Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(10)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(10)
Author
Guz Tadeusz
(2)
Głuchowski Jan
(2)
Pałubska Maria R
(2)
Bożym Piotr
(1)
Dębowski Tomasz
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Kacprzyk Wiesław
(1)
Kaczorowski Włodzimierz
(1)
Karski Karol
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Krukowski Józef
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Mezglewski Artur
(1)
Nieznański Edward
(1)
Prusak Feliks
(1)
Sokolewicz Wojciech
(1)
Sozański Jarosław
(1)
Tunia Anna
(1)
Warchałowski Krzysztof
(1)
Świaczyn Seweryn
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(8)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Prawo kanoniczne
(7)
Prawo cywilne
(3)
Kościół katolicki
(2)
Małżeństwo
(2)
Prawo
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo pracy
(2)
Prawo prywatne międzynarodowe
(2)
Prawo rodzinne
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Prawo wyznaniowe
(2)
Religia
(2)
Aukcja internetowa
(1)
Czas pracy
(1)
Druzowie
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Eutanazja
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kara śmierci
(1)
Kara śmierci -- teologia -- chrześcijaństwo
(1)
Katolicyzm
(1)
Konklawe -- prawo kanoniczne
(1)
Konkordat z Polską (1993)
(1)
Kościół katolicki -- a poronienie sztuczne
(1)
Mniejszości religijne
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nieważność małżeństwa
(1)
Obrona konieczna -- prawo -- Polska -- stan na 2004 r.
(1)
Odpowiedzialność karna -- Polska
(1)
Papiestwo -- organizacja
(1)
Papiestwo -- polityka
(1)
Paserstwo
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka społeczna -- zagadnienia -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Polska
(1)
Polski Czerwony Krzyż
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo kanoniczne -- zagadnienia
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Protestantyzm
(1)
Rozwód
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Samobójstwo
(1)
Traktaty laterańskie (1929)
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Ustanie małżeństwa
(1)
Wolność wyznania
(1)
Światowa Rada Kościołów
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1918-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Ukraina
(1)
Watykan
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-00-00668-0
1. Zagadnienia wstępne; 2. Organizacja administracji kościelnej; 3. Funkcjonowanie administracji kościelnej; 4. Sprawiedliwość administracyjna w Kościele; 5. Odpowiedzialność administracji kościelnej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 2(21) 2008. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2008. - 137 s. : tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 2(21) 2008)
1. Napływ kapitału bezpośredniego a system polityczno-gospodarczy w krajach słabo rozwiniętych (przypadek Ukrainy); 2. Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa w Konstytucji RP; 3. Prawa niezbywalne w prawie kanonicznym i polskim prawie cywilnym; 4. Rola Polskiego Czerwonego Krzyża w realizacji celów zabezpieczenia społecznego; 5. O dekompozycji i granicach zmienności mnożnika handlu zagranicznego; 6. Rola i znaczenie tożsamości we współczesnym świecie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Prawo ; Zeszyt 5)
ISBN: 83-88690-05-1
Prawo do sądu i rzetelnego procesu sądowego; Zagadnienia ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej; Trybunał Konstytucyjny- geneza, organizacja, funkcjonowanie Senat francuski wobec współczesnych wyzwań Unii Europejskiej; Status osób prawnych na podstawie protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i politycznych; System modalności denotycznych jako algebra Boole'a; Posoborowa ewolucja ustawodawstwa kościelnego dotycząca utraty urzędów kościelnych; Od Sztokholmu poprzez Rio do...
