Form of Work
Książki
(36)
Status
only on-site
(28)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(28)
Author
Barta Janusz (1947-2021)
(2)
Jasudowicz Tadeusz
(2)
Lubiszewski Maciej
(2)
Markiewicz Ryszard (1948- )
(2)
Balcerzak Michał
(1)
Banaszak Bogusław
(1)
Bany Kazimierz
(1)
Bisztyga Andrzej
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Bąkowska Nina
(1)
Chłopecki Aleksander. Tom 4 Rynek kapitałowy
(1)
Cisek Rafał
(1)
Complak Krystian
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Czubik Paweł
(1)
Derkacz Ewa
(1)
Dolecki Henryk
(1)
Dyl Marcin. Tom 4 Rynek kapitałowy
(1)
Fordoński Radosław
(1)
Gronowska Bożena
(1)
Grzeszczyk Wincenty
(1)
Gubrynowicz Aleksander
(1)
Jabłoński Mariusz
(1)
Jezioro Julian (1959- )
(1)
Jurkiewicz Anna
(1)
Kałduński Marcin Mikołaj
(1)
Kiercel Tomasz S
(1)
Kobylańska Anna
(1)
Kołtuniak Michał
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Kurowski Witold
(1)
Lipiński Aleksander
(1)
Maciołek Henryk
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Mik Cezary (1964- )
(1)
Mika Iwona Beata
(1)
Mizerski Rafał
(1)
Ogiegło Leszek
(1)
Olczyk Bożena
(1)
Pazdan Maksymilian
(1)
Perkowski Maciej
(1)
Piontek Eugeniusz
(1)
Popiołek Wojciech
(1)
Przyborowska-Klimczak Anna
(1)
Pęczalska Barbara
(1)
Rakoczy Bartłomiej
(1)
Sobczyk Arkadiusz
(1)
Szpak Agnieszka
(1)
Szpunar Maciej
(1)
Uścińska Gertruda
(1)
Wiebe Andreas
(1)
Wieruszewski Roman
(1)
Wierzbowski Błażej
(1)
Wójtowicz Krzysztof
(1)
Zielińska Eleonora
(1)
Zielińska Eleonora. Tom 3 Dokumenty karne
(1)
Zielińska Eleonora. Tom 6 Dokumenty karne. Część 2, Wybór tekstów z komentarzami
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Year
2000 - 2009
(36)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Prawo międzynarodowe
(8)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(6)
Ochrona środowiska
(4)
Prawa człowieka
(4)
Prawo autorskie
(4)
Handel międzynarodowy
(3)
Harmonizacja prawa
(3)
Prawo handlowe
(3)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(3)
Prawo ochrony środowiska
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Terroryzm
(3)
Umowy międzynarodowe
(3)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Konkurencja
(2)
Odpowiedzialność karna
(2)
Odpowiedzialność prawna
(2)
Podatek
(2)
Powietrze
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo morskie
(2)
Prawo porównawcze
(2)
Prawo prywatne międzynarodowe
(2)
Prawo rodzinne
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Umowa
(2)
Unia Europejska
(2)
Wierzytelność
(2)
Znaki towarowe
(2)
Adopcja
(1)
Adresy domenowe
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Autorstwo
(1)
Ceny
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc
(1)
Cło
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dokumenty
(1)
Domeny internetowe
(1)
Dumping
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dług
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Ekorozwój
(1)
Energia elektryczna
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Factoring
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gazy cieplarniane
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Internet
(1)
Interwencja (politol.)
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kara śmierci
(1)
Klimat
(1)
Konosament
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kredyt -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Leasing
(1)
Małżeństwo
(1)
Małżeństwo międzywyznaniowe
(1)
Medycyna
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Monopol
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
ONZ
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność za produkt
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Organizmy transgeniczne
(1)
Orzeczenie sądowe -- zagadnienia
(1)
Pazdan, Maksymilian (1936- )
(1)
Podwójne opodatkowanie
(1)
Polska
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Pornografia
(1)
Posiadanie
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Praca czasowa
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo komputerowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo międzynarodowe procesowe
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
36 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-478-0
Cz. I Dobra informacyjne i własność intelektualna - zarys problematyki prawno-ekonomicznej; 1. Wpływ komunikacji elektronicznej na dotychczasowe stosunki społeczno-gospodarcze, 2. Zarys systemu własności intelektualnej. Cz. II Obrót gospodarczy dobrami informacyjnymi; 1. Uwagi wstępne, 2. Utwory w komunikacji elektronicznej, 3. Ważniejsze kategorie dóbr informacyjnych. Cz. III Dobra i usługi informacyjne w prawie wspólnotowym i międzynarodowym; 1. Ochrona własności intelektualnej, 2. Cywilnoprawne ramy łączności elektronicznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-54-5
1. Pojęcia i definicje. Cz. I Standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a system Polski; 2. Rozwój norm międzynarodowej organizacji pracy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. R.I Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. II Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a system Polski; 1. Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy. R.II. Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. III Standardy zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej a system polski; 1. Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-10-3
1.Unia Europejska i jej prawo wobec ochrony środowiska, 2.Podstawy prawne finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 3.Instytucje Unii Europejskiej wobec finansowania polityki ochrony środowiska, 4.Zasady finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 5.Formy finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 6.Wpływ Unii europejskiej na finansowanie ochrony środowiska w Polsce. Finansowanie ochrony środowiska Unii Europejskiej : 1.Podstawy traktatowe polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 2.Podstawy prawne funkcjonowania funduszy finansujących politykę ochrony środowiska Unii Europejskiej, 3.Kontrola finansowa, zapobieganie nadużyciom finansowym i odpowiedzialność za naruszenia interesów finansowych Wspólnot europejskich, 4.Krajowe regulacje finansowania ochrony środowiska, 5.Rynek emisji gazów cieplarnianych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-161-9
1. Zagadnienia ogólne; 2. Interwencja humanitarna a zakaz ingerencji w sprawy wewnętrzne innego państwa; 3. Interwencja humanitarna w świetle współczesnego prawa międzynarodowego; 4. Interwencja humanitarna w praktyce współczesnych stosunków międzynarodowych - lata 90. XX wieku; 5. Perspektywy i postulowany model interwencji humanitarnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-298-4
1. Rozwój historyczny klauzuli największego uprzywilejowania. 2. Kodyfikacje klauzuli największego uprzywilejowania. 3. Definicja i formy klauzuli największego uprzywilejowania. 4. Mechanizm działania klauzuli największego uprzywilejowania. 5. Przedmiot klauzuli największego uprzywilejowania. 6. Klauzula Największego Uprzywilejowania w systemie GATT/WTO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Kodeks postępowania karnego : komentarz / Wincenty Grzeszczyk. - Wyd.3 Stan prawny na 15.02.2005 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 667, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-443-8
Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego: Dział 1. Przepisy wstępne; Dział 2. Sąd; Dział 3. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny; Dział 4. Czynności procesowe; Dział 5. Dowody; Dział 6 Środki przymusu; Dział 7. Postępowanie przygotowawcze; Dział 8. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Dział 9. Postępowanie odwoławcze; Dział 10. Postępowanie szczególne; Dział 11. Nadzwyczajne środki zaskarżenia; Dział 12. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia; Dział 13. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych; Dział 14. Koszty procesu; Dział 15. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych. Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-37-4
1. Międzynarodowe uregulowania prawne dotyczące organizmów i żywności genetycznie modyfikowanej, 2. Uregulowania prawne dotyczące organizmów i żywności modyfikowanej genetycznie obowiązujące w Unii Europejskiej, 3. Uregulowania prawne dotyczące organizmów genetycznie modyfikowanych obowiązujące w Polsce, 4. Uregulowania prawne dotyczące żywności genetycznie modyfikowanej obowiązujące w Polsce, 5. Prawo ochrony środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-69-2
1. Historia powstania Konwencji, zakres zastosowania Konwencji, 2. Pojęcie legalizacji w Konwencji haskiej, 3. Moc dowodowa dokumentów w świetle postanowień Konwencji haskiej, 4. Samowykonalność konwencji, 5. Pojęcie dokumentu publicznego w świetle Konwencji, zakres przedmiotowy zastosowania Konwencji, 6. Wyłączenia przedmiotowe spod zakresu zastosowania Konwencji, 7. Norma artykułu 2 Konwencji haskiej a mniej tradycyjne metody legalizacji, 8. Techniczne ułatwienia związane z mechanizmami konwencji, 9. Język certyfikatu Apostille, 10. Wnioskowanie o Apostille, 11. Organy wyznaczone do udzielania Apostille, sugestie de lege ferenda dla Polski, 12. Opłaty za Apostille, 13. Zakaz dokonywania legalizacji, zwolnienia Apostille z legalizacji, likwidacja wcześniejszych poświadczeń, 14. Znaczenie Konwencji dla Państw-stron niewymagających legalizacji konsularnej dla uznania dokumentu zagranicznego, 15. Konwencja haska a inne umowy dotyczące legalizacji, 16. Zasięg terytorialny konwencji, 17. Postanowienia dotyczące akcesji do Konwencji, 18. Regulacje Konwencji gwarantujące jej trwałość, Dokumenty
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-580-4
Modelowa Konwencja w sprawie Podatku od Dochodu i Majątku, 2.Komentarz do artykułów Modelowej konwencji w sprawie podatku od dochodu i majatku, Stanowisko państw nieczłonkowskich wobec Modelowej konwencji w sprawie podatku od dochodu i majatku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie, Prace zbiorowe / Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 83-7206-129-7
1. Problemy ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniem. Historia rozwoju źródeł prawa dotyczących ochrony powietrza. 2. Proces tworzenia norm prawa międzynarodowego w zakresie ochrony powietrza. Cechy systemów traktatów wielostronnych. 3. Zobowiązania konwencji ramowej. 4. Zobowiązania redukcyjne. 5. Proces zróżnicowania i zaostrzania zobowiązań redukcyjnych. 6. Nierynkowe mechanizmy finansowe systemów ochrony powietrza. 7. Rynkowe transferu funduszy i technologii w zakresie ochrony powietrza. 8. Instrumenty kontroli przestrzegania zobowiązań redukcyjnych. Rozstrzyganie sporów w systemach wielostronnych ochrony powietrza oraz postępowanie w przypadku naruszenia przepisów umów wielostronnych (non compilance procedures). 9. Ochrona powietrza w świetle norm Unii Europejskiej. Zakończenie. Ochrona powietrza a koncepcja zrównoważonego rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-922032-0-8
1. Wprowadzenie, 2. Komentarz: Strategia zrównoważonego rozwoju Unii europejskiej, Szósty program ochrony środowiska na lata 2001-2010, Ramowa Dyrektywa Wodna. 3. Dokumenty: Strategia zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, Szósty Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lara 201-2010, Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7387-716-9
1. Formy naruszeń prawa do znaku towarowego w Internecie, 2. Ochrona znaków towarowych w Internecie w prawie zagranicznym, 3. Ochrona znaków towarowych w Internecie, 4. Ochrona znaków towarowych w Internecie w prawie polskim, 5. Rozwiązywanie sporów o domeny internetowe zawierające znaki towarowe w drodze arbitrażu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-490-X
