Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kuciński Ryszard
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Orzecznictwo gospodarcze
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Arbitraż gospodarczy
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Integracja europejska
(1)
Interwencjonizm
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kultura
(1)
Kultura 2000 (program UE)
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Porządek społeczny
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przestępczośc gospodarcza
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Sądownictwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-208-1646-7
Część I: Geneza jedności europejskiej. 1. Zjednoczona Europa - idea i realizacja w ciągu wieków. 2. Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej. Część II: Europejski system instytucjonalno-prawny. 3. System instytucjonalny Unii Europejskiej. 4. Podstawowe elementy prawa wspólnotowego. 5. Wolności rynku wewnętrznego. 6. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Część III: Europejska integracja ekonomiczna. 7. Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. 8. Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. 9. Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. 10 Interwencjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. 11. Wybrane obszary polityki wspólnotowej - wspólna polityka rolna i polityka regionalna. Część IV: Ład społeczny i kultura w Europie. 12. Podstawy europejskiego ładu społecznego. 13. Kultura w procesie integracji europejskiej. 14. Program Kultura 2000 jako przykład ewolucji działań Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Część V: Europa wobec wyzwań współczesnego świata. 15. Europa w stosunkach międzynarodowych. 16. Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. 17. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Część VI: Polska w zjednoczonej Europie. 18. Proces integracji Polski z Unią Europejską. 19. Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie publiczne prawo gospodarcze / Cezary Kosikowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Prawnicze, 2000. - 398 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88296-13-2
Wstęp; Część ogólna; publiczne prawo gospodarcze jako dział prawa i nauki oraz nauczania, Teoretyczno- prawne podstawy zachowań państwa wobec gospodarki; Część szczegółowa: Prawo o ustroju administracji gospodarczej i jej partnerów, Prawo państwowe planowania gospodarczego, Prawo podejmowania, organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Prawo publicznej działalności gospodarczej, Prawo kontroli i nadzoru państwa w gospodarce, Prawo ochrony rynku oraz jego mechanizmów i uczestników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Przestępstwa giełdowe / Ryszard Kuciński. - Warszawa : C.H.Beck, 2000. - 356 s. ; 25 cm.
(Poradniki Prawnicze)
ISBN: 83-7110-287-9
Przestępstwa giełdowe; Papiery wartościowe; Publiczny obrót papierami wartościowymi; Podstawowe formy ochrony publicznego obrotu papierami wartościowy mi; Pozakodeksowe przestępstwa i wykroczenia w PrPapW; Przestępstwa oszustwa kapitałowego jako lex specialis; Pokrzywdzony przestępstwem i wykroczeniem w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi; Swoiste zagadnienia ogólne przestępstw i wykroczeń; Podsumowanie końcowe; Akty oskarżenia; Teksty aktów prawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88686-05-4
Wprowadzenie. 1. Przepisy ogólne, 2. Urząd Zamówień Publicznych, 3. Zasady udzielania zamówień publicznych, 4. Przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony, 5. Przetarg dwustopniowy, 6. Inne tryby udzielania zamówień publicznych, 7. Umowy w sprawach zamówień publicznych, 8. Protesty i odwołania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again