Form of Work
Książki
(43)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(32)
only on-site
(24)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(33)
Czytelnia
(25)
Author
Ruśkowski Eugeniusz
(7)
Majchrzycka-Guzowska Alina
(5)
Kosikowski Cezary (1942- )
(4)
Baniak Stanisław
(3)
Wójtowicz Wanda
(3)
Chojna-Duch Elżbieta
(2)
Nowak-Far Artur (1967- )
(2)
Ofiarski Zbigniew
(2)
Prusak Feliks
(2)
Śnieżek Ewa
(2)
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna Gabriela
(1)
Bienias Ilona
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Cyman Damian
(1)
Dobaczewska Anna
(1)
Drwiłło Andrzej
(1)
Fedorowicz Magdalena
(1)
Frysztak Małgorzata
(1)
Gałązka Małgorzata
(1)
Hałas Radosław G
(1)
Juchniewicz Edward
(1)
Jurkowska-Zeidler Anna
(1)
Komadowska Anna
(1)
Konarska-Wrzosek Violetta
(1)
Kruczalak Kazimierz
(1)
Kuć Małgorzata
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Maśniak Dorota
(1)
Mikos-Sitek Agnieszka
(1)
Mincewicz Agnieszka
(1)
Mishkin Frederic S
(1)
Mroczkowski Rafał
(1)
Nadolska Aleksandra
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Nizioł Krystyna
(1)
Oczkowski Tomasz
(1)
Oktaba Robert Tomasz
(1)
Panfil Przemysław
(1)
Partyka-Opiela Anna
(1)
Rutkowski Bogdan
(1)
Sawicki Janusz
(1)
Selera Paweł
(1)
Skorupka Jerzy
(1)
Sowiński Tomasz
(1)
Stwoł Małgorzata
(1)
Uryga Józef
(1)
Wilk Leszek
(1)
Wróblewska Małgorzata
(1)
Zapadka Piotr
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(29)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Prawo finansowe
(30)
Finanse
(15)
Finanse publiczne
(14)
Prawo karne finansowe
(9)
Budżety terenowe
(6)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(6)
Banki
(4)
Kara (prawo)
(4)
Budżet
(3)
Budżet państwowy
(3)
Dewizy
(3)
Podatek
(3)
Podatki i opłaty lokalne
(3)
Unia Europejska
(3)
Środki zabezpieczające (prawo)
(3)
Cło
(2)
Dochody państwowe
(2)
Księgowość
(2)
Odpowiedzialność prawna
(2)
Pieniądz
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Rachunkowość
(2)
Rachunkowość finansowa*
(2)
Rachunkowość zarządcza
(2)
Rynek finansowy
(2)
Bank centralny
(1)
Daniny publiczne
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Giełda
(1)
Globalizacja
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Monopol
(1)
Obrót towarowy
(1)
Państwo
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo celne
(1)
Prawo finansowe międzynarodowe
(1)
Prawo finansów publicznych
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Programy UE
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko gospodarcze -- zarządzanie
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spółki
(1)
Stopy procentowe
(1)
Umowa
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(4)
Podręcznik
(1)
69 results Filter
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13597-2
Cz.I Wprowadzenie: Czemu służy analiza pieniądza, ban kowości i rynków finansowych?; Rzut oka na system finansowy; Czym jest pieniądz?. Cz.II Rynki finansowe: Stopy procentowe; Wybór portfo lio; Ksztłatowanie się stóp procentowych; Struktura ryzyka stóp procentowych i struktura okresowa; Rynek walut. Cz.III Instytucje finansowe: Analiza ekonomiczna stru ktury finansowej; Bank i inne instytucje finansowe; Banki: ich struktura i konkurencyjność; Analiza ekonomiczna regulacji prawnych działań banków; Niebankowe instytucje finansowe; Derytawy finansowe. Cz.IV Bank centralny i prowadzenie polityki pieniężnej Struktura banków centralnych i Systemu Rezerwy Federalnej; Wielokrotna kreacja depozytów i proces podaży pieniądza; Czynniki wpływające na podaż pieniądza; Instrumenty polityki pieniężnej; Prowadzenie polityki pieniężnej: cele strategiczne i wielkości optymalne; Międzynarodowy system finansowy. Cz.V Teoria pieniądza: Popyt na pieniądz; Uproszczony model Keynesa i ISLM; Polityka pieniężna i fiskalna w modelu ISLM; Analiza zagregowanego popytu i podaży; Mechanizmy transmisyjne polityki pieniężnej - dowody; Pieniądz i inflacja; Teoria racjonalnych oczekiwań i efektywnych rynków kapitałowych; Racjonalne oczekiwania: implikacje dla polityki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 11 rozszerz. Stan prawny na 1.02.2019 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2019. - 616 s. : tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8160-184-9
