Polski Ludowej; 3. Sąd Najwyższy a inne konstytucyjne organy państwa: Uwagi wprowadzające; Sąd Najwyższy a organy władzy ustawodawczej; Sąd Najwyższy a organy władzy wykonawczej; Sąd Najwyższy a trybunały; 4. Ustrój i organizacja Sądu Najwyższego: Struktura wewnętrzna SN; Struktura wewnętrzna SN; Siedziba SN; 5. Zakres kognicji Sądu Najwyższego: Uwagi wprowadzające; Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości; Zakres kompetencji Sądu Najwyższego związany z wyborami i referendum; Protesty wyborcze w wyborach do Parlamentu Wyborczego; 6. Status prawny sędziego Sądu Najwyższego: Uwagi wprowadzające; Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku służbowego sędziego SN; Obowiązki i prawa sędziego SN; Odpowiedzialność dyscyplinarna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - XXIII, 774 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-783-5
Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym; Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego; Demokratyczne państwo prawne; Konstytucyjne zasady ustroju społeczno-gospodarczego; Zasada zwierzchnictwa narodu; Gwarancje praw i wolności oraz status prawny jednostki; Zasada podziału władz; Organy państwowe w RP i ich kompetencje; Samorząd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Marian Grzybowski. - Białystok : Temida 2, 2008. - 423,[1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-89620-8
1. pojęcie, przedmiot i źródła prawa konstytucyjnego, 2. Konstytucja jako podstawowe źródło prawa konstytucyjnego, 3. Etapy rozwoju współczesnego polskiego konstytucjonalizmu, 4. Podstawowe zasady ustrojowe, 5. Konstytucje wolności, prawa i obowiązki czlowieka i obywatela, 6. Konstytucyjny system źródeł prawa, 7. System organów państwowych, 8. Instytucje demokracji bezpośredniej, 9. Prawo wyborcze do parlamentu. Status prawny posłów i senatorów, 10. parlament Rzeczpospolitej Polskiej, 11. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, 12, Rada MInistrów i administracja rządowa, 13. Samorząd terytorialny, 14. Wladza sadownicza. Wymiar sprawiedliwości, 15. Trybunał Konstytucyjny, 16. Trybunał Stanu, 17. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, 18. Finanse publiczne, 19. Stany nadzwyczajne, 20. Rzeczpospolita Polska w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - XXIII, 790 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-1961-2
Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym; Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego; Demokratyczne państwo prawne; Konstytucyjne zasady ustroju społeczno-gospodarczego; Zasada zwierzchnictwa narodu; Gwarancje praw i wolności oraz status prawny jednostki; Zasada podziału władz; Organy państwowe w RP i ich kompetencje; Samorząd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / red. Paweł Sarnecki. - Wyd. 7 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 476 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-568-9
R.1 Przedmiot prawa konstytucyjnego; R.2 Polska w europejskim systemie konstytucyjnym; R.3 Źródła prawa; R.4 Ogólna charakterystyka państwowości w Konstytucji RP; R.5 Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim; R.6 Zagadnienie suwerenności i jej realizacji w Konstytucji; R.7 Sejm i Senat; R.8 Rada Ministrów; R.9 Prezydent RP; R.10 Niezależne od rządu organy regulujące; R.1 Organy władzy sądowniczej; R.12 Władza kontrolująca
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-62-6
1. Działalność gospodarcza. 2. Krajowy Rejestr Sądowy. 3. Przedsiębiorstwa państwowe. 4. Komercjalizacja i prywatyzacja. 5. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 6. Ochrona konkurencji i konsumentów. 7. Pomoc publiczna. 8. Specjalne strefy ekonomiczne. 9. Zamówienia publiczne. 10. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-848-5
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz 589)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o referendum lokalnym : komentarz / Piotr Uziębło. - Stan prawny na 1.01.2008 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 268, [3] s. ; 22 cm.
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-819-5
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again