Form of Work
Książki
(74)
Czasopisma
(3)
Status
only on-site
(65)
available
(38)
Branch
Wypożyczalnia
(38)
Czytelnia
(65)
Author
Góralczyk Wojciech (1924-1994)
(6)
Sawicki Stefan
(6)
Borski Maciej (1975- )
(3)
Gurdek Magdalena (1977- )
(3)
Rakoczy Bartłomiej
(3)
Wierzbowski Błażej
(3)
Baran Beata
(2)
Bielecki Leszek
(2)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(2)
Gołaczyński Jacek
(2)
Kalisz Anna
(2)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(2)
Lityński Adam
(2)
Makowiec Aneta
(2)
Pudło Anna
(2)
Płachta Michał
(2)
Sozański Jarosław
(2)
Straburzyński Andrzej
(2)
Szewczyk Helena
(2)
Wasilewski Tadeusz
(2)
Witkowski Jarosław
(2)
Ćwiertniak Bolesław Maciej (1952- )
(2)
Adamczyk Sławomir
(1)
Balcerzak Michał
(1)
Bankowicz Marek
(1)
Barcik Jacek
(1)
Barta Janusz (1947-2021)
(1)
Bartkiewicz Katarzyna
(1)
Bartoszewski Władysław
(1)
Benoît-Rohmer Florence
(1)
Bernat Rafał
(1)
Białas Patrycja
(1)
Biernacka Ewa
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Borkowski Mirosław
(1)
Cegiełko Paweł
(1)
Chmielowiec Agnieszka
(1)
Chrościcki Michał
(1)
Czapliński Władysław (1954- )
(1)
Czubik Paweł
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Dudek Wiesław
(1)
Dębowski Tomasz
(1)
Famulska Teresa
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Frankowska Maria
(1)
Geremek Bronisław
(1)
Gocko Jerzy
(1)
Grygiel-Kaleta Żaneta
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Haliżak Edward
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Horodyski Jakub
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Huras Agnieszka
(1)
Janik Andrzej
(1)
Jasudowicz Tadeusz
(1)
Justyńska Izabela
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kapelańska-Pręgowska Julii
(1)
Karolak Stefan J
(1)
Klebes Heinrich
(1)
Koral Jarosław
(1)
Kosior Wojciech
(1)
Kowalska Magdalena
(1)
Kozioł Aleksandra A
(1)
Kozłowski Artur
(1)
Kryska Sandra
(1)
Krzak Renata
(1)
Krzan Bartłomiej
(1)
Krzysztofik Edyta
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Kudej Marcin
(1)
Kumor-Jezierska Ewelina
(1)
Kurowski Witold
(1)
Kuś Artur
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Kwiecień Roman
(1)
Kwik Marek
(1)
Labycz Julia
(1)
Lankosz Kazimierz
(1)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(1)
Laskowska Marzena
(1)
Leja Andżelika
(1)
Machnikowski Piotr
(1)
Machoń Mirosław
(1)
Malendowski Włodzimierz
(1)
Malinowski Marek J
(1)
Masewicz Walery
(1)
Masyk Roman
(1)
Matyjaszek Dorota
(1)
Mańka-Chmura Aleksandra
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Mercik Anna
(1)
Michalik Michał
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Moll Tomasz
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Morawski Lech
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(67)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(77)
Language
Polish
(77)
Subject
Prawo międzynarodowe
(34)
Prawa człowieka
(17)
Organizacje międzynarodowe
(13)
Sądownictwo międzynarodowe
(11)
Polityka międzynarodowa
(8)
Prawo wojenne
(8)
Prawo wspólnotowe europejskie
(8)
ONZ
(7)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(7)
Instytucje europejskie
(6)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(6)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(5)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(5)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(5)
Terroryzm
(5)
Handel międzynarodowy
(4)
Państwo
(4)
Prawo autorskie
(4)
Prawo cywilne
(4)
Prawo konstytucyjne
(4)
Prawo ochrony środowiska
(4)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(4)
Prawo pracy
(4)
Prawo prywatne międzynarodowe
(4)
Globalizacja
(3)
Internet
(3)
Kobieta
(3)
Prawo
(3)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Prawo morskie
(3)
Równouprawnienie płci
(3)
Swobodny przepływ osób
(3)
Administracja publiczna
(2)
Banki
(2)
Cło
(2)
Dyplomacja
(2)
Dług państwowy
(2)
Ekologia
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Homoseksualizm
(2)
Integracja europejska
(2)
Islam
(2)
Katolicyzm
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Morze
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Odpady
(2)
Podatek
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Prawo do sądu
(2)
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
(2)
Prawo socjalne
(2)
Rada Europy
(2)
Religia
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Umowy międzynarodowe
(2)
Wolność sumienia
(2)
Wolność wyznania
(2)
Znaki towarowe
(2)
AIDS
(1)
Administracja
(1)
Autorskie prawa osobiste
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżet
(1)
Całus Andrzej
(1)
Cieśniny morskie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Demokracja