Zawiera: Wykaz skrótów. Wstęp. Rozdział I. Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu finansów i prawa finansowego; 1. Pojęcie finansów; 2. Zasady gospodarki finansów publicznych; 3. Formy organizacyjne finansów publicznych; 4. Podstawowe pojęcia gospodarki finansowej, polityki finansowej i systemu finansowego; 5. Pojęcie prawa finansowego; 6. Charakterystyka norm i podmiotów prawa finansowego; 7. Administracja finansów publicznych. Rozdział II Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego; 1. Pojęcie budżetu państwa; 2. Procedura uchwalania budżetu; 3. Podstawowe funkcje budżetu; 4. Pojęcie i rodzaje wydatków budżetu państwa; 5. Pojęcie i rodzaje dochodów budżetu państwa; 6. Zasady wykonywania budżetu państwa; 7. Finanse jednostek samorządu terytorialnego; 7.1. Podstawy prawne jednostek samorządu terytorialnego; 7.2. Klasyfikacja źródeł zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 7.3. Dochody niepodatkowe jednostek samorządu terytorialnego; 7.4. Inne źródła zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 8. Ogólne zasady uchwalania i wykonania budżetu samorządu terytorialnego. Rozdział III. Podatki - system podatkowy: 1. Pojęcie podatku; 2. Funkcje podatku; 3. Elementy konstrukcji podatku; 4. Podstawowe rodzaje podatków a klasyfikacje podatkowe; 5. Pojęcie i rodzaje systemów podatkowych; 6. Zasady podatkowe; 7. Przebudowa systemu podatkowego; 7.1. Pojęcia i źródła procesu harmonizacji; 7.2. Geneza procesu harmonizacji VAT; 8. Podstawowe konstrukcje podatkowe; 8.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych; 8.2. Podatek dochodowy od osób prawnych; 8.3. Podatek tonażowy; 8.4. Podatek od spadków i darowizn; 8.5. Podatek od nieruchomości; 8.6. Opłata skarbowa; 8.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych; 8.8. Podatek od środków transportowych; 8.9. Podatek rolny; 8.10. Podatek leśny; 8.11. Podatek od towarów i usług; 8.12. Podatek akcyzowy; 8.13. Podatek od gier; 8.14. Podatki i opłaty lokalne; 8.15. Podatek od wydobycia niektórych kopalin; 8.16. Podatek od niektórych instytucji finansowych; 9. Zobowiązania podatkowe; 9.1. Powstawanie zobowiązań podatkowych; 9.2. Wygasanie zobowiązań podatkowych; 9.3. Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe; 9.4. Interpretacje podatkowe. Rozdział IV. System finansowy ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenia społeczne; 2. System ubezpieczeń społecznych; 3. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Rozdział V. Prawo walutowe i dewizowe: 1. Podstawowe rozwiązania z zakresu prawa walutowego; 1.1. Podstawowe pojęcia prawa walutowego; 1.2. Unia Gospodarczo -Walutowa - przyszłość Polski. Warunki przystąpienia do Unii; 2. Podstawowe rozwiązania z zakresu prawa dewizowego w Polsce; 2.1. Podstawowe pojęcia prawa dewizowego; 2.2. Ograniczenia w obrocie dewizowym oraz obowiązki wynikające z prawa dewizowego; 2.3. Kontrola dewizowa. Rozdział VI. Banki i prawo bankowe: 1. Banki w Polsce w okresie transformacji systemowej; 2. Rodzaje banków, organizacja systemu bankowego; 3. Narodowy Bank Polski i jego funkcje w świetle ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim; 4. Środki oddziaływania Narodowego Banku Polskiego na banki handlowe; 4.1. Stopy procentowe; 4.2. Operacje depozytowo-kredytowe; 4.3. Operacje otwartego rynku; 4.4. Rezerwy obowiązkowe; 5. Nadzór finansowy; 5.1. Pojęcie nadzoru finansowego; 5.2. Zasady tworzenia banków; 5.3. Rozwiązania dotyczące uzdrawiania gospodarki banków; 6. Operacje bankowe; 6.1. Operacje czynne; 7. Rodzaje kredytów; 7.1. Kredyt hipoteczny; 8. Warunki udzielania kredytów; 9. Zabezpieczenie kredytu; 9.1. Ustalenie formy zabezpieczenia kredytu; 9.2. Zabezpieczenia osobiste jako forma zabezpieczeń kredytowych; 9.3. Zabezpieczenia rzeczowe; 9.4. Ocena stosowanych przez banki zabezpieczeń kredytu; 10. Czynności bierne; 11. Czynności usługowe banków; 11.1. Prowadzenie rachunków bankowych; 12. Formy rozliczeń pieniężnych; 12.1. Podstawowe formy rozliczeń; 12.2. Inne usługi bankowe. Rozdział VII. Finanse i prawo finansowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia: 1. Pojęcie działalności gospodarczej i zasady jej wykonywania; 2. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w świetle ustawy - Prawo przedsiębiorców; 3. Podstawowe zasady funkcjonowania przedsiębiorców; 4. Obowiązki finansowo-księgowe przedsiębiorców; 4.1. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej; 4.2. Spółki handlowe, które nie mają osobowości prawnej; 4.3. Spółki handlowe, które mają osobowość prawną; 4.4. Przedsiębiorstwa państwowe; 4.5. Spółdzielnie; 4.6. Organizacja gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych; 5. Zasady finansowania działalności przedsiębiorców; 5.1. Zasilanie zewnętrzne; 6. Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej; 6.1. Faktoring; 6.2. Leasing; 6.3. Akcje i obligacje; 7. Niekorzystne zjawiska charakteryzujące gospodarkę finansową przedsiębiorstw; 8. Utrata zdolności kredytowej; 9. Postępowanie restrukturyzacyjne; 10. Podstawowe obciążenia podatkowe przedsiębiorców; 10.1. Uproszczone formy opodatkowania; 10.2. Inne obciążenia; 11. Ubezpieczenia społeczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336
Book
In basket
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 7 zaktual. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 444 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-374-1
1. Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu finansów i prawa finansowego, 2. Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, 3. Podatki - system podatkowy, 4. System finansowy i ubezpieczeń, 5. Prawo walutowe i dewizowe, 6. Banki i prawo bankowe, 7. Finanse i prawo finansowe przedsiębiorców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 6 zm. i uzupeł. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2002. - 453,[3] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-034-3
1. Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu finansów i prawa finansowego, 2. Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, 3. Podatki - system podatkowy, 4. System finansowy i ubezpieczeń, 5. Prawo walutowe i dewizowe, 6. Banki i prawo bankowe, 7. Finanse i prawo finansowe przedsiębiorców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 8 zaktual. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 520 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-820-2
1. Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu finansów i prawa finansowego, 2. Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, 3. Podatki - system podatkowy, 4. System finansowy i ubezpieczeń, 5. Prawo walutowe i dewizowe, 6. Banki i prawo bankowe, 7. Finanse i prawo finansowe przedsiębiorców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 9. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2011. - 487, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7620-546-5
1. Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu finansów i prawa finansowego, 2. Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, 3. Podatki - system podatkowy, 4. System finansowy i ubezpieczeń, 5. Prawo walutowe i dewizowe, 6. Banki i prawo bankowe, 7. Finanse i prawo finansowe przedsiębiorców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-8198-072-2
Zawiera: Rozdział 1.: Zasadnicze zagadnienia teorii finansów publicznych , Rozdział 2.: Nauka o pieniądzu i funkcje banku centralnego , Rozdział 3.: Prawo bankowe , Rozdział 4.: Budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego , Rozdział 5.: Budżetowe aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej , Rozdział 6: Ekonomiczne i społeczne aspekty opodatkowania , Rozdział 7.: Prawo podatkowe – część ogólna , Rozdział 8.: Międzynarodowe prawo podatkowe , Rozdział 9.: Prawo celne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7284-953-6
R.1 Ogólna ch-ka finansów publicznych; R.2 Publiczna polityka finansowa; R.3 Prawo finansowe jako dział pra wa; R.4 Międzynarodowe prawo finansowe; R.5 Nauka finansów publicznych i prawa finansowego; R.6 System administracji finansów publicznych; R.7 System pieniężny, dewizowy i bankowy; R.8 Zasady i problemy ogólne finansów publicznych; R.9 System budżetowy w państwie; R.10 System funduszy celowych i niektórych innych jednostek sektora finansów publicznych; R.11 System dochodów publicznych; R.12 System wydatków publicznych; R.13 System finansowy ubezpieczeń społecznych; R.14 System rachunkowości i sprawozdawczość publicznej oraz kontrola finansów publicznych; R.15 Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-587-1
R.1 Ogólna ch-ka finansów publicznych; R.2 Publiczna polityka finansowa; R.3 Prawo finansowe jako dział pra wa; R.4 Międzynarodowe prawo finansowe; R.5 Nauka finansów publicznych i prawa finansowego; R.6 System administracji finansów publicznych; R.7 System pieniężny, dewizowy i bankowy; R.8 Zasady i problemy ogólne finansów publicznych; R.9 System budżetowy w państwie; R.10 System funduszy celowych i niektórych innych jednostek sektora finansów publicznych; R.11 System dochodów publicznych; R.12 System wydatków publicznych; R.13 System finansowy ubezpieczeń społecznych; R.14 System rachunkowości i sprawozdawczość publicznej oraz kontrola finansów publicznych; R.15 Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-058-8
R.1 Ogólna ch-ka finansów publicznych; R.2 Publiczna polityka finansowa; R.3 Prawo finansowe jako dział pra wa; R.4 Międzynarodowe prawo finansowe; R.5 Nauka finansów publicznych i prawa finansowego; R.6 System administracji finansów publicznych; R.7 System pieniężny, dewizowy i bankowy; R.8 Zasady i problemy ogólne finansów publicznych; R.9 System budżetowy w państwie; R.10 System funduszy celowych i niektórych innych jednostek sektora finansów publicznych; R.11 System dochodów publicznych; R.12 System wydatków publicznych; R.13 System finansowy ubezpieczeń społecznych; R.14 System rachunkowości i sprawozdawczość publicznej oraz kontrola finansów publicznych; R.15 Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse publiczne i prawo finansowe / red. Artur Nowak-Far. - Warszawa: C.H.Beck, 2011. - XVIII , 542 s. : tab. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-2154-7
Rozdział 1.: Główne zagadnienia ekonomiczne w teorii finansów publicznych , Rozdział 2.: Nauka o pieniądzu i funkcje banku centralnego , Rozdział 3.: Prawo bankowe , Rozdział 4.: Budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego , Rozdział 5.: Ordynacja podatkowa - stosunek prawnopodatkowy , Rozdział 6: Ekonomiczne i społeczne aspekty opodatkowania , Rozdział 7.: Sprawność i etyka w sektorze finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Przeglądu Podatkowego)
Tom 1 (359 s.); Tom 2 (495 s.).