Cz. I Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska: Zagadnienia wstępne; Źródła prawa ochrony środowiska; Prawno-międzynarodowa problematyka ochrony środowiska; Ochrona środowiska w prawie europejskim; Zasady prawa ochrony środowiska. Cz. II Podstawowe instytucje prawa ochrony środowiska: Środki prawno-finansowe ochrony środowiska; Odpowie działalność w prawie ochrony środowiska; Organy i instytucje ochrony środowiska. Cz. III Ochrona poszczególnych elementów środowiska: Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji; Ochrona kopalin; Ochrona powierzchni ziemi; Ochrona wód; Ochrona zwierząt i roślin; Problematyka prawa emisyjnego; Problematyka ochrony przyrody. Cz. IV Gospodarowanie odpadami: Odpady i ich zagospodarowanie; Utrzymanie czystości w gminach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-257-X
Cz. I Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej; 1. Charakter prawny Unii Europejskiej, 2. Struktura Unii europejskiej, 3. Cele Unii Europejskiej, 4. Zasady UE. Cz. II Pojęcie i zakres obowiązywania prawa Unii europejskiej; 1. Pojęcie i charakter prawa UE, 2. Zakres obowiązywania prawa UE. Cz. III Zasady europejskiego prawa wspólnotowego; 1. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych, 2. Zasada bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych, 3. Zasada lojalnej współpracy, 4. Zasada kompetencji powierzonych. Rodzaje kompetencji, 5. Zasada subsydiarności, 6. Zasada proporcjonalności. Cz. IV Źródła prawa Unii europejskiej; 1. Klasyfikacja źródeł prawa UE. Zasada hierarchii źródeł prawa; 2. Prawo pierwotne,3. Prawo wtórne WE, 4. Prawo wtórne w II i III filarze, 5. Umowy międzynarodowe. Cz. V Tworzenie prawa Unii Europejskiej; 1. Tworzenie prawa pierwotnego, 2. Tworzenie prawa wtórnego WE, 3. Tworzenie prawa wtórnego w II i III filarze, 4. Zawieranie umów międzynarodowych przez WE. R.VI Kontrola przestrzegania prawa UE przez sądy krajowe i wspólnotowe; 1. Sądy krajowe jako gwaranci zasady pierwszeństwa i bezpośredniego skutku, 2. Współpraca sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości w ramach procedury prejudycjalnej (o wydanie orzeczenia wstępnego), 3. Prawo wspólnotowe przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji - system skarg bezpośrednich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-387-3
1. Wiadomości wstępne, 2. Droga sądowa w sprawach cywilnych, 3. Zasady postępowania cywilnego, 4. Podmioty postępowania, 5. Przedmiot postępowania cywilnego, 6. Czynności procesowe, 7. Koszty postępowania, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Postępowanie odrębne, 10. Postępowanie nieprocesowe, 11. Zaskarżenie orzeczeń sądowych, 12. Sąd polubowny, 13. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 14. Postępowanie zabezpieczające, 15. Postępowanie egzekucyjne, 16. Międzynarodowe postępowanie cywilne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-249-9
Cz. I Ochrona praw człowieka; I. Część ogólna; 1. Zagadnienia wstępna, 2. Geneza ochrony praw człowieka, 3. Kodyfikacja międzynarodowej ochrony praw człowieka, 4. Zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka a krajowy porządek prawny, 5. Konstrukcja normatywna międzynarodowo chronionych praw człowieka, 6. Instytucjonalne gwarancje praw człowieka, 7. Proceduralne gwarancje ochrony praw człowieka, 8. Zasady ogólne prawa międzynarodowego praw człowieka, 9. Systematyka międzynarodowo chronionych praw człowieka, 10. Granice wymagalności międzynarodowo chronionych praw człowieka. Cz. II Część szczególna: 11. Prawo do życia, 12. Wolność od tortur, 13. Zakaz niewolnictwa, poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej, 14. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, 15. Prawo do słusznego procesu, 16. Prawo do skutecznego środka prawnego, 17. Zakaz retroakcji, 18. Prawo do poszanowania prywatności, 19. Wolność myśli, sumienia, religii i przekonań, 20. Wolność ekspresji, 21. Wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się, 22. Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, 23. Prawo do poszanowania mienia, 24. Prawo do nauki, 25. Prawo do wolnych wyborów, 26. Wolność przemieszczania się a obywatelstwo i cudzoziemcy, 27. Prawa pracownicze, 28. Prawo do zdrowia, 29. Prawo do godnego poziomu życia i zabezpieczenia społecznego; 30. Ochrona rodziny, 31. Ochrona praw społecznych wybranych kategorii osób, 32. Europeizacja praw do pracy a ochrona pracowników - migrantów, 33. Nowe prawa w Zrewidowanej Europejskiej Karcie Socjalnej, 34. Praw człowieka w europejskim prawie wspólnotowym. CZ.II Administracja wobec praw człowieka; 35. Zagadnienia ogólne, 36. Rekonstrukcja europejskich standardów administracyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (5 egz.)