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Druzowie
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dług
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekstradycja
(1)
Emigracja
(1)
Estoppel
(1)
Etyka społeczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
FTAA
(1)
Feminizm
(1)
Finanse publiczne
(1)
Franchising
(1)
Francja
(1)
Fundusze celowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Gniewek, Edward
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Granice
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
Gry hazardowe
(1)
Subject: time
1945-
(2)
Subject: place
Bałkańskie, kraje
(2)
Bliski Wschód
(2)
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Arabskie, kraje
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Bałtycki, region
(1)
Skandynawia
(1)
Słowacja
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(3)
Czasopismo prawnicze
(3)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
77 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89423-07-3
1. Zagadnienia terminologiczne, 2. Źródła prawa anterrorystycznego, 3. Jurysdykcja w sprawach o przestępstwa terrorystyczne. Ekstradycja, 4. Ściganie i wymiar sprawiedliwości wobec sprawców aktów terrorystycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7414-264-9
1. Bezpieczeństwo osobiste. 2. Nietykalność. Prawo do zachowania integralności cielesnej. 3. Wolność. 4. Godność. 5. Równość. O niektórych aspektach sytuacji kobiet w Polsce. Akty prawne: Karta Narodów Zjednoczonych (fragmenty); Światowa Konferencja Praw Człowieka: Deklaracja wiedeńska i Program działania (fragmenty); Międzynarodowa Konferencja na rzecz Ludności i Rozwoju: Równość kobiet i mężczyzn z perspektywy owej tożsamości płci, sprawiedliwość i uwłasnowolnienie kobiet (fragmenty); Deklaracja o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet; Deklaracja pekińska; Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet; Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3141)
ISBN: 978-83-229-3014-4
1. Źródła: Wprowadzenie; Wzorzec anglosaski; Definiowanie; Normatywna postać estoppelu; Aksjologia; Wnioski. 2. Elementy składowe: Wprowadzenie; Praktyka; Dobra wiara i zaufanie; Stan pokrzywdzenia; Stoppel sensu stricte vs. Stoppel sensu largo; Wnioski. 3. Skutek prawny: Wprowadzenie; Skutek ogólnej zasady prawa międzynarodowego; Element koncepcji zgody; Sankcja prawna; Postać autonomiczna (WE/UE); Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89476-40-1
1.Charakter i struktura prawna ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2.Polityka Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska, 3.Struktura instytucjonalna ochrony środowiska, 4.Horyzontalne prawo ochrony środowiska, 5.Wertykalne prawo ochrony środowiska, 6.Wykaz najważniejszych aktów regulujących problematykę środowiska w UE (bez wykazu aktów odnoszących się do zobowiązań międzynarodowych Wspólnot), 7.Tłumaczenie dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie powszechnego dostępu do informacji o środowisku i w sprawie uchylenia Dyrektywy 90/313/EWG Rady, 8.Tłumasznie decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-654-5
Część I: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe. 1. Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych. 2. Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro. 3. Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji. 4. Samorząd terytorialny jako główny kreator rozwoju lokalnego i regionalnego. 5. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich. 6. Redystrybucyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. 7. Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce. 8. Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej. 9. New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? 10. Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w Polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej. 11. Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej. 12. Budżet Unii Europejskiej - kierunki reformy. Część II: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych. 13. System gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej - uwarunkowania działalności i propozycje zmian dla systemu polskiego. 14. Wdrażanie postaniowień Nowej Umowy Kapitałowej w Unii Europejskiej. 15. Międzynarodowy Rynek Private Banking. 16. Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wniosek dla Polski 17. Komparatystyka systemów finansowych. 18. Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005. Wpływ inwestycji private equity na rozwój gospodarczy. 20. Wybrane formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 21. Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowanie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 22. Rola afiliacji Banku Światowego a Polska. 23. Nowa międzynarodowa architektura finansowa z perspektywy Unii Europejskiej. 24. Rynki ubezpeiczeniowe wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo Publiczne Porównawcze / red. Jan Boć)
