Form of Work
Książki
(41)
Status
available
(29)
only on-site
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia
(16)
Author
Kruczalak Kazimierz
(7)
Katner Wojciech J
(6)
Kidyba Andrzej
(6)
Koch Andrzej
(2)
Lewandowski Jerzy
(2)
Napierała Jacek
(2)
Szczęsny Wiesław
(2)
Bieniek Tomasz
(1)
Biernat Stanisław
(1)
Borkowska-Bagieńska Ewa
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Fuchs Bernadetta
(1)
Halberda Jan
(1)
Herbet Andrzej
(1)
Hrycaj Jerzy
(1)
Kozioł Waldemar
(1)
Krasińska Anna
(1)
Kędra Eugeniusz
(1)
Nowak-Far Artur (1967- )
(1)
Pakosiewicz Jan
(1)
Prusak Feliks
(1)
Stuglik Aleksander
(1)
Walczak Ryszard
(1)
Witosz Antoni
(1)
Włodyka Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(31)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Subject
Prawo handlowe
(35)
Spółki handlowe
(12)
Umowa
(11)
Papiery wartościowe
(8)
Prawo cywilne
(8)
Prawo rzeczowe
(8)
Przedsiębiorcy
(8)
Spadek
(7)
Prawo zobowiązaniowe
(6)
Przedsiębiorstwo
(6)
Spółki
(6)
Spółki kapitałowe
(5)
Konkurencja
(3)
Nieuczciwa konkurencja
(3)
Prawo gospodarcze
(3)
Prawo karne
(3)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(3)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(2)
Banki
(2)
Finanse
(2)
Fundacja
(2)
Handel
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Organizacje
(2)
Prawo
(2)
Prawo rodzinne
(2)
Prawo sądowe
(2)
Spółki cywilne
(2)
Spółki jawne
(2)
Spółki komandytowe
(2)
Spółki komandytowo-akcyjne
(2)
Spółki osobowe
(2)
Spółki partnerskie
(2)
Upadłość
(2)
Weksle
(2)
Prawo cywilne
(1)
: Prawo handlowe
(1)
Akcje (ekon.)
(1)
Czek
(1)
Cło
(1)
Dokumenty
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Hotelarstwo
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Licencje (umowy)
(1)
Małżeństwo
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Monopol
(1)
Obligacje
(1)
Obrót towarowy
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Procesy sądowe
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Spółdzielczość
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki handlowe -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Turystyka
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Wierzytelność
(1)
Własność
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
60 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-744-235-2
Wprowadzenie; 1. Geneza spółki komandytowo-akcyjnej. 2. Pojęcie i konstrukcja spółki komandytowo-akcyjnej. Charakterystyka regulacji prawnej. 3. Utworzenie spółki komandytowo-akcyjnej. 4. Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne. 5. Zmodyfikowane spółki komandytowo-akcyjne; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse firmy : jak zarządzać kapitałem / red. Wiesław Szczęsny. - Wyd. 2 uzupeł. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - XV, 368 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Academia Oeconomica)
ISBN: 978-83-7483-508-4
1. Jak dokonać wyboru formy działalności gospodarczej? 2. Jak zastosować kapitał? 3. Jak ograniczyć ryzyko inwestowania? 4. Jak zarządzać kapitałem obrotowym? 5. Jak oceniać standing finansowy przedsiębiorstwa? 6. Jak szacować wartość przedsiębiorstwa?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse firmy : jak zarządzać kapitałem / red. nauk. Wiesław Szczęsny. - [Wyd. 3 zm.] - Warszawa : C.H.Beck , 2012. - 302, [2] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3687-9
