Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(13)
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(13)
Author
Górniok Oktawia
(2)
Bojarski Marek
(1)
Braciak Joanna
(1)
Duży Jerzy
(1)
Filar Marian
(1)
Giezek Jacek
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Krześ Sławomir
(1)
Kunicka-Michalska Barbara
(1)
Lach Arkadiusz (1976- )
(1)
Marek Andrzej (1940-2012)
(1)
Marszałkowska-Krześ Elwira
(1)
Muszyńska Anna
(1)
Sienkiewicz Zofia
(1)
Sitarz Olga
(1)
Skorupka Jerzy
(1)
Sowiński Piotr Krzysztof
(1)
Warylewski Jarosław (1959-2020)
(1)
Wilk Leszek
(1)
Zaborowski Piotr
(1)
Zielonka Renata
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(18)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Prawo karne
(9)
Przestępstwo
(5)
Kara (prawo)
(4)
Odpowiedzialność karna
(4)
Prawo karne finansowe
(3)
Prawo karne procesowe
(2)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(2)
Cło
(1)
Dewizy
(1)
Dobra osobiste
(1)
Doradztwo podatkowe
(1)
Dowód elektroniczny
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Eutanazja
(1)
Finanse publiczne
(1)
Kara śmierci
(1)
Kara śmierci -- teologia -- chrześcijaństwo
(1)
Korupcja
(1)
Kościół katolicki -- a poronienie sztuczne
(1)
Lekarze
(1)
Medycyna
(1)
Menedżerowie
(1)
Narkomani
(1)
Obrona konieczna -- prawo -- Polska -- stan na 2004 r.
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność karna -- Polska
(1)
Pedofilia
(1)
Podatek
(1)
Polityka społeczna -- zagadnienia -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Polska
(1)
Pornografia -- zwalczanie
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do odmowy zeznań
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo kanoniczne
(1)
Prawo karne -- Polska -- stan na 2004 r.
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępstwo komputerowe -- zapobieganie i zwalczanie
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności -- prawo -- Polska -- stan na 2004 r
(1)
Samobójstwo
(1)
Sieć komputerowa -- ochrona
(1)
Skarb Państwa
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Wina (prawo)
(1)
Świadkowie
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-119-0
1. Pojęcie informacji w formie elektronicznej. Dowody elektroniczne, cyfrowe i komputerowe. 2. Klasyfikacja i najważniejsze rodzaje dowodów elektronicznych. 3. Uzyskiwanie dowodów elektronicznych. 4. Ocena wartości zgromadzonych dowodów elektronicznych. 5. Prezentacja dowodów elektronicznych w postępowaniu sądowym. 6. Aspekt międzynarodowy uzyskiwania dowodów elektronicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny : komentarz / Andrzej Marek. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2004. - 725, [1] s. ; 25 cm.
ISBN: 83-7284-999-4
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny: 1. Część ogólna; 2. Część szczególna; 3. Część wojskowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny : komentarz / pod red. Oktawia Górniok. - Stan prawny na 15.09.2004. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 998, [1] s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7334-339-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Narkomani : sprawcy czynów karalnych / Anna Muszyńska. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2004. - 251 s. : tab. ; 20 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-345-2
1. Ogólna charakterystyka prawnych zagadnień związanych z narkomanią, 2. Prawny model postępowania wobec narkomanów popełniających czyny karalne, 3. Procesowe aspekty postępowania wobec osób uzależnionych od środków odurzających, 4. Podstawowe problemy odpowiedzialności karnej narkomanów, 5. Postępowanie wykonawcze w s prawach osób uzależnionych od środków odurzających
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2653)
ISBN: 83-229-2512-3
