Form of Work
Książki
(14)
Czasopisma
(4)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(16)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(16)
Author
Borski Maciej (1975- )
(5)
Baran Beata
(4)
Kil Jan
(4)
Fleszer Dorota (1971- )
(3)
Kuczkowski Przemysław
(3)
Majewski Kamil
(3)
Śladkowski Mariusz
(3)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(3)
Ciechorski Jan
(2)
Czermińska Małgorzata
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(2)
Kosicki Tomasz
(2)
Krasuń Aneta
(2)
Kumidor Irena
(2)
Lis Artur
(2)
Papis Wojciech
(2)
Pietrzykowski Henryk
(2)
Pokora Andrzej
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Rozmus Dariusz
(2)
Tkacz Sławomir
(2)
Wentkowska Aleksandra
(2)
Adamus Rafał
(1)
Balcarek Szymon
(1)
Baran Barbara
(1)
Białkowska Paula
(1)
Biskup-Grabowska Katarzyna
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Buratowska Klaudia
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Derc Ewa
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Drozdek Adam
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Dörre-Kolasa Dominika
(1)
Dąbrowski Stanisław
(1)
Feczko Piotr
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Folfas Paweł
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Grudecki Michał
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Grzymisławska-Cybulska Maria
(1)
Gwóźdź Tomasz
(1)
Iwanek Jan
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kamińska Katarzyna
(1)
Kapusta Monika
(1)
Kastelik-Smaza Agnieszka
(1)
Kiełbas Dominika
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Koredczuk Józef
(1)
Kowalski Michał
(1)
Kozak Elżebieta
(1)
Krzysztofik-Pelka Magdalena
(1)
Kubica Jędrzej
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kuczyński Tadeusz (1952- )
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Kwaśniewska Katarzyna
(1)
Lityński Adam
(1)
Lityński Adam (1940- )
(1)
Liwo Marian Andrzej
(1)
Machalica-Drozdek Katarzyna
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Masternak-Kubiak Małgorzata (1962- )
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Mikołajczyk Marian
(1)
Mincewicz Wojciech
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Musiała Anna
(1)
Myjak Krzysztof
(1)
Nancka Grzegorz
(1)
Nikodemska Marta
(1)
Odrobina Anna
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Pera Bożena
(1)
Pera Jacek
(1)
Pisarczyk Joanna
(1)
Pogonowski Piotr
(1)
Przykaza Marcelina
(1)
Radecka Ewa
(1)
Romanowska Elżbieta
(1)
Sakowska-Baryła Marlena
(1)
Sala-Szczypiński Marcin
(1)
Skawińska Małgorzata
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobota Marcin
(1)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(1)
Stawarska-Rippel Anna
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Stotko Sybilla
(1)
Strug Ewa
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szczygieł Tomasz
(1)
Szlachta-Kisiel Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Prawo do sądu
(14)
Prawa człowieka
(6)
Postępowanie cywilne
(5)
Postępowanie dyscyplinarne
(4)
Sądownictwo
(4)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(3)
Prawo do pracy
(3)
Prawo karne procesowe
(3)
Prawo pracy
(3)
Rzecznik praw obywatelskich
(3)
Sędziowie
(3)
COVID-19
(2)
Dowód sądowy
(2)
Kryptowaluta
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Nauczyciele akademiccy
(2)
Ochrona danych osobowych
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie sądowe
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo cywilne procesowe
(2)
Prawo do ochrony zdrowia
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Praworządność
(2)
Sankcja administracyjna
(2)
Strajki
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Sądownictwo administracyjne
(2)
Sądy przysięgłych
(2)
Wolność obywatelska
(2)
Zatrudnienie za granicą
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Ława przysięgłych
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI)
(1)
Antyterroryzm
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bezskuteczność (prawo)
(1)
Bhp
(1)
Brexit
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Common law
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Daniny publiczne
(1)
Decyzja środowiskowa
(1)
Delegowanie pracowników
(1)
Dezinformacja
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dotacja
(1)
Dyskrecjonalność sędziowska
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Eksport
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Immunitety
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasy zapomogowo-pożyczkowe
(1)
Katecheza
(1)
Kobieta
(1)
Komisja Nadzoru Finansowego
(1)
Komitet wyborczy
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kontrola sanitarna
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Lityński, Adam
(1)
Maklerstwo