1. Podstawy decyzji inwestycyjnych: Wprowadzenie do problematyki inwestowania; Stopa procentowa w decyzjach gospodarczych; 2. Metody oceny i selekcji projektów inwestycyjnych: Preliminowanie wydatków na inwestycje rzeczowe; Finansowanie inwestycji; Wycena inwestycji metodami zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF); 3. Przesłanki optymalizacji decyzji inwestycyjnych: Zagadnienie ryzyka w decyzjach inwestycyjnych; Korzyści skali produkcji; Racjonowanie kapitału i wymagana stopa zwrotu; 4. Instrumenty transferu ryzyka na rynku kapitałowym: Organizacja i funkcjonowanie obrotu kontraktami forward; Opcje i kontrakty typu swap w transferze ryzyka; 5. Zarządzanie kapitałem obrotowym: Terminologia i znaczenie kapitału obrotowego netto; Zarządzanie należnościami; Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi; 6. Standing finansowy przedsiębiorstwa- wartość poznawcza raportów finansowych: Źródła informacji i metodyka oceny standingu finansowego; Ocena rentowności działalności gospodarczej; Ocena aktywności gospodarczej; Ocena ryzyka finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-81-4
1.Formy handlu zagranicznego, 2.Pośrednicy w handlu zagranicznym, 3.Zwyczaje i formuły najczęściej stosowane w handlu zagranciznym, 4.Dokumenty stosowane w obrocie towarowym z zagranicą, 5.Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu zagranicznego, 6.Finansowanie handlu zagranicznego, 7.Cło. Prawa celne i procedury celne, 8.Przygotowanie i realizacja tranbsakcji eksportowej i importowej, 9.Kontrakt w handlu zagranicznym, 10.Realizacja kontraktu eksportowego i importowego, 11.Ryzyko w handlu zagranicznym, 12.Ubezpieczenie w handlu zagranicznym, 13.Rozstrzyganie sporów w handlu międzyanrodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-590-6
R.I Źródła prawa: 1. Epoka feudalna, 2. Prawo państwa kapitalistycznego, 3. Prawo socjalistyczne. R.II Instytucje prawa cywilnego i handlowego epoki feudalnej i doby kapitalizmu. Proces cywilny: 1. Prawo osobowe, 2. Prawo rodzinne, 3. Prawo rzeczowe, 4. Prawo zobowiązań i ewolucja prawa handlowego, 5. Prawo spadkowe, 6. Proces cywilny, R.III Prawo karne i proces karny epoki feudalnej oraz XIX i XX wieku: 1. Prawo karne epoki feudalnej, 2. Feudalny proces karny, 3. Prawo i proces karny XIX i XX wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Historia prawa sądowego / pod red. nauk. Jan Halberda. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 226, [1] s. : tab., rys. ; 24 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-436-3
Część I: Prawo cywilne. 1. Zarys historii prawa prywatnego. 2. Prawo osobowe. 3. Prawo małżeńskie, rodzinne i opiekuńcze. 4. Prawo rzeczowe. 5. Prawo zobowiązań. 6. Prawo handlowe. 7. Prawo pracy. 8. Prawo spadkowe. Część II: Prawo karne. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Przestępstwo. 3. Kara. 4. Historia źródeł nauki prawa karnego. Część III: Prawo procesowe. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Proces cywilny. 3. Proces karny. 4. Postępowanie szczegółowe. 5. Ewolucja wybranych instytucji prawa procesowego. 6. Kodyfikacje procedur sądowych (XVIII-XX wiek).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręcznik)
ISBN: 83-88551-25-6
