Form of Work
Książki
(23)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(23)
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(23)
Author
Barta Janusz (1947-2021)
(3)
Adamski Andrzej
(1)
Auleytner Aleksandra
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cisek Rafał
(1)
Drogoń Witold
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grabowski Radosław
(1)
Grzybczyk Katarzyna
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Janowski Jacek
(1)
Jezioro Julian (1959- )
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kasprzak Wojciech Andrzej
(1)
Kosiński Jerzy
(1)
Kotelska Jolant
(1)
Kulesza Jan
(1)
Kunicka-Michalska Barbara
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Malʹceva Svetlana Valentinovna
(1)
Margoński Marek
(1)
Markiewicz Ryszard (1948- )
(1)
Mendys Wacław
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Mąka Dobrosław
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Radoniewicz Filip
(1)
Radwański Zbigniew (1924-2012)
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna D
(1)
Siwicki Maciej
(1)
Skawina Maciej
(1)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(1)
Srokosz Witold
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Szewc Andrzej
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Waglowski Piotr
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wiebe Andreas
(1)
Wierczyński Grzegorz
(1)
Wiewiórowski Wojciech
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wygaś Sebastian
(1)
Zasępa Tadeusz
(1)
Ziaeian Yasmin
(1)
Žarova Anna Konstantinovna
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Prawo autorskie
(9)
Prawo komputerowe
(9)
Internet
(7)
Sieć komputerowa
(7)
Przestępstwo komputerowe
(6)
Baza danych
(4)
Autorskie prawa osobiste
(3)
Dobra osobiste
(3)
Systemy informatyczne
(3)
Dowód elektroniczny
(2)
Gry komputerowe
(2)
Górnictwo
(2)
Informacja
(2)
Pedofilia
(2)
Podpis elektroniczny
(2)
Prawo
(2)
Prawo karne
(2)
Programy komputerowe
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Znaki towarowe
(2)
Aukcja internetowa
(1)
Autorstwo
(1)
Banki
(1)
Banki internetowe
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo systemów
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Dane osobowe
(1)
Dobra ososbiste
(1)
Dokumenty
(1)
Działa osierocone
(1)
Energetyka
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informacje niejawne
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Komputery
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kryminalistyka
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Lex
(1)
Motywacja pracy
(1)
Muzyka filmowa
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Patenty
(1)
Plagiat
(1)
Pornografia -- zwalczanie
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do wizerunku
(1)
Prawo karne -- Polska -- stan na 2004 r.
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Przestępstwo komputerowe -- zapobieganie i zwalczanie
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności -- prawo -- Polska -- stan na 2004 r
(1)
Reklama internetowa
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Second Life
(1)
Sektor publiczny
(1)
Sieci komputerowe
(1)
Sieć komputerowa -- ochrona
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Tajemnica państwowa
(1)
Terroryzm
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Umowa elektroniczna
(1)
Upadłość
(1)
Urzędnicy
(1)
Wolność słowa
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wzornictwo przemysłowe
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zaufanie
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
24 results Filter
Book
CD
In basket
Czynności bankowe zastrzeżone dla banków / Witold Srokosz. - Bydgoszcz; Wrocław : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2003. - 282 s. ; 20 cm + CD ROM.
ISBN: 83-89073-28-5
R.I Treść i zakres pojęcia czynności bankowych; R.2 Usługi finansowe w regulacjach prawnych Unii Europejskiej; R.3 Czynności bankowe sensu stricto jako element określający pozycję banku w obrocie; R.4 Szczególne prawa i obowiązki banków związane z wykonywaniem czynności bankowych; R.5 Charakter prawny czynności bankowych zastrzeżonych dla banków; R.6 Rodzaje zastrzeżonych czynności bankowych; R.7 Elektroniczne czynności bankowe; R.8 Sankcje za wykonywanie czynności bankowych sensu stricto bez zezwolenia; R.9 Zakończenie i wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-478-0
Cz. I Dobra informacyjne i własność intelektualna - zarys problematyki prawno-ekonomicznej; 1. Wpływ komunikacji elektronicznej na dotychczasowe stosunki społeczno-gospodarcze, 2. Zarys systemu własności intelektualnej. Cz. II Obrót gospodarczy dobrami informacyjnymi; 1. Uwagi wstępne, 2. Utwory w komunikacji elektronicznej, 3. Ważniejsze kategorie dóbr informacyjnych. Cz. III Dobra i usługi informacyjne w prawie wspólnotowym i międzynarodowym; 1. Ochrona własności intelektualnej, 2. Cywilnoprawne ramy łączności elektronicznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-36-9
1. Nowa gospodarka - wyzwania globalizacji, 2. Prawo konkurencji a prawa własności intelektualnej, 3. Kierunki regulacji Internetu i e-commerce, 4. Komputerowy software - próba nowego podejścia, 5. Własność intelektualna w nowej gospodarce, 6. Nowoczesne technologie a sektor bankowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Informatyka prawnicza / Jacek Janowski. - Warszawa : C.H.Beck , 2011. - XLIX, 447 s. ; 21 cm.