Book
In basket
Prawne podstawy ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. - Wyd.3 Stan prawny na 31.08.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 455 s. ; 24 cm.
(Podręcznik)
ISBN: 83-7444-250-6
Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska; Dostęp do informacji o środowisku; Niektóre postępowania dotyczące ochrony środowiska; Zagospodarowanie przestrzenne jako prawny instrument ochrony środowiska; Prawne instrumenty ochrony powierzchni ziemi; Prawne problemy gospodarki wodnej; Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska; Prawna ochrona roślin i zwierząt; Ochrona przyrodniczych wartości środowiska; Niektóre zagadnienia prawa emisyjnego; Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości (porządku); Sytuacje i stany nadzwyczajne; Niektóre ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska; Niektóre problemy finansowania ochrony środowiska; Niektóre rodzaje odpowiedzialności z tytułu naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz potrzeb jego ochrony; Zadania niektórych organów publicznej oraz organizacji społecznych w zakresie ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprowadzenie Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.06.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 485, [2] s. ; 20 cm.
ISBN: 83-7444-034-1
1. Uwagi wstępne, 2. Źródła prawa, 3. Prawo autorskie, 4. Prawa pokrewne, 5. Sui generis ochrona baz danych, 6. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego, 7. Prawo autorskie w Internecie, 8. Konwencje międzynarodowe, 9. Prawo autorskie w Unii Europejskiej, 10. Prawo karne. Cz. II Wybór aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-514-6
I. Prawo międzynarodowe: 1. Konwencje o charakterze powszechnym, 2. Konwencje Rady Europy, 3. Inne międzynarodowe umowy lub porozumienia dotyczące praw własności intelektualnej, 4. Konwencje dotyczące praw człowieka, II. Prawo Unii Europejskiej: 1. Traktat TWE, 2. Rozporządzenia, 3. Dyrektywy, 4. Inne akty normatywne, 5. Raporty, komunikaty, opinie, 6. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-559-X
1. System wymiany informacji skarbowej o podatnikach podatku VAT dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego na przykładzie polskich unormowań prawnoskarbowych, 2. Zasady wspólnotowego prawa zamówień publicznych, 3. Regulowanie cen usług łączności elektronicznej w prawie Unii europejskiej, 4. Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym - uwagi de lege lata i de lege ferenda, 5. Znak towarowy w Unii Europejskiej - podstawowe zagadnienia, 6. Zasada swobodnego przepływu płatności w prawie Unii europejskiej, 7. Rozwój koncepcji społeczeństwa informacyjnego wobec ochrony praw obywateli społeczeństwa informacyjnego w prawie Unii Europejskiej, 8. Zmowa kartelowa a umowy know-how w świetle regulacji wspólnotowej, 9. Europejskie rady zakładowe - -nowa forma partycypacji pracowniczej w zarządzaniu na gruncie prawa polskiego, 10. Wspólnotowy system handlu emisjami w sektorze energii elektrycznej, 11. Nadużyqanie pozycji dominującej w sektorze usług pocztowych w świetle orzecznictwa ETS i Sądu Pierwszej Instancji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again