Zawiera: R.1 Uwagi wstępne; R.2 Lex mercatoria w rozwoju historycznym: Uwagi wstępne; Starożytność - pierwowzór średniowiecznej legis mercatorine; Średniowiecze; Okres merkantylizmu - pojawienie się krajowego prawa handlowego; Potrzeba powrotu do idei jednolitego międzynarodowego prawa handlowego; R.3 Międzynarodowe prawo handlowe drugiej połowy XX wieku: Uwagi wstępne; Źródła międzynarodowego prawa handlowego - uwagi ogólne; Ustawodawstwo międzynarodowe; Nowa lex mercatoria; „Kodyfikacje” prawa autonomicznego; R.4 Lex mercatoria jako statut kontraktowy?; R.5 Lex mercatoria a sądownictwo polubowne: Uwagi ogólne; Zalety i wady postęp;owania przed sądem polubownym; Umowa o arbitraż; Postępowanie arbitrażowe; Prawo stosowane przez arbitraż; Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych; R.6 Próby „uwalniania” kontraktów od „ułomności” prawa krajowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych / Antoni Witosz. - Stan prawny na 31.12.2006 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 377, [3] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Prawa Spółek / red. Alicja Pollesch ; Tom 4)
ISBN: 978-83-7526-072-4
I. Zagadnienia ogólne i wspólne: 1. Potrzeba kompleksowej regulacji prawnych form restrukturyzacji spółek handlowych, 2. Odrębność regulacji prawnej restrukturyzacji spółek handlowych, 3. Założenia legislacyjne regulacji prawnej restrukturyzacji w kodeksie spółek handlowych, 4. Podstawowe zasady procesów restrukturyzacyjnych, 5. Zdolność restrukturyzacyjna spółek handlowych, 6. Granice zdolności restrukturyzacyjnej spółek w kodeksie spółek handlowych, II. Łączenie i podział spółek: 1. Zagadnienia terminologiczne, 2. Sposoby łączenia się spółek, 3. Postępowania połączeniowe i działowe, 4. Faza właścicielska, 5. Uproszczone łączenie się spółek, 6. Wspólnicy i akcjonariusze a łączenie się spółek i podział spółki, 7. Odpowiedzialność wspólników lub akcjonariuszy za zobowiązania zrestrukturyzowanych spółek, 8. Skutki prawne łączenia się lub podziału spółek, III. Przekształcanie spółek handlowych: 1. Zagadnienia terminologiczne, 2. Zakres przekształcenia się spółek, 3. Przyczyny przekształcenia się spółek, 4. Przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową, 5. Postępowanie przekształceniowe, 6. Faza właścicielska. IV. Skarżenie uchwał restrukturyzacyjnych: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Podstawa prawna skarżenia uchwał restrukturyzacyjnych, 3. Przesłanki przedmiotowe powództwa o uchylenie uchwały restrukturyzacyjnej, 4. Przesłanki przedmiotowe powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały restrukturyzacyjnej, 5. Powództwo o stwierdzenie nieistnienia uchwały restrukturyzacyjnej, 6. Legitymacja bierna do wytoczenia powództwa. V. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wspólnikom lub akcjonariuszom procesami restruktyzacyjnymi: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Podmiotowy zakres odpowiedzialności odszkodowawczej, 3. Przesłanki przedmiotowe odpowiedzialności odszkodowawczej, 4. Przesłanki uwolnienia się od odpowiedzialności osób działających za spółkę, 5. Środki ochrony przed nieuzasadnionymi powództwami odszkodowawczymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obrót udziałami w spółce z o.o. / Andrzej Herbet. - Wyd.2. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - XXXVIII, 479 s. ; 22 cm.