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Medycyna estetyczna
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
(1)
Nadużycie zaufania
(1)
Nadzór finansowy
(1)
Nanotechnologia
(1)
Neuroprawo
(1)
Nieruchomości
(1)
Obrót towarowy
(1)
Ocena oddziaływania na środowisko
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej
(1)
Odszkodowanie
(1)
Orzecznictwo
(1)
Subject: work
Konstytucja Polski (1921)
(1)
Konstytucja Polski (1935)
(1)
Konstytucja Polski (1952)
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1201-1300
(1)
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(8)
Niemcy
(3)
Stany Zjednoczone (USA)
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Wielka Brytania
(2)
Afryka Zachodnia
(1)
Arktyka (region)
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Borzykowa (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Żytno)
(1)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Dania
(1)
Francja
(1)
Grenlandia (Dania ; wyspa)
(1)
Kanada
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Słowacja
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(4)
Czasopismo prawnicze
(4)
Monografia
(2)
Komentarz do ustawy
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(8)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
19 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 2)
Temat: Trump, Donald (1946- ) ; NAFTA (organizacja) ; Unia Europejska (UE) ; Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) ; Izolacjonizm (politologia) ; Polityka zagraniczna ; Polityka międzynarodowa ; Brexit ; Eksport ; Konkurencyjność ; Gospodarka narodowa ; Handel zagraniczny ; Integracja gospodarcza ; Handel międzynarodowy ; Umowy międzynarodowe gospodarcze ; Polityka migracyjna ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Polityka gospodarcza ; Przemysł motoryzacyjny ; Wartość dodana ; Jednolity rynek Unii Europejskiej ; Rynek finansowy ; Prace badawczo-rozwojowe ; Innowacje ; Polityka naukowa ; Nanotechnologia ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Pracownicy samorządowi ; Kampania wyborcza samorządowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Prawo urzędnicze ; Straż graniczna ; Postępowanie dyscyplinarne ; Prawo do sądu ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Prawo cywilne ; Dzielnicowi ; Poczucie bezpieczeństwa ; Bezpieczeństwo publiczne ; Antyterroryzm ; Bezpieczeństwo narodowe ; Strajki ; Służba zdrowia ; Zbiorowe stosunki pracy ; Adaptacja zawodowa ; Spółdzielnia pracy ; Spółdzielczość rolnicza ; Spółdzielczość produkcyjna ; Prawo spółdzielcze ; Dłużnicy ; Wyjawienie majątku ; Postępowanie egzekucyjne ; Wierzyciele ; Odpowiedzialność cywilna ; Diagnostyka prenatalna ; Prawo do ochrony zdrowia ; Płód ; Zdolność prawna ; Prekariat ; Zatrudnienie elastyczne ; Umowa o pracę na czas nieokreślony ; Bezpieczeństwo społeczne ; Azja ; Chiny ; Stany Zjednoczone (USA) ; Kanada ; Czechy ; Niemcy ; Słowacja ; Węgry ; Wielka Brytania ; Kraje rozwijające się ; Afryka Zachodnia ; Kraje Unii Europejskiej ; Azja Wschodnia ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: THE INSTITUTIONALIZATION OF COOPERATION IN THE TRANSATLANTIC AREA: USA-Asia Relations in the Time of Trump's Administration; Will the Atlantic Bridge Withstand Shocks?; Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?. LEGAL-ECONOMIC ASPECTS OF THE EU OPERATION: Brexit and its Potential Effects on Trade Between the European Union and Selected Countries; The European Union's and Great Britain's Trade Relations with Selected Developing Countries in the Context of Brexit; European Union - West Africa Trade Relations: with or without Economi Partnership Agreement (EPA); Debate on Issues Concerning the EU Citizens' Rights after Brexit; The economic position of the European Union in the contemporary world. The risk-based perspective; Poland in International Production Networks of Automotive Industry; Integration of Financial Markets in the European Union after 2018; The European Union in Globsl Research and Development. The balance and prospects; The Precautionary Principle as the Basis fo Legal Regulations in the Field of Nanotechnology. PUBLIC LAW ISSEUES: Effects of Involvement of Self-Government Employees in Local Election Campaigns; Selected Problems of Disciplinary Proceedings in the Case of Border Guard Officers in the Perspctive of Standards of Human Rights; Consent for Personal Data Processing in Digital Environment According to GDPR; The Characteristics of an Institution of a Police Community Support Officer (PCSO) in the Light of Legal and Political Changes; Statutory Regulations in the Field of Anti-terrorist Activities in Poland. Notes on the Special Use of Weapons. PRIVATE LAW ISSUES: The Right to Strike in Health Service; Candidate Internship in