Form of Work
Książki
(30)
Status
only on-site
(20)
available
(18)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(20)
Author
Marek Andrzej
(3)
Zawłocki Robert
(3)
Kotowski Wojciech
(2)
Kurzępa Bolesław
(2)
Artymiak Grażyna
(1)
Barcz Jan
(1)
Barczak-Oplustil Agnieszka
(1)
Bielski Marek
(1)
Bogdan Grzegorz
(1)
Bojarski Marek
(1)
Bojarski Tadeusz
(1)
Cieślak Wojciech
(1)
Gaberle Andrzej
(1)
Gajda Anastazja
(1)
Gardocki Lech
(1)
Giezek Jacek
(1)
Grzegorczyk Tomasz
(1)
Grzelak Agnieszka
(1)
Grzeszczyk Wincenty
(1)
Grześkowiak Alicja
(1)
Górowski Wojciech
(1)
Hołda Zbigniew
(1)
Janyga Wojciech
(1)
Kardas Piotr
(1)
Majewski Jarosław
(1)
Nowińska Joanna
(1)
Ostropolski Tomasz
(1)
Pohl Łukasz
(1)
Postulski Kazimierz
(1)
Raglewski Janusz
(1)
Rogalski Maciej
(1)
Rusinek Michał
(1)
Sawicki Janusz
(1)
Sienkiewicz Zofia
(1)
Skorupka Jerzy
(1)
Sobolewski Zbigniew
(1)
Starzyński Piotr
(1)
Tylman Janusz
(1)
Warylewski Jarosław
(1)
Wilk Leszek
(1)
Wróbel Włodzimierz
(1)
Zagrodnik Jarosław
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(29)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Prawo karne
(18)
Prawo karne procesowe
(9)
Przestępstwo
(8)
Kara (prawo)
(6)
Odpowiedzialność karna
(5)
Prawo karne finansowe
(3)
Przestępczość gospodarcza
(3)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(3)
Wina (prawo)
(3)
Środki zabezpieczające (prawo)
(3)
Dowód
(2)
Prawo karne gospodarcze
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Domniemania prawne
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dług
(1)
Dłużnicy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Fałszerstwo
(1)
Gospodarka
(1)
Informacje niejawne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kościół a państwo
(1)
Nawiązka
(1)
Norma prawna
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Oskarżony
(1)
Oszustwo
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Postępowanie zabezpieczające
(1)
Powództwo
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Procesy sądowe
(1)
Przedawnienie odpowiedzialności karnej
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości
(1)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(1)
Pytanie prawne
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Szkodliwość społeczna czynu
(1)
Sądownictwo
(1)
Tajemnica zawodowa
(1)
Umowa
(1)
Wierzyciele
(1)
Wojsko
(1)
Wolność wyznania
(1)
Zniewaga
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadkowie
(1)
54 results Filter
No cover
Book
In basket
Dowody w sądowym procesie karnym / Andrzej Gaberle. - Stan prawny na 31.10.2006 r. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 348, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7526-066-3
I. Zagadnienia wstępne: 1. Podstawowe pojęcia z zakresu teorii dowodów, 2. Pojęcie dowodu. Klasyfikacja dowodów. II. Przeprowadzanie dowodów: 1. Wprowadzanie dowodów do procesu, 2. Zasada bezpośredniości. III. Źródła dowodowe: 1. Oskarżony, 2. Świadkowie, 3. Biegli, 4. Dowody rzeczowe. R.IV Dokonywanie ustaleń faktycznych: 1. Zasada swobodnej oceny dowodów, 2. Zasada in dubio pro reo. V. Zakazy dowodowe: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Prawo odmowy zeznań, 3. Zakazy dowodowe wymienione w art. 171 par 5 i 7 k.p.k., 4. Zakaz zastępowania wyjaśnień lub zeznań, 5. Zakaz wykorzystania dowodów uzyskanych w toku nielegalnego podsłuchu albo nielegalnej kontroli korespondencji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny : komentarz / Andrzej Marek. - Wyd. 4 Stan prawny na 15.03.2007 r. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 665, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7416-915-X
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny: 1. Część ogólna; 2. Część szczególna; 3. Część wojskowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny : komentarz / pod red. Tadeusz Bojarski. - Wyd.2 Stan prawny na 25.10.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 775, [1] s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7334-871-4
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny skarbowy : komentarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Wyd.2 Stan prawny na 27.06.2007 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 28.07.2007 r.). - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 635, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-534-5