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-139-X
1. Istota udzialu w spółce z o.o. 1.1 Pojęcie udziału 1.2 Uprawnienia wspólnika 1.3 Rodzaje udziałów 1.4 Wspólność praw udziałowych w spółce z .o.o. 1.5 Powstanie praw udziałowych 1.6 Wygaśnięcie praw udziałowych 2. Prawa udziałowe jako przedmiot obrotu 2.1 Istota rozporządzenia w prawie cywilnym 2.2 Zasada rozporządzalności udziałów w spółce z o.o. 2.3 Dopuszczalność rozporządzania udziałami przed wpisem do rejsteru 2.4 Dopuszczalność rozporzadząnia częścią i ułamkową częścią udziału 2.5 Dopuszczalność rozporządzania poszczególnymi uprawnieniami udziałowymi. Zakaz rozszczepiania 3. Ograniczenia obrotu udziałami 3.1 Uwagi ogólne 3.2 Ograniczenia wynikające z postanowień umowy spółki 3.3 Ograniczenia wynikające z przepisów prawa 4. Zdobycie udziału 4.1 Uwagi ogólne 4.2 Charakter prawny umów powodujących zbycie udziału 4.3 Forma zbycia udziału 4.4 Skutki zbycia udziału w relacji zbywca - nabywca 4.5 Skutki zbycia udziału w relacji strony umowy zbycia - spółka 4.6 Jawność zmian podmiotowych w spółce z o.o 5. Użytkowanie i dzierżawa udziału 5.1 Użytkowanie praw - charakterystyka ogólna 5.2 Ustanowienie użytkowania na udziale 5.3 Skutki ustanowienia użytkowania na udziale 5.3 Skutki ustanowienia użytkowania na udziale 5.4 Jawność użytkowania wobec spółki i osób trzecich 5.5 Wygaśnięcie użytkowania 5.6 Dzierżawa udziału 6. Zastaw na udziale 6.1Zastaw na prawach - charakterystyka ogólna 6.2 Ustanowienie zastawu na prawach udziałowych w spółce z o.o. 6.3 Skutki ustanowienia zastawu na udziale 6.4 Jawność zastawu 6.5 Realizacja zastawu w trybie egzekucyjnym 6.6 Realizacja zastawu w trybie pozaegzekucyjnym 6.7 Wygasnięcie zastawu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88445-29-4
Zawiera: R. 1 Istota prawa cywilnego o handlowego: Pojęcie prawa cywilnego; Prawo cywilne a prawo handlowe; Systematyka prawa cywilnego i handlowego; Źródła prawa cywilnego i handlowego; Zasady prawa cywilnego i handlowego; Ogólna informacją o prawie cywilnym i handlowym w Unii Europejskiej i w krajach członkowskich. R. 2 Podmioty prawa: Osoby fizyczne i osoby prawne, tzw. Ułomne osoby prawne; Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych; Państwowe i komunalne osoby prawne. Prywatne osoby prawne. R. 3 Przedsiębiorca: Zagadnienia wstępne; Przedsiębiorca jednoosobowy. Wspólnicy spółki cywilnej; Przedsiębiorstwa państwowe i ich prywatyzacja; Spółdzielnie; Przedsiębiorca zagraniczny; Rejestr przedsiębiorców; Upadłość przedsiębiorcy; Układ. R. 4 Spółki handlowe: Osobowe spółki handlowe; Spółka jawna; Spółka partnerska; Spółka komandytowa; Spółka komandytowo-akcyjna; Spółki kapitałowe. Zagadnienia wspólne; Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Spółka akcyjna; Łączenie, podział i przekształcanie spółek. R. 5 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego: Mienie i majątek; Pojecie rzeczy i ich rodzaje; Części składowe rzeczy. Przynależności; Pożytki rzeczy i pożytki prawa; Szczególne rodzaje przedmiotów stosunku cywilnoprawnego. R. 6 Prawo podmiotowe: Istota klasyfikacji praw podmiotowych; Nabycie prawa podmiotowego; Realizacja prawa podmiotowego; Ochrona praw podmiotowych. R. 7 Czynności prawne: Istota i rodzaje czynności prawnych; Forma czynności prawnych; wadliwość czynności prawnych; Istota przedstawicielstwa i udzielenie pełnomocnictwa; Rodzaje pełnomocnictw i instytucje pokrewne; Wygaśnięcie pełnomocnictwa. R. 8 Zobowiązania: Zagadnienia ogólne; Zobowiązania solidarne; Wykonanie zobowiązania; Inne przypadki wygaśnięcia zobowiązania; Szkoda i odszkodowanie; Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych; Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; Zmiana stron w zobowiązaniu; Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika; Przedawnienie i terminy zawite. R. 9 Umowy – zagadnienia ogólne: Zasady swobody umów; Strony, przedmiot i składniki umowy; Sposoby zawarcia umowy; Standaryzacja umów; Wykonanie umowy i skutki jej niewykonania lub nienależytego wykonania. R.10 Wybrane umowy w obrocie gospodarczym: Sprzedaż i dostawa; Umowy o używanie rzeczy cudzej; Pośrednictwo handlowe; Przewóz osób i towarów; Umowa o