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89964-34-1
CZĘŚĆ I. U ŹRÓDEŁ PAŃSTWOWOŚCI WATYKANU: Rozdział I. Dziedzictwo Państwa Kościelnego: 1. Powstanie i rozwój świeckiej władzy papieży (754 - 1870), 2. Ewolucja instytucji politycznych Państwa Kościelnego. Rozdział II. "Kwestia rzymska" i Traktaty Laterańskie: 1. Rozwój "kwestii rzymskiej" (1870 - 1929), 2. Pakty Laterańskie i rozwiązanie "Kwestii rzymskiej". Rozdział III. Państwo Watykańskie w perspektywie teoriopolitycznej: 1. Kontrowersje wokół podmiotowości Watykanu, 2. Zakres jurysdykcji terytorialnej i personalnej, 3. Suwerenność Biskupa Rzymskiego. CZEŚĆ II. SPECYFIKA I PRZEOBRAŻENIA INSTYTUCJI POLITYCZNYCH: Rozdział IV. Model systemu politycznego: 1. Struktura systemu politycznego, 2. Wymiar socjopolityczny i prawnopolityczny, Wymiar organizacyjno - polityczny. Rozdział V. Pozycja ustrojowa suwerena. Ewolucja instytucji konklawe : 1. Pozycja ustrojowa Biskupa Rzymskiego, 2. Ustrój Kolegium Kardynalskiego, 3. Wakans Stolicy Apostolskiej. Powstanie i ewolucja instytucji konklawe do 1996 roku, 4. Elekcje papieskie w latach 1922-2005 - od Piusa XI do Benedykta XVI, 5. Sediswakancja i wybór papieża w obowiązującym ustawodawstwie. Rozdział VI. Ewolucja władzy delegowanej Kurii Rzymskiej: 1. Etapy posoborowej reformy Kurii Rzymskiej, 2. Rola polityczno-administracyjna Sekretariatu Stanu, 3. Udział urzędów kurialnych w wykonywaniu władzy publicznej, 4. Posoborowa reforma Dworu Papieskiego. Rozdział VII. Ewolucja innych instytucji władzy publicznej: 1. Ustanowienie i dynamika rozwoju administracji cywilnej, 2. Etapy rozwoju sądownictwa państwowego, 3. Organy o kompetencjach szczególnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Opolskie Studia Administracyjno-Prawne / Uniwersytet Opolski ISSN 1731-8297 ; X/4)
Zawiera: Aukcja on-line; Europejskie prawo pracy - panowane zmiany w zakresie czasu pracy; Processo di Modernizzazione del Modello Giuridico Marocchino; Paserstwo jako przestępstwo o charakterze materialnym albo formalnym; Komunikacyjna funkcja środków prawnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Religia w szkole. Aspekty historyczno-prawne; Rzymskie źródła kanonicznego pojęcia dyspensy; Niektóre aspekty funkcjonowania wyznaniowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w realiach Polski Ludowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 843-89416-35-2
1. Prawna problematyka kary śmierci, 2. Prawo do ochrony życia w kontekście obrony koniecznej, 3. Prawna ochrona życia poczętego, 4. Prawo wobec nowonarodzonego życia, 5. Ochrona życia człowieka w świetle prawnych regulacji eutanazji, 6. Prawne aspekty pozbawienia się życia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 40)
ISBN: 978-83-7306-394-5
1. Geneza prawa do intymności i do prywatności: Pojęcia prywatności i intymności; Geneza prawa do prywatności w aspekcie historycznym; Godność człowieka jako źródło prawa do prywatności i do intymności. 2. Prawo do intymności w prawie kanonicznym: Ochrona intymności w kan. 220 KPK/1983; Zakres przedmiotowy prawa do intymności w KPK/1983; Problem sankcji w wypadku naruszenia prawa do intymności w Kościele; Kompetencje do stanowienia norm dotyczących prawa do intymności w prawie partykularnym; Realizacja kompetencji w zakresie prawa do intymności w prawie partykularnym. 3. Prawo do prywatności w prawie polskim: Recepcja prawa europejskiego w prawie polskim; Podmiot prawa do prywatności; Przedmiot prawa do prywatności; Sytuacje ograniczające prawo do prywatności; Sankcje w wypadkach naruszenia prawa do prywatności; 4. Konwergencje między prawem kanonicznym a prawem polskim w zakresie prawa do prywatności: 1. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych o przekonaniach religijnych i przynależności wyznaniowej; Tajemnica spowiedzi; Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich religijnymi przekonaniami; Wolny i swobodny wybór drogi życia; Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60011-10-9
