Form of Work
Książki
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia
(1)
Author
Menkes Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
ONZ
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo ochrony srodowiska miedzynarodowe
(1)
1 result Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-95-7
Pojęcie i klasyfikacja sukcesji państw w prawie międzynarodowym, Zaangażowanie ONZ na rzecz poszanowania demokratycznej formy rządów.Próba refleksji teoretycznej, Kontynuacja reformy ustrojowej UE a trudności z ratyfikacją traktatu konstytucyjnego, Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej, Europejski kodeks cywilny-perspektywa rozwiązań modelowych lub konwencji międzynarodowej, Tendencje rozwoju międzynarodowego prawa środowiska.Bezpieczeństwo ekologiczne czy terroryzm ekologiczny, Prawo dostępu do konsula-geneza konstrukcji normatywnej, przystąpienie Unii Europejskiej do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności-unifikacja standardów w zakresie ochrony praw czlowieka w Europie, Artykuły komisji prawa międzynarodowego dotyczące odpowiedzialności państw-nowa forma kodyfikacji prawa międzynarodowego?, Ochrona środowiska w orzecznictwie światowej organizacji handlu, Nauka, współpraca naukowa, wolność naukowa w prawie międzynarodowym, System rozstrzygania sporów WTO, Miejsce winy w teorii odpowiedzialności międzynarodowoprawnej:obiektywna i subiektywna koncepcja odpowiedzialności, Systemowe ograniczenia ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej na przykładzie dyskusji nad powołaniem agencji praw podstawowych, Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialnośc za szkody transgraniczne w środowisku.Uwagi na marginesie projektu zasad dotyczących alokacji strat wynikających ze szkód transgranicznych spowodowanych działalnością niebezpieczną, Nowe aspekty stosowania siły w stosunkach międzynarodowych, Pokój czy sprawiedliwość? O aksjologicznej podstawie współczesnego prawa międzynarodowego, Współczesne prawo międzynarodowe i jego relacje z prawem krajowym (wybrane zagadnienia), Prawne i polityczne determinanty sporu wokół oświadczenia rządu PRL z 23 sierpnia 1953 roku w sprawie zrzeczenia się reparacji od Niemiec, Międzynarodowe trybunały karne:zagadnienia węzłowe, Ewolucja prawnomiędzynarodowej sytuacji europejskich państw miniaturowych, Efektywność międzynarodowa, Swoboda przepływu osób w prawie pierwotnym wspólnot europejskich, Przyjęcie zasady "odpowiedzialności za ochronę" w procesie reformowania narodów zjednoczonych, Kilka uwag w kwestii użycia siły we współczesnym prawie międzynarodowym, Obiektywna czy subiektywna koncepcja umowy międzynarodowej?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again