dzieło. Umowy o przygotowanie i wykonanie inwestycji. Umowa o roboty budowlane; Umowy z bankiem; Umowy franchisingu (franszyzy) i factoringu; Umowa ubezpieczenia. R.11 Zabezpieczenia wykonania zobowiązania: Uwagi ogólne; Zabezpieczenie rzeczowe; Zabezpieczenie osobiste. R. 12 Wybrane zagadnienia prawa papierów wartościowych: Uwagi ogólne; Zasadnicze postacie papierów wartościowych; Zasadnicze cechy publicznego obrotu papierami wartościowymi. R. 13 Wybrane zagadnienia własności przemysłowej: Uwagi ogólne; Źródła prawa własności przemysłowej; Patent na wynalazek; Prawo ochronne na wzór użytkowy; Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego; Prawo z rejestracji topografii układów scalonych; Prawo ochronne na znak towarowy; Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne; Oznaczenia przedsiębiorcy i oznaczenia przedsiębiorstwa; Ochrona przed nieuczciwą konkurencją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-220-4
Część I: Wprowadzenie. 1. Zagadnienia ogólne. Część II: Ustrój prawny przedsiębiorców. 2. Przedsiębiorcy. 3. Firma i prokura. 4. Spółka cywilna. 5. Spółka w organizacji. 6. Spółka jawna. 7. Spółka partnerska. 8. Spółka komandytowa. 9. Spółka komandytowo-akcyjna. 10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Spółka akcyjna. 12. Transformacje spółek. 13. Spółdzielnie. 14. Ponadnarodowe struktury organizacyjne. 15. Prawo upadłościowe i naprawcze. Część III: Umowy handlowe. 16. Czynności handlowe i umowy handlowe. 17. Umowy pośrednictwa handlowego. 18. Umowy i czynności handlowe w obrocie bankowym i finansowym. 19. Umowy w działalności transpodtowej. Część IV: Papiery wartościowe. 20. Papiery wartościowe w obrocie handlowym. Część V: Alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych. 21. Pozasądowe metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-000-7
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / pod red. Wojciech J. Katner. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 446, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-346-4
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / pod red. Wojciech J. Katner. - Wyd. 3 Stan prawny na 15.10.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 444, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-302-2
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner. - Wyd. 4 Stan prawny na 1.11.2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - 455, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1647-7-2
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner. - Wyd. 5 Stan prawny na 30.05.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2014. - 479, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer SA.)
ISBN: 978-83-264-3289-7
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka. Podręcznik)
ISBN: 83-7333-352-5
1. Prawo konstytucyjne, 2. Prawo administracyjne, 3. Prawo cywilne materialne, 4. Postępowanie cywilne, 5. Prawo handlowe, 6. Prawo gospodarcze publiczne, 7. Prawo bankowe, 8. Postępowania zbiorowe w przypadku niewypłacalności dłużnika, 9. Prawo karne, 10. Procedura karna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze i handlowe / red. nauk. Jan Pakosiewicz. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 191 s. : tab. ; 23 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-139-9
Cz. I Tabele i schematy; 1. Część ogólna, 2. Umowy w obrocie gospodarczym, 3. Papiery wartościowe, 4. Prawo spółek, 5. Prawo upadłościowe-zagadnienia podstawowe, Cz. II Testy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo handlowe / Andrzej Kidyba. - Wyd. 3 popr. i uakt. - Warszawa : C.H.Beck, 2002. - 816 s. ; 24 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7247-125-8
Zagadnienia ogólne prawa handlowego; Przedsiębiorcy, instytucje not for profit i inne podmioty w działalności gospodarczej; Umowy handlowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-008-4
Prawo handlowe w systemie prawa; Działalność gospodarcza; Spółki; Przedsiębiorstwo państwowe; Spółdzielnia; Banki; Stowarzyszenia; Fundacje; Upadłość i postępowanie układowe; Papiery wartościowe; Prawo wekslowe; Prawo czekowe; Umowy gospodarcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again