(Wykłady Specjalizacyjne)
ISBN: 978-83-255-2684-9
Rozdział I. Informatyka prawnicza a zarządzanie informacją. 1. Informatyka prawnicza. 2. Informacja w prawie i o prawie. 3. Zarządzanie informacją i wiedzą. 4. Informatyzacja edukacji prawniczej. 5. Informatyzacja zawodów prawniczych. Rozdział II. Elektroniczna informacja o prasie. 1. Problemy elektronizacji informacji o prawie i w prawie. 2. Programy komputerowe i systemy informatyczne prawa. 3. Rodzaje systemów informatycznych prawa. 4. Budowa systemów informacyjnych prawa. 5. Organizacja systemów informacyjnych prawa. 6. Działanie systemów informacyjnych prawa. 7. Zasoby systemów informacyjnych prawa. 8. Internetowa informacja o prawie. Rozdział III. Informatyzacja stanowienia prawa. 1. Problemy informatyzacji procesu legislacyjnego. 2. Dostęp do źródel prawa i informacji o prawie. 3. Warunki urzędowego ogłaszania aktów prawnych. 4. Przebieg elektronicznego ogłaszania aktów prawnych. 5. Technologia elektronicznego ogłaszania aktów prawnych. 6. Elektronizacja procedur legislacyjnych. 7. Dalsza elektronizacja oglaszania aktów prawnych. Rozdział IV. Informatyzacja stosowania prawa. 1. Problemy informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. 2. Elektroniczne sądownictwo. 3. Elektroniczne postępowanie upominawcze. 4. Elektroniczne akta spraw. 5. Elektroniczne pisma procesowe w postępowaniu cywilnym. 6. Komunikacja elektroniczna w postepowaniu sądowym. 7. Wnoszenie pism elektronicznych w postępowaniu sądowym. 8. Doręczanie pism elektronicznych w postępowaniu sądowym. 9. Inormatyzacja rejestrów sądowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-208-5
1. Informatyka prawnicza, 2. Informacja, 3. Bazy danych, 4. Organizacja procesu wyszukiwawczego w systemach informacji prawnej, 5. Dostęp do informacji o prawie w Polsce - ujęcie normatywne, 6. Rozwój systemów informacji prawnej w Polsce - programy i wydawnictwa, 7. Opis formalny aktu prawnego w systemach informacji prawnej, 8. Tekst aktu prawnego w systemach informacji prawnej, 9. Wyszukiwanie informacji w systemach informacji prawnej, 10. Bazy poszczególnych rodzajów aktów - zawartość i funkcjonalność, 11. Bazy projektów ustaw, 12. Bazy orzecznictwa w systemach informacji prawnej, 13. Bibliografie, 14. Bazy pism urzędowych, 15. Przykłady programów wertykalnych i dedykowanych, 16.Europejska informacja prawna w Internecie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Internet : fenomen społeczeństwa informacyjnego / pod red. Tadeusz Zasępa. - Częstochowa : Święty Paweł, 2001. - 636, [1] s. : rys., tab. ; 22 cm.
