Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(16)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(16)
Author
Antoniuk Jarosław R
(1)
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna
(1)
Domagała Michał
(1)
Grabowski Jan
(1)
Grzybowska Małgorzata
(1)
Horosz Piotr
(1)
Izdebski Jan M
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kotowski Wojciech
(1)
Kucka Elżbieta
(1)
Kurzępa Bolesław
(1)
Lewandowski Jerzy
(1)
Manowska Małgorzata
(1)
Norek Emil
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Popowska Bożena
(1)
Powałowski Andrzej
(1)
Stanisławski Tadeusz
(1)
Strzelbicki Michał
(1)
Strzyczkowski Kazimierz
(1)
Szafrański Adam
(1)
Wieczorek-Fronia Małgorzata
(1)
Wrzosek Stanisław
(1)
Zubrzycki Janusz
(1)
Żuk Artur
(1)
Żółtek Sławomir
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Prawo gospodarcze
(12)
Przedsiębiorstwo
(3)
Spółki
(3)
Umowa
(3)
Fundacja
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Leasing
(2)
Organizacje
(2)
Postępowanie cywilne
(2)
Prywatyzacja
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Przedsiębiorstwo państwowe
(2)
Spółdzielczość
(2)
Upadłość
(2)
Wolność ekonomiczna
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Administracja publiczna
(1)
Amortyzacja
(1)
Banki
(1)
Czek
(1)
Dzierżawa
(1)
Emerytura
(1)
Energetyka
(1)
Kara
(1)
Komunikacja
(1)
Konkurencja
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Kultura
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Majątek trwały
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Orzecznictwo gospodarcze
(1)
Osoba fizyczna
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Poczta
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Praca
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo karne gospodarcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wykroczeń
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępstwa i wykroczenia przeciw środowisku
(1)
Przestępstwo polityczne
(1)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(1)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(1)
Renty
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Spółka europejska
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki jawne
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Spółki komandytowo-akcyjne
(1)
Spółki osobowe
(1)
Spółki partnerskie
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Subsydiarność
(1)
Telekomunikacja
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia majątkowe
(1)
Ubezpieczenia osobowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Weksle
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zastaw
(1)
Środki trwałe
(1)
Środki zabezpieczające (prawo)
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-700-7
1. Pojęcie sprawy gospodarczej, 2. Właściwość sądu w sprawach gospodarczych, 3. Pozew i inne pisma procesowe w sprawie gospodarczej, 4. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w sprawach gospodarczych, 5. Postępowanie w sprawach gospodarczych w systemie postępowań odrębnych, 6. Środki zaskarżenia w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, 7. Udział referendarza sądowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie w sprawach gospodarczych / Artur Żuk. - Stan prawny na 1.09.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 216, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7601-301-5
1. Pojęcie sprawy gospodarczej, właściwość rzeczowa, miejscowa i funkcjonalna sądu gospodarczego, 2. Wymogi formalne pism procesowych składanych w postępowaniu gospodarczym i rygory ich naruszenia, 3. Odrębność postępowania w sprawach gospodarczych, 4. Prekluzja, 5. Koszty sądowe w sprawach gospodarczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-218-6
1. Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza, 2. Przedsiębiorca, 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 4. Pojęcie spółki i klasyfikacja spółek, 5. Spółki osobowe, 6. Spółki kapitałowe, 7. Łączenie się, podział i przekształcanie spółek handlowych, 8. Umowy i ich wykonanie, 9. Wybrane umowy, 10. Wybrane zagadnienia związane z finansami przedsiębiorcy, 11. Upadłość przedsiębiorcy, 12. Własność intelektualna, 13. Prawo autorskie i prawa pokrewne, 14. Własność przemysłowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-789-2
