Forma i typ
Książki
(8)
Dostępność
dostępne
(6)
tylko na miejscu
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(5)
Autor
Bukowski Zbigniew
(2)
Ciechanowicz-McLean Janina
(1)
Gruszecki Krzysztof
(1)
Lipiński Aleksander
(1)
Poskrobko Bazyli
(1)
Radecki Wojciech
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Rakoczy Bartłomiej
(1)
Wierzbowski Błażej
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(8)
Kraj wydania
Polska
(8)
Język
polski
(8)
Temat
Prawo ochrony środowiska
(8)
Ochrona środowiska
(5)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(4)
Odpady
(3)
Degradacja środowiska
(2)
Awarie przemysłowe
(1)
Chemikalia
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Powietrze
(1)
Woda
(1)
8 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Inżynieria na rzecz ochrony środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa)
ISBN: 978-83-60055-02-5
1. Wstęp, 2. Ogólne załozenia systemu odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska, 3. Odpowiedzialność za szkody w środowisku, 4. Inne instrumenty odpowiedzialności administracyjno-prawnej, 5. Główne akty prawne powoływane w opracowaniu
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7334-750-2
Część I: Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Źródła prawa ochrony środowiska. 3. Prawnomiędzynarodowa problematyka ochrony środowiska. 4. Ochrona środowiska w prawie europejskim. 5. Zasady prawa ochrony środowiska. Część II: Podstawowe instytucje prawa ochrony środowiska. 6. Środki prawnofinansowe ochrony środowiska. 7. Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska. 8. Organy i instytucje ochrony środowiska. 9. Pozwolenie na korzystanie ze środowiska. Część II: Ochrona poszczególnych elementów środowiska. 10. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji. 11. Ochrona kopalin. 12. Ochrona powierzchni ziemi. 13. Ochrona wód. 14. Ochrona zwierząt i roślin. 15. Problematyka prawa emisyjnego. 16. Problematyka ochrony przyrody.. Część IV: Gospodarowanie odpadami. 17. Odpady i ich zagospodarowanie. 18. Problematyka utrzymania porządku i czystości w gminach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-600-9
Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska; Dostęp do informacji o środowisku; Niektóre postępowania dotyczące ochrony środowiska; Zagospodarowanie przestrzenne jako prawny instrument ochrony środowiska; Prawne instrumenty ochrony powierzchni ziemi; Prawne problemy gospodarki wodnej; Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska; Prawna ochrona roślin i zwierząt; Ochrona przyrodniczych wartości środowiska; Niektóre zagadnienia prawa emisyjnego; Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości (porządku); Sytuacje i stany nadzwyczajne; Niektóre ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska; Niektóre problemy finansowania ochrony środowiska; Niektóre rodzaje odpowiedzialności z tytułu naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz potrzeb jego ochrony; Zadania niektórych organów publicznej oraz organizacji społecznych w zakresie ochrony środowiska.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są obecnie niedostępne
Książka
W koszyku
Prawo ochrony środowiska : komentarz / Krzysztof Gruszecki. - Stan prawny na 1.03.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 1119, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-203-2
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 1. Przepisy ogólne. 2. Ochrona zasobów środowiska. 3. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. 4. Poważne awarie. 5. Środki finansowo-prawne. 6. Odpowiedzialność w ochronie środowiska. 7. Organy administracji oraz instytucje ochrony. 8. Programy dostosowawcze. 9. Przepis końcowy. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-359-2
Przedmowa; 1. zagadnienia ogólne, 2. zagadnienia horyzontalne, 3. Ochrona wód, 4. Gospodarka odpadami, 5. Ochrona powietrza, 6. Ochrona klimatu, 7. Ochrona warstwy ozonowej, 8. Ochrona przyrody, 9. Chemikalia, 10. hałas, 11. Zmodyfikowane genetycznie organizmy, 12 Poważne awarię, 13. Bezpieczeństwo jądrowe, 14. Aspekty interdyscyplinarne, 15. Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej a prawo polskie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7251-729-3
Kształotwanie się koncepcji odpowiedzialności prawnej za szkody w środowisku. Pojęcie, rodzaje i funkcje odpowiedzialności prawnej. Ewolucja polskich przepisów o odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska. Komentarz do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 1. Przepisy ogólne. 2. Działania zapobiegawcze i naprawcze. 3. Koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych. 4. Zgłaszanie bezpośrednich zagrożeń szkodą i szkód w środowisku oraz zakończenia działań zapobiegawczych lub naprawczych. 5. Postępowanie w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku o charakterze transgranicznym. 6. Przepisy karne. 7. Zmiany w przepisach obowiązujących. 8. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-208-1713-3
1. Teoretyczne podstawy budowy systemu zarządzania środowiskiem, 2. Środki zarządzania środowiskiem, 3. Instrumenty zarządzania środowiskiem, 4. Wybrane obszary zarządzania środowiskiem, 5. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej