Form of Work
Książki
(26)
Status
only on-site
(21)
available
(11)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(21)
Author
Fiutak Agnieszka
(2)
Marek Andrzej
(2)
Barta Janusz
(1)
Bojarski Tadeusz
(1)
Dyl Anna
(1)
Dyl Krzysztof
(1)
Eichstaedt Krzysztof
(1)
Filar Marian
(1)
Gaberle Andrzej
(1)
Gardocki Lech
(1)
Grzeszczyk Wincenty
(1)
Jerzewska Jolanta
(1)
Jurek Tomasz
(1)
Konarska-Wrzosek Violetta
(1)
Marciniak Jarosław
(1)
Markiewicz Ryszard
(1)
Melezini Mirosława
(1)
Mierzejewski Piotr
(1)
Miętkowska Katarzyna
(1)
Muszyńska Anna
(1)
Oczkowski Tomasz
(1)
Pawela Stanisław
(1)
Pawelec Kazimierz J
(1)
Skorupka Jerzy
(1)
Sroka Tomasz
(1)
Tokarz Andrzej
(1)
Wróbel Włodzimierz
(1)
Zientara Anna
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Świda Zofia
(1)
Świecki Dariusz
(1)
Święcka. Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Prawo karne procesowe
(10)
Prawo karne
(8)
Odpowiedzialność karna
(4)
Medycyna
(3)
Przestępstwo
(3)
Dowód sądowy
(2)
Ekspertyza (prawo)
(2)
Etyka lekarska
(2)
Kara (prawo)
(2)
Odpowiedzialnośc cywilna
(2)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(2)
Postępowanie przygotowawcze
(2)
Postępowanie sądowe
(2)
Adwokaci
(1)
Bezprawność czynu
(1)
Dobra osobiste
(1)
Domniemania prawne
(1)
Dowód
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Internet
(1)
Kara ograniczenia wolności
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kara śmierci
(1)
Kasacja
(1)
Kryminalistyka -- dokumentacja
(1)
Kryminalistyka -- metody -- poradnik
(1)
Lekarze biegli sądowi
(1)
Nadużycie zaufania
(1)
Odszkodowanie
(1)
Oskarżony
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo karne gospodarcze
(1)
Prawo karne procesowe -- Polska -- stan na 2010 r. -- poradnik
(1)
Prawo karne wojskowe
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo prasowe
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Wojsko
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Świadkowie
(1)
37 results Filter
No cover
Book
In basket
(Metodyki)
ISBN: 978-83-7620-404-8
1. Zagadnienia ogólne; 2. Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przygotowawczym; 3. Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji; 4. Postępowanie międzyinstancyjne; 5. Wnoszenie środków odwoławczych; 6. Granice kontroli odwoławczej; 7. Przebieg postępowania odwoławczego; 8. Nadzwyczajne środki zaskarżania; 9. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Dowody w sądowym procesie karnym / Andrzej Gaberle. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 415 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7526-066-3
I. Zagadnienia wstępne: 1. Podstawowe pojęcia z zakresu teorii dowodów, 2. Pojęcie dowodu. Klasyfikacja dowodów. II. Przeprowadzanie dowodów: 1. Wprowadzanie dowodów do procesu, 2. Zasada bezpośredniości. III. Źródła dowodowe: 1. Oskarżony, 2. Świadkowie, 3. Biegli, 4. Dowody rzeczowe. R.IV Dokonywanie ustaleń faktycznych: 1. Zasada swobodnej oceny dowodów, 2. Zasada in dubio pro reo. V. Zakazy dowodowe: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Prawo odmowy zeznań, 3. Zakazy dowodowe wymienione w art. 171 par 5 i 7 k.p.k., 4. Zakaz zastępowania wyjaśnień lub zeznań, 5. Zakaz wykorzystania dowodów uzyskanych w toku nielegalnego podsłuchu albo nielegalnej kontroli korespondencji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie / red. Mirosława Melezini. - Stan prawny na 1.09.2010 r. - Warszawa : C.H.Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. - XXIV, 1152 s. ; 24 cm.