Book
In basket
(Biblioteka Przeglądu Podatkowego)
ISBN: 83-88014-072
Zagadnienia ogólne: R.1 Finanse publiczne i nauka finansów publicznych; R.2 Polityka finansowe; R.3 Prawo finansowe. Zagadnienia szczegółowe: R.1 Ch-ka polskiego prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji i wykładni sądowej; R.2 Normatywna regulacja ogólnych zagadnień finansów publicznych; R.3 System budżetowy; R.4 Dycyplina finansów publicznych; R.5 Administracja i kontrola finansowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Przeglądu Podatkowego)
ISBN: 83-913163-1-9
R.6 System podatkowy; R.7 Zobowiązania i postępowanie podatkowe; R.8 Publiczne dochody niepodatkowe; R.9 Wydatki publiczne; R.10 Publiczne prawo bankowe; R.11 Prawo walutowe i dewizowe; R.12 Zagadnienia harmonizacji polskiego prawa finansowego z prawem Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pochodne instrumenty finansowe : apsekty prawnopodatkowe / Tomasz Nieborak. - Warszawa : Difin, 2004. - 389 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-473-9
1.Instytucje i instrumenty finansowe w dobie globalizacji, 2.Historia i ogólna charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych oraz mozliwości ich wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem, 3.Charakterystyka prawno-ekonomiczna pochodnych instrumentów finansowych, 4.Opodatkowanie instrumentów pochodnych, 5.Regulacja pochodnych instrumentów finansowych - aspekt teoretyczno-prawny, 6.Instrumenty pochodne w prawodawstwie wybranych państw i Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8124-426-8
Zawiera: Wstęp. Rozdział pierwszy. Zagadnienia ogólne finansów publicznych i prawa finansowego: 1. Pojęcie finansów publicznych; 2. Finanse publiczne a finanse prywatne; 3. Zakres i funkcje finansów publicznych; 4. Prawo finansowe i jego zakres; 5. Źródła prawa finansowego; Literatura. Rozdział drugi. Zagadnienia ogólne metodologii nauk z uwzględnieniem metodologii nauk prawnych: 1. Istota współczesnej metodologii nauk i jej rodzaje; 2. Podstawowe metody badań naukowych oraz metody stosowane w naukach prawnych; 3. Hipotezy w badaniach naukowych; 4. Falsyfikacja teorii naukowych; Literatura. Rozdział trzeci. Międzynarodowe prawo finansowe: 1.Pojęcie międzynarodowego prawa finansowego; 2. Międzynarodowe organizacje finansowo-gospodarcze; 2.1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy; 2.2. Bank Światowy; 2.3. Światowa Organizacja Handlu; 2.4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; Literatura. Rozdział czwarty. Prawo rynku finansowego: 1. Istota, tworzenie i zasady działania rynku finansowego; 2. Zakres regulacji i źródła prawa rynku finansowego; 3. Rynek bankowy; 3.1. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności na rynku bankowym; 3.2. Nadzór nad rynkiem bankowym; 3.3. System gwarantowania depozytów; 4. Rynek ubezpieczeniowy; 4.1. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności na rynku ubezpieczeniowym; 4.2. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego; 4.3. Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym; 4.4. Instytucje gwarancyjne na rynku ubezpieczeniowym; 5. Rynek kapitałowy; 5.1. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności na rynku kapitałowym; 5.2. Nadzór nad rynkiem kapitałowym; 5.3. System rekompensat dla inwestorów; 6. Rynek usług płatniczych; 6.1. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności na rynku usług płatniczych; 6.2. Nadzór nad rynkiem usług płatniczych; 6.3. Jednolity obszar płatniczy w euro; 7. Konglomeraty finansowe; Literatura. Rozdział piąty. Administracja finansów publicznych; 1. Zagadnienia ogólne; 1.1. Pojęcie administracji finansów publicznych; 1.2. Funkcje administracji finansów publicznych; 2. Organy zarządzające finansami publicznymi; 3. Samorządowa administracja finansów publicznych; 3.1. Uprawnienia organów uchwałodawczych i kontrolnych w sprawach z zakresu finansów publicznych; 3.2. Uprawnienia organów wykonawczych w sprawach z zakresu finansów publicznych; 4. Administracja skarbowa (Aleksandra Nadolska); 4.1. Zagadnienia ogólne; 4.2. Przyczyny i założenia konsolidacji