Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(9)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(9)
Author
Brodecki Zdzisław
(1)
Glicz Marcin
(1)
Gronkiewicz-Waltz Hanna
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Kocowski Tadeusz
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Mróz Teresa
(1)
Olszewski Jan
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Rzetecka-Gil Agnieszka
(1)
Serwach Małgorzata
(1)
Snażyk Zofia
(1)
Stec Mirosław
(1)
Strzyczkowski Kazimierz
(1)
Stępień-Sporek Anna
(1)
Szafrański Adam
(1)
Wierzbowski Marek
(1)
Zołotar Anna
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Prawo gospodarcze
(11)
Przedsiębiorcy
(5)
Konkurencja
(4)
Przedsiębiorstwo
(3)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Spółki
(2)
Umowa
(2)
Banki
(1)
Energetyka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Koncesja
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Monopol
(1)
Nieruchomości
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Orzecznictwo gospodarcze
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Poczta
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Samorzad zawodowy
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Służebności (prawo)
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Upadłość
(1)
Urzędnicy
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-167-2
1. Ustroje majątkowe małżeńskie - zagadnienia ogólne: Małżeńskie stosunki majątkowe - rys historyczny; Ogólna charakterystyka ustrojów majątkowych małżeńskich; Ustroje majątkowe małżeńskie w Polsce; Ustroje majątkowe małżeńskie w wybranych państwach; Europejskie prawo majątkowe małżeńskie. 2. Podjęcie oraz formy prowadzenia działalności gospodarczej: Pojęcie działalności i cechy działalności gospodarczej; Formy prowadzenia działalności gospodarczej; Rozpoczęcie działalności gospodarczej. 3. Przynależność poszczególnych praw majątkowych do majątków małżonków prowadzących działalność gospodarczą: Przynależność przedsiębiorstwa do majątków małżonków; Przynależność praw spółkowych w spółce cywilnej; Przynależność praw spółkowych w spółce cywilnej; Przynależność udziałów i akcji w spółkach kapitałowych do majątków małżonków; Przynależność praw spółdzielczych do majątków małżonków. 4. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków a prowadzenie działalności gospodarczej: Podstawowe zasady zarządu majątkiem wspólnym; Wybrane zagadnienia zarządu majątkiem przy prowadzeniu działalności gospodarczej; 5. Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą: Ogólne zasady odpowiedzialności; Odpowiedzialność z poszczególnych tytułów; Czynności prawne dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli małżonka. 6. Wpływ zmian w małżeńskim ustroju majątkowym na prowadzoną przez małżonków działalność gospodarczą: Zawarcie intercyzy; Ustanie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego; Rozdzielność majątkowa ustanowiona z prowadzeniem działalności. Rozwód i unieważnienie małżeństwa; Śmierć małżonka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy : księga kontroli w firmie / Anna Zołotar. - Stan prawny na wrzesień 2009 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 143 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-255-1250-7
1.Wprowadzenie; 2. Ogólne zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy; 3. Prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy; 4. Wyjątki od zasad ogólnych kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy; 5. Wyjaśnienia od wzorów; 6. Wzory; 7. Kontrola podatkowa; 8. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne gospodarcze : wybrane zagadnienia / Stanisław Hoc. - Wyd. 2 popr. i uzupeł. Stan prawny na 1.01.2009 r. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2009. - 283, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88690-75-2
1. Prawo administracyjne gospodarcze - pojęcie, zakres i źródła. 2. Zachowania państwa wobec gospodarki. 3. Administracja gospodarcza - ustrój i zadania. 4. Samorząd gospodarczy. 5. Prawo działalności gospodarczej. 6. Ograniczenia i obowiązki przedsiębiorców. 7. Przedsiębiorstwa państwowe. 8. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych. 9. Prawna regulacja udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. 10. Prawna regulacja organizacji i funkcjonowania banków. 11. Prawna regulacja działalności ubezpieczeniowej. 12. Prawna regulacja publicznego obrotu papierami wartościowymi. 13. Prawna regulacja ochrony konkurencji i konsumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-212-9
1. Prawo administracyjne gospodarcze. 2. Doktrynalne podstawy ingerencji państwa w gospodarkę. 3. Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego. 4. Organizacja administracji właściwej w sprawach gospodarki. 5. Pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego. 6. Gospodarka komunalna. 7. Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy. 8. Funkcje administracji gospodarczej. 9. Przedsiębiorca. 10. Prywatyzacja zadań publicznych w sferze gospodarki. 11. Publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji (prawo antymonopolowe i prawo pomocy publicznej). 12. Publicznoprawna problematyka bankowości. 13. Publicznoprawna problematyka ubezpieczeń. 14. Publicznoprawne aspekty obrotu instrumetami finansowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze prywatne / red. Teresa Mróz, Mirosław Stec. - Wyd. 2 Stan prawny na 31.08.2009 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 732 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-855-6
Cz. I Zagadnienia ogólne; 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego, 2. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, 3. Zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prywatnym. Cz. II Spółki jako przedsiębiorcy: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Spółki osobowe, 3. Spółki kapitałowe. Cz. III Umowy w obrocie gospodarczym; 1. Zagadnienia ogólne, 2. Podstawowe umowy z zakresu obrotu gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo gospodarcze publiczne / Kazimierz Strzyczkowski. - Wyd. 5 Stan prawny na 17.08.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 677 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7620-257-0