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 6)
ISBN: 978-83-255-1313-9
R.I Kary: Systematyka kar i środków karnych. Zagadnienia ogólne; Kara śmierci; Kara dożywotniego pozbawienia wolności; Kara 25 lat pozbawienia wolności; Kara pozbawienia wolności; Kara ograniczenia wolności; Kara grzywny; Inne rodzaje kar; R.II Środki karne: Środki karne w ogólności: Pozbawienie praw publicznych; Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej; Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi; Obowiązek powstrzymywania soę od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu; Zakaz wstępu na imprezę masową; Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych; Nakaz opuszczania lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; Zakaz prowadzenia pojazdów; Przepadek; Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny; Nawiązka; Świadczenie pieniężne; Podanie wyroku do publicznej wiadomości; Pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich lub opiekuńczych; Instytucja zwrotu korzyści majątkowej (art. 53 KK; art. 24 § 5 KKS); R.IIII Poddanie sprawcy próbie (środki probacyjne): Pojęcie i formy probacji. Zagadnienia ogólne; Warunkowe umorzenie postępowania karnego; Warunkowe zawieszenie wykonania kary; Warunkowe przedterminowe zwolnienie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny : komentarz / Andrzej Marek. - Wyd. 5 Stan prawny na 1.03.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 770, [2] s. ; 25 cm.
ISBN: 83-7416-915-X
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny: 1. Część ogólna; 2. Część szczególna; 3. Część wojskowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Kodeks karny : komentarz / pod red. Tadeusz Bojarski. - Wyd. 4 Stan prawny na 1.10.2010 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2011. - 900, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7620-514-4
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny : komentarz / pod red. Marian Filar. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.07.2010 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.08 i 8.09.2010 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 1446, [1] s. ; 25 cm.
(Wielkie Komentarze / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-391-1
Wstęp. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny: Część ogólna. Część szczególna. Część wojskowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks postępowania karnego : komentarz / Wincenty Grzeszczyk. - Wyd. 8 Stan prawny na 15.12.2010 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2011. - 860, [1] s. ; 25 cm.
(Komentarze LexisNexis / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-572-4
Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego: Dział 1. Przepisy wstępne; Dział 2. Sąd; Dział 3. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny; Dział 4. Czynności procesowe; Dział 5. Dowody; Dział 6 Środki przymusu; Dział 7. Postępowanie przygotowawcze; Dział 8. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Dział 9. Postępowanie odwoławcze; Dział 10. Postępowanie szczególne; Dział 11. Nadzwyczajne środki zaskarżenia; Dział 12. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia; Dział 13. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych; Dział 14. Koszty procesu; Dział 15. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych. Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-1717-5
1. Podstawy ustrojowe sądownictwa w Polsce; 2. Właściwość sądu; 3. Składy orzekające sądów; 4. Czynności procesowe; 5. Przesłanki procesowe; 6. Dowody; 7. Środki przymusu; 8. Uczestnicy postępowania; 9. Postępowanie przygotowawcze; 10. Postępowanie przed sądem I instancji; 11. Postępowanie odwoławcze; 12. Nadzwyczajne środki zaskarżania; 13. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem / Anna Muszyńska. - Stan prawny na 1.03.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 454, [2] s. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0385-9
1. "Sprawiedliwość naprawcza" w systemie sprawiedliwości karnej; 2. Wyrównanie szkód wyrządzonej przestępstwem- geneza regulacji prawnych w polskim ustawodawstwie karnym; 3. Podstawowe zagadnienia związane z naprawieniem szkody. Problemy terminologiczne; 4. Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem jako "trzeci tor" w systemie następstw prawnokarnych; 5. Możliwość kompensowania szkody wyrządzonej przestępstwem w sferze prawa karnego materialnego; 6. Cywilnoprawne roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-929646-2-9
