Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(7)
only on-site
(7)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(7)
Author
Kmiecik Romuald
(2)
Skrętowicz Edward
(2)
Artymiak Grażyna
(1)
Dudka Katarzyna
(1)
Girdwoyń Katarzyna
(1)
Grajewski Jan
(1)
Grzeszczyk Wincenty
(1)
Huk Anna
(1)
Sobolewski Zbigniew
(1)
Sych Wojciech
(1)
Taracha Adam
(1)
Wiliński Paweł
(1)
Świecki Dariusz
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Prawo karne procesowe
(12)
Dowód
(5)
Postępowanie sądowe
(3)
Procesy sądowe
(3)
Ofiary przestępstw
(2)
Postępowanie przygotowawcze
(2)
Apelacja
(1)
Czynności sprawdzające (prawo)
(1)
Dobrowolne poddanie się karze
(1)
Informacje niejawne
(1)
Kryminalistyka
(1)
Lekarze
(1)
Lekarze biegli sądowi
(1)
Medycyna
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Prawo do obrony sądowej
(1)
Prawo karne
(1)
Skazanie bez rozprawy
(1)
Tajemnica zawodowa
(1)
Środki odwoławcze
(1)
Środki zabezpieczające (prawo)
(1)
16 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-227-2525-6
1. Istota i funkcje czynności operacyjno-rozpoznawczych. 2. Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych w świetle ustawodawstwa "policyjnego". 3. Tryb zarządzania czynności operacyjno-rozpoznawczych. 4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w postępowaniu sprawdzającym. 5. Rola czynności operacyjno-rozpoznawczych w "procedurze rejestracyjnej przestępstw". 6. Czynności operacyjno-rozpoznawcze a czynności procesowe. 7. Wykorzystanie informacji uzyskanej w wyniku działalności operacyjnej w procesie karnym. 8. Działalność operacyjna organów ścigania a ochrona praw jednostki. 9. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks postępowania karnego : komentarz / Wincenty Grzeszczyk. - Wyd. 4 Stan prawny na 6.06.2006 r. (uwzględnia zmianę wchodzącą w życie 21.06.2006 r.). - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 691,[1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-608-2
Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego: Dział 1. Przepisy wstępne; Dział 2. Sąd; Dział 3. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny; Dział 4. Czynności procesowe; Dział 5. Dowody; Dział 6 Środki przymusu; Dział 7. Postępowanie przygotowawcze; Dział 8. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Dział 9. Postępowanie odwoławcze; Dział 10. Postępowanie szczególne; Dział 11. Nadzwyczajne środki zaskarżenia; Dział 12. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia; Dział 13. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych; Dział 14. Koszty procesu; Dział 15. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych. Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie, Prace zbiorowe / Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 83-7206-139-4
1. Zagadnienia wprowadzające, 2. Konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego a naczelne zasady procesowe, 3. Konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego w sferze realizacji praw poszczególnych uczestników procesu karnego, 4. Konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego -instytucja dobrowolnego poddania się karze i skazania bez rozprawy w praktyce warszawskich sądów, 5. Wnioski końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-352-3
1. Pojęcia podstawowe. 2. Proces karny - rys historyczny. 3. Naczelne zasady procesu karnego. 4. Przesłanki procesowe. 5. Uczestnicy procesu karnego. 6. Czynności procesowe. 7. Dowody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Proces karny : część ogólna / Romuald Kmiecik, Edward Skrętowicz. - Wyd. 5 Stan prawny na 1.01.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 453, [3] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-273-5
1. Prawo karne procesowe i proces karny - podstawowe pojęcia i założenia teoretyczne, 2. Naczelne zasady procesowe w postępowaniu karnym, 3. Uczestnicy procesu, 4. Przesłanki procesowe, 5. Czynności procesowe, 6. Środki przymusu, 7. Teoria prawa dowodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Book