1.Pojęcie Skarbu Państwa i jego interesów majątkowych, 2.Czynniki i uwarunkowania przestępczości na szkodę interesów majątkowych Skarbu Państwa, 3.Ogólne zagadnienia dotyczące podstaw karania za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, 4.Podstawy karania za za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa zachowania korupcyjne, 5.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przez oszustwa, 6.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przez powierników, 7.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przezpranie pieniędzy, 8.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przezniewypłacalnych dłużników, 9.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przezfałszowanie pieniądza lub paiperów wartościowych, 10.Pozakarne środki przeciwdziałania przestępczości na szkodę intersów majątkowych Skarbu Państwa, 11.Podstawy karnoprawnej ochrony interesów finansowych Skarbu Wspólnoty Europejskiej oraz interesów majątkowych Skarbu wybrnaych państw europejskich, 12.Stanowisko przedstawicieli zawodów prawniczych odnośnie do zakresu ochrony intersów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, 13.Podstawy modelu ochrony interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym - wnioski de lege lata i de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2218)
ISBN: 83-226-1348-2
Wprowadzenie; 1. Pojęcie dziecka; 2. Subsydiarność prawa karnego i znaczenie innych dziedzin prawa dla ochrony praw dziecka; 3. Prawa dziecka i ich karnoprawna ochrona; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-37-4
Główne pojęcia odnoszące się do funkcjonowania spółek kapitałowych; Cz. I Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółek kapitałowych w świetle teorii; Cz. II Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółek kapitałowych w świetle praktyki; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-186-7
1. Wprowadzenie. 2. Wybrane problemy ogólnych zasad odpowiedzialności karnej menadżerów. 3. Wybrane problemy ustawowych typów przestępstw popełnianych przez Menadżerów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-361-X
O odpowiedzialności lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; Odpowiedzialność cywilna lekarzy; Odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej; Postępowanie cywilne w sprawach odpowiedzialności lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; Odpowiedzialność karna lekarza; Odpowiedzialność zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów zbiorowych; Postępowanie karne w sprawach lekarskich; Odpowiedzialność lekarzy przed sądami lekarskimi; Odpowiedzialność Skarbu Państwa - Ministra Zdrowia za niezapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Odpowiedzialność dyrektorów szpitali; Odpowiedzialność pacjenta za nieuzasadnione zarzuty wobec lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej; Rola i zadania lekarza jako biegłego w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności lekarzy; Medycyna a media.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 843-89416-35-2
1. Prawna problematyka kary śmierci, 2. Prawo do ochrony życia w kontekście obrony koniecznej, 3. Prawna ochrona życia poczętego, 4. Prawo wobec nowonarodzonego życia, 5. Ochrona życia człowieka w świetle prawnych regulacji eutanazji, 6. Prawne aspekty pozbawienia się życia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo do prywatności / Joanna Braciak. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2004. - 317, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7059-664-9
1. Geneza prawnej ochrony prywatności, 2. Pojęcie prawa do prywatności, 3. Prawo do prywatności w prawie międzynarodowym i ponad narodowym, 4. Ochrona prawa do prywatności w prawie polskim
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-375-X
Cz. I Zagadnienia wstępne i nauka o ustawie karnej; 1. Pojęcie i podział prawa karnego, 2. Nauka prawa karnego orza nauki pokrewne i pomocnicze, 3.Cele i funkcje prawa karnego, 4. Uwarunkowania historyczne i tendencje rozwojowe prawa karnego, 5. Podstawowe zasady prawa karnego, 6. Źródła polskiego prawa karnego, 7. Budowa i rodzaje zakazów karnych, 8. Stosowanie przepisów ustawy karnej, 9. Zakres obowiązywania i zastosowania polskiej ustawy karnej, 10. Przesłanki przestępczości czynu i odpowiedzialności karnej. Cz. II Nauka o czynie zabronionym; 11. Czyn, 12. Pojęcie i znaczenie związku przyczynowego, 13. Kryminalna bezprawność czynu, 14. Znamiona typów czynów zabronionych, 15. Klasyfikacja przestępstw i wykroczeń, 16. Kontratypy, 17. Społeczna szkodliwość czynu, 18. Zawinienie i jego przesłanki, 19. Formy stadialne i postacie zjawiskowe czynu zabronionego, 20. Wielość przepisów ustawy i wielość czynów zabronionych. Cz. III Nauka o środkach reakcji karnej; 21. Teorie karne, 22. Kary, 23. Środki karne, 24. Środki probacyjne, 25. Środki zabezpieczające, 26. Środki zwalczania recydywy, przestępczości zawodowej i zorganizowanej oraz terroryzmu, 27. Pozostałe środki, 28. Zasady i dyrektywy wymiaru kar oraz innych środków reakcji karnej, 29. Środki wychowawcze oraz środek poprawczy, 30. Wyłączenie i redukcja reakcji karnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-329-6