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - kodeks karny skarbowy. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny wykonawczy : komentarz / Zbigniew Hołda, Kazimierz Postulski. - Stan prawny na 15.11.2007 r. - Gdańsk : ARCHE, 2007. - 742 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89356-23-6
Część ogólna, Część szczególna, Część wojskowa, Część końcowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks postępowania karnego : komentarz / Wincenty Grzeszczyk. - Wyd. 5 Stan prawny na 24.07.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 721, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-768-7
Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego: Dział 1. Przepisy wstępne; Dział 2. Sąd; Dział 3. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny; Dział 4. Czynności procesowe; Dział 5. Dowody; Dział 6 Środki przymusu; Dział 7. Postępowanie przygotowawcze; Dział 8. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Dział 9. Postępowanie odwoławcze; Dział 10. Postępowanie szczególne; Dział 11. Nadzwyczajne środki zaskarżenia; Dział 12. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia; Dział 13. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych; Dział 14. Koszty procesu; Dział 15. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych. Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-084-7
1. Kodeks karny. Część ogólna Kazusy, 2. Kodeks karny. Część szczególna. Kazusy, 3. Prawo karne materialne Testy, 4. Kodeks karny skarbowy. Kazusy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nawiązka w polskim prawie karnym / Wojciech Cieślak. - Wyd.2 popr. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2007. - 248, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7326-427-4
I. Wstęp, II. Kilka uwag o genezie i historycznej ewolucji instytucji nawiązki, III. Nawiązka w obowiązującym prawie karnym, i prawie wykroczeń, IV. Charakter nawiązki i jej umiejscowienie w systemie sankcji karnych, V. Nawiązka na tle prawnych form popełnienia czynu zabronionego, VI. Relacje pomiędzy nawiązką a innymi wybranymi instytucjami prawa karnego i prawa cywilnego, VII. Ustawowy i sądowy wymiar nawiązki, VIII Procesowe i wykonawcze aspekty orzekania nawiązki, IX. Perspektywy nawiązki, wnioski de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-515-2
1. Rys historyczny materialnego ujęcia podstaw odpowiedzialności karnej, 2. Współczesne ujęcie materialnych podstaw odpowiedzialności karnej, 3. Materialna treść czynu jako kryterium kryminalizacji, 4 Istota społecznej szkodliwości czynu, 5. Przedmiot (zakres) oceny społecznej szkodliwości czynu, 6. Kryteria (sposób) oceny społecznej szkodliwości czynu, 7. Stopniowanie społecznej szkodliwości czynu a przesłanki odpowiedzialności karnej, 8. Ocena społecznej aktywności czynu a upływ czasu, 9. Społeczna szkodliwość czynu a przesłanki odpowiedzialności karnej, 10. Społeczna szkodliwośc a reakcja karnoprawna, 11. Funkcje społecznej szkodliwości czynu zabronionego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie postępowanie karne / Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman. - Wyd. 6 zm. i uzupeł. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 1053 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-775-5
Część ogólna: 1. Zagadnienia wstępne, 2. Naczelne zasady procesowe, 3. Warunki dopuszczalności postępowania karnego, 4. Sad, inne organy procesowe i pomocnicy procesowi, 5. Strony postępowania karnego, 6. Przedstawiciele procesowi stron, rzecznicy interesu społecznego i inni uczestnicy postępowania karnego, 7. Czynności procesowe, 8. Dowody, 9. Środki przymusu. Część szczególna; 10. Postępowanie przygotowawcze, 11. Postępowanie przed sądem I instancji, 12. Postępowanie odwoławcze, 13. Postępowanie szczególne, 14. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, 15. Postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia, 16. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, 17. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-808-0