1. Wprowadzenie, 2. Zasady prawa gospodarczego publicznego, 3. Podmioty prawa gospodarczego publicznego, 4. Funkcje organów administracyji gospodarczej, 5. Środki i formy prawne organów administracji gospodarczej, 6. Prawo działalności gospodarczej, 7. Prawo publicznej działalności gospodarczej, 8. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, 9. Prawo pomocy publicznej, 10. Prawo pocztowe, 11. Prawo energetyczne, 12. Prawo telekomunikacyjne, 13. Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności / Sławomir Żółtek. - Stan prawny na 1.12.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 386, [1] s. ; 22 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-504-0
1. O prawie karnym gospodarczym, 2. O subsydiarności prawa, 3. Prawo karne gospodarcze w systemie prawa, 4. Alternetywna kara, alternatywa dla kar, 5. Subsydiarność stanowienia prawa, 6. Subsydiarność stosowania prawa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0193-8
1. Wprowadzenie do problematyki wolności gospodarczej i państwa w gospodarce; 2. Wolność gospodarcza; 3. Przeznaczenie majątku publicznego na cele działalności gospodarczej; 4. Przedsiębiorca publiczny; 5. Interes publiczny jako przesłanka podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; 6. Przedsiębiorca publiczny w Konstytucji RP; 7. Osoba prawna jako podmiot konstytucyjnych wolności i praw; 8. Zakres podmiotowy wolności gospodarczej a przedsiębiorca publiczny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym / Emil Norek. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 277, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-708-3
1. Przedsiębiorstwo - uwagi wstępne, 2. Przedsiębiorstwo jako przedmiot praw, 3. Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego, 4. Zbycie przedsiębiorstwa, 5. Dzierżawa przedsiębiorstwa, 6. Leasing przedsiębiorstwa, 7. Zastaw w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-62-6
1. Działalność gospodarcza. 2. Krajowy Rejestr Sądowy. 3. Przedsiębiorstwa państwowe. 4. Komercjalizacja i prywatyzacja. 5. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 6. Ochrona konkurencji i konsumentów. 7. Pomoc publiczna. 8. Specjalne strefy ekonomiczne. 9. Zamówienia publiczne. 10. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-232-1916-3
Cz.I Część ogólna: 1. Istota publicznego prawa gospodarczego. Podstawy ustrojowoprawne, 2. Ustrój i funkcjonowanie aparatu administracji gospodaczej. Cz.II Prawo działalności gospodarczej: 1. Zasady podejmowania i wykonywania działalnośc gospodarczej, 2. Działalność gospodarcza sektora publicznego. Cz.III Podstawowe akty prawne z zakresu publicznego prawa gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7531-111-2
1. Charakterystyka elementów składowych działalności gospodarczej osoby fizycznej; 2. Przesłanki wykonywania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną; 3. Atrybuty osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i ich wpływ na status prawny tej osoby; 4. Legalizacja podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne; 5. Postaci wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne; 6. Osoba fizyczna prowadząca działalność w sferze rolnictwa; 7. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako podmiot stosunków konkurencyjnych; 8. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w systemie ubezpieczeń społecznych; 9. Rola osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w sferze zobowiązań podatkowych; 10. Stan niewypłacalności osoby fizycznej i jej skutek w postaci wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-007-6
1. Pojęcie swobody kształtowania ryzyka pracodawcy, 2. Przesłanki rozkładu ryzyka kontraktowego w stosunkach pracy, 3. Ryzyko nieosiągniecia rezultatów pracy, 4. Ryzyko niedostępności pracy oraz ryzyko płacowe, 5. Ryzyko szkody
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-69-0
I. Pojęcie środków trwałych, II. Wartości niematerialne i prawne, III. Rodzaje środków trwałych i ich amortyzacja, IV. Wartość początkowa: A. wartość początkowa wrazie kupna i wytworzenia we własnym zakresie, B. Aport, przedsiębiorstwo, jego zorganizowana część a wartość początkowa środków trwałych oraz WNP i wartości firmy, C. Pozostałe zagadnienia związane z wartością początkową. V. Zasady i metody amortyzacji, VI. Wartość poczatkowa a podatek dochodowy: A. Wydatki na nabycie środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) a koszty uzyskania przychodów, B. Ulepszenie i remont środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, C. Komputer i jego oprogramowanie. VII. Samochód w działalności gospodarczej: A. Samochód a środki trwałe, B. Wartość popczatkowa i ulepszanie samochodów, C. Wydatki ekspoatacyjne samochodu a koszty uzyskania przychodu, D. Pozostałe zagadnienia dotyczące samochodu w działalności gospodarczej. VIII. Straty w majątku trwałym: A. Straty w inwestycjach w obcych środkach trwałych, B. Pozostałe straty. IX. Użyczenie i nieodpłatne nabycie majątku trwałego: A. Użyczenie i nieodpłatne użytkowanie majątku trwałego, B. majątek trwały nabyty nieodpłatnie i częściowo odpłatnie, X. Sprzedaż składników majątku trwałego, XI. Amortyzacja a podatek dochodowy: A. Amortyzacja i jej korekta, B. Własność i użytkowanie składników majątkowych a amortyzacja, C. pozostałe zagadnienia dotyczące amortyzacji. XII. Budynki i lokale a amortyzacja: A. Wartość poczatkowa, ulepszenie, remont budynków i lokali, B. Amortyzacja budynków i lokali, XIII. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a VAT, XIV. Ewidencja i inwentaryzacja: A. Ewidencja, B. Inwentaryzacja. XV. Leasing w podatku dochodowym, XVI. Leasing a VAT, XVII. Teksty aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-599-5
1. Ubezpieczenia gospodarcze: Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia; Rys historyczny ubezpieczeń; Klasyfikacja, zasady i funkcje ubezpieczeń społecznych; Regulacje prawne ubezpieczeń gospodarczych; Polski rynek ubezpieczeniowy; Marketing usług ubezpieczeniowych; Reasekuracja; Wybrane elementy finansowe zakładu ubezpieczeń; Systemy i sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątku; Charakterystyka wybranych majątkowych; Ubezpieczenia na życie; 2. Ubezpieczenia społeczne: Ubezpieczenia społeczne jako metoda zabezpieczenia społecznego; Charakterystyka ubezpieczeń pracowniczych; Emerytury; Ubezpieczenia rentowe, chorobowe i wypadkowe; Szczególne zasady ubezpieczenia społecznego rolników
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-2013-7
Część pierwsza : Wpływ nauki prawa administracyjnego na rozwój badań w sferze administracji publicznej : Rozdział I : Wpływ nauk przyrodniczych i technicznych na treść , interpretację i stosowanie norm prawa administracyjnego ( na przykładzie przepisów z zakresu prawnej ochrony środowiska ) ( Marek Górski ) , Rozdział II : Samodzielność gminy w świetle konstytucji i ustawodawstwa zwykłego ( Tomasz Bąkowski , Marcin Brzeski , Magdalena Laskowska ) , Rozdział III : W kwestii granic autonomii społeczeństwa obywatelskiego w państwie prawa ( Jolanta Blicharz ) , Rozdział IV : Kilka uwag na temat funkcji podziału terytorialnego państwa polskiego ( Bronisław Jastrzębski ) , Rozdział V : Podmiotowość prawna a podmiotowość administracyjnoprawna - współzależność koncepcji ( Janusz Niczyporuk ) , Rozdział VI : nauka i nauczanie polskiego prawa administracyjnego na emigracji ( Jarosław Dobkowski ) , Rozdział VII : Umowy cywilnoprawne ze świadczeniobiorcami w działaniach administracji pomocy społecznej ( Alina Miruć ) , Rozdział VIII : Międzynarodowy akt administracyjny międzynarodowym prawie administracyjnym ( Artur Modrzejewski ) , Rozdział IX : Odpowiedzialność administracyjnoprawna - kilka uwag na tle współzależności pojęć teoretycznych i prawa oświatowego ( Michał Możdżen-Marcinkowski) , Rozdział X : Spory o charakter prawny odpowiedzialności odszkodowawczej administracji publicznej jako przykład współzależności dyscyplin badawczych w sferze administracji administracji publicznej ( Jerzy Parchomiuk) ; Część druga : Wpływ nauki postepowania administracyjnego na rozwój badań w sferze administracji publicznej : Rozdział I : Nauka postępowania administracyjnego a inne dyscypliny wiedzy w sferze badań nad administracją publiczną ( Barbara Adamiak ) , Rozdział II : Nauka postępowania administracyjnego a inne dyscypliny wiedzy w sferze badań nad administracją publiczną ( Janusz Borkowski ) , Rozdział III : Trybunały . Z historii orzecznictwa administracyjnego Anglii ( Jerzy Supernat ) , Rozdział IV : Materialnoprawne aspekty wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej ( Robert Sawuła ) , Rozdział V : Postępowanie wyjaśniające Komisji Nadzoru Finansowego ( Rafał Blicharz ) , Rozdział VI : Wpływ technologii komunikacyjno - informacyjnych na postępowanie administracyjne na przykładzie wnoszenia i doręczania pism w formie elektronicznej ( Małgorzata Ganczar ) , rozdział VII : Pozycja procesowa organizacji społecznej jako podmiotu na prawach strony w postępowaniu administracyjnym ( Mirosław Karpiuk ) , Rozdział VIII : Wpływ alternatywnych wobec prawa administracyjnego dyscyplin badawczych na ogólne postępowanie administracyjne ( Przemysław Kledzik ) , Rozdział IX : Charakter prawny rozstrzygnięcia w postępowaniu regulującym przed Komisją Majątkową ( Rafał Biskup , Tadeusz Stanisławski ) , Rozdział X : Obliczanie terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ na podstawie przepisów Prawa budowlanego ( Joanna Smarż) ; Część trzecia : Wpływ nauki administracyjnego prawa gospodarczego na rozwój badan w sferze administracji