ISBN: 83-88166-59-X
1. Pojęcie i funkcje kontroli państwowej, 2. Polski model kontroli państwowej, 3. Naczelne organy kontroli w systemach prawnych państw europejskich, 4. Funkcje naczelnych organów kontroli w aspekcie prawno-porównawczym, 5. Prawne skutki międzynarodowej współpracy krajowych instytucji kontroli państwowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-001-1
1. Zasady ustrojowe i aksjologia konstytucyjna: O bardziej prawidłowe pojmowanie konstytucyjnego pojęcia "dobro wspólne"; Aksjologia systemu oświaty jako przedmiot regulacji konstytucyjnej (na przykładzie wybranych konstytucji europejskich); Poszukiwania formuły suwerenności państwa-członka UE w polskiej nauce prawa; Zasada pomocniczości jako norma konstytucyjna. Czy wstep do Konstytucji RP zobowiązuje?; Nazwy państw współczesnych; Neutralność polityczna sił zbrojnych jako konstytucyjna zasada ustroju państwa; Władza neutralna w świetle nowej interpretacji podziału władz; Zasada podziału władz a problem nadużywania władzy; Dyrektywa "współdziałania władz" jako element organizujący życie wspólnoty państwowej w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.; Instytucja konstytucjonalizmu a prawo konstytucyjne; Zasada zaufania jednostki do państwa i prawa w okresie zmiany ustrojowej; 2. Państwo i jego instytucje w okresie przemian ustrojowych: kilka uwag o systemie rządów na Węgrzech po zmianach ustrojowych w 1989 r.; Geneza i charakterystyka Konstytucji Rumunii z 1991 roku; Służba cywilna w Konstytucji RP z 1997 r.; Formy organizacji parlamentarzystów w Sejmie i senacie (kluby, koła i zespoły) a mandat wolny; Zasady kandydowania oraz repartycji mandatów w wyborach do Riksdagu i Parlamentu Europejskiego w Szwecji (w świetle ustawy o wyborach z 2005 r.); Republika Francuska jako państwo zdecentralizowane w świetle ustawy konstytucyjnej z 2003 roku; "Parlamentaryzacja" systemów rządowych w Polsce, Finlandii i Chorwacji w świetle ostatnich przekształceń konstytucyjnych w tych krajach; Rozwiązanie parlamentu. Uwarunkowania prawne i polityczne; 3. Procesy integracyjne i instytucje Unii Europejskiej: Parlament narodowy w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej (po wejściu w życiu postanowień Traktatu z Lizbony); Pozycja Parlamentu Europejskiego w toku reformy ustrojowej UE; Zasada pewności prawa we wspólnotowym ustawodawstwie rolnym i orzecznictwie ETS; Konstytucje praw członkowskich w porządku prawnym Unii Europejskiej; Przekazywanie kompetencji organów władzy sądowniczej podmiotom międzynarodowym; 4. Władza wykonawcza i ustawodawcza a polityka zagraniczna: Kompetencje Prezydenta RP w zakresie spraw zagranicznych i ich realizacja; Ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego w sejmie i Senacie; Wielka, duża i mała ratyfikacja- typy procedur wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przez Prezydenta w świetle Konstytucji RP; Prezydent może, musi czy powinien ratyfikować umowę międzynarodowa? Kilka słów na tle ratyfikacji Traktatu z Lizbony; w sprawie kompetencji Prezydenta RP w "stosunkach zewnętrznych"; Przedmiot ustawy ratyfikacyjnej, wyrażającej zgodę na przekazanie organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej; O zgodności z konstytucją RP prezydenckiego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony; Wiele hałasu o nic? Realizowanie irracjonalności na przykładzie Protokołu polsko-brytyjskiego do karty Praw Podstawowych UE' 5. prawo- jego źródła, wykładnia i kontrola: Spór o kodyfikację jako metodę unifikacji prawa prywatnego w Europie; O wzajemnych relacjach niektórych pojęć prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego; O ustawie organicznej; Projekt ustawy jako podstawa i przedmiot wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego; Funkcjonalna swoistość kontroli konstytucyjności inicjowanej pytaniem sadu i jej skutki; Trybunał Konstytucyjny- negatywny ustawodawca czy strażnik konstytucji?; Szarłat i nawiązanie do niego w konstytucjach państw muzułmańskim; Zamknięty system źródeł prawa a implementacja prawa Unii Europejskiej; 5. Prawa jednostki ich ochrona: Seks a Europejska Konwencja Praw Człowieka; Dyplomacja konferencyjna: w piętnasta rocznicę II Światowej Konferencji praw Człowieka; Prawo jednostki do środowiska. Rola rady Europy w kształtowaniu nowych standardów prawnych; Obowiązki pozytywne państwa prawnego. Uwagi na tle prawa do sadu; Nieletni w badaniach katamnestycznych- dorosła przestępczość dawnych nieletnich; Publiczny Obrońca Praw Człowieka Republiki Czeskiej; Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce. Dwadzieścia z dwustu lat istnienia ombudsmana na świecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-497-2