Cooperatives and Agricultural Cooperatives; Ways of Obtaining Information about the Debtor's Assets in Court Enforcement Proceedings; Liability for Prenatal Injuries in the Context of the Protection of the Rights of Conceived Children; Employment Security under Polish Law - Consderations Based on the Concept of Precariat by G. Standing. REPORTS: A Report on the "Legal Standards - Social and Cultural Standards. Case Studies" Conference in Cracow, 16-17 September 2017; A Report from the "Europe in the World: The Time of Breaktrough"Scientific Conference, Warsaw, 6 October, 2017; Report on the Internationa; Scientific Conference of the 2nd Central European Forum on Law and Administration "Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries - Current Experience and Trends". REVIEWS: Arkadiusz Bereza. The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw. Wasaw 2017, pp.671; Marcin Łysko. The Works on the Codification of the Substantive Misdemeanors Law in People's Poland (1960-1971), Wydawnictwo Temida2, Białystok 2016, pp.351. CHRONICLE: On the Activity of the Faculty of Administation and Law at Humanitas University.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; nr 1)
1. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela: Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wskazany przez Rzeczypospolitą Polską do monitorowania realizacji obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego. Wykonywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji; Prawo do dobrej legislacji; Prawo do sądowej ochrony wolności i praw jednostki; Wolność osobista; Bezpieczeństwo obywateli. Uprawnienia Policji i innych służb mundurowych; Wybrane konstytucyjne prawa i wolności obywateli; Rozbieżności w stosowaniu prawa; Zagadnienia z zakresu prawa pracy; Egzaminy zawodowe i prawo wykonywania zawodu. Zawody zaufania publicznego; Zabezpieczenie społeczne; Ochrona zdrowia; Ochrona praw rodziny; Ochrona praw osób niepełnosprawnych; Prawo do nauki; Ochrona środowiska; przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; Ochrona praw majątkowych i gospodarka nieruchomościami; Ochrona praw konsumentów; Problematyka danin publicznych; Działalność gospodarcza; Ruch drogowy; Wykonywanie kar i środków karnych. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich; Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służ© publicznych; Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; Implementacja prawa europejskiego i wykonywanie wyroków ETPC i TSUE; Działalność Komisji Ekspertów, współpraca Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi oraz inne działania społeczne w obszarze równego traktowania; Działalność Pełnomocników Terenowych RPO; Ocena stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela; 2. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2012 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej: Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania oraz jej wyniki; Działalność innych organów publicznych w obszarze równego traktowania; Wnioski oraz zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania; 3. Działalność międzynarodowa i społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012: Działalność międzynarodowa Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r.; 2. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie komunikacji i edukacji obywatelskiej w 2012 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; 56)
1. Wprowadzenie; 2. Prawo do sądu i właściwej procedury sądowej; 3. Wolność osobista; 4. Bezpieczeństwo obywateli; 5. Ochrona praw ofiar przestępstw; 6. Konstytucyjne prawa i wolności obywateli; 7. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego; 8. Rozbieżność w stosowaniu prawa; 9. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalna; 10. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 11. Praca polaków za granicą; 12. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 13. Ochrona zdrowia; 14. Ochrona środowiska; 15. Ochrona praw rodziny, dziecka i osób niepełnosprawnych; 16. Prawo do nauki; 17. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; 18. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności. Prawo budowlane; 19. Ochrona konsumentów; 20. Problematyka danin publicznych; 21. Działalność gospodarcza; 22. Ruch drogowy; 23. Wykonywanie kar i środków karnych; 24. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 25. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 26. Współdziałanie RPO z organizacjami obywatelskimi. Zespoły eksperckie; 27. Działalność pełnomocników terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych / Henryk Pietrzkowski. - Wyd. 8 Stan prawny na 1.01.2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2021. - 1289 s. ; 25 cm.