In basket
Proces karny : część ogólna / Romuald Kmiecik, Edward Skrętowicz. - Wyd. 6 Stan prawny na 1.10.2006 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 453 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-398-7
1. Prawo karne procesowe i proces karny - podstawowe pojęcia i założenia teoretyczne, 2. Naczelne zasady procesowe w postępowaniu karnym, 3. Uczestnicy procesu, 4. Przesłanki procesowe, 5. Czynności procesowe, 6. Środki przymusu, 7. Teoria prawa dowodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-361-8
1. Zasady wnoszenia apelacji i granice kontroli odwoławczej. 2. Przebieg rozprawy apelacyjnej w polskim procesie karnym. 3. Postępowanie dowodowe na przewodzie sądowym w instancji odwoławczej. 4. Rodzaje rozstrzygnięć sądu odwoławczego. 5. Wyrokowanie na rozprawie apelacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2486-1
1. Pojęcie pokrzywdzonego; 2. Udział pokrzywdzonego w czynnościach związanych z wszczęciem postępowania przygotowawczego; 3. Uprawnienia pokrzywdzonego związane z udziałem w czynnościach postępowania przygotowawczego 4. Uprawnienia pokrzywdzonego związane z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych w procesie karnym 5. Uprawnienia pokrzywdzonego związane z zakończeniem postępowania przygotowawczego 6. Realizacja uprawnień pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7416-760-2
1. Pojęcie tajemnicy zawodowej lekarza, 2. Podstawy i zakres obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej lekarza, 3. Zwolnienia ustawowe z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej lekarza, 4. Tajemnica zawodowa lekarza a obowiązek doniesienia o popełnionym przestępstwie, 5. Lekarz jako świadek i biegły w postępowaniu karnym, 6. Odpowiedzialność lekarza z tytułu naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-183-6
Część I: Pojęcie pokrzywdzonego. 1. Ewolucja statusu pokrzywdzonego w prawie karnym. 2. Treść i zakres pojęcia w świetle definicji ustawowej (art. 49 par. 1 k.p.k.). 3. Pokrzywdzony jako strona w postępowaniu przygotowawczym. Część II: Wpływ osoby pokrzywdzonej przestępstwem na wszczęcie postępowania przygotowawczego. 4. Pokrzywdzony jako źródło informacji o popełnionym przestępstwie. 5. Wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa. 6. Udział pokrzywdzonego w postępowaniu sprawdzającym. 7. Podjęcie przez organ ścigania decyzji o wszczęciu oraz znaczenie decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Część III: Wpływ pokrzywdzonego na tok śledztwa lub dochodzenia po jego wszczęciu. 8. Uprawnienia pokrzywdzonego w toczącym się śledztwie lub dochodzeniu. 9. Pokrzywdzony wobec zawieszenia śledztwa (dochodzenia). Część IV: Wpływ pokrzywdzonego na zakończenie postępowania przygotowawczego. 10. Pokrzywdzony wobec zamknięcia śledztwa lub dochodzenia. 11. Uprawnienia pokrzywdzonego w związku z merytorycznym zakończeniem postępowania przygotowawczego. 12. Możliwość wzruszenia prawomocnych decyzji umarzających postępowanie przygotowawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-188-7
1. Pojęcie praw i zasady prawa do obrony w polskim procesie karnym. 2. Historyczny rozwój prawa do obrony. Zasada prawa do obrony w procesie polskim. 3. Prawo do obrony w świetle norm prawa międzynarodowego. 4. Prawo do obrony w ujęciu porównawczym. 5. Istota, funkcje i zakres zasady prawa do obrony. 6. Treść zasady prawa do obrony w polskim procesie karnym. 7. Granice prawa do obrony. 8. Funkcjonowanie zasady prawa do obrony w postępowaniu karnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-305-7
1. Zasada prawdy materialnej a inne zasady procesowe. 2. Konsensualizm a zasada prawdy materialnej. 3. Zasada prawdy materialnej a pozycja uczestników postępowania. 4. Zasada prawdy materialnej w przebiegu postępowania. 5. Środku przymusu a zasada prawdy materialnej. 6. Zasada prawdy materialnej a niektóre instytucje prawa dowodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again