1. Wprowadzenie; 2. Źródła i zasady prawa gospodarczego publicznego; 3. Podmioty prawa gospodarczego publicznego; 4. Funkcje organów administracji gospodarczej; 5. Środki i prawne formy działania administracji gospodarczej; 6. Prawo działalności gospodarczej; 7. Prawo publicznej działalności gospodarczej; 8. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów; 9. Prawo pomocy publicznej; 10. Prawo pocztowe; 11. Prawo energetyczne; 12. Prawo telekomunikacyjne; 13. Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze. Kompendium / red. Jan Olszewski. - Wyd. 5. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 469, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0369-7
Część I: Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. Swoboda działalności gospodarczej. 2. Pojęcie przedsiębiorcy. 3. Instytucje wspólne dla przedsiębiorców. 4. Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Część II: Obowiązki przedsiębiorców. 5. Obowiązki dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców. 6. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie ochrony danych. 7. Zasady kształtowania cen. Część III: Prawo ochrony mechanizmów rynkowych i uczciwej konkurencji. 8. Ewolucyjny proces rozwoju ochrony konkurencji. 9. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ważniejsze wyłączenia i ogólna charakterystyka organów ochrony. 10. Prewencyjna ochrona konkurencji. 11. Zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 12. Postępowanie przed Prezesem Urzędu. 13. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji (zasady ogólne). 14. Postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji. 15. Zakazy konkurencji. Część IV: Umowy w obrocie handlowym. 16. Umowy handlowe - zagadnienia ogólne. 17. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań w obrocie gospodarczym. Część V: Procedury uzdrawiania i zakończenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym. 18. Postępowanie upadłościowe i naprawcze. Część VI: Rozwiązywanie sporów gospodarczych. 19. Sądy gospodarcze. 20. Mediacja w sporach gospodarczych. 21. Postępowanie przed sądem polubownym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Zakamycza ; T.1-)
ISBN: 978-83-7601-916-1
Zrozumieć rynek ubezpieczeń: 1. Rynek a kultura i prawo; 2. Metodologia nauk ekonomicznych; 3. Ekonomiczna analiza prawa; 4. Efektywność rynku ubezpieczeń; 5. Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeń; 6. Jakość usług ubezpieczeniowych; 7. Król jest nagi; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych; Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-0400-7
1. Co to jest publiczne prawo gospodarcze?; 2. Źródła publicznego prawa gospodarczego; 3. Administracja gospodarcza; 4. Prawne formy działania administracji gospodarczej; 5. Znaczenie Konstytucji RP dla gospodarki; 6. Przedsiębiorca i działalność gospodarcza; 7. Rejestry przedsiębiorców; 8. Koncesje, zezwolenia, działalność regulowana; 9. Samorząd gospodarczy i zawodowy; 10. Działalność gospodarcza osób zagranicznych; 11. Działalność gospodarcza Skarbu Państwa; 12. Gospodarka komunalna; 13. Komercjalizacja i prywatyzacja; 14. Prawo ochrony konkurencji; 15. Pomoc publiczna; 16. Regulacja; 17. Narodowy Bank Polski; 18. Nadzór finansowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-35-5
1. Rola prawa w kształtowaniu działalności gospodarczej. 2. Reglamentacja działalności gospodarczej jako przedmiot badań; 3. Cel ograniczeń reglamentacyjnych: Prawo publiczne oraz prawo prywatne w regulacji sytuacji przedsiębiorcy; Zasada wolności działalności gospodarczej - prymat interesu indywidualnego; Interes publiczny jako determinanta granic swobody działalności gospodarczej; Determinanty policyjnych i reglamentacyjnych ograniczeń wolności działalności gospodarczej; Istota zagrożeń reglamentacyjnych - zagrożenia policyjne a zagrożenia reglamentacyjne. 4. Środki prawne kształtujące sytuację prawną podmiotów reglamentowanych (źródła ograniczeń reglamentacyjnych) - ograniczenia wynikające z aktów normatywnych "z mocy prawa". 5. Środki prawne kształtujące sytuację prawną podmiotów reglamentowanych (źródła ograniczeń reglamentacyjnych) - ograniczenia z aktów administracyjnych. 6. Nadzór i kontrola reglamentacyjna. 7. Sfery ograniczeń reglamentacyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poradniki / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-199-3
1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Zakres podmiotowy służebności przesyłu; 3. Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości i przedsiębiorcy przesyłowego; 4. Powstanie służebności, jej zmiana i ustanie; 5. Zagadnienia procesowe związane ze służebnością przesyłu; 6. Przedawnienie roszczeń związanych ze służebnością przesyłu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-255-1746-5
Cz.1 Prywatno-prawna sfera indywidualnych stosunków pracy w antykryzysowym ustawodawstwie pracy: R.1 Zakres zastosowania antykryzysowego ustawodawstwa pracy; R.2 Czas pracy; R.3 Przestój ekonomiczny; R.4 Umowa o pracę na czas określony; Cz.!! Publiczno-prawna sfera indywidualnych stosunków pracy w antykryzysowym ustawodawstwie pracy: R.1 Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu świadczeń finansowych w ramach pomocy publicznej; R.2 Postępowanie w sprawach o przyznawanie, wypłatę i zwrot świadczeń finansowych w ramach pomocy publicznej; R.3 Zasady dofinansowania kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz wypłaty stypendiów dla pracowników; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-450-0
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Cezary Kosikowski. - Wyd. 5 Stan prawny na 31.03.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 521, [1] s. ; 22 cm.
(Komentarze LexisNexis / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-135-1
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 ze zm):, Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzajace ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm), Ustawa z dnia 19 listopad 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again