Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Garlicki Leszek
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Masternak-Kubiak Małgorzata
(1)
Przybojewski Jacek
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Szeliga Zbigniew
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Prawo państwowe
(4)
Finanse publiczne
(2)
Państwo
(2)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Dług państwowy
(1)
Kontrola
(1)
Kontrola -- prawo międzynarodowe -- stan na 2003 r.
(1)
Kontrola państwowa -- Polska -- 1918-2003 r.
(1)
Kontrola państwowa -- metody -- podręcznik
(1)
Najwyższa Izba Kontroli -- prawo -- stan na 2003 r.
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Odpowiedzialność polityczna
(1)
Parlament
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Referendum
(1)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Władza państwowa
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne : komentarz / Cezary Kosikowski. - Stan prawny na 1.09.2003 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2003. - 578 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-243-5
Ustawa z dn.26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003r. Nr15, poz.148; zm.: z 2003r. Nr45, poz.391, Nr65, poz.594 i Nr96, poz.874) Dział I. Zasady ogólne finansów publicznych (art.1-35t) Dział II. Państwowy dług publiczny (art.36-60); Dział III. Budżet państwa (art.61-108); Dział IV. Budżet jednostki samorządu terytorialnego (art.109-136); Dział V. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art.137-179); Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art.180-204). W wydaniu z 2007 roku: Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo Publiczne Porównawcze / red. Jan Boć)
ISBN: 83-88166-59-X
1. Pojęcie i funkcje kontroli państwowej, 2. Polski model kontroli państwowej, 3. Naczelne organy kontroli w systemach prawnych państw europejskich, 4. Funkcje naczelnych organów kontroli w aspekcie prawno-porównawczym, 5. Prawne skutki międzynarodowej współpracy krajowych instytucji kontroli państwowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2099-8
R.I Odpowiedzialnośc parlamentarzystów: Zakres nieodpo wiedzialności; Ograniczony charakter odpowiedzialności politycznej; Ograniczony zakres odpowiedzialności kon stytucyjnej; Ograniczenia w pociąganiu do odpowiedzial ności karnej. R.II Odpowiedzialność Prezydenta: Nieodpowiedzialność parlamentarna; Odpowiedzialność prawna. R.III Odpowiedzialność Rady Ministrów oraz jej człon ków: Solidarna i indywidualna odpowiedzialność człon ków Rady Ministrów przed Sejmem; Instytucjonalne formy egzekowania sejmowej odpowiedzialności Rady Ministrów; Konsekwencje pociągnięcia przez Sejm Rady Ministrów do politycznej odpowiedzialności; Formy indywidualnej odpowiedzialności członków Rady ministrów; Konstytucyj na i karna odpowiedzialność członków Rady Ministrów. Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Wiesław Skrzydło. - Stan prawny na 15.09.2003. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2003. - 445 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-87497-92-4
Przedmowa; R.1 Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego; R.2 Źródła prawa konstytucyjnego; R.3 Prawo konstytucyjne w latach 1944-1989; R.4 Transformacja ustroju politycznego w latach 1980-1997; R.5 Przygotowanie, uchwalenie i ogólna ch-ka Konstytucji z 1997r.; R.6 Konstytucyjne zasady ustroju; R.7 Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; R.8 Konstytucyjny system źródeł prawa; R.9 System organów państwowych w świetle konstytucji; R.10 Prawo wyborcze; R.11 Sejm i Senat; R.12 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej R.13 Rada Ministrów i administracja rządowa; R.14 Ustrój prawny samorządu terytorialnego; R.15 Sądy i trybunały; R.16 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; R.17 Konstytucyjne aspekty akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7206-095-9
Od Autora; Ku nowej konstytucji; Konstytucja i inne źródła prawa konst.; Zasady ustroju Rzeczypospolitej; Konstytucyjny status jednostki; Źródła prawa; Wybory i prawo wyborcze; Referendum; Parlament, struktura, skład i organizacja; Parlament, funkcje; Prezydent; Rada Ministrów i administracja rządowa, Samorząd terytorialny Finanse publiczne, radiofonia i telewizja, kontrola państwowa, Władza sądownicza, sądy, Władza sądownicza, Trybunał Konstytucyjny; Władza sądownicza, Trybunał Stanu; Rzecznik Praw Obywatelskich; Stany Nadzwyczajne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-50-1
R.1 Zasady prawa konstytucyjnego; R.2 Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; R.3 Konstytucyjne ujęcie źródeł prawa; R.4 Organy władzy ustawodawczej; R.5 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; R.6 Rada Ministrów; R.7 Sądy; R.8 Trybunał Konstytucyjny; R.9 Trybunał Stanu; R.10 Organy kontroli państwowej i ochrony państwa; R.11 Narodowy Bank Polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-168-9
R.1 Prawo międzynarodowe a krajowy porządek prawny: Pojęcie i istota prawa międzynarodowego; Źródła prawa międzynarodowego; Teoretyczne ujęcie stosunku prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego; Metody wprowadzenia prawa międzynarodowego do porządku prawnego państwa. R.2 Sposoby wiązania się prawem międzynarodowym przez Rzeczpospolita Polską: Zawieranie umów międzynarodowych w świetle prawa polskiego; Ratyfikacja umów międzynarodowych; Zatwierdzanie umów międzynarodowych; Przystąpienie; Publikacja umów międzynarodowych; Związanie się innymi normami prawa międzynarodowego. R.3 Przestrzeganie prawa międzynarodowego jako zasada konstytucyjna: Charakter i struktura norm konstytucyjnych; Zagadnienie hierarchii wewnętrznej norm konstytucyjnych; Zakres konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego w RP; Zasada przestrzegania prawa międzynarodowego. R.4 Konstytucyjne elementy przychylności wobec prawa międzynarodowego: Obowiązywanie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji RP; Miejsce prawa międzynarodowe go w konstytucyjnym systemie źródeł prawa; Stosowanie prawa międzynarodowego; Przestrzeganie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w RP; Znaczenie prawa międzynarodowego w procesie kontroli konstytucyjności i legalności prawa; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again