I. Uwagi wstępne, II. Struktura: 1. Sąd, 2. Prokuratura, 3. Trybunał Konstytucyjny, 4. Europejski Trybunał Praw Człowieka, 5. Europejski Trybunał Sprawidliwości. II Infomacje ogólne o postepowaniu, IV. Prawa obywatela: 1. Prawo do sądu, 2. Prawo do rozpoznania sprawy nez nieuzasadnionej zwłoki, 3. Prawo do dwuinstancyjnego postępowania, 4. Prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy, 5. Prawo do poszanowania wolności i godnego traktowania, 6. Prawo do obrony, 7. Prawo do pomocy w postępowaniu, 8. Prawo do dowodzenia, 9. Prawo do informacji, 10. Prawo do ugodowego zakończenia sprawy, 11. Prawo do wynagrodzanianiezgodnych z prawem decyzji sądu. V. Obowiązki obywatela: 1. Obowiązek odpowiedniego zachowania, 2. Obowiązek mówienia prawdy, 3. Obowiązek terminowego dokonywania czynności, 4. Obowiązek stawiennictwa, 5. Obowiązek dostarczania dowodów, 6. Obowiązek ponoszenia kosztów postępowania, 7. Obowiązek wykonania orzeczenia, VI. Wzory pism procesowych, VII. Objaśnienia skrótów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-947-5
Część I. Wybrane problemy z praktyki kryminalistycznej. 1. O czym i dlaczego należy pamiętać przed, podczas i po zakończeniu czynności oględzinowych. 2. Dlaczego warto przestrzegać wymogu odczytania protokołu oględzin przed podpisaniem; 3. Jak wykorzystać kwalifikacje specjalisty (nie tylko w czynnościach oględzinowych); 4. Na kim głównie i dlaczego spoczywa odpowiedzialność na poszczególnych etapach postępowania ze śladami kryminalistycznymi. 5. Co trzeba wiedzieć o formach zabezpieczenia materiału dowodowego. 6. Co należy wiedzieć o identyfikacji kryminalistycznej, badaniach identyfikacyjnych i materiale badawczym. 7. Co należy wiedzieć o dziedzinie biegłego, którego trzeba powołać: daktyloskopia, gantiskopia, cheiloskopia, otoskopia, odontoskopia, traseologia, mechanoskopia, metaloznawstwo, klasyczne badania dokumentów, techniczne badania dokumentów, fonoskopia, techniczne badania audiodokumentów i badania odsłuchowe audiodokumentów, badania wypadków drogowych, badania broni palnej i balistyka, biologia, fizykochemia, badania elektrotechniczne, badania teleinformatyczne; 8. Co i dlaczego może być ważne podczas zabezpieczania technicznego niektórych śladów. 9. Co należy brać pod uwagę przy kompletowaniu materiału dla biegłych. 10. Które ślady i dowody rzeczowe trzeba szybko dostarczać do biegłego. 11. W jaki sposób można uzyskać materiał porównawczy. 12. Jakie wskazówki praktyczne mogą być przydatne dla dokonujących przeszukania; 13. Jakiego rodzaju materiału porównawczego trzeba poszukiwać niezwłocznie i dlaczego. 14. Na czym warto skupić uwagę przed wydaniem postanowienia. 15. Jakie elementy postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego mogą sprawiać trudności i dlaczego. 16. Jakie korzyści płyną ze sporządzania uzasadnienia postanowienia. 17. Co warto zrobić po otrzymaniu opinii biegłego i dlaczego. Część II .Przykłady pytań do biegłego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-424-6
1. Przedmiot ochrony oraz znamiona strony przedmiotowej przestępstwa przewidzianego w art. 218 1 k.k.; 2. Podmiot przestępstwa z art. 218 1 k.k.; 3. Strona podmiotowa przestępstwa przewidzianego w art. 218 1 k.k.; 4. Stosunek art. 218 1 k.k. do innych przepisów rozdziału XXVIII Kodeksu karnego; 5. Przestępstwo przewidziane w art. 218 1 k.k. w ujęciu statystycznym; 6. Stosowanie art. 218 1 k.k. w praktyce- wybrane zagadnienia; 7. Karnoprawna ochrona praw pracowniczych w ustawodawstwach karnych wybranych państw europejskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-335-8
1. Europejska koncepcja wolności prasy; 2. Naruszenia dóbr osobistych przez publikacje prasowe; 3. Naruszenia prasowe prawa autorskiego; 4. Bezprawność działania jako przesłanka odpowiedzialności dziennikarza; 5. Okoliczności wyłączające bezprawność; 6. Kryterium staranności i rzetelności w pracy dziennikarskiej jako okoliczność wyłączająca bezprawność; 7. Kryterium prawdziwości; 8. Granice dozwolonej krytyki prasowej; 9. Granice dopuszczalności satyry i karykatury prasowej; 10. Prawo relacjowania (prawo zapisu prasowego); 11. Okoliczności usprawiedliwiające publikację danych ze sfery prywatności; 12. Okoliczności uzasadniające rozpowszechnienie w prasie wizerunku; 13. Immunitet ogłoszeniowo-reklamowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0167-1
1. Metody i możliwości interpretacji pojęć medycznych użytych w kodeksie karnym; 2. Sądowo lekarska interpretacja skutków przeciwko zdrowiu; 3. Zasady opiniowania sądowo-lekarskiego w przypadkach przestępstw przeciwko zdrowiu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-240-1351-7
