Form of Work
Książki
(1)
Status
available
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(1)
Author
Majchrzycka-Guzowska Alina
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
Finanse
(1)
Prawo finansowe
(1)
1 result Filter
No cover
Book
In basket
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 11 rozszerz. Stan prawny na 1.02.2019 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2019. - 616 s. : tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8160-184-9
Zawiera: Wykaz skrótów. Wstęp. Rozdział I. Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu finansów i prawa finansowego; 1. Pojęcie finansów; 2. Zasady gospodarki finansów publicznych; 3. Formy organizacyjne finansów publicznych; 4. Podstawowe pojęcia gospodarki finansowej, polityki finansowej i systemu finansowego; 5. Pojęcie prawa finansowego; 6. Charakterystyka norm i podmiotów prawa finansowego; 7. Administracja finansów publicznych. Rozdział II Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego; 1. Pojęcie budżetu państwa; 2. Procedura uchwalania budżetu; 3. Podstawowe funkcje budżetu; 4. Pojęcie i rodzaje wydatków budżetu państwa; 5. Pojęcie i rodzaje dochodów budżetu państwa; 6. Zasady wykonywania budżetu państwa; 7. Finanse jednostek samorządu terytorialnego; 7.1. Podstawy prawne jednostek samorządu terytorialnego; 7.2. Klasyfikacja źródeł zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 7.3. Dochody niepodatkowe jednostek samorządu terytorialnego; 7.4. Inne źródła zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 8. Ogólne zasady uchwalania i wykonania budżetu samorządu terytorialnego. Rozdział III. Podatki - system podatkowy: 1. Pojęcie podatku; 2. Funkcje podatku; 3. Elementy konstrukcji podatku; 4. Podstawowe rodzaje podatków a klasyfikacje podatkowe; 5. Pojęcie i rodzaje systemów podatkowych; 6. Zasady podatkowe; 7. Przebudowa systemu podatkowego; 7.1. Pojęcia i źródła procesu harmonizacji; 7.2. Geneza procesu harmonizacji VAT; 8. Podstawowe konstrukcje podatkowe; 8.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych; 8.2. Podatek dochodowy od osób prawnych; 8.3. Podatek tonażowy; 8.4. Podatek od spadków i darowizn; 8.5. Podatek od nieruchomości; 8.6. Opłata skarbowa; 8.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych; 8.8. Podatek od środków transportowych; 8.9. Podatek rolny; 8.10. Podatek leśny; 8.11. Podatek od towarów i usług; 8.12. Podatek akcyzowy; 8.13. Podatek od gier; 8.14. Podatki i opłaty lokalne; 8.15. Podatek od wydobycia niektórych kopalin; 8.16. Podatek od niektórych instytucji finansowych; 9. Zobowiązania podatkowe; 9.1. Powstawanie zobowiązań podatkowych; 9.2. Wygasanie zobowiązań podatkowych; 9.3. Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe; 9.4. Interpretacje podatkowe. Rozdział IV. System finansowy ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenia społeczne; 2. System ubezpieczeń społecznych; 3. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Rozdział V. Prawo walutowe i dewizowe: 1. Podstawowe rozwiązania z zakresu prawa walutowego; 1.1. Podstawowe pojęcia prawa walutowego; 1.2. Unia Gospodarczo -Walutowa - przyszłość Polski. Warunki przystąpienia do Unii; 2. Podstawowe rozwiązania z zakresu prawa dewizowego w Polsce; 2.1. Podstawowe pojęcia prawa dewizowego; 2.2. Ograniczenia w obrocie dewizowym oraz obowiązki wynikające z prawa dewizowego; 2.3. Kontrola dewizowa. Rozdział VI. Banki i prawo bankowe: 1. Banki w Polsce w okresie transformacji systemowej; 2. Rodzaje banków, organizacja systemu bankowego; 3. Narodowy Bank Polski i jego funkcje w świetle ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim; 4. Środki oddziaływania Narodowego Banku Polskiego na banki handlowe; 4.1. Stopy procentowe; 4.2. Operacje depozytowo-kredytowe; 4.3. Operacje otwartego rynku; 4.4. Rezerwy obowiązkowe; 5. Nadzór finansowy; 5.1. Pojęcie nadzoru finansowego; 5.2. Zasady tworzenia banków; 5.3. Rozwiązania dotyczące uzdrawiania gospodarki banków; 6. Operacje bankowe; 6.1. Operacje czynne; 7. Rodzaje kredytów; 7.1. Kredyt hipoteczny; 8. Warunki udzielania kredytów; 9. Zabezpieczenie kredytu; 9.1. Ustalenie formy zabezpieczenia kredytu; 9.2. Zabezpieczenia osobiste jako forma zabezpieczeń kredytowych; 9.3. Zabezpieczenia rzeczowe; 9.4. Ocena stosowanych przez banki zabezpieczeń kredytu; 10. Czynności bierne; 11. Czynności usługowe banków; 11.1. Prowadzenie rachunków bankowych; 12. Formy rozliczeń pieniężnych; 12.1. Podstawowe formy rozliczeń; 12.2. Inne usługi bankowe. Rozdział VII. Finanse i prawo finansowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia: 1. Pojęcie działalności gospodarczej i zasady jej wykonywania; 2. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w świetle ustawy - Prawo przedsiębiorców; 3. Podstawowe zasady funkcjonowania przedsiębiorców; 4. Obowiązki finansowo-księgowe przedsiębiorców; 4.1. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej; 4.2. Spółki handlowe, które nie mają osobowości prawnej; 4.3. Spółki handlowe, które mają osobowość prawną; 4.4. Przedsiębiorstwa państwowe; 4.5. Spółdzielnie; 4.6. Organizacja gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych; 5. Zasady finansowania działalności przedsiębiorców; 5.1. Zasilanie zewnętrzne; 6. Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej; 6.1. Faktoring; 6.2. Leasing; 6.3. Akcje i obligacje; 7. Niekorzystne zjawiska charakteryzujące gospodarkę finansową przedsiębiorstw; 8. Utrata zdolności kredytowej; 9. Postępowanie restrukturyzacyjne; 10. Podstawowe obciążenia podatkowe przedsiębiorców; 10.1. Uproszczone formy opodatkowania; 10.2. Inne obciążenia; 11. Ubezpieczenia społeczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again