(Metodyki)
ISBN: 978-83-8223-599-9
Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Prawo do sądu 2. Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 2.1. Obowiązek sądu przeciwdziałania przewlekłości postępowania 2.2. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg) 3. Prawo do rzetelnego procesu 4. Prawo do informacji i pouczeń 4.1. Uwagi wstępne 4.2. Pouczenia dotyczące czynności procesowych 4.3. Uprzedzenie o prawdopodobnym wyniku sprawy 4.4. Uprzedzenie o możliwości podjęcia rozstrzygnięcia na innej podstawie 4.5. Skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielenia pouczeń 4.6. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg) ROZDZIAŁ II. Nadużycie prawa procesowego 1. Ciężar wspierania postępowania przez strony 2. Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego w orzecznictwie przed dodaniem art. 41 k.p.c. 3. Definicja oraz przejawy nadużycia prawa procesowego ROZDZIAŁ III. Systemy gromadzenia materiału procesowego 1. System prekluzji oraz system dyskrecjonalnej władzy sędziego 2. System koncentracji materiału procesowego Rozdział IV. Przedmiot procesu cywilnego. Droga sądowa 1. Przedmiot procesu cywilnego 2. Pojęcie „sprawa cywilna”. 3. Dopuszczalność oraz niedopuszczalność drogi sądowej Rozdział V. Rodzaje postępowania cywilnego. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego 1. Rodzaje postępowania cywilnego 2. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego 2.1. Rozpoznanie sprawy według przepisów o postępowaniu zwykłym i odrębnym 2.2. Czynności przewodniczącego związane z oceną charakteru sprawy cywilnej oraz trybu postępowania 2.3. Czynności sądu związane z oceną charakteru sprawy cywilnej oraz trybu postępowania 2.4. Czynności sądu związane z oceną charakteru sprawy gospodarczej 3. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg) Rozdział VI. Wpływ postępowania i wyroku karnego na postępowanie i orzeczenie cywilne 1. Moc wiążąca prawomocnych skazujących wyroków karnych 1.1. Uwagi wstępne 1.2. Zakończenie postępowania karnego przed wszczęciem postępowania cywilnego 1.3. Prowadzenie postępowania karnego równolegle z postępowaniem cywilnym 1.4. Wszczęcie postępowania karnego po zakończeniu postępowania cywilnego 2. Okoliczności wyłączające prejudycjalność prawomocnych skazujących wyroków karnych Rozdział VII. Właściwość sądu 1. Niewłaściwość usuwalna. Utrwalenie właściwości sądu 2. Właściwość rzeczowa 2.1. Wartość przedmiotu sporu (zaskarżenia) 2.2. Wartość przedmiotu sporu w razie żądania zasądzenia odsetek 2.3. Wybrane orzecznictwo dotyczące wartości przedmiotu sporu w wybranych sprawach 2.4. Wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawach połączonych do wspólnego rozpoznania (art. 219 k.p.c.) 3. Właściwość miejscowa 3.1. Właściwość ogólna, przemienna i wyłączna 3.2. Szczególne regulacje 4. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg) Rozdział VIII. Skład sądu. Zasady przydziału spraw. Wyłączenie sędziego 1. Skład sądu. Zasady przydziału spraw 2. Wyłączenie sędziego 2.1. Uwagi wstępne 2.2. Czynności sędziego 2.3. Czynności sądu 3. Wyłączenie referendarza sądowego, ławnika, prokuratora oraz innych organów sądowych Rozdział IX. Zdolność sądowa. Zdolność procesowa 1. Zdolność sądowa 1.1. Podmioty, którym przysługuje zdolność sądowa 1.2. Czynności sądu w razie stwierdzenia braku zdolności sądowej 2. Zdolność procesowa 2.1. Uwagi wstępne 2.2. Zdolność procesowa osób fizycznych 2.3. Zdolność procesowa podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Podmiot nieistniejący 3. Ustanowienie kuratora procesowego Rozdział X. Skarb Państwa jako strona w postępowaniu sądowym 1. Uwagi ogólne 2. Materialnoprawna i procesowa konstrukcja reprezentacji Skarbu Państwa 3. Oznaczenie Skarbu Państwa jako strony w postępowaniu sądowym 4. Reprezentacja Skarbu Państwa przez kilka jednostek organizacyjnych 5. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną RP 5.1. Rodzaje zastępstwa 5.2. Współdziałanie podmiotów i organów reprezentujących Skarb Państwa z Prokuratorią Generalną RP 5.3. Koszty zastępstwa procesowego wykonywanego przez Prokuratorię Generalną RP 5.4. Wskazanie przez Prezesa Prokuratorii Generalnej RP organu właściwego do reprezentowania Skarbu Państwa Rozdział XI. Legitymacja procesowa. Współuczestnictwo w sporze 1. Legitymacja procesowa 2. Współuczestnictwo w sporze 2.1. Współuczestnictwo formalne i materialne 2.2. Współuczestnictwo konieczne 2.3. Współuczestnictwo jednolite 2.4. Współuczestnictwo procesowe w osobowych spółkach handlowych Rozdział XII. Interwencja główna i uboczna. Przypozwanie 1. Interwencja główna 2. Interwencja uboczna 3. Przypozwanie 4. Zawiadomienie gminy w sprawie o opróżnienie lokalu 5. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg Rozdział XIII. Podmiotowe przekształcenia w procesie 1. Zmiana strony a sprostowanie oznaczenia strony 1.1. Uwagi wstępne 1.2. Całkowity brak legitymacji procesowej biernej oraz dopozwanie 1.3. Całkowity brak legitymacji procesowej czynnej 1.4. Częściowy brak legitymacji procesowej czynnej i biernej 1.5. Czynności sądu związane z żądaniem wezwania osób trzecich do sprawy 2. Usuwanie błędów popełnionych przy przekształceniach podmiotowych 3. Skutki prawne przekształceń podmiotowych 4. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg) Rozdział XIV. Reprezentacja stron 1. Zdolność postulacyjna 2. Przedstawiciele ustawowi 3. Pełnomocnicy procesowi 3.1. Pełnomocnik ustanowiony przez stronę 4. Pełnomocnik substytucyjny 5. Pełnomocnictwo procesowe 5.1. Rodzaje pełnomocnictwa 5.2. Należyte umocowanie pełnomocnika 5.3. Zakres pełnomocnictwa 5.4. Forma pełnomocnictwa, podpis na pełnomocnictwie, uwierzytelnianie odpisów pełnomocnictwa i dokumentów 5.5. Prostowanie, odwoływanie oraz zatwierdzanie oświadczeń i czynności pełnomocnika 5.6. Bezskuteczność zatwierdzenia przez stronę oświadczeń i czynności dokonanych przez osobę, która nie może być pełnomocnikiem 5.7. Wygaśnięcie i wypowiedzenie pełnomocnictwa Rozdział XV. Koszty postępowania 1. Uwagi wstępne 2. Pojęcie kosztów procesu i kosztów sądowych 3. Zasady uiszczania kosztów sądowych 3.1. Zasady ogólne 3.2. Zasady uiszczania opłat sądowych przez profesjonalnych pełnomocników 4. Zwolnienie od kosztów sądowych 5. Rozliczanie kosztów tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa 6. Zasady zwrotu kosztów postępowania 6.1. Uwagi wstępne 6.2. Zwrot kosztów w procesie 6.3. Zwrot kosztów w postępowaniu nieprocesowym 7. Czynności referendarza sądowego w zakresie orzekania o kosztach 8. Wynagrodzenie za wykonane zastępstwo procesowe przez adwokata (radcę prawnego) oraz zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez tych pełnomocników. Rozdział XVI. Pisma procesowe 1. Wymagania formalne pism procesowych zwykłych i szczególnych 2. Usuwanie braków formalnych pism procesowych 3. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg) Rozdział XVII. Pozew 1. Uwagi wstępne. 2. Czynności przewodniczącego 3. Obligatoryjne składniki pozwu 4. Fakultatywne składniki pozwu 5. Pismo niebędące pozwem 6. Odrzucenie pozwu 6.1. Uwagi wstępne 6.2. Stan sprawy w toku 6.3. Powaga rzeczy osądzonej 6.4. Postanowienie o odrzuceniu pozwu 6.5. Zakaz odrzucenia pozwu 7. Skutki doręczenia pozwu 8. Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia 9. Odpowiedź na pozew 9.1. Treść odpowiedzi na pozew, tryb i termin jej złożenia 9.2. Zaprzeczenia i zarzuty procesowe 9.3. Zarzuty merytoryczne Rozdział XVIII. Powództwo 1. Rodzaje powództw 1.1. Powództwo o zasądzenie świadczenia 1.2. Powództwo o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa - art. 189 i 1891 k.p.c. 1.3. Powództwo o ustalenie stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 1.4. Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa 1.5. Powództwa przeciwegzekucyjne 2. Powództwo oczywiście bezzasadne 3. Skutki wytoczenia powództwa 4. Uznanie powództwa 5. Powództwo wzajemne Rozdział XIX. Postępowanie przygotowawcze 1. Uwagi wstępne 2. Czynności przewodniczącego przed wszczęciem postępowania przygotowawczego 2.1. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg) 3. Postępowanie przygotowawcze 4. Pisma przygotowawcze 5. Posiedzenie przygotowawcze 6. Plan rozprawy 7. Przytaczanie twierdzeń i dowodów 8. Pominięcie spóźnionych twierdzeń i dowodów 9. Utrata prawa do powoływania się na uchybienia procesowe sądu (art. 162 k.p.c.) Rozdział XX. Posiedzenia sądowe. Rozprawa 1. Posiedzenia sądowe 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Orzekanie na posiedzeniach jawnych oraz niejawnych 2. Rozprawa 2.1. Przygotowanie rozprawy Rozdział XXI. Dowody. Postępowanie dowodowe. Ocena dowodów 1. Dowody 1.1. Przedmiot dowodu 1.2. Podział środków dowodowych 1.3. Środki niebędące dowodem 1.4. Zabezpieczenie dowodów 2. Postępowanie dowodowe 2.1. Przytaczanie twierdzeń i dowodów 2.2. Wniosek dowodowy. Postanowienie dowodowe. Umowa dowodowa 2.3. Forma pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów 2.4. Dopuszczenie przez sąd dowodu niewskazanego przez stronę   2.5. Postępowanie dowodowe przed sądem drugiej instancji 2.6. Zastrzeżenia zgłoszone do protokołu rozprawy na podstawie art. 162 k.p.c. odnośnie do postanowień dowodowych 2.7. Pomoc sądowa 2.7.1. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)   3. Ocena dowodów 4. Wydatki związane z dopuszczonym dowodem 5. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg) Rozdział XXII. Doręczenia 1. Zasada oficjalności doręczeń 2. Doręczenie właściwe 3. Doręczenie zastępcze 4. Doręczenie na adres skrytki pocztowej 5. Doręczenie awizowane 6. Domniemanie doręczenia 7. Warunki skuteczności doręczenia pism sądowych 8. Doręczenie elektroniczne 9. Doręczenie dla osoby prawnej oraz organizacji nie mającej osobowości prawnej 10. Doręczenie dla przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 11. Doręczenie dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru sądowego 12. Doręczenie dla osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu 13. Doręczenie osobie mającej pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism 14. Doręczenie kuratorowi 15. Doręczenie pism sądowych osobom korzystającym z immunitetu oraz stronom, które mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę za granicą 16. Doręczenie bezpośrednie między zawodowymi pełnomocnikami 17. Doręczenie w sekretariacie sądu 18. Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika 19. Doręczenie w razie odmowy przyjęcia korespondencji oraz w razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania 20. Potwierdzenie odbioru 20.1. Pisemne potwierdzenie 20.2. Potwierdzenie odbioru pisma dokumentem uzyskanym z systemu teleinformatycznego 21. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg) ROZDZIAŁ XXIII. Terminy procesowe  1. Pojęcie i rodzaje terminów  2. Rozpoczęcie biegu terminu oraz zasady obliczania terminów  3. Uchybienie terminowi  4. Wniosek o przywrócenie terminu 4.1. Uwagi ogólne 4.2. Warunki formalne wniosku 4.3. Warunki dopuszczalności wniosku 4.4. Przesłanka zasadności wniosku 5. Zaskarżalność zarządzenia oraz postanowienia wydanego w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu  Rozdział XXIV. Zawieszenie i umorzenie postępowania 1. Uwagi wstępne 2. Zawieszenie postępowania 2.1. Zawieszenie postępowania z mocy prawa 2.2. Obligatoryjne zawieszenie postępowania z urzędu 2.3. Śmierć pełnomocnika 2.4. Obligatoryjne zawieszenie postępowania na wniosek 2.5. Fakultatywne zawieszenie postępowania z urzędu 2.6. Fakultatywne zawieszenie postępowania na wniosek 2.7. Skutki zawieszenia postępowania 2.8. Podjęcie zawieszonego postępowania 3. Umorzenie postępowania 3.1. Umorzenie postępowania uprzednio zawieszonego 3.2. Umorzenie postępowania z mocy prawa oraz postanowienia sądu Rozdział XXV. Ugoda sądowa. Postępowanie pojednawcze. Mediacja. 1. Ugoda sądowa 1.1. Rola sądu w dążeniu do zawarcia przez strony ugody sądowej 1.2. Istota ugody sądowej. Wzór ugody sądowej 1.3. Skutki prawne zawarcia ugody sądowej oraz możliwość uchylenia się od nich 2. Postępowanie pojednawcze 2.1. Charakter postępowania pojednawczego 2.2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. 