Część I: Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Aspekty prawne jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE (interpretacja art. 35 ust. 1-4 TUE). Prawa jednostki a jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Prace nad uznaniem przez Polskę jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Część II: Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania w trybie prejudycjalnym w IV tytule TWE. Obecny zakres jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w IV tytule TWE i tzw. procedura kładki na podstawie art. 67 TWE. Znacznie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości WE wydawanych w trybie prejudycjalnym w ramach tytułu IV TWE. Stan prac nad decyzją Rady UE w sprawie zakresu jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w ramach tytułu IV TWE. Część III: Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Część IV: Inne dokumenty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-566-4
1. Ogólna charatkerystyka postępowania zabezpieczającego, 2. Komensacyjna funkcja postępowania zabezpieczającego, 3. Zabezpieczenie majątkowe w powszechnym procesie karnym, 4. Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym skarbowym, 5. Zabezpieczenie majątkowe w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 6. Domniemania prawne w postępowaniu zabezpieczającym, 7. Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego, 8. Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku, 9. Postępowanie zabezpieczające na tle ustawy o świadku koronnym, 10. Zabezpieczenie mienia na terytorium UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne / Andrzej Marek. - Wyd.8 zm. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 688 s. ; 23 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-644-9
Prawo karne i przesłanki jego reformy, nauka prawa karnego i nauki pokrewne, Podstawowe informacje o przestępczości, Ustawa karna, jej budowa i stosowanie, Zasady obowiązywania ustawy karnej, Nauka o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności, Kary, środki karne i ich stosowanie, część szczególna, Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne, Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i jej obronności, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wolności i obyczajowości w dziedzinie stosunków seksualnych, Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko czci, nietykalności i innym prawom jednostki, Przeciwko mieniu, Przestępstwa gospodarcze, Przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, Przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, Przeciwko ochronie informacji i dokumentom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo karne / red. Alicja Grześkowiak. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 397 s. ; 23 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-698-2
Cz.I Wprowadzenie do nauki prawa karnego: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Ustawa karna i jej obowiązywanie. Cz.II Nauka o przestępstwie: 1.Definicja przestępstwa, 2. Struktura przestępstwa, 3. Okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy), 4. Okoliczności wyłączające winę, 5. Formy stadialne przstępstwa, 6. Formy współdziałania przestępnego, 7. Zbieg przestępstw, 8. Zbieg przepisów. Cz.III Środki penalne: 1. Pojęcie i teorie kary, 2. Kary, 3. Środki karne, 4. Środki probacyjne, 5. Środki zabezpieczające, 6. Zasady wymiaru kary i środków karnych, 7. Kara łączna, 8. Wyłączenie karalności sprawcy, zatarcie skazania. Cz.IV Część szczegółowa: 1. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, 2. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 4. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, 5. Przestępstwa przeciwko wolności, 6. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, 7. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, 8. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, 9. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 10. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 11. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, 12. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, 13. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, 14. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 15. Przestępstwa przeciwko obronności i obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne / Lech Gardocki. - Wyd. 13 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - XXII, 352 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-745-3
Zagadnienia wstępne; Nauka o przestępstwie; Nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających; Poszczególne przestępstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-827-1
