Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Tokarczyk Roman
(4)
Ślipko Tadeusz
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Prawo naturalne
(5)
Prawo
(4)
Cnota (filoz.)
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Sumienie
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
Filozofia prawa / Roman Tokarczyk. - Wyd.6. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - 300 s. ; 24 cm.
Zagadnienia metodologiczne: Określenie przedmiotu; Po wiązania z filozofią; Powiązania z prawoznawstwem; Metody przedmiotu; Funkcje przedmiotu. Historia filozofii prawa: Filozofia prawa w myśli antycznej; Filozofia prawa w myśli nowożytnej; Filozofia prawa w myśli pozaeuropejskiej. Idee przewodnie: Idea prawa natury; Idea sprawiedliwości; Idea porządku prawnego; Idea umowy społecznej; Idea odpowiedzialności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (4 egz.)
Book
In basket
Filozofia prawa / Roman Tokarczyk. - Wyd.9. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 333 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-227-2330-X
Zagadnienia metodologiczne: Określenie przedmiotu; Po wiązania z filozofią; Powiązania z prawoznawstwem; Metody przedmiotu; Funkcje przedmiotu. Historia filozofii prawa: Filozofia prawa w myśli antycznej; Filozofia prawa w myśli nowożytnej; Filozofia prawa w myśli pozaeuropejskiej. Idee przewodnie: Idea prawa natury; Idea sprawiedliwości; Idea porządku prawnego; Idea umowy społecznej; Idea odpowiedzialności; Idea przymusu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Book
In basket
Filozofia prawa / Roman Tokarczyk. - Wyd.10. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - 333 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-227-2330-X
Zagadnienia metodologiczne: Określenie przedmiotu; Po wiązania z filozofią; Powiązania z prawoznawstwem; Metody przedmiotu; Funkcje przedmiotu. Historia filozofii prawa: Filozofia prawa w myśli antycznej; Filozofia prawa w myśli nowożytnej; Filozofia prawa w myśli pozaeuropejskiej. Idee przewodnie: Idea prawa natury; Idea sprawiedliwości; Idea porządku prawnego; Idea umowy społecznej; Idea odpowiedzialności; Idea przymusu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Historia filozofii prawa / Roman Tokarczyk. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2000. - 438,[4] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88551-37-X
Wprowadzenie; Sacrum; Pionierzy; Sofiści; Arystoteles; Stoicy; Paweł z Trasu; Augustyn; Tomasz z Akwinu; Duns Szkot; Ockham; Grocjusz; Hobbes; Locke; Pufendorf; Leibniz; Thomasius; Wolff; Rousseau; Kant; Stammler; Radbruch; Fuller.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys etyki ogólnej / Tadeusz Ślipko. - Wyd.4. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2004. - 455 s. ; 23 cm.
(Myśl Filozoficzna : wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej / pod red. Tadeusz Ślipka)
ISBN: 83-7318-333-7
Część I: Elementy metaetyki: Definicja etyki, jej źródła i metoda, etyka a inne nauki. Część II: Ogólnofilozoficzne podstawy etyki. Wprowadzenie; Nauka o aktach ludzkich. Rozdział 1: Podstawowe pojęcia z ogólnej teorii aktów ludzkich. Rozdział 2: Przeszkody ograniczające dobrowolność aktów ludzkich. Część III: Eudajmonologia czyli nauka o celu i szczęściu człowieka. Wprowadzenie. Rozdział 1: Geneza, historyczny rozwój oraz sformułowanie podstawowej problematyki celu i sensu ludzkiego życia. Nauka o celu ostatecznym. Rozdział 2: Istnienie celu ostatecznego. Rozdział 3: Identyfikacja celu ostatecznego oraz jego wewnętrzna konstytucja. Nauka o immanentnym celu życia ludzkiego. Rozdział 4: Pełny rozwój osoby immanentnym celem życia ludzkiego. Część IV: Aksjologia etyczna czyli nauka o moralnej specyfikacji aktu ludzkiego i o wartościach moralnych. Nauka o moralnej specyfikacji aktu ludzkiego. Rozdział 1: Geneza, historyczny rozwój i sformułowanie podstawowych zagadnień moralnej specyfikacji aktu ludzkiego. Rozdział 2: Zagadnienie moralnej specyfikacji aktu prostego. Rozdział 3: Zagadnienie moralnej specyfikacji aktu złożonego. Nauka o wartościach moralnych. Rozdział 4: Geneza, historyczny rozwój i sformułowanie podstawowej problematyki wartości moralnych. Rozdział 5: Istnienie obiektywnych i absolutnych wartości moralnych. Rozdział 6: Zagadnienie zasady konstytutywnej obiektywnych i absolutnych wartości moralnych. Rozdział 7: Etyka a konflikt wartości. Rozdział 8: Rola ogólnych sądów wartościujących w moralnym postępowaniu człowieka. Część V: Deontologia etyczna czyli nauka o obiektywnym prawie moralnym oraz o powinności i uprawnieniu moralnym. Deontologia a etyka. Rozdział 1: Moralny charakter zjawiska deontycznego: postawienie problemu, rozwój poglądów, sformułowanie stanowiska. Rozdział 2: Struktura zjawiska deontycznego i jego moralny charakter. Nauka o obiektywnym prawie moralnym. Rozdział 3: Geneza, historyczny rozwój oraz podstawowe zagadnienia prawa moralnego. Nauka o prawie naturalnym. Rozdział 4: Istnienie moralnego prawa naturalnego. Rozdział 5: Powszechność, niezmienność i obiektywność prawa naturalnego. Rozdział VI: Transcendentna podstawa i sankcja prawa naturalnego. Nauka o prawie pozytywnym. Rozdział 7: Etyczne aspekty prawa pozytywnego. Nauka o podmiotowym prawie moralnym. Rozdział 8: Podstawy moralnych praw człowieka. Część VI: Synejdezjologia czyli nauka o sumieniu. Rozdział 1: Geneza problematyki sumienia i jej historyczne dzieje. Rozdział 2: Sumienie jako subiektywna norma działania moralnego. Rozdział 3: Metody urabiania sumienia pewnego. Część VII: Aretoloia czyli nauka o cnotach moralnych. Rozdział 1: Ogólna teoria cnót, czyli sprawności moralnych. Część VIII: nauka o odpowiedzialności moralnej. Pojęcie odpowiedzialności moralnej i zasady ponoszenia odpowiedzialności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again