przedmiotowo-podmiotowej w ramach administracji skarbowej; 4.3. Krajowa Administracja Skarbowa – istota, cele i główne zadania; 4.4. Struktura organizacyjno-prawna krajowej administracji skarbowej; 4.5. Uprawnienia o charakterze kontrolnym oraz operacyjno-rozpoznawczym organów Krajowej Administracji Skarbowej; Literatura. Rozdział szósty. System pieniężny: 1. Ewolucja pieniądza i systemu pieniężnego; 1.1. Historia pieniądza; 1.2. Państwowe znaki pieniężne; 1.3. Prawna siła płatnicza (nabywcza) znaków pieniężnych według nominału i według kursu; 1.4. Zasady wymiany starych znaków pieniężnych na nowe; 1.5.Prawna i ekonomiczna istota systemów pieniężnych; 2. Źródła prawa w zakresie systemu pieniężnego; 2.1. Regulacje prawne systemu pieniężnego Rzeczypospolitej Polskiej; 2.2. Regulacje prawne systemu pieniężnego Unii Europejskiej; 3. Istota i funkcje pieniądza; 3.1. Charakterystyka prawna pieniądza; 3.2. Pieniądz jako prawny środek płatniczy; 3.3. Istota zobowiązania pieniężnego; 3.4. Pieniądz jako powszechny środek wymiany; 3.5. Pieniądz jako miernik abstrakcyjnej wartości; 3.6. Pieniądz jako środek przechowywania wartości; 3.7. Pieniądz jako środek płatniczy; 3.8. Funkcja pieniądza światowego; 4. System płatniczy jako element systemu pieniężnego; 4.1. Istota, funkcje i rodzaje systemów płatniczych; 4.2. Polskie systemy płatnicze; 5. Formy transferu środków pieniężnych; 5.1. Zagadnienia ogólne transferu środków pieniężnych; 5.2. Polecenie przelewu; 5.3. Polecenie zapłaty; 5.4. Czek rozrachunkowy; 5.5. Karta płatnicza; 6. Globalny system pieniężny jako przedmiot regulacji prawnych; Literatura. Rozdział siódmy. Prawo dewizowe: 1. Pojęcie i charakter prawa dewizowego; 2. Źródła prawa dewizowego; 3. Podmiotowy zakres obowiązywania prawa dewizowego; 4. Podstawowe pojęcia prawa dewizowego; 5. Ograniczenia i obowiązki dewizowe; 6. Zezwolenie dewizowe; 7. Działalność kantorowa; 8. Kontrola dewizowa; 9.Unijne prawo dewizowe; Literatura. Rozdział ósmy. Prawo walutowe i obiegu pieniężnego: 1. Prawo walutowe; 1.1. Pojęcie waluty; 1.2. Polskie prawo walutowe; 2. Prawo ustroju pieniężnego; 2.1. Jednostki pieniężne i znaki pieniężne; 2.2. Kursy walut; 3. Prawo obiegu pieniężnego; 3.1. Pojęcie obiegu pieniężnego i emisja pieniądza; 3.2. Instrumenty polityki pieniężnej; 4. Europejskie prawo walutowe; Literatura. Rozdział dziewiąty. Polskie prawo bankowe: 1. Status prawny, cele, funkcje i zadania Narodowego Banku Polskiego; 2. Organy Narodowego Banku Polskiego; 2.1. Prezes Narodowego Banku Polskiego; 2.2. Rada Polityki Pieniężnej; 2.3. Zarząd Narodowego Banku Polskiego; 3. Polityka pieniężna; Literatura. Rozdział dziesiąty. Prawo celne: 1. Ogólna charakterystyka systemu celnego; 1.1. Pojęcie i zakres prawa celnego; 1.2. Geneza i cechy cła; 1.3. Klasyfikacja ceł; 1.4. Źródła prawa celnego; 1.5. Zasady prawa celnego; 2. Prawo celne w unijnym i międzynarodowym systemie celnym; 2.1. Układ ogólny o cłach i Światowa Organizacja Handlu; 2.2. Unia Europejska jako unia celna; 2.3. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej; 3. Elementy kalkulacyjne; 3.1. Taryfa celna; 3.2. Wartość celna towarów; 3.3. Pochodzenie towarów; 4. Procedury celne; 4.1. Zagadnienia ogólne; 4.2. Objęcie towaru procedurą celną; 4.3. Rodzaje procedur celnych; 4.4. Zwolnienia celne; 5. Dług celny; 5.1. Powstanie długu celnego; 5.2. Zabezpieczenie długu celnego; 5.3. Pokrycie należności wynikających z długu; 5.4. Zwrot i umorzenie należności celnych; 6. Status upoważnionego przedsiębiorcy; 7. Przedstawicielstwo celne; 7.1. Zagadnienia ogólne; 7.2. Agencja celna; 8. Postępowanie w sprawach celnych; Literatura. Rozdział jedenasty. Prawo budżetowe: 1. Zagadnienia ogólne budżetu; 1.1. Pojęcie budżetu; 1.2. Geneza i ewolucja instytucji budżetu; 1.3. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu państwa; 1.4. Definicja budżetu państwa; 1.5. Wieloletni plan finansowy państwa; 1.6. Budżet zadaniowy; 1.7. Budżet środków europejskich; 2. Zasady budżetowe; 2.1. Zagadnienia ogólne; 2.2.Zasada jedności formalnej budżetu; 2.3. Zasada jedności materialnej budżetu; 2.4. Zasada powszechności budżetu; 2.5. Zasada szczegółowości budżetu; 2.6. Zasada przejrzystości budżetu; 2.7. Zasada jawności budżetu; 2.8. Zasada równowagi budżetu; 2.9. Zasada roczności budżetu; 3.Dochody budżetowe; 4.Wydatki budżetowe; 4.1. Klasyfikacja wydatków budżetowych; 4.2. Zasady dokonywania wydatków publicznych w świetle ustawy o finansach publicznych; 4.3. Racjonalizacja wydatków publicznych; 5. Procedura budżetowa; 5.1. Opracowywanie projektu budżetu państwa; 5.2. Uchwalanie budżetu państwa; 5.3. Wykonywanie budżetu państwa; 5.4. Kontrola budżetu państwa; 6. Sektor finansów publicznych; 6.1. Zakres podmiotowy sektora finansów publicznych; 6.2. Saldo sektora finansów publicznych; 6.3. Sektor finansów publicznych a Skarb Państwa; 6.4. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych; 7. Potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa; 7.1. Pojęcie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa; 7.2. Deficyt budżetowy; 7.3. Rozchody budżetu państwa; 8. Pożyczka publiczna; 8.1. Istota i formy pożyczki publicznej; 8.2. Zasady i tryb zaciągania pożyczek publicznych przez Skarb Państwa; 8.3. Skarbowe papiery wartościowe; 8.4. Kredyty i pożyczki zaciągane przez Skarb Państwa; 8.5. Depozyty przyjmowane przez Skarb Państwa; 9. Dług publiczny i dług Skarbu Państwa; 9.1. Pojęcie i zakres długu publicznego oraz długu Skarbu Państwa; 9.2. Konstytucyjny limit zadłużenia; 9.3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne; 9.4. Zarządzanie długiem Skarbu Państwa; 9.5. Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa; 10. Budżet ogólny Unii Europejskiej; 10.1. Pojęcie i zakres budżetu ogólnego Unii Europejskiej; 10.2. Zasady budżetowe; 10.3. Procedura budżetowa; 10.3.1. Opracowywanie projektu budżetu; 10.3.2. Uchwalanie projektu budżetu; 10.3.3. Wykonywanie budżetu; 10.3.4. Kontrola budżetu; 10.4. Dochody budżetowe; 10.5. Wydatki budżetowe; 10.6. Koncepcja zmiany finansów Unii Europejskiej po 2020 r.; 11. Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych; Literatura. Rozdział dwunasty. Fundusze publiczne: 1. Fundusz publiczny jako uzupełniająca forma instytucjonalna finansów publicznych; 1.1. Pojęcie, geneza i rozwój funduszy publicznych; 1.2. Ograniczone zastosowanie zasad budżetowych; 1.3. Komplementarność budżetu i funduszy jako form gromadzenia i wydatkowania środków publicznych; 1.4. Fundusz jako rachunek bankowy; 2. Klasyfikacja państwowych funduszy publicznych; 3. Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych w ramach państwowych funduszy publicznych; 3.1. Plan finansowy jako podstawa działalności finansowej; 3.2. Zasady działalności finansowej funduszy; 3.3. Nadzór na działalnością finansową funduszy; Literatura. Rozdział trzynasty. Prawo podatkowe; 1. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków i prawa podatkowego; 1.1. Definicja podatku i jego elementy konstrukcyjne; 1.2.System podatkowy i zasady jego konstruowania; 1.3. Interpretacja prawa podatkowego; 1.4. Zobowiązania podatkowe; 1.4.1. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego; 1.4.2. Powstanie zobowiązania podatkowego i wymiar podatku; 1.4.3. Wykonanie zobowiązania podatkowego; 1.4.4. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego; 1.4.5. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego; 1.5. Odpowiedzialność podatkowa; 1.5.1. Zagadnienia ogólne; 1.5.2. Odpowiedzialność podatnika; 1.5.3. Odpowiedzialność płatnika i inkasenta; 1.5.4. Odpowiedzialność osób trzecich; 1.5.5. Odpowiedzialność następców prawnych; 2. Procedury podatkowe; 2.1. Zagadnienia ogólne; 2.2. Postępowanie kontrolne i czynności sprawdzające; 2.3. Postępowanie podatkowe; 2.3.1. Zasady postępowania podatkowego; 2.3.2. Wszczęcie i etapy postępowania podatkowego; 2.3.3. Decyzje i postanowienia podatkowe; 2.4. Postępowanie egzekucyjne; 3.Podatki bezpośrednie; 3.1. Podatek dochodowy od osób prawnych; 3.1.1. Podmiot podatku; 3.1.2. Przedmiot podatku; 3.1.3. Podstawa opodatkowania; 3.1.4. Stawka podatkowa; 3.1.5. Ulgi i zwolnienia podatkowe; 3.1.6. Rok podatkowy; 3.1.7. Pobór i obliczenie podatku; 3.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych; 3.2.1. Podmiot podatku; 3.2.2. Przedmiot podatku; 3.2.3. Podstawa opodatkowania; 3.2.4. Stawki podatkowe; 3.2.5. Ulgi i zwolnienia podatkowe; 3.2.6. Rok podatkowy; 3.2.7. Pobór i obliczenie podatku; 3.3. Zryczałtowane formy opodatkowania osób fizycznych; 3.4. Podatek tonażowy; 4. Podatki pośrednie; 4.1. Podatek od towarów i usług; 4.2. Podatek akcyzowy; 4.3. Podatek od gier; 5. Międzynarodowe prawo podatkowe; 5.1. Zasady międzynarodowego prawa podatkowego; 5.2. Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu; 5.3. Międzynarodowe planowanie podatkowe; Literatura. Rozdział czternasty. Prawo finansowe ubezpieczeń społecznych: 1. Zagadnienia ogólne; 2. Zarys rozwoju systemów ubezpieczeń społecznych; 3. Klasyfikacja ubezpieczeń społecznych; 4. Finansowanie ubezpieczeń społecznych; 4.1. Metody zabezpieczenia społecznego; 4.2. Bismarckowska i beveridge’owska koncepcja ubezpieczenia emerytalnego; 4.3. Model repartycyjny i kapitałowy ubezpieczeń emerytalnych; 5. Finanse ubezpieczeń społecznych jako element polityki społecznej; 5.1. Zarys ewolucji ubezpieczeń społecznych w Polsce; 5.2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 5.3. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych; 5.4. Inne fundusze ubezpieczeniowe; 5.5. Narodowy Fundusz Zdrowia; 6. Źródła finansowania ubezpieczeń społecznych; 6.1.Składki ubezpieczeniowe; 6.2. Dotacje z zasobów budżetowych państwa; 6.3. Inne źródła finansowania ubezpieczeń społecznych; 7. Koncepcje organizacji i finansowania ubezpieczeń emerytalnych; 7.1. Koncepcja Banku Światowego; 7.2. Koncepcja szwedzka – rachunek idealny; 7.3. Koncepcja chilijska ubezpieczeń emerytalnych; 7.4. Koncepcja podmiotowa ubezpieczeń emerytalnych; 7.5. Podmiotowa koncepcja zabezpieczenia emerytalnego; Literatura. Rozdział piętnasty. Dyscyplina finansów publicznych: 1. Istota dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie; 2. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 2.1. Odpowiedzialność członków organów kolegialnych; 2.2. Odpowiedzialność kierowników jednostek sektora finansów publicznych; 2.3. Odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych lub innych osób, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono obowiązki, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszenia dyscypliny finansów publicznych; 2.4. Odpowiedzialność osób, które gospodarują środkami publicznymi lub wykonują określone czynności w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych; 3. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 3.1. Czyny naruszenia dyscypliny finansów publicznych zaliczane do prawa finansowego; 3.2. Czyny naruszenia dyscypliny finansów publicznych zaliczane do prawa zamówień publicznych; 3.3. Czyny naruszenia dyscypliny finansów publicznych przewidziane w ustawie o rachunkowości; 4. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 4.1. Zasada określoności czynu; 4.2. Zasada odpowiedzialności za czyn zawiniony; 4.3. Zasada priorytetu stosowania nowej ustawy; 4.4. Zasada zatarcia ukarania z mocy prawa; 4.5. Zasada niezależności odpowiedzialności; 5. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 5.1. Zagadnienia ogólne; 5.2. Kara upomnienia; 5.3. Kara nagany; 5.4. Kara pieniężna; 5.5. Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi; 6. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 7. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 7.1. Postępowanie wyjaśniające; 7.2. Postępowanie przed komisją orzekającą; 7.3. Postępowanie odwoławcze; 8. Kontrola zarządcza; Literatura. Rozdział szesnasty. Prawo finansowe samorządu terytorialnego: 1. Zagadnienia ogólne; 2. Prawo budżetowe samorządu terytorialnego; 2.1. Budżet jednostek samorządu terytorialnego – zagadnienia prawnoustrojowe; 2.2. Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 2.2.1. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2.2.2. Zatwierdzenie prawidłowości wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdawczość budżetowa, absolutorium budżetowe; 3. Dochody samorządu terytorialnego; 3.1. Dochody samorządu terytorialnego w gminie; 3.2. Dochody samorządu terytorialnego w powiecie; 3.3. Dochody samorządu terytorialnego w województwie samorządowym; 4. Podatki jako źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego; 4.1. System opodatkowania nieruchomości; 4.1.1. Podatek rolny; 4.1.2. Podatek leśny; 4.1.3. Podatek od nieruchomości; 4.2. Podatek od spadków i darowizn; 4.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych; 4.4. Podatek od środków transportowych; 5. Opłaty samorządowe; 5.1. Opłaty lokalne; 5.2. Opłata skarbowa; 6. Niepodatkowe dochody jednostek samorządu terytorialnego; 6.1. Formy niepodatkowych dochodów jednostek samorządu terytorialnego; 6.2. Subwencje i dotacje jako niepodatkowe dochody publiczne; 6.2.1. Subwencja ogólna; 6.2.2. Dotacja celowa; 6.3. Dochody samorządowych jednostek budżetowych; 6.4. Dywidendy i wpłaty z zysku samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek sektora finansów publicznych; 7. Dług jednostek samorządu terytorialnego; 7.1. Źródła zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego; 7.2. Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego; 7.3. Formy pożyczki publicznej stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego; 8. Wydatki samorządu terytorialnego; 8.1. Wydatki samorządu terytorialnego w gminie; 8.2. Wydatki samorządu terytorialnego w powiecie; 8.3. Wydatki samorządu terytorialnego w województwie samorządowym; 9.Nadzór i kontrola finansów samorządu terytorialnego; 9.1. Nadzór i kontrola wewnętrzna; 9.2. Nadzór i kontrola zewnętrzna; Literatura.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego / Elżbieta Chojna-Duch. - Stan prawny na 1.05.2010 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 611, [1] s. : tab. ; 21 cm.
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-339-3
1. Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawy gospodarki budżetowej państwa; 3. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; 4. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego; 5. Finanse publiczne Unii Europejskiej i finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce; 6. System pieniężny i bankowość centralna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego / Elżbieta Chojna-Duch. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.12.2011 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2012. - 619 , [1] s. : tabl. ; 21 cm.
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-918-0
1. Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Gospodarka budżetowa państwa; 3. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; 4. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego; 5. Finanse publiczne Unii Europejskiej i finansowanie projektów z udziałem środków europejskich; 6. System pieniężny i bankowość centralna; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (wyciąg).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-909207-3-5
R.1 Struktura polskiego prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem konstytucji i orzecznictwa sądowego R.2 Prawo budżetowe; R.3 Wydatki budżetowe; R.4 System podatkowy; R.5Ordynacja podatkowa; R.6 Publiczne dochody niepodatkowe; R.7 Prawo walutowe i dewizowe; R.8 Kontrola finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli skarbowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-884-4
Cz.I Prawo finansowe jako dział prawa publicznego i dyscyplina naukowa: 1. Prawo finanoswe jako dział prawa publicznego, 2. Prawo finansowe jako dyscyplina naukowa i dydaktyczna. Cz.II Prawo walutowe, 3. Prawo dewizowe. Cz.III Prawo finansowe dochodów publicznych: 5. Charakterystyka ogólna dochodów publicznych, 6. Podatki i prawo podatkowe, 7. Prawo zobowiązań podatkowych, 8. Prawo o postępowaniu podatkowym, 9. Prawo o podatkach, 10. Prawo o pozostałych dochodach publicznych. Cz.IV Prawo finansowe sektora finansów publicznych: 11. Sektor finansów publicznych jako przedmiot prawa finansowego, 12. Prawo finansowe wydatków publicznych, 13. Prawo budżetowe, 14. Prawo budżetowe samorządu terytorialnego, 15. Regulacje prawne dotyczące pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again