2.3. Ugoda w postępowaniu pojednawczym 2.4. Koszty postępowania pojednawczego 3. Mediacja 3.1. Istota mediacji 3.2. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg) 3.3. Podstawy wszczęcia mediacji 3.3.1. Wniosek strony o przeprowadzenie mediacji przez mediatora. Umowa o mediację 3.3.2. Skierowanie stron do mediacji przez sąd 3.4. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg) 3.5. Ugoda zawarta przed mediatorem i jej zatwierdzenie przez sąd 3.6. Mediator 3.7. Koszty mediacji Rozdział XXVI. Wyroki i postanowienia 1. Uwagi wstępne 2. Wyroki 2.1. Wydanie wyroku 2.3. Wyrok częściowy i wyrok wstępny 2.4. Wyrok zaoczny 2.5. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku 2.5.1. Sprostowanie wyroku 2.5.2. Uzupełnienie wyroku 2.5.3. Wykładnia wyroku 2.6. Sentencja wyroku oraz wybrane wzory tenorów wyroków 2.7. Pisemne uzasadnienie orzeczeń sądowych 3. Postanowienia Rozdział XXVII. Środki zaskarżenia 1. Uwagi wstępne. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia 1.1. Uwagi wstępne 1.2. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia 2. Apelacja 2.1. Charakter postępowania apelacyjnego. Granice apelacji 2.2. Czynności sądu pierwszej instancji, do którego wpłynęła apelacja 2.3. Przesłanki dopuszczalności apelacji 2.4. Odrzucenie apelacji przez sąd drugiej instancji na skutek niespełnienia przesłanek dopuszczalności apelacji, niepodlegających uzupełnieniu 2.5. Badanie przez sąd drugiej instancji przesłanek dopuszczalności apelacji, które podlegają uzupełnieniu 2.6. Rozpoznanie sprawy. Ocena zarzutów apelacyjnych 2.7. Wniosek o zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia albo o przywrócenie stanu poprzedniego (restytucja) 2.8. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg) 2-A. Apelacja w postępowaniu uproszczonym 1. Uwagi ogólne 2. Odrębności apelacji i postępowania apelacyjnego 2-B Apelacja w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń 1. Uwagi wstępne 2. Odrębności apelacji i postępowania apelacyjnego 3. Skarga kasacyjna 3.1. Charakter postępowania kasacyjnego 3.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3.3. Odpowiedź na skargę kasacyjną 3.4. Orzeczenia rozstrzygające skargę kasacyjną 4. Zażalenie 4.1. Zażalenie w postępowaniu rozpoznawczym. Uwagi ogólne 4.2. Zażalenie w postępowaniu zabezpieczającym 4.3. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie klauzuli wykonalności 4.4. Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym 5. Skarga o wznowienie postępowania 5.1. Charakter skargi 5.2. Dopuszczalność skargi. 5.2.1. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu skargą 5.2.2. Właściwość sądu oraz termin do wniesienia skargi 5.2.3. Wymagania formalne zwykłe oraz konstrukcyjne skargi 5.2.4. Podstawy wznowienia 5.2.5. Fakultatywne składniki skargi 5.3. Przebieg postępowania wznowieniowego 5.4. Zaskarżalność orzeczeń wydanych w następstwie rozpoznania skargi 6. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 6.1. Uwagi wstępne 6.2. Odpowiedzialność państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej 6.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 7. Skarga nadzwyczajna 7.1. Uwagi ogólne 7.2. Dopuszczalność skargi 7.3. Odpowiedź na skargę 7.4. Rozpoznanie skargi 7.5. Konkurencja skargi nadzwyczajnej ze skargą o wznowienie postępowania, skargą kasacyjną oraz skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 8. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki 8.1. Uwagi wstępne 8.2. Charakter prawny skargi 8.3. Strony postępowania. Właściwość sądu 8.4. Obligatoryjne i fakultatywne składniki skargi 8.5. Pojęcie przewlekłości postępowania 8.6. Postępowanie sprawdzające 8.7. Zaskarżalność orzeczenia rozstrzygającego skargę 9. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego 10. Zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego Rozdział XXVIII. Postępowania odrębne (wybrane zagadnienia) 1. Uwagi wstępne 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 2.1. Pojęcie sprawy z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych 2.2. Najistotniejsze odrębności według przepisów ogólnych dla postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych 3. Postępowanie w sprawach gospodarczych 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Definicja sprawy gospodarczej 3.3. Najistotniejsze odrębności w postępowaniu w sprawach gospodarczych 3.4. Udzielanie stronom pouczeń 3.5. Przekazanie sprawy sądowi właściwemu 3.6. Inne istotne odrębności postępowania gospodarczego 4. Postępowanie nakazowe 4.1. Istota postępowania, właściwość sądu, pozew nakazowy 4.2. Dwufazowe badanie dokumentów załączonych do pozwu 4.3. Nakaz zapłaty 4.4. Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia. Doręczenie nakazu zapłaty 4.5. Nakaz zapłaty jako tytuł egzekucyjny 4.6. Zarzuty od nakazu zapłaty 4.7. Postępowanie po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty 5. Postępowanie upominawcze 5.1. Istota postępowania. Przesłanki wydania nakazu zapłaty 5.2. Sprzeciw od nakazu zapłaty 5.3. Skarga na postanowienie referendarza sądowego zawarte w nakazie zapłaty rozstrzygające o kosztach procesu 6. Elektroniczne postępowanie upominawcze  6.1. Uwagi ogólne  6.2. Wnoszenie i doręczanie pism drogą elektroniczną  6.3. Pozew  6.4. Przesłanki wydania nakazu zapłaty  6.5. Sprzeciw od nakazu zapłaty  6.6. Postępowanie po wniesieniu sprzeciwu  6.7. Pełnomocnictwo  7. Postępowanie uproszczone 7.1. Właściwość sądu. Rodzaje spraw 7.2. Wzajemne relacje postępowania uproszczonego i innych postępowań odrębnych 7.3. Najistotniejsze odrębności postępowania uproszczonego 8. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania 9. Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych 9.1. Uwagi ogólne 9.2. Europejskie postępowanie nakazowe 10. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń  10.1. Postępowanie  10.2. Zakończenie postępowania Rozdział XXIX. Czynności sądu państwowego w związku z postępowaniem przed sądem polubownym 1. Uwagi wstępne 2. Zapis na sąd polubowny 3. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego 4. Kompetencje sądu państwowego 5. Postępowanie przed sądem państwowym wywołane skargą oraz postępowanie remisyjne 6. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej Rozdział XXX. Postępowanie zabezpieczające (wybrane zagadnienia) 1. Istota i charakter postępowania zabezpieczającego 2. Przesłanki udzielenia zabezpieczenia 3. Legitymacja w postępowaniu zabezpieczającym 4. Sposoby zabezpieczenia, zasady orzekania o zabezpieczeniu. Wykonanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia 4.1. Uwagi wstępne 4.2. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych 4.3. Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych 4.4. Zabezpieczenie w sprawach o alimenty oraz roszczeń wymienionych w art. 7531 k.p.c. 4.5. Zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa 4.6. Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych (art. 445 i 4451 k.p.c.) oraz w sprawach pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem (art. 7561 k.p.c.). Rozdział XXXI. Czynności sądu w postępowaniu egzekucyjnym (wybrane zagadnienia) 1. Organy egzekucyjne i ich właściwość. Czynności egzekucyjne. Nadzór sądowy nad czynnościami komornika 1.1. Organy egzekucyjne i ich właściwość 1.2. Czynności egzekucyjne 1.3. Nadzór sądowy nad czynnościami komornika. 2. Środki zaskarżenia 2.1. Skarga na czynności komornika 2.2. Zastrzeżenia do oszacowania zajętych ruchomości 2.3. Środki zaskarżenia przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji 2.3.4. Skarga na plan podziału sporządzony przez zarządcę przymusowego 2.4. Skarga na postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym i klauzulowym 2.5. Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym 3. Postępowanie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Postanowienie klauzulowe 3.3. Właściwość sądu 3.4. Wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Klauzula nadawana przez sąd z urzędu 3.5. Rozpoznanie wniosku 3.6. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie klauzuli wykonalności 3.7. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg) 3.8. Regulacