Form of Work
Książki
(43)
Czasopisma
(2)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(33)
only on-site
(33)
Branch
Wypożyczalnia
(33)
Czytelnia
(33)
Author
Lipiński Aleksander
(5)
Wierzbowski Błażej
(4)
Bukowski Zbigniew
(3)
Dobrowolski Grzegorz
(3)
Rakoczy Bartosz
(3)
Rakoczy Bartłomiej
(3)
Baran Beata
(2)
Borski Maciej (1975- )
(2)
Czaja Stanisław
(2)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(2)
Kenig-Witkowska Maria Magdalena
(2)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(2)
Majewski Kamil
(2)
Pudło-Jaremek Anna
(2)
:Langer Maciej
(1)
Baylis John
(1)
Becla Agnieszka
(1)
Behnke Michał
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Ciechanowicz-McLean Janina
(1)
Czech Ewa Katarzyna
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Filary Mateusz
(1)
Gojło Juliusz J
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gubrynowicz Aleksander
(1)
Guz Tadeusz
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Hadel Maciej
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Huras-Darkowska Agnieszka
(1)
Jakubik Mateusz
(1)
Juranek Alexander
(1)
Kenig-Witkowska Maria M
(1)
Kiercel Tomasz S
(1)
Kostur Krystian
(1)
Koszel Bogdan
(1)
Koziński Mirosław H
(1)
Krzak Renata
(1)
Kudej Marcin
(1)
Kułach Adam
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Kwaśnicka Kamila
(1)
Lis Artur
(1)
Lityński Adam
(1)
Machowski Jacek
(1)
Marszał Kazimierz (1931-2021)
(1)
Marzec Marcin
(1)
Misztal Andrzej
(1)
Moll Tomasz
(1)
Mruk Henryk
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowak Przemysław
(1)
Owens Particia
(1)
Paczuski Ryszard
(1)
Papis Wojciech
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Pałubska Maria R
(1)
Pchałek Marcin
(1)
Perkowski Maciej
(1)
Piasecka Patrycja
(1)
Pieńkos Jerzy
(1)
Poskrobko Tomasz
(1)
Prowancki Maciej
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Rakoczy Bartosz (1973- )
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Sawicki Stefan
(1)
Shaw Malcolm N
(1)
Smith Steve
(1)
Smółka Bartosz
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Sypecki Piotr
(1)
Sysz Aleksander
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor
(1)
Wierzbicki Bogdan
(1)
Wierzbowski Błażej (1946- )
(1)
Wszołek Michał
(1)
Wyczik Jakub
(1)
Zadora Katarzyna
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Zieliński Jakub
(1)
Zrałek Jacek
(1)
[ i in.]
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(34)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(46)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(47)
Subject
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(32)
Prawo ochrony środowiska
(25)
Ochrona środowiska
(19)
Odpady
(9)
Powietrze
(7)
Handel międzynarodowy
(4)
ONZ
(4)
Organizacje międzynarodowe
(4)
Prawa człowieka
(4)
Prawo międzynarodowe
(4)
Ekorozwój
(3)
Prawo
(3)
Prawo morskie
(3)
Prawo pracy
(3)
Przyroda
(3)
Woda
(3)
Apelacja
(2)
Ekologia
(2)
Globalizacja
(2)
Integracja europejska
(2)
Katastrofy ekologiczne
(2)
Morze
(2)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(2)
Prawo handlowe
(2)
Prawo prywatne międzynarodowe
(2)
Prawo publiczne
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Różnorodność biologiczna
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Unia Europejska
(2)
Wody śródlądowe
(2)
Zażalenie (prawo)
(2)
Środowisko człowieka
(2)
Administracja
(1)
Banki
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo pacjenta
(1)
Bezpieczeństwo życia na morzu
(1)
Broń jądrowa
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Błędy medyczne
(1)
COVID-19
(1)
Chemikalia
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Deepfake
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Donos
(1)
Dyplomacja
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Energetyka
(1)
Energia elektryczna
(1)
Franchising
(1)
Gazy cieplarniane
(1)
Geologia
(1)
Gleba
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Górnictwo
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Internet
(1)
Kierowcy zawodowi
(1)
Klauzula wykonalności
(1)
Klimat
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Krajowy Plan Odbudowy
(1)
Kultura
(1)
Kurierzy
(1)
Lotnictwo
(1)
Mandat radnego
(1)
Marketing narodowy
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Monopol
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Negocjacje
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Opłaty sądowe
(1)
Oskarżenie prywatne
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatki
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka rolna
(1)
Polska
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1918-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Antarktyka
(1)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Podręcznik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Ochrona środowiska
(1)
47 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-90-9
Wstęp; Streszczenie; R.1 Zakres badań, metodyka i dys kusja dot. podstawowych założeń; R.2 Wpływ dyrektywy 98/83/EC na cenę wody wodociągowej. Analiza zmian obciążeń budżetowych gospodarstw domowych z tego tytu łu; R.3 Wpływ dyrektywy 91/271/EEC na cenę odbioru i oczyszczania ścieków. Analiza zmian obciążeń budżetów gospodarstw domowych z tego tytułu; R.4 Wpływ dyrektyw 99/31/EC na cenę odbioru i utylizacji odpadów komunal nych, zmiana obciążeń budżetów gospodarstw domowych z tego tytułu; R.5 Wpływ dyrektyw 88/609/EEC oraz dyre ktywy 2001/80/WE na cenę gospodarstw domowych z tego tytułu; R.6 Zintegrowana analiza zmian obciążeń budże towych na skutek wdrożenia dyrektyw o jakości wody pi tnej, komunalnych oczyszczalniach ścieków, składowi skach odpadów i dużych obiektów energetycznego spala nia paliw. Aneks1: Inne przyczyny wzrostu cen za dobra i usługi stanowiące przedmiot analizy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-57-X
Cz.I Zarządzanie i marketing : 1.Przesłanki i koncepcja euromarketingu, 2.Wykorzystanie Interentu w biznesie międzynarodowym - wybrane aspekty, 3.Ewolucja turystyki uzdrowiskowej w Europie, 4.Doświadczenia współczesnej reklamy w przekazie religijnym?, 5.Integracja Polski z Unią Europejską w świetle załozeń teorii sytemów, 6.Kluczowe kompetencje jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 7.Globalizacja gospdoarcza oraz kultura medialna pod kontrolą społeczeństwa otwartego, 8.Problemy wyższych uczelni w Polsce i w Europie Zachodniej. Cz.II Prawo : 1.Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, 2.Odpowiedzialność prawna za szkody ekologiczne w Unii europejskiej, 3.System zabezpieczenia emerytalnego w Poslce na tle rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej, 4.Granice wolnośći prasy w świetle prawa polskiego i europejskiego, 5.Polityczne znaczenie władzy sądowniczej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60595-00-3
1. Wprowadzenie. 2. Zagadnienia podstawowe. 3. Programy działań Wspólnot Europejskich w dziedzinie środowiska. 4. Strategie działań w dziedzinie ochrony środowiska. 5. Horyzontalne prawo ochrony środowiska. 6. Wertykalne prawo ochrony środowiska. 7. Struktura instytucjonalna ochrony środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89476-40-1
1.Charakter i struktura prawna ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2.Polityka Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska, 3.Struktura instytucjonalna ochrony środowiska, 4.Horyzontalne prawo ochrony środowiska, 5.Wertykalne prawo ochrony środowiska, 6.Wykaz najważniejszych aktów regulujących problematykę środowiska w UE (bez wykazu aktów odnoszących się do zobowiązań międzynarodowych Wspólnot), 7.Tłumaczenie dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie powszechnego dostępu do informacji o środowisku i w sprawie uchylenia Dyrektywy 90/313/EWG Rady, 8.Tłumasznie decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-10-3
1.Unia Europejska i jej prawo wobec ochrony środowiska, 2.Podstawy prawne finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 3.Instytucje Unii Europejskiej wobec finansowania polityki ochrony środowiska, 4.Zasady finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 5.Formy finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 6.Wpływ Unii europejskiej na finansowanie ochrony środowiska w Polsce. Finansowanie ochrony środowiska Unii Europejskiej : 1.Podstawy traktatowe polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 2.Podstawy prawne funkcjonowania funduszy finansujących politykę ochrony środowiska Unii Europejskiej, 3.Kontrola finansowa, zapobieganie nadużyciom finansowym i odpowiedzialność za naruszenia interesów finansowych Wspólnot europejskich, 4.Krajowe regulacje finansowania ochrony środowiska, 5.Rynek emisji gazów cieplarnianych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Polityka / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2460-7
Globalizacja polityki światowej: Globalizacja i polityka globalna; Rozwój społeczności międzynarodowej; Historia stosunków międzynarodowych 1900-1945; Historia stosunków międzynarodowych w latach 1945-1990; Koniec zimnej wojny; Od zimnej wojny do wojny z terroryzmem; Realizm; Liberalizm; Współcześni dominujące podejścia badawcze: neorealizm i neoliberalizm; Marksistowskie teorie stosunków międzynarodowych; Konstruktywizm społeczny; Teorie stosunków międzynarodowych ľ podejście alternatywne; Bezpieczeństwo międzynarodowe i globalne w epoce pozimnowojennej; Międzynarodowa ekonomia polityczna w dobie globalizacji; Prawo międzynarodowe; Reżimy międzynarodowe; Dyplomacja; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Aktorzy transnaodowi i organizacje międzynarodowe; Kwestie ochrony środowiska; Terroryzm i globalizacja; Rozprzestrzenianie broni jądrowej; Nacjonalizm; Kultura w stosunkach międzynarodowych; Interwencja humanitarna jako zagadnienie polityki światowej; Integracja europejska i współpraca regionalna; Globalny handel i globalne finanse; Przyczyny i konsekwencje rewolucji komunikacyjnej i internetowej; Ubóstwo, rozwój i głód; Problematyka gender; Prawa człowieka; Globalizacja i transformacja wspólno politycznych; Globalizacja i ład pozimnowojenny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7695-444-8
1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami; 2. Proces globalizacji gospodarki świtowej; 3. Pojęcie, zakres i uwarunkowania międzynarodowej ochrony środowiska; 4. Sposoby rozwiązywania międzynarodowych i globalnych problemów ekologicznych; 5. Rola organizacji międzynarodowych w polityce ochrony środowiska; 6. Sposoby międzynarodowego zarządzania ochroną środowiska; 7. Polityka ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju jako obszar polityki unijnej; 8. Międzynarodowa ochrona środowiska a globalne procesy gospodarcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przepisy z wprowadzeniem / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-773-2
Przedmowa: Tendencje w rozwoju międzynarodowego prawa środowiska. Uwagi z perspektywy powszechnego prawa międzynarodowego. 1. Zaday ogólne międzynarodowego obrotu prawnego w dziedzinie środowiska. 2. Dostep do informacji i ocena oddziaływania na środowisko. 3. Ochrona atmosfery. 4. Ochrona środowiska morskiego. 5. Ochrona różnorodności biologicznej. 6. Niebezpieczne odpady/awarie przemysłowe. 7. Działania zbrojne i środowisko. 8. Handel międzynarodowy i środowisko. 9. Odpowiedzialność za szkody w środowisku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka. Podręczniki)
ISBN: 978-83-264-0651-5
1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Cele i zasady międzynarodowego prawa środowiska; 3. Podmioty międzynarodowego systemu zarządzania środowiskiem; 4. Źródła i akty międzynarodowego prawa środowiska; 5. Zagadnienia przestrzegania prawa, odpowiedzialności i załatwiania sporów dotyczących środowiska; 6. Ochrona atmosfery i klimatu; 7. Ochrona środowiska morskiego; 8.Ochrona różnorodności biologicznej; . Niebezpieczne substancje i odpady; 10. Działania militarne i ochrona środowiska; 11. Ochrona środowiska Antarktyki; 12. Ochrona międzynarodowych cieków wodnych i jezior.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Morskie prawo publiczne / Mirosław H. Koziński. - Wyd.3 popr. i uzupeł. - Gdynia : Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, 2003. - 224 s. ; 25 cm.