Cz. I Zagadnienia wstępne i nauka o ustawie karnej; 1. Pojęcie i podział prawa karnego, 2. Nauka prawa karnego orza nauki pokrewne i pomocnicze, 3.Cele i funkcje prawa karnego, 4. Uwarunkowania historyczne i tendencje rozwojowe prawa karnego, 5. Podstawowe zasady prawa karnego, 6. Źródła polskiego prawa karnego, 7. Budowa i rodzaje zakazów karnych, 8. Stosowanie przepisów ustawy karnej, 9. Zakres obowiązywania i zastosowania polskiej ustawy karnej, 10. Przesłanki przestępczości czynu i odpowiedzialności karnej. Cz. II Nauka o czynie zabronionym; 11. Czyn, 12. Pojęcie i znaczenie związku przyczynowego, 13. Kryminalna bezprawność czynu, 14. Znamiona typów czynów zabronionych, 15. Klasyfikacja przestępstw i wykroczeń, 16. Kontratypy, 17. Społeczna szkodliwość czynu, 18. Zawinienie i jego przesłanki, 19. Formy stadialne i postacie zjawiskowe czynu zabronionego, 20. Wielość przepisów ustawy i wielość czynów zabronionych. Cz. III Nauka o środkach reakcji karnej; 21. Teorie karne, 22. Kary, 23. Środki karne, 24. Środki probacyjne, 25. Środki zabezpieczające, 26. Środki zwalczania recydywy, przestępczości zawodowej i zorganizowanej oraz terroryzmu, 27. Pozostałe środki, 28. Zasady i dyrektywy wymiaru kar oraz innych środków reakcji karnej, 29. Środki wychowawcze oraz środek poprawczy, 30. Wyłączenie i redukcja reakcji karnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne gospodarcze / Robert Zawłocki. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 474 s. ; 23 cm.
(Zarys Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-692-0
Cz.I Prawo karne w obrocie gospodarczym: 1. Karnoprawna regulacja obrotu gospodarczego, 2. Funkcje prawa karnego gospodarczego, 3. Próba zdefiniowania "przestępstwa gospodarczego", 4. Ustawowe źróła przestępstw gospodarczych, 5 Typologia przestępstw gospodarczych, 6. Obrót gospodarczy jako przedmiot karoprawnej ochrony. Cz.II Czyn zabroniony w obrocie gospodarczym: 7. Popełnienie czynu zabronionego w obrocie gospodarczym, 8. Problemtyka związku przyczynowego w przestępstwach gospodarczych, 9. Formy popelnienia przestępstwa gospodarczego. Cz.III Cechy przestępne czynu zabronionego w obrocie gospodarczym: 10. Bezprawność zachowania się sprawcy przestępstwa gospodarczego, 11. Społeczna szkodliwość przestępstwa gospodarczego, 12. Zawinienie sprawcy przestępstwa gospodarczego, 11. Społeczna szkodliwość przestępstwa gospodarczego, 12. Zawinienie sprawcy przestępstwa gospodarczego, 13. "Szkoda" w przestępstwach gospodarczych. Cz.IV Wyłączenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze: 14. Zachowanie sprawcy zgodne z prawem, 15. Brak karygodności czynu, 16. Brak winy sprawcy Cz.V Karalność przestępstw gospodarczych: 17. charakterystyka zagrożeń ustawowych za przestępstwa gospodarcze, 18. Specyfika reakcji karnoprawnej za przestępstwo gospodarcze
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-475-6
Cz. I; 1. Pojęcie prawa karnego gospodarczego, 2. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Przedsiębiorcy, organizacje non profit i inne podmioty w działalności gospodarczej, 4. Umowy handlowe i rozliczenia pieniężne, 5. Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, 6. Podstawy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Cz. II Podstawy karania za wybrane przestępstwa gospodarcze; 7. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez powierników, 8. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego, 9. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez pranie pieniędzy, 10. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez niewypłacalnych dłużników, 11. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez manipulowanie dokumentacją, 12. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez wyzysk, 13. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie pieniądza, innych środków płatniczych i papierów wartościowych, puszczenie tych walorów w obieg, 14. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie lub używanie urzędowego znaku wartościowego, szczególnego znaku urzędowego, zalegalizowanie narzędzia pomiarowego lub pobierczego, znaku identyfikacyjnego, 15. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez nieuczciwą konkurencję, 16. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu finansowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again