1. Wiadomości wstępne: Pojęcie prawa karnego; Funkcje prawa karnego; Rozwój prawa karnego; Prawo karne a ustrój polityczny państwa; Historia ustawodawstwa karnego na ziemiach polskich; 2. Nauka o ustawie karnej: Źródła prawa karnego; Ustawa karna i jej wykładnia; Czasowy zakres zastosowania ustawy karnej. Zasady prawa karnego intertemporalnego; Miejscowy zakres zastosowania ustawy karnej; 3. Nauka o przestępstwie: Pojęcie przestępstwa; Struktura przestępstwa; Czyn zabroniony pod groźbą kary; Szczególne formy realizacji znamion czynu; Jedność- wielość czynów zabronionych. Zbieg przepisów ustawy; Społeczna szkodliwość czynu; Wina; Okoliczności wyłączające przestępność czynu; 4. Nauka o karze: Pojęcie i racjonalizacja kary; Rodzaje kar; Środki karne; Środki związane z poddaniem sprawcy próbie; Zasady i dyrektywy sądowego wymiaru kary; Instytucje sądowego wymiaru kary; Środki zabezpieczające; Wielość przestępstw; Ustanie karalności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-498-7
Rozdział I.: Pojęcie i rodzaje postępowań szczególnych, Rozdział II.: Postępowanie uproszczone, Rozdział III.: Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego, Rozdział IV.: Postępowanie nakazowe, Rozdział V.: Postępowanie przyspieszone.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1355-1
1. Postępowanie przygotowawcze; 2. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; 3. Postępowanie odwoławcze; 4. Nadzwyczajne środki zaskarżania; 5. Postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia; 6. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Wyd. 2 Stan prawny na 25.08.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 511, [1] s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7601-020-5
1. Uwagi wstępne, 2. Żródła prawa, 3. Prawo autorskie, 4. Prawa pokrewne, 5. Siu generis ochrona baz danych, 6. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego, 7. Prawo autorskie w Internecie, 8. Konwencje międzynarodowe, 9. Prawo autorskie w Unii Europejskiej, 10. Prawao właściwe i jurysdykcja krajowa, 11. Prawo karne, 12. Okolice prawa autorskiego, 13. Uwagi końcowe - przyszłość prawa autorskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-904-8
1. Materialne prawo skarbowe: Prawo karne skarbowe- pojęcie, funkcje i miejsce w systemie prawa karnego; Kształtowanie się i rozwój prawa karnego skarbowego w Polsce; Kodeks karny skarbowy, jego budowa i struktura przepisów; Zasady obowiązywania ustawy- kodeks karny skarbowy; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe; Formy popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych; Zbieg przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych oraz zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego lub przepisów k.k.s. i przepisów karnych innych ustaw; kary grożące za przestępstwa i wykroczenia skarbowe; Środki karne, ich rodzaje i rola; Wymiar kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe; Przypadki zaniechania ukarania sprawcy za przestępstwa i wykroczenia skarbowe z wyłączeniem instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności; Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe popełnione przez osoby fizyczne; Przedawnienie karalności oraz przedawnienie wykonania kary. Darowanie czynu bądź kary. Zatarcie skazania; Wprowadzenie do części szczególnej k.k.s.; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji; Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami lub usługami; Przestępstwa i wykroczenia przeciwko obrotowi dewizowemu; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach; 2. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe: Zagadnienia ogólne; Strony i ich przedstawiciele; Zabezpieczenia majątkowe; Właściwość organów postępowania przygotowawczego; Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgoda sprawy; Postępowanie przygotowawcze; Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Postępowanie odwoławcze; Nadzwyczajne środki zaskarżania; Postępowanie nakazowe; Postępowanie w stosunku do nieobecnych; Postepowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne / Lech Gardocki. - Wyd. 16 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 359, [1] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1956-8
1. Zagadnienia wstępne; 2. Nauka o przestępstwie; 3. Nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających; 4. Poszczególne przestępstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again