Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Artymiak Grażyna
(1)
Grajewski Jan
(1)
Grzeszczyk Wincenty
(1)
Janusz-Pohl Barbara
(1)
Jaworski Gwidon
(1)
Kmiecik Romuald
(1)
Kozioł Tomasz
(1)
Kulesza Cezary
(1)
Skrętowicz Edward
(1)
Sołtysińska Aleksandra
(1)
Ćwiąkalski Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Prawo karne procesowe
(8)
Dowód
(1)
Immunitety
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo karne
(1)
Ugoda sądowa
(1)
Umorzenie warunkowe postępowania karnego
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
12 results Filter
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-989-5
1. Immunitety- zagadnienia podstawowe; 2. Charakterystyka wybranych immunitetów występujących w prawie polskim; 3. Immunitety w świetle zasad i przesłanek procesu karnego; 4. Immunitety w postępowaniu przygotowawczym; 5. Immunitety w postepowaniu jurysdykcyjnym- wybrane zagadnienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks postępowania karnego : komentarz / Wincenty Grzeszczyk. - Wyd. 7 Stan prawny na 15.10.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2010. - 834, [1] s. ; 25 cm.
(Komentarze LexisNexis / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-270-9
Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego: Dział 1. Przepisy wstępne; Dział 2. Sąd; Dział 3. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny; Dział 4. Czynności procesowe; Dział 5. Dowody; Dział 6 Środki przymusu; Dział 7. Postępowanie przygotowawcze; Dział 8. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Dział 9. Postępowanie odwoławcze; Dział 10. Postępowanie szczególne; Dział 11. Nadzwyczajne środki zaskarżenia; Dział 12. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia; Dział 13. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych; Dział 14. Koszty procesu; Dział 15. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych. Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-600-9
I.Zagadnienia ogólne: Znaczenie porozumień procesowych dla modelu postępowania przygotowawczego; Instrumenty konsensualne w procesie karnym jako mechanizmy selekcyjne; Porozumienia procesowe i konsensualizm w świetle art. 335 i 387 k.p.k.. II. Porozumienia procesowe z perspektywy ich uczestników: Porozumienia procesowe z perspektywy obrońcy; Odwoływalność czynności konsensualnych w polskim procesie karnym (zagadnienia wybrane); Dobrowolne poddanie się karze a zasada pacta sunt servanda. Refleksje z punktu widzenia praktyki sądowej; Przyznanie się oskarżonego a skrócenie formy wyrokowania; Problematyka zgody oskarżonego na skazanie bez rozprawy w trybie art. 335 k.p.k.; Wyłączenie stosowania zakazu reformation in peius w przypadkach określanych w art. 343 lub 387 k.p.k. a konstytucyjny standard prawa do obrony; Kilka uwag o możliwościach interpretacji przepisu art. 434 3 k.p.k. w świetle badań ankietowych sędziów; Rola sądu w konsensualnym zakończeniu procesu karnego - skazanie bez przeprowadzenia rozprawy; Rola policji w zakresie stosowania konsensualnych rozstrzygnięć w postępowaniu karnym; Problematyka posiedzenia w przedmiocie skazania bez rozprawy; Ograniczenie postępowania dowodowego w świetle art. 388 k.p.k.; Praktyczne aspekty plea bargaining w amerykańskim procesie karnym; Od wniosku o skazanie bez rozprawy do negocjowania wyroków. Czy zmierzamy w stronę plea bargaining?. III. Instytucja mediacji a konsensualne zakończenie postępowania karnego: Mediacje w prawie islamu; Mediacja w procesie karnym w opinii sędziów i prokuratorów - wybrane zagadnienia; Instytucja mediacji w praktyce. Uwagi na tle danych statystycznych z Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe w Białymstoku; Ocena funkcjonowania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych na przykładzie Sądu Rejonowego w Olsztynie. IV. Konsensualizm w procedurach szczególnych: Konsensualne zakończenie postępowania przedmiocie odpowiedzialności prawnej nieletniego; Wybrane zagadnienia porozumień karnoprocesowych w praktyce wojskowego wymiaru sprawiedliwości; Wniosek o skazanie obwinionego bez przeprowadzenia rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; Porozumienia procesowe w postępowaniu karnym skarbowym. V. Uwagi de lege ferenda w zakresie porozumień procesowych: Sprawność procesu karnego z perspektywy form i trybów postępowania w kontekście porozumień procesowych - uwagi de lege lata i de lege ferenda; Co dalej z porozumieniami porcesowymi - przyczynek do dyskusji; Czy jesteśmy skazani na porozumienia procesowe?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne procesowe - część ogólna / red. Jan Grajewski. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 426 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0848-7
1. Pojęcia podstawowe. 2. Proces karny - rys historyczny. 3. Naczelne zasady procesu karnego. 4. Przesłanki procesowe. 5. Uczestnicy procesu karnego. 6. Czynności procesowe. 7. Dowody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-816-4
1. Prawo karne procesowe i proces karny - podstawowe pojęcia i założenia teoretyczne, 2. Naczelne zasady procesowe w postępowaniu karnym, 3. Uczestnicy procesu, 4. Przesłanki procesowe, 5. Czynności procesowe, 6. Środki przymusu, 7. Teoria prawa dowodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Warunkowe umorzenie postępowania karnego / Tomasz Kozioł. - Stan prawny na 1.04.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 277, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-602-3
1. Warunkowe umorzenie postępowania jako środek reakcji karnej; 2. Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego; 3. Procedura warunkowego umorzenia; 4. Próba i środki towarzyszące warunkowemu umorzeniu oraz jego wykonanie; 5. Podjęcie warunkowo umorzonego postępowania i dalszy bieg procesu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-452-4
1. Podstawowe pojęcia prawa karnego. 2. Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego. 3. Instytucja przedawnienia. 4. Warunkowe umorzenie postępowania, porozumienia, mediacje. 5. Prawnokarna ochrona tajemnic a proces karny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again