publicznej : rozdział I ; Model prawny umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi ( Michał A. Waligórski ) , Rozdział II : O współzależności dyscyplin badawczych w publicznym prawie gospodarczym ( Karol Kiczka ) , Rozdział III : Usługi ubezpieczeniowe jako instrument wspomagający realizację inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego ( Maciej Rudnicki ) , Rozdział IV : Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie sporządzania planów rozwoju ( Michał Domagała ) , Rozdział V : Wyznaczanie wymiaru asortymentowego ryku właściwego w prawie antymonopolowym ( Michał Pawełczyk , Rafał Stankiewicz ) , Rozdział VI : Planowanie gospodarki odpadami w ujęciu nauk administracyjnych ( Piotr Sacharczuk ) ; Część czwarta: Wpływ nauki administracji i nauk o zarządzaniu na rozwój badań w sferze administracji publicznej : Rozdział I : Nauka administracji w kręgu nauk prawnych - dziedzictwo europejskie ( Adam Błaś ) , Rozdział II : Słowo o aktualności prakseologicznej płaszczyzny badań nad administracją publiczną ( Jan Łukasiewicz ) , Rozdział III : Wpływ nauki administracji na rozwój badań nad administracją publiczną ( Stanisław Wrzosek ) , Rozdział IV : Eklektyzm czy synteza . Nauka administracji wobec dyscyplin badających administrację publiczną ( Jan Jeżewski ) , Rozdział V : Prakseologiczne uwarunkowania prawa administracyjnego ( Sławomir Fundowicz ) , rozdział VI : Wpływ nauk o zarządzaniu na współczesną naukę administracji ( Lidia Zacharko ) , Rozdział VII : Metody badawcze nauk administracyjnych ( Jan Izdebski ) , Rozdział VIII : Prolegomena do wyzwań administracji wobec współczesności ( Marcin Szewczak ) , Rozdział IX : Wpływ administracji publicznej na kształtowanie rozwoju regionalnego ( Marcin Szewczak ) , Rozdział X : Dualizm administracji publicznej w województwie w ujęciu nauki administracji i polityki administracyjnej w województwie w ujęciu nauki administracji i polityki administracyjnej ( Małgorzata Kruszewska-Gagoś) , Rozdział XI : " Milczenie " organu adminsitracji publicznej - między prakseologią a teorią prwanych form działania administracji ( marian Masternak , Małgorzata Szalewska ) ; Część piąta : Perspektywy współpracy interdyscyplinarnej w sferze badań nad administracją publiczną : Rozdział I : Elementy prakseologiczne w strukturze i działaniu administracji publicznej ( Bogdan Dolnicki ) , Rozdział II : Granice prawa publicznego a inne dyscypliny wiedzy w sferze badań nad administracją publiczną ( Wojciech Łączkowski ) , Rozdział III : Analiza ekonomiczna rynku w działaniu organów regulujących ( Waldemar Hoff ) , Rozdział IV : Prawo karne - administracja publiczna - prawo administracyjne ( Zbigniew Janku ) , Rozdział V : Nauka materialnego prawa administracyjnego a nauki techniczne w sferze badań nad administracją publiczną na przykładzie Prawa budowlanego ( Helena Kisilowska ,Dominik Sypniewski ) , Rozdział VI : Sposoby refleksji etyczno - administracyjnej w badaniach nad współczesną administracją publiczną ( Tomasz Barankiewicz ) m Rozdział VII : badanie zjawiska korupcji w administracji publicznej w świetle niektórych nauk społecznych ( Jan Gola , Grzegorz Klich ) , Rozdział VIII : Teoria postępowania egzekucyjnego w administracji w perspektywie nauk filozoficznych ( Piotr Przybysz ) , Rozdział IX : Polityka legislacyjna a nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego ( Krzysztof Kaszubski , Mikołaj Pułło ) , Rozdział X : Własność intelektualna " według " św. Tomasza ( Wojciech Włodarczyk )
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wykroczenia pozakodeksowe : komentarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.06.2008 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 946, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-660-4
Część I: Zagadnienia ogólne prawa wykroczeń. 1. Zasady odpowiedzialności. 2. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru oraz zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego. 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary. 4. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania. 5. Wyjaśnienie ustawowych wyrażeń. 6. Postępowanie mandatowe. Część II: Przepisy o wykroczeniach zawarte w ustawach szczególnych. 1. Środowisko. 2. Rolnictwo. 3. Gospodarka. 4. Zdrowie. 5. Praca i ubezpieczenia społeczne. 6. Bezpieczeństwo osób i mienia. 7. Porządek publiczny. 8. Obronność. 9. Stany nadzwyczajne. 10. Komunikacja. 11. Kultura. 12. Wybory, referenda i działalność partii politycznych. 13. Znaki i symbole. 14. Działalność kontrolna i inspekcyjna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again