1. Jan Paweł II o globalizacji, 2. Polski tradycyjny katolicyzm wobec konfliktów zbrojnych na przełomie XX i XXI wieku, 3. Czynnik religijny jako element ryzyka politycznego w stosunkach międzynarodowych, 4. Rada Kościołów (ŚRK) jako międzynarodowa organizacja pozarządowa, 5. Zasada wolności wyznania oraz status Kościołów i związków wyznaniowych w prawie UE, 6. Wspólnotowe dziedzictwo religijne jako podstawa aksjologiczna Unii Europejskiej - spór o preambułę traktatu konstytucyjnego, 7. O związkach prawa kanonicznego z prawem Wspólnot Europejskich, 8. Adam Mickiewicz wobec Kościoła - Rewolucji - Europy na łamach "Trybuny Ludów", 9. Mahatma Gandhi - sukces i klęska strategii Satyagraha wobec brytyjskiej okupacji Indii, 10. Europejska diaspora żydowska a Izrael, 11. Druzowie między Izraelem, Syrią a Libanem, 12. Islamizacja palestyńskiego ruchu narodowego, 13. Niemieccy protestanci wobec narodowego socjalizmu, 14. "Zwiastun Ewangeliczny" wobec państwa nazistowskiego w latach 1933-1939
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-2892-8
1. Filozofia i międzynarodowy kontekst prawa polskiego: Zarys filozofii prawa; Polska myśl prawna i prawnicza; Status prawno międzynarodowy II Rzeczypospolitej; 2. Prawo konstytucyjne, administracyjne i procedura administracyjna oraz prawo wyborcze: prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej Polskiej; Ustrój sądów powszechnych; Prawo administracyjne; Procedura administracyjna; prawo wyborcze; 3. Prawo cywilne i procedura cywilna oraz prawo rodzinne i prawo prywatne międzynarodowe: Prawo cywilne- część ogólna; prawa rzeczowe; Prawa na dobrach niematerialnych; Charakterystyka polskiego prawa zobowiązań okresu II Rzeczypospolitej; Prawo spadkowe; Prawo rodzinne; Prawo małżeńskie; Procedura cywila; prawo prywatne międzynarodowe i międzydzielnicowe; 4. Prawo karne, karne wykonawcze i procedura karna: Prawo karne materialne; Polskie prawo penitencjarne; Polskie postępowanie karne w świetle przepisów Kodeksu postępowania karnego z 1928 roku; 5. Prawo skarbowe, gospodarcze, handlowe oraz prawo pracy i prawo ochrony środowiska: Skarbowość i prawo skarbowe; Administracyjnoprawna regulacja działalności gospodarczej; Prawo handlowe; Rozwój polskiego prawa pracy; Geneza prawa ochrony środowiska; 6. Prawo wyznaniowe i polskie prawo kanoniczne: Stosunki państwo-kościół; Prawo kanoniczne; 7. Nauczanie prawa rzymskiego oraz medycyny sądowej: Nauczanie medycyny sądowej na Wydziałach Prawa w Polsce; Prawo rzymskie i jego nauczanie w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-2056-4
1. Geneza, filozofia i międzynarodowy kontekst prawa polskiego: Prawo rzymskie a kultura prawna w Polsce; Filozoficznoprawny kontekst polskiego prawa; Aksjologiczne podstawy prawa polskiego; Współczesne prawo polskie w perspektywie teoretycznej; Status prawno międzynarodowy Polski współczesnej; 2. Prawo konstytucyjne, administracyjne i procedura administracyjna oraz prawo wyborcze: Prawo konstytucyjne RP; Polski Trybunał Konstytucyjny w okresie transformacji; Polskie prawo wyborcze- stan aktualny i propozycja zmian; Postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji; 3. Prawo cywilne i procedura cywilna oraz prawo rodzinne i prawo prywatne międzynarodowe: Prawo cywilne- część ogólna; Prawo rzeczowe; Prawo własności intelektualnej; Zarys charakterystyki prawa zobowiązań na tle polskiego systemu prawa cywilnego; prawo spadkowe; Polskie postępowanie cywilne; prawo rodzinne. Kanoniczne prawo małżeńskie; Nowe prawo prywatne międzynarodowe w Polsce; 4. Prawo karne, karne wykonawcze i procedura karna: Polskie prawo karne; Polskie prawo karne wykonawcze- wybrane instytucje; Współczesny obraz polskiej procedury karnej na tle standardów europejskich; 5. Prawo finansowe, gospodarcze i prawo spółek oraz prawo pracy: Prawo finansowe; Publiczne prawo gospodarcze; Prywatne prawo gospodarcze; Prawo spółek; Układy zbiorowe pracy w Polsce- problematyka stron układu; 6. Prawo wyznaniowe i polskie praw3o kanoniczne: prawo wyznaniowe w Polsce; Polski prawo kanoniczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483449-0
1. Forma zawarcia małżeństwa w II RP i w okresie Polski Ludowej. 2. Przepisy wprowadzające wyznaniową formę zawarcia małżeństwa. 3. Małżeństwo wyznaniowe (kanoniczne) a skutki cywilne. 4. Pojęcie duchownego w przepisach prawa polskiego o zawieraniu małżeństwa. 5. Warunki zaistnienia małżeństwa cywilnego. 6. Czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa. 7. Zawarcie małżeństwa. 8. Przekazanie zaświadczenia o zawartym małżeństwie do USC. 9. Sporządzenie aktu małżeństwa. 10. Odpowiedzialność za uchybienia związane z zawieraniem małżeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Konklawe -- prawo kanoniczne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Prawo kanoniczne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Prawo kanoniczne - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again