Cz. I Wiadomości wstępne. Nauka o ustawie karnej; 1. Pojęcie i funkcje prawa karnego, 2. Prawo karne oraz jego miejsce w systemie nauk penalnych, 3. Podstawowe zasady prawa karnego, 4. Źródła prawa karnego, 5. Struktura przepisu (normy) prawa karnego, 6. Zasady obowiązywania ustawy karnej. Cz. II Nauka o przestępstwie; 7. Pojęcie przestępstwa i jego struktura, 8. Przedmiot prawnokarnej ochrony, 9. Typizacja przestępstw oraz jej elementy, 10. Bezprawność czynu oraz okoliczności ją wyłączające, 11. Wina oraz okoliczności ja wyłączające, 12. Etapy realizacji przestępstwa (formy stadialne), 13. Formy współdziałania przestępnego, 14. Zbieg przepisów ustawy oraz zbieg przestępstw. Cz. III Nauka o karze, środkach karnych i zasadach wymiaru; 15. Pojęcie oraz cele kary kryminalnej, 16. Kary, 17. Środki karne, 18. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, 19. Wymiar kary, 20. Nadzwyczajne złagodzenie i nadzwyczajne zaostrzenie kary, 21. Uchylenie karalności i darowanie kary, zatarcie skazania, 22. Środki zabezpieczające, 23. Zasady traktowania i środki stosowane wobec nieletnich. Cz. IV Zakres penalizacji, części szczególnej Kodeksu Karnego; 24. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, 25. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 26. Przestępstwa przeciwko obronności, 27. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 28. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, 29. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 30. Przestępstwa przeciwko środowisku, 31. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, 32. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, 33. Przestępstwa przeciwko wolności, 34. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, 35. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, 36. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zawodową, 37. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 38. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 39. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, 40. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, 41. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, 42. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 43. Przestępstwa przeciwko Mieniu, 44. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 45. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7387-360-0
1. Zagadnienia wstępne. 2. Odmowa złożenia zeznań przez świadka będącego dla oskarżonego osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 par. 11 KK (art. 182 par 1 i 2 KPK). 3. Sytuacja karnoprocesowa świadka pozostającego z oskarżonym w "szczególnie bliskim stosunku osobistym" (art. 185 KPK). 4. Odmowa złożenia zeznań przez świadka, będącego w innej toczącej się sprawie oskarżonym o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem (art. 182 par 3 KPK). 5. Problematyka art. 186 par. 1 KPK. 6. Uchylanie się świadka od odpowiedzi na pytania, z powołaniem się na art. 183 par. 1 KPK. 7. Odmowa złożenia zeznań przez świadka zobowiązanego do zachowania tajemnicy państwowej (art. 179 KPK). 8. Odmowa złożenia zeznań przez świadka zobowiązanego do zachowania tajemnicy danego rodzaju (art. 180 KPK). 9. Świadek koronny a prawo odmowy zeznań. 10. Odmowa zeznań przez świadka korzystającego z immunitetu zakrajowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-04-04744-6
1. Dokumenty międzynarodowe oraz inicjatywy międzynarodowe i krajowe, 2. Przestępstwa tzw. seksualne (w tym cyberseksualne), 3. Kary i środki karne, 4. Kumulatywny zbieg przepisów ustawy, 5. Wybrane zagadnienia procesowe i wykonawcze, 6. Propozycje zawarte w wybranych projektach zmian przepisów prawnych a ustawa z 18 marca 2004, 7. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych (osób prawnych)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-177-8
1. Wprowadzenie do prawa karnego skabowego; 2. Podstawy odpowiedzialności karnoskarbowej w świetle kodeksu karnego skarbowego; 3. Kodeksowy system środków reakcji karnoskarbowej; 4. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione przez KKS pod groźbą kary; 5. Z problematyki części szczególnej prawa karnego skarbowego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again