ISBN: 83-87875-64-3
1. Międzynarodowe prawo morza, 2. Morskie organizacje międzynarodowe, 3. Prawo konfliktów zbrojnych na morzu, 4. Polskie obszary morskie, 5. Administracja morska, 6. Organy wymiaru sprawiedliwości, 7. Ochrona środowiska morskiego, 8. Bezpieczeństwo morskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie, Prace zbiorowe / Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 83-7206-129-7
1. Problemy ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniem. Historia rozwoju źródeł prawa dotyczących ochrony powietrza. 2. Proces tworzenia norm prawa międzynarodowego w zakresie ochrony powietrza. Cechy systemów traktatów wielostronnych. 3. Zobowiązania konwencji ramowej. 4. Zobowiązania redukcyjne. 5. Proces zróżnicowania i zaostrzania zobowiązań redukcyjnych. 6. Nierynkowe mechanizmy finansowe systemów ochrony powietrza. 7. Rynkowe transferu funduszy i technologii w zakresie ochrony powietrza. 8. Instrumenty kontroli przestrzegania zobowiązań redukcyjnych. Rozstrzyganie sporów w systemach wielostronnych ochrony powietrza oraz postępowanie w przypadku naruszenia przepisów umów wielostronnych (non compilance procedures). 9. Ochrona powietrza w świetle norm Unii Europejskiej. Zakończenie. Ochrona powietrza a koncepcja zrównoważonego rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88149-93-8
I.Część ogólna: 1.Geneza rozwój i międzynarodowe aspekty prawnej ochrony środowiska. 2.Polityczne,społeczne i
ekonomiczne podstawy prawa środowiska. 3.Odpowiedzial ność prawna w ochronie środowiska.II.Część szczegółowa : 4.Prawne środki przeciwdziałania zanieczyszczeniom i
zagrożeniom środowiska. 5.Prawna ochrona środowiska a tmosferycznego i kosmicznego. 6.Prawna ochrona środowi ska wodnego. 7.Prawna ochrona powierzchni ziemi i pod ziemia. 8.Prawna ochrona żywych zasobów środowiska. 9. Instrumenty prawne przeciwdziałania awariom i katastro fom ekologicznym. 10.Środki finansowo-prawne ochrony środowiska. 11.Organy administracji oraz instytucje oc hrony środowiska. 12.Tendencje i perspektywy rozwojowe
prawnej ochrony środowiska w XXI wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-72-5
I. Wprowadzenie do problematyki prawnej ochrony środowiska: 1. Ochrona środowiska w świetle niektórych podstawowych dokumentów i strategii działania ONZ, 2. Rola polityki i prawa w zarządzaniu ochroną środowiska, z uwzględnieniem naukowych podstaw tego zarządzania, opartych na dokumentach ONZ. II. Polskie prawo ochrony środowiska. Zarys części ogólnej: 3. Prawo ochrony środowiska, jego cechy, struktura i niektóre podstawowe ustalenia terminologiczne, 4. Główne składniki obowiązującego porządku prawnego w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej regulacji prawnej (u.p.o.ś), 5. Uwagi ogólne na temat ukształtowanego i obowiązującego obecernie polskiego prawa ochrony środowiska oraz wynikające z nich wnoski natury metodycznej co do organizacji procesu dydaktycznego w zakresie ochrony środowiska, opartej na podstawach prawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (10 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-922032-0-8
1. Wprowadzenie, 2. Komentarz: Strategia zrównoważonego rozwoju Unii europejskiej, Szósty program ochrony środowiska na lata 2001-2010, Ramowa Dyrektywa Wodna. 3. Dokumenty: Strategia zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, Szósty Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lara 201-2010, Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83264-0624-9
1. Ustalenia pojęciowe; 2. Sankcyjna koncepcja odpowiedzialności administracyjnej; 3. Zasady ponoszenia odpowiedzialności oraz okoliczności wyłączające i łagodzące odpowiedzialność administracyjną; 4. Strona przedmiotowa odpowiedzialności administracyjnej; 5. Strona podmiotowa odpowiedzialności administracyjnej; 6. Sankcje administracyjne w ustawie- Prawo ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Inżynieria na rzecz ochrony środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa)
ISBN: 978-83-60055-02-5
1. Wstęp, 2. Ogólne załozenia systemu odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska, 3. Odpowiedzialność za szkody w środowisku, 4. Inne instrumenty odpowiedzialności administracyjno-prawnej, 5. Główne akty prawne powoływane w opracowaniu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-518-3
Preambuła; Cel dyrektywy; Podstawowe definicje; Zakres przedmiotowy; Wyłączenia; Działania zapobiegawcze; Działania zaradcze; określenie środków zaradczych; Koszty działań naprawczych i zapobiegawczych; Podział kosztów; Termin zwrotu kosztów; Właściwość organów państwa; Żądanie podjęcia działań; Odwołania; Zabezpieczenia finansowe; Współpraca między państwami; Prawo krajowe; Zakres czasowy; Sprawozdania i przeglądy; Wdrożenie dyrektyw; Wejście w życie; Adresaci
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-275-3
Cz. I Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska: Zagadnienia wstępne; Źródła prawa ochrony środowiska; Prawno-międzynarodowa problematyka ochrony środowiska; Ochrona środowiska w prawie europejskim; Zasady prawa ochrony środowiska. Cz. II Podstawowe instytucje prawa ochrony środowiska: Środki prawno-finansowe ochrony środowiska; Odpowie działalność w prawie ochrony środowiska; Organy i instytucje ochrony środowiska. Cz. III Ochrona poszczególnych elementów środowiska: Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji; Ochrona kopalin; Ochrona powierzchni ziemi; Ochrona wód; Ochrona zwierząt i roślin; Problematyka prawa emisyjnego; Problematyka ochrony przyrody. Cz. IV Gospodarowanie odpadami: Odpady i ich zagospodarowanie; Utrzymanie czystości w gminach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-490-X
Cz. I Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska: Zagadnienia wstępne; Źródła prawa ochrony środowiska; Prawno-międzynarodowa problematyka ochrony środowiska; Ochrona środowiska w prawie europejskim; Zasady prawa ochrony środowiska. Cz. II Podstawowe instytucje prawa ochrony środowiska: Środki prawno-finansowe ochrony środowiska; Odpowie działalność w prawie ochrony środowiska; Organy i instytucje ochrony środowiska. Cz. III Ochrona poszczególnych elementów środowiska: Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji; Ochrona kopalin; Ochrona powierzchni ziemi; Ochrona wód; Ochrona zwierząt i roślin; Problematyka prawa emisyjnego; Problematyka ochrony przyrody. Cz. IV Gospodarowanie odpadami: Odpady i ich zagospodarowanie; Utrzymanie czystości w gminach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-750-2
Część I: Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Źródła prawa ochrony środowiska. 3. Prawnomiędzynarodowa problematyka ochrony środowiska. 4. Ochrona środowiska w prawie europejskim. 5. Zasady prawa ochrony środowiska. Część II: Podstawowe instytucje prawa ochrony środowiska. 6. Środki prawnofinansowe ochrony środowiska. 7. Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska. 8. Organy i instytucje ochrony środowiska. 9. Pozwolenie na korzystanie ze środowiska. Część II: Ochrona poszczególnych elementów środowiska. 10. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji. 11. Ochrona kopalin. 12. Ochrona powierzchni ziemi. 13. Ochrona wód. 14. Ochrona zwierząt i roślin. 15. Problematyka prawa emisyjnego. 16. Problematyka ochrony przyrody.. Część IV: Gospodarowanie odpadami. 17. Odpady i ich zagospodarowanie. 18. Problematyka utrzymania porządku i czystości w gminach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again