1. Kodyfikacja i rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego; 2. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża- u podstaw narodzin i rozwoju międzynarodowego prawa humanitarnego; 3. Rozwój organizacyjny i strukturalny Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża; 4. Międzynarodowe organizacje humanitarne jako instytucjonalna gwarancja ochrony ofiar wojny; 5. Mocarstwa opiekuńcze jako instytucjonalna gwarancja ochrony ofiar wojny; 6. Studium innych gwarancji instytucjonalnych ochrony ofiar wojny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-695-1
1. Wprowadzenie, 2. Rozsądek w ująciu prawnoporównawczym - uwagi ogólne, 3. Klauzula rozsądku w prawie holenderskim na tle innych regulacji prawnych, 4. Rozsądek w Zasadach europejskiego prawa umów i Regułach Międzynarodowych Kontrkatów Handlowych UNIDROIT, 5. Rozsądek w Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, 6. Klauzula generalna rozsądku w prawie polskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-460-5
1.Odpowiedzialność Rady Bezpieczeństwa za międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo; 2. Udział Rady Bezpieczeństwa w tworzeniu międzynarodowego sądownictwa karnego; 3. Rada Bezpieczeństwa a problem zbrodni agresji; 4. Udział Rady Bezpieczeństwa w inicjowaniu postępowania przed trybunałami karnymi; 5. Odroczenie wszczęcia i zawieszenie postępowania przygotowawczego; 6. Zapewnienie skuteczności postanowieniom trybunałów karnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 1454)
ISBN: 83-226-0544-4
Przedmowa; Komunikowanie międzynarodowe a utwory autor skie jako przedmiot ochrony prawnej; Podstawowe regula cje międzynarodowego obrotu autorskiego i dążenie do uniwersalizacji zasad komunikowania; Przesłanki i kie runki zmian prawa autorskiego; Zagraniczne uwarunkowa nia zmian prawa autorskiego w Polsce; Podstawowe zało żenia ustawy z dnia 4.02.1994r. w kontekście komuniko wania społecznego; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Międzynarodowy Trybunał Karny. Tom 1 / Michał Płachta. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2004. - 1332, [1] s. ; 20 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-436-X
1. Tworzenie Międzynarodowego Trybunału Karnego i jego podstaw prawnych, 2. Organizacja i struktura MTK, 3. Jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Karnego, 4. Problematyka karno-materialna, 5. Problematyka karno-procesowa, 6. Współpraca państw z Trybunałem, 7. MTK wobec krajowych systemów prawnych, 8. MTK jako znak sprzeciwu? Stany Zjednoczone wobec Trybunału, 9. MTK w systemie sprawiedliwości międzynarodowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-436-X
1. Akt Końcowy Konferencji Dyplomatycznej ONZ Pełnomocników Rządów w sprawie utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego, 2. Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, 3. Element zbrodni, 4. Reguły Procesowe i Dowodowe, 5. Porozumienie o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, 6. Umowa o stosunkach pomiędzy Trybunałem a Organizacją Narodów zjednoczonych (projekt)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2877)
ISBN: 83-229-2756-8
Reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych jako próba odpowiedzi na wyzwania XXI wieku. Granice sprawiedliwości międzynarodowej. Bilans działalności Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i wnioski dla przyszłych międzynarodowych trybunałów ad hoc i dla Międzynarodowego Trybunału Karnego. Organizacja Narodów Zjednoczonych - rozwiązania prawne i instytucjonalne w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Przez szczyty Hindukuszu do zamku na Hradczanach. Nowy kształt sił zbrojnych NATO po doświadczeniach operacji "Enduring Freedom" w Afganistanie. Kobiety w siłach zbrojnych NATO. Równość płci w działaniach Rady Europy. Równość kobiet i mężczyzn w polityce Unii Europejskiej - przegląd najważniejszych instrumentów prawno - instytucjonalnych. Możliwość i zasadność utworzenia Europejskiej Rady Badań. Grypa Wyszehradzka na drodze ku nowym celom. Inicjatywa Środkowoeuropejska - kontynuacja, zmiana czy "dogorywanie"? Szanghajska Organizacja Współpracy -próba integracji czy walka o wpływy? Przyczyny i konsekwencje możliwych scenariuszy rozwoju Strefy Wolnego Handlu Obu Ameryk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2256)
ISBN: 83-226-1380-6
1. Charakterystyka zagadnienia, 2. Problematyka migracyjna i uchodźca na forum organizacji europejskich, 3. Nowe wyzwania dla Polski w związku z przystąpieniem do UE, 4. Wyjazd z kraju pochodzenia, 5. Pochodzenie lub przyjazd z tzw. kraju bezpiecznego, 6. Sytuacja na granicy, 7. Zatrzymanie, 8. Obowiązek opuszczenia kraju goszczącego lub wydalenie przed merytorycznym zbadaniem wniosku, 9. W procedurze, 10. Warunki recepcji, 11. Sytacja rodziny, dzieci, kobiet i osób o szczególnych potrzebach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki i Skrypty / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 83-89547-10-4
Wstęp: System prawa międzynarodowego a prawo krajowe- podobieństwa i różnice; 1. Tworzenie prawa międzynarodowego- źródła prawa: Prawo umów międzynarodowych; Prawo zwyczajowe; Ogólne zasady prawa; Akty jednostronne; Akty stanowione przez organizacje międzynarodowe; Pomocnicze środki stwierdzania istnienia norm prawa międzynarodowego; 2. Stosowanie prawa międzynarodowego- podmioty prawa: Istota podmiotowości międzynarodowoprawnej; Pojecie państwa w prawie międzynarodowym; Organizacje międzynarodowe; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Rada Europy; Podstawowe informacje o prawie Unii Europejskiej; Podmiotowość jednostek- prawa człowieka w prawie międzynarodowym; Prawa człowieka i najważniejsze instrumenty prawne w tej dziedzinie; 3. Prawo międzynarodowe w prawie wewnętrznym państw: Praktyka poszczególnych państw; Stosowanie prawa międzynarodowego w Polsce; 4. Egzekwowanie prawa międzynarodowego: Rozstrzyganie sporów międzynarodowych; Odpowiedzialność międzynardowa; Odpowiedzialność za działania niezabronione przez prawo międzynarodowe; Użycie siły w stosunkach międzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-275-3
Cz. I Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska: Zagadnienia wstępne; Źródła prawa ochrony środowiska; Prawno-międzynarodowa problematyka ochrony środowiska; Ochrona środowiska w prawie europejskim; Zasady prawa ochrony środowiska. Cz. II Podstawowe instytucje prawa ochrony środowiska: Środki prawno-finansowe ochrony środowiska; Odpowie działalność w prawie ochrony środowiska; Organy i instytucje ochrony środowiska. Cz. III Ochrona poszczególnych elementów środowiska: Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji; Ochrona kopalin; Ochrona powierzchni ziemi; Ochrona wód; Ochrona zwierząt i roślin; Problematyka prawa emisyjnego; Problematyka ochrony przyrody. Cz. IV Gospodarowanie odpadami: Odpady i ich zagospodarowanie; Utrzymanie czystości w gminach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-490-X
Cz. I Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska: Zagadnienia wstępne; Źródła prawa ochrony środowiska; Prawno-międzynarodowa problematyka ochrony środowiska; Ochrona środowiska w prawie europejskim; Zasady prawa ochrony środowiska. Cz. II Podstawowe instytucje prawa ochrony środowiska: Środki prawno-finansowe ochrony środowiska; Odpowie działalność w prawie ochrony środowiska; Organy i instytucje ochrony środowiska. Cz. III Ochrona poszczególnych elementów środowiska: Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji; Ochrona kopalin; Ochrona powierzchni ziemi; Ochrona wód; Ochrona zwierząt i roślin; Problematyka prawa emisyjnego; Problematyka ochrony przyrody. Cz. IV Gospodarowanie odpadami: Odpady i ich zagospodarowanie; Utrzymanie czystości w gminach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-750-2
Część I: Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Źródła prawa ochrony środowiska. 3. Prawnomiędzynarodowa problematyka ochrony środowiska. 4. Ochrona środowiska w prawie europejskim. 5. Zasady prawa ochrony środowiska. Część II: Podstawowe instytucje prawa ochrony środowiska. 6. Środki prawnofinansowe ochrony środowiska. 7. Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska. 8. Organy i instytucje ochrony środowiska. 9. Pozwolenie na korzystanie ze środowiska. Część II: Ochrona poszczególnych elementów środowiska. 10. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji. 11. Ochrona kopalin. 12. Ochrona powierzchni ziemi. 13. Ochrona wód. 14. Ochrona zwierząt i roślin. 15. Problematyka prawa emisyjnego. 16. Problematyka ochrony przyrody.. Część IV: Gospodarowanie odpadami. 17. Odpady i ich zagospodarowanie. 18. Problematyka utrzymania porządku i czystości w gminach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again