ISBN: 83-7168-446-0
Kultura; Społeczeństwo wiedzy; Społeczeństwo informacyjne; Prawo; Nowa ekonomia: Marketing i zarządzanie; Przestępczość komputerowa i bezpieczeństwo systemów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
ISBN: 83-11-09934-0
Wstęp; Nasze tajemnice; System ochrony informacji niejawnych w Polsce; Kancelaria tajna; Co to jest dokument?; Archiwizowanie dokumentów; Metody zabezpieczeń dokumentów; Bezpieczeństwo miejsca pracy; Plany i instrukcje bezpieczeństwa w razie ataków terrorystycznych; Bezpieczeństwo osobiste; Nowoczesne sposoby inwigilacji; Problematyka bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych; Ogólne założenia ochrony dokumentów w NATO, UZE i UE; Odpowiedzialność karna; Podsumowanie; Podstawowe definicje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1246-2
1. Przestępczość związana z treścią informacji; 2. Kryminalizacja zachowań motywowanych rasizmem, faszyzmem i ksenofobią; 3. Karalność rozpowszechniania pornografii i pornografii pedofilskiej; 4. Przestępstwa związane z treścią informacji w polskim kodeksie karnym; 5. Zasady odpowiedzialności dostawców dostępu do Internetu oraz innych operatorów usług internetowych; 6. Zapobieganie zjawisku rozpowszechniania nielegalnych i szkodliwych treści z wykorzystaniem Internetu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-9467-3
1. Hacking – zagadnienia ogólne; 2. Wprowadzenie do problemu przestępczości komputerowej; Inicjatywy międzynarodowe mające na celu zwalczanie cyberprzestępczości; Cyberprzestępczość w prawie Unii Europejskiej; Przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym w polskim kodeksie karnym; Uwagi prawno porównawcze; Zjawisko Hawkingu w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-092-9
1. Wprowadzenie, 2. Inne niż prawo autorskie zagrożenia dla idei "wolnego oprogramowania", 3. Podstawowe rodzaje licencji typu open source, 4. Problem dokumentacji, 5. Problem integracji oprogramowania oraz podwójnego licencjonowania, 6. Prawne konstrukcje związane z udostępnianiem oprogramowania open source, 7. Naruszenie licencji typu open source, 8. Zagadnienia prawa prywatnego międzynarodowego, 9. Przepisy prawa autorskiego a rozpowszechnianie oprogramowania typu open source, 10. Aspekty prawa konsumenckiego, 11. Odpowiedzialność, 12. Opodatkowanie licencji dotyczących oprogramowania open source, 13. Ruch open content (licencje typu open content)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Paradygmaty cyberprzestępczości / Jerzy Kosiński. - Warszawa : Difin SA , 2015. - 300 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-837930-666-4
1. Pojęcie cyberprzestępczości; 2. Obserwowane zagrożenia; 3. Dowody cyfrowe; 4. Zwalczanie cyberprzestępczości; 5. Przyszłość cyberprzestępczości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87658-67-7
1. Zawieranie umów przez Internet, 2. Podpis elektroniczny, 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, 4. Uprawnienia konsumentów przy zawieraniu umów za pośrednictwem Internetu, 5. Aukcje internetowe - wybrane zagadnienia prawne, 6. Płatność w Internecie, 7. Reklama w Internecie, 8. Ochrona znaków towarowych w Internecie, 9. Prawa autorskie do programu komputerowego, 10. Ochrona baz danych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie / red. naczelny Zbigniew Radwański; pod red. Janusz Barta. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2013. - 1137, [1] s. ; 25 cm.
(System Prawa Prywatnego ; T. 13.)
ISBN: 978-83-255-5068-4
1. Geneza i miejsce prwa autorskiego w systemie prawa, 2. Przedmiot prawa autorskiego, 3. Podmiot prawa autorskiego, 4. Autorskie prawo majątkowe, 5. Autorskie prawa osobiste, 6. Prawa pokrewne, 7. Dozwolony użytek chronionych utworów, 8. Umowy prawa autorskiego, 9. Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondancji, 10. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, 11. Ochrona majątkowych praw autorskich na drodze cywilnej, 12. Ochrona autorskich dóbr osobitych, 13. Tymczasowe środki ochrony autorskich i pokrewnych praw majątkowych, 14. Ochrona praw majątkowych i pokrewnych na podstawie konwencji miedzynarodowych, 15. Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7361-854-6
1. Jak sobie pościelisz, 2. Dynamika obiegu informacji, 3. Nowa "własność", 4. Niezwykły fragment rynku, 5. Proza życia, 6. Rozwój środowiska, 7. Podsumowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-780-6
1. Historia gier wideo i gier komputerowych; 2. Bezcielesne społeczności. Marzenie o wolności a zasady obowiązujące mieszkańców wirtualnych światów na przykładzie secondo life; 3. Umowa o stworzenie gry komputerowej; 4. Licencja jako konstytucja świata wirtualnego. Treść umów licencyjnych; 6. Problematyka umów licencyjnych w grach MMORPG w świetle przepisów prawa polskiego; 7. Prawo własności wirtualnej; 8. Obrót wirtualnymi przedmiotami z MMORPG. Sweatshop, gold farming i Real Money trading; 9. Treści tworzone przez użytkowników wirtualnych światów (user-generated kontent) a prawo autorskie i prawa pokrewne; 10. Status prawny awatara a światach wirtualnych; 11. Wirtualny świat jako utwór samoistny. Twórcze wykorzystywanie elementów gier komputerowych. Machinima; 12. Prawo własności przemysłowej w wirtualnych światach gier komputerowych; 13. Nieuczciwa konkurencja a gry komputerowe; 14. Product placement w grach komputerowych; 15. Prawa jednostki w wirtualnych światach; 16. Prawno karna ochrona wirtualnej własności?; 17. Dane osobowe a grach MMOG i innych grach online. Aktualne problemy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-278-0136-4
1.Prawo autorskie: Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych; Utwór jako przedmiot prawa autorskiego; Podmiot prawa autorskiego; Rodzaje utworów; Autorskie prawa majątkowe; Dozwolony użytek osobisty i publiczny; Utwory osierocone; Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi; Umowy prawnoautorskie; Autorskie prawa osobiste; Plagiat; Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia autorskich prawa majątkowych i osobistych; Odpowiedzialność karna; Utwory audiowizualne i programy komputerowe; Ochrona wizerunku i adresata korespondencji; Prawa pokrewne; Prawa autorskie w Internecie; Ochrona baz danych 2. Prawo własności przemysłowej: Źródła prawa własności przemysłowej; Prawo patentowe; Prawo znaków towarowych; Prawo wzorów przemysłowych; Oznaczenia geograficzne; Wzory użytkowe; Topografie układów scalonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-068-2
I. Prawo karne materialne. 1. Typy przestępstw konwencyjnych; 2. Inne formy odpowiedzialności i sankcje. II. Prawo karne procesowe. 1. Niezwłoczne zabezpieczenie danych przechowywanych w systemie komputerowym; 2. Nakaz dostarczenia danych; 3. Przeszukanie i zajęcie przechowywanych danych komputerowych; 4. Gromadzenie danych ruchowych w czasie rzeczywistym; 5. Przechwytywanie przekazów informacji w czasie rzeczywistym; 6. Jurysdykcja. III Współpraca międzynarodowa. 1. Ogólne zasady dotyczące współpracy międzynarodowej; 2. Zasady dotyczące ekstradycji; 3. Ogólne zasady pomocy prawnej; 4. Procedury związane z wnioskami o udzielenie wzajemnej pomocy prawnej w razie braku obowiązujących porozumień międzynarodowych; 5. Wzajemna pomoc prawna w za kresie środków tymczasowych; 6. Wzajemna pomoc prawna w zakresie środków dochodzeniowych; 7 Sieć 24/7.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-04-04744-6
1. Dokumenty międzynarodowe oraz inicjatywy międzynarodowe i krajowe, 2. Przestępstwa tzw. seksualne (w tym cyberseksualne), 3. Kary i środki karne, 4. Kumulatywny zbieg przepisów ustawy, 5. Wybrane zagadnienia procesowe i wykonawcze, 6. Propozycje zawarte w wybranych projektach zmian przepisów prawnych a ustawa z 18 marca 2004, 7. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych (osób prawnych)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Ślady cyfrowe : studium prawno-kryminalistyczne / Wojciech Andrzej Kasprzak. - Warszawa : Difin SA , 2015. - 245, [1] s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7930-699-2
1. Pojęcie i charakterystyka śladu cyfrowego; 2. Cyberprzestrzeń jako współczesne zjawisko technologiczne i społeczne; 3. Prawna regulacja cyberprzestrzeni; 4. Mechanizm powstawania śladów cyfrowych; 5. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów cyfrowych; 6. Badanie śladów cyfrowych w warunkach ekspertyzy kryminalistycznej; 7. Wykorzystanie śladów cyfrowych w pracy wykrywczej; 8. Wykorzystanie śladów cyfrowych w praktyce śledczej i sądowej; 9. Etyczne problemy wykorzystania śladów cyfrowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-343-2
Cz I. Teoretyczne podstawy badań; 1. Filozoficzne i prawne interpretacje pojęcia "wolność"; 2. Społeczne konteksty wolności; Cz. II. Analiza wyników badań własnych; 1. Założenia metodologiczne badań własnych; 2. Charakterystyka demograficzno-społeczna badanej populacji; 3. Definiowanie przez badanych pojęć: wolność, odpowiedzialność, tolerancja i ich wzajemnych relacji; 4. Badani wobec wolności w wybranych kontekstach społecznych; 5. Młodzieżowe interpretacje odpowiedzialności i tolerancji; 6. Suplement. Dynamika interpretacji wolności w wypowiedziach uczniów- uczestników wywiadu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again