Form of Work
Książki
(35)
Status
available
(20)
only on-site
(17)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(17)
Author
Marek Andrzej
(2)
Baniak Stanisław
(1)
Blaski Ewelina
(1)
Chłopecki Aleksander. Tom 4 Rynek kapitałowy
(1)
Cieślak Wojciech
(1)
Depa Wojciech
(1)
Dyl Marcin. Tom 4 Rynek kapitałowy
(1)
Gardocki Lech
(1)
Grajewski Jan
(1)
Grzegorczyk Tomasz
(1)
Grzeszczyk Wincenty
(1)
Górniok Oktawia
(1)
Jerzewska Jolanta
(1)
Korcyl-Wolska Marianna
(1)
Kozłowska-Kalisz Patrycja
(1)
Kulesza Cezary
(1)
Kurzępa Bolesław
(1)
Kwiatkowski Zbigniew
(1)
Kłączyńska Natalia
(1)
Lachowski Jerzy
(1)
Muras Zdzisław
(1)
Pietrzykowski Henryk
(1)
Pływaczewski Emil W
(1)
Ratusińska Izabela
(1)
Razowski Tomasz
(1)
Rogalski Maciej
(1)
Samborski Edward
(1)
Skorupka Jerzy
(1)
Skowronek Grzegorz
(1)
Tylman Janusz
(1)
Wachna Dagmara
(1)
Waltoś Stanisław
(1)
Warylewski Jarosław
(1)
Zagrodnik Jarosław
(1)
Zielińska Eleonora
(1)
Zielińska Eleonora. Tom 3 Dokumenty karne
(1)
Zielińska Eleonora. Tom 6 Dokumenty karne. Część 2, Wybór tekstów z komentarzami
(1)
Łucarz Katarzyna
(1)
Śledzik Waldemar
(1)
Year
2000 - 2009
(35)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
Subject
Prawo karne
(17)
Prawo karne procesowe
(9)
Kara (prawo)
(5)
Odpowiedzialność karna
(5)
Postępowanie sądowe
(5)
Sądownictwo
(4)
Prawo karne finansowe
(3)
Dowód sądowy
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Odpowiedzialność prawna
(2)
Oskarżony
(2)
Oszustwo
(2)
Postępowanie sądowe -- Polska -- stan na 2005 r.
(2)
Prawo karne procesowe -- Polska -- stan na 2005 r.
(2)
Prawo karne wykonawcze
(2)
Prawo wykroczeń
(2)
Przestępczość gospodarcza
(2)
Przestępstwo
(2)
Terroryzm
(2)
Środki zabezpieczające (prawo)
(2)
Adwokaci
(1)
Dokumenty
(1)
Dług
(1)
Dłużnicy
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Fałszerstwo
(1)
Finanse
(1)
Informacje niejawne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kara ograniczenia wolności
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Korupcja -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Kradzież
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kryminalistyka -- dokumentacja
(1)
Kryminalistyka -- metody -- poradnik
(1)
Lekarze biegli sądowi
(1)
Nawiązka
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Nieważność orzeczeń w procesie karnym
(1)
Obrońca z urzędu -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Odszkodowanie
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Orzecznictwo
(1)
Orzecznictwo karne -- Polska
(1)
Oskarżenie
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Postępowanie przygotowawcze -- Polska -- stan na 2005 r
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo do obrony sądowej -- Polska
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne gospodarcze
(1)
Prawo karne procesowe -- Polska
(1)
Prawo karne procesowe -- Polska -- stan na 2005 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Prawo karne procesowe -- Polska -- stan na 2005 r. -- poradnik
(1)
Prawo karne procesowe -- podręcznik akademicki
(1)
Prawo penitencjarne
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Procesy polityczne
(1)
Procesy sądowe
(1)
Procesy sądowe -- Polska -- 20 w.
(1)
Procesy sądowe -- podręcznik akademicki
(1)
Protokół sądowy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość zorganizowana -- Polska
(1)
Przestępczość zorganizowana -- zapobieganie i zwalczanie -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Rehabilitacja (prawo)
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Stan wyższej konieczności
(1)
Strony procesu karnego
(1)
Sędziowie
(1)
Tajemnica służbowa
(1)
Telefon
(1)
Telekomunikacja
(1)
Terroryzm -- zwalczanie -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Tolerancja religijna
(1)
Umowa
(1)
Wina (prawo)
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Zakaz prowadzenia pojazdów
(1)
Zawieszenie postępowania karnego
(1)
Środki odwoławcze -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Świadek koronny -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
54 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-084-8
1. Pojęcie efektywności obrony i czynniki ją warunkujące, 2. Pozycja prawna obrońcy oraz jego funkcje w stosunku do oskarżonego i wymiaru sprawiedliwości w procesie Niemiec i USA, 3. Gwarancje i ograniczenia efektywności udziału obrońcy w procesie niemieckim i amerykańskim, 4. Uwarunkowania efektywności obrony w krajach Unii Europejskiej, 5. Uwarunkowanie efektywności obrony w polskim procesie karnym, 6. Wybrane aspekty efektywnego udziału obrońcy w poszczególnych etapach polskiego procesu karnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-853-X
Cz. I Zagadnienia ogólne; 1. Podstawa normatywna; 2. Podmiot procesu i zasady procesowe, 3. Podsądność sprawy karnej skarbowej. Właściwość organów procesowych, 4. Organy procesowe, 5. Strony i ich procesowi przedstawiciele, 6. Zagadnienia dowodowe, 7. Stosowanie środków przymusu z udziałem finansowego organu dochodzenia w sprawach karnych skarbowych; Cz. II Przebieg procesu; 1. Postępowanie przygotowawcze, 2. Podciągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy, 3. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji,4. System kontroli orzeczeń, 5. Postępowanie szczególne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-003-1
1. Teoretycznoprawne aspekty merytorycznej i formalnej kontroli oskarżenia, 2. Statyka kontroli formalnej skargi karnej, 3. Dynamika kontroli formalnej skargi karnej, 4. Kontrola merytoryczna oskarżenia jako problem oddania pod sąd, 5. Zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego, 6. Zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w ramach kodeksowych postępowań szczególnych oraz postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe, 7. Zlecenie czynności dowodowych przez sąd w toku rozprawy głównej, 8. Adresaci postanowienia sądu o przekazaniu sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego oraz o zleceniu przez sąd czynności dowodowych w toku rozprawy głównej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-813-0
1. Ogólna charakterystyka instytucji skargi subsydiarnej, 2. Podmiot uprawniony do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, 3. Przesłanki powstania prawa do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, 4. Subsydiarny akt oskarżenia, 5. Postępowanie przed sądem zainaugurowane na podstawie subsydiarnego aktu oskarżenia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny : komentarz / pod red. Oktawia Górniok. - Wyd.2 Stan prawny na 15.11.2005 r. (uwzglęnida zmiany wchodzące w życie 17.12.2005 r.). - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 1058, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-544-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Kodeks postępowania karnego : komentarz / Wincenty Grzeszczyk. - Wyd.3 Stan prawny na 15.02.2005 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 667, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-443-8
Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego: Dział 1. Przepisy wstępne; Dział 2. Sąd; Dział 3. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny; Dział 4. Czynności procesowe; Dział 5. Dowody; Dział 6 Środki przymusu; Dział 7. Postępowanie przygotowawcze; Dział 8. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Dział 9. Postępowanie odwoławcze; Dział 10. Postępowanie szczególne; Dział 11. Nadzwyczajne środki zaskarżenia; Dział 12. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia; Dział 13. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych; Dział 14. Koszty procesu; Dział 15. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych. Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nawiązka w polskim prawie karnym / Wojciech Cieślak. - Wyd.2 popr. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2007. - 248, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7326-427-4
I. Wstęp, II. Kilka uwag o genezie i historycznej ewolucji instytucji nawiązki, III. Nawiązka w obowiązującym prawie karnym, i prawie wykroczeń, IV. Charakter nawiązki i jej umiejscowienie w systemie sankcji karnych, V. Nawiązka na tle prawnych form popełnienia czynu zabronionego, VI. Relacje pomiędzy nawiązką a innymi wybranymi instytucjami prawa karnego i prawa cywilnego, VII. Ustawowy i sądowy wymiar nawiązki, VIII Procesowe i wykonawcze aspekty orzekania nawiązki, IX. Perspektywy nawiązki, wnioski de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-485-9
Część I. Wybrane problemy z praktyki kryminalistycznej. 1. O czym i dlaczego należy pamiętać przed, podczas i po zakończeniu czynności oględzinowych. 2. Dlaczego warto przestrzegać wymogu odczytania protokołu oględzin przed podpisaniem; 3. Jak wykorzystać kwalifikacje specjalisty (nie tylko w czynnościach oględzinowych); 4. Na kim głównie i dlaczego spoczywa odpowiedzialność na poszczególnych etapach postępowania ze śladami kryminalistycznymi. 5. Co trzeba wiedzieć o formach zabezpieczenia materiału dowodowego. 6. Co należy wiedzieć o identyfikacji kryminalistycznej, badaniach identyfikacyjnych i materiale badawczym. 7. Co należy wiedzieć o dziedzinie biegłego, którego trzeba powołać: daktyloskopia, gantiskopia, cheiloskopia, otoskopia, odontoskopia, traseologia, mechanoskopia, metaloznawstwo, klasyczne badania dokumentów, techniczne badania dokumentów, fonoskopia, techniczne badania audiodokumentów i badania odsłuchowe audiodokumentów, badania wypadków drogowych, badania broni palnej i balistyka, biologia, fizykochemia, badania elektrotechniczne, badania teleinformatyczne; 8. Co i dlaczego może być ważne podczas zabezpieczania technicznego niektórych śladów. 9. Co należy brać pod uwagę przy kompletowaniu materiału dla biegłych. 10. Które ślady i dowody rzeczowe trzeba szybko dostarczać do biegłego. 11. W jaki sposób można uzyskać materiał porównawczy. 12. Jakie wskazówki praktyczne mogą być przydatne dla dokonujących przeszukania; 13. Jakiego rodzaju materiału porównawczego trzeba poszukiwać niezwłocznie i dlaczego. 14. Na czym warto skupić uwagę przed wydaniem postanowienia. 15. Jakie elementy postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego mogą sprawiać trudności i dlaczego. 16. Jakie korzyści płyną ze sporządzania uzasadnienia postanowienia. 17. Co warto zrobić po otrzymaniu opinii biegłego i dlaczego. Część II .Przykłady pytań do biegłego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-170-4
1. Tajemnica przedsiębiorstwa na tle innych tajemnic prawnie chronionych, 2. Historyczny rozwój ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, 3. Uwagi prawnoporównawcze, 4. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., 5. Ustawowe znamiona czynów zabronionych określonych w art. 23 ust.1 i ust. 2 u.z.n.k. (przestępstw naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa), 6. Zagadnienia zbiegu przepisów art. 23 ust 1 i ust. 2 u.z.n.k. z innymi przepisami prawa, 7. Kwestie wymiaru kary za przestępstwa naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa z art. 23 ust.1 i ust.2 u.z.n.k., 8. Uwagi na temat trybu ścigania występków z art. 23 ust 1 i ust 2 u.z.n.k., 9. Przestępstwa z art 23 ust 1 i ust 2 u.z.n.k. w świetle wyników badań empirycznych, 10. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle innych przepisów prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-263-4
I. Zagadnienia wstępne. Zasady odpowiedzialności: 1. Prawo karne i prawo wykroczeń oraz zasady ich stosowania. 2. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia. Zasady odpowiedzialności. 3. Okoliczności uchylające odpowiedzialność. IV. Formy popełniania przestępstwa (Wykroczenia) 5. Oceny prawne wielości czynów i zabiegu przepisów. II. Kary i inne środki odpowiedzialności: 1. Kary za przestępstwa i wykroczenia - zagadnienia ogólne. 2. Kary. 3. Środki karne. 4. Środki probacyjne. 5. Recydywa, przestępczość zawodowa, zorganizowana i terrorystyczna. 6. Wymiar kary (środków karnych). 7. Środki zabezpieczające w prawie karnym. 8. Okoliczności uchylające karalność. Zatarcie skazania. III. Wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń: 1. Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Przestęstwa i wykroczenia przeciwko działalności instytucji oraz samorządu terytorialnego. 3. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. 4. Prawno-karna ochrona życia i zdrowia. 5. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 6. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Book
In basket
Polskie postępowanie karne / Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman. - Wyd.5 zm. i uzupeł. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 975 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-415-2
Część ogólna: 1. Zagadnienia wstępne, 2. Naczelne zasady procesowe, 3. Warunki dopuszczalności postępowania karnego, 4. Sad, inne organy procesowe i pomocnicy procesowi, 5. Strony postępowania karnego, 6. Przedstawiciele procesowi stron, rzecznicy interesu społecznego i inni uczestnicy postępowania karnego, 7. Czynności procesowe, 8. Dowody, 9. Środki przymusu. Część szczególna; 10. Postępowanie przygotowawcze, 11. Postępowanie przed sądem I instancji, 12. Postępowanie odwoławcze, 13. Postępowanie szczególne, 14. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, 15. Postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia, 16. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, 17. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89545-04-7
R.1Oskarżony z historii; R.2 Oskarżony de lege lata; R.3 Oskarżony ex definitione; R.4 Ogólne prawa oskarrżonego; R.5 Prawa oskarżonego w świetle poszczególnych zasad procesowych; R.6 Oskarżony w świetle pozostałychzasad procesowych; R.7 Oskarżony a prawo do wolności; R.8 Oskarżony a prawo do odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie; R.9 Oskarżony a prawo do zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich; R.10 Oskarżony a prawo do zwrócenia sie o pmoc do Komitetu Helsińskiego w Polsce, członka Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka; R.11 Oskarżony a prawo wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego; R.12 Oskarżony a prawo wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne / Andrzej Marek. - Wyd.6 zm. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 687 s. ; 23 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-575-1
Prawo karne i przesłanki jego reformy, nauka prawa karnego i nauki pokrewne, Podstawowe informacje o przestępczości, Ustawa karna, jej budowa i stosowanie, Zasady obowiązywania ustawy karnej, Nauka o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności, Kary, środki karne i ich stosowanie, część szczególna, Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne, Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i jej obronności, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wolności i obyczajowości w dziedzinie stosunków seksualnych, Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko czci, nietykalności i innym prawom jednostki, Przeciwko mieniu, Przestępstwa gospodarcze, Przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, Przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, Przeciwko ochronie informacji i dokumentom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne / red. nauk. Ewelina Blaski. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 270, [1] s. ; 23 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-185-2
1. Zagadnienia wstępne, 2. Struktura przestępstwa. Podział przestępstw, 3. Odpowiedzialność karna za przestępstwa materialne popełnione w formie zaniechania, 4. Przypisanie skutku w prawie karnym, 5. Prawo karne intertemporalne, 6. Podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej, 7. Strona podmiotowa przestępstwa, 8. Formy popełniania przestępstwa, 9.Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną, 10. Błąd i jego rodzaje w prawie karnym, 11. Środki karnoprawne reakcji na czyn przestępny, 12. Zbieg przepisów a zbieg przestępstw, 13. Czyn ciągły i ciąg przestępstw - różne koncepcje przestępstwa ciągłego, 14. Recydywa - powrót do przestępstwa, 15. Przedawnienie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne / Lech Gardocki. - Wyd. 11 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - XXIII, 339 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-883-1
Zagadnienia wstępne; Nauka o przestępstwie; Nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających; Poszczególne przestępstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-512-4
Cz. I Zagadnienia wstępne i nauka o ustawie karnej; 1. Pojęcie i podział prawa karnego, 2. Nauka prawa karnego orza nauki pokrewne i pomocnicze, 3.Cele i funkcje prawa karnego, 4. Uwarunkowania historyczne i tendencje rozwojowe prawa karnego, 5. Podstawowe zasady prawa karnego, 6. Źródła polskiego prawa karnego, 7. Budowa i rodzaje zakazów karnych, 8. Stosowanie przepisów ustawy karnej, 9. Zakres obowiązywania i zastosowania polskiej ustawy karnej, 10. Przesłanki przestępczości czynu i odpowiedzialności karnej. Cz. II Nauka o czynie zabronionym; 11. Czyn, 12. Pojęcie i znaczenie związku przyczynowego, 13. Kryminalna bezprawność czynu, 14. Znamiona typów czynów zabronionych, 15. Klasyfikacja przestępstw i wykroczeń, 16. Kontratypy, 17. Społeczna szkodliwość czynu, 18. Zawinienie i jego przesłanki, 19. Formy stadialne i postacie zjawiskowe czynu zabronionego, 20. Wielość przepisów ustawy i wielość czynów zabronionych. Cz. III Nauka o środkach reakcji karnej; 21. Teorie karne, 22. Kary, 23. Środki karne, 24. Środki probacyjne, 25. Środki zabezpieczające, 26. Środki zwalczania recydywy, przestępczości zawodowej i zorganizowanej oraz terroryzmu, 27. Pozostałe środki, 28. Zasady i dyrektywy wymiaru kar oraz innych środków reakcji karnej, 29. Środki wychowawcze oraz środek poprawczy, 30. Wyłączenie i redukcja reakcji karnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-475-6
Cz. I; 1. Pojęcie prawa karnego gospodarczego, 2. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Przedsiębiorcy, organizacje non profit i inne podmioty w działalności gospodarczej, 4. Umowy handlowe i rozliczenia pieniężne, 5. Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, 6. Podstawy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Cz. II Podstawy karania za wybrane przestępstwa gospodarcze; 7. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez powierników, 8. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego, 9. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez pranie pieniędzy, 10. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez niewypłacalnych dłużników, 11. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez manipulowanie dokumentacją, 12. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez wyzysk, 13. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie pieniądza, innych środków płatniczych i papierów wartościowych, puszczenie tych walorów w obieg, 14. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie lub używanie urzędowego znaku wartościowego, szczególnego znaku urzędowego, zalegalizowanie narzędzia pomiarowego lub pobierczego, znaku identyfikacyjnego, 15. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez nieuczciwą konkurencję, 16. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu finansowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne procesowe / Marianna Korcyl-Wolska. - Wyd. 2 Stan prawny na 10.03.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 130 s. ; 21 cm.
(KAZUSY / red. serii Alicja Pollesch)
ISBN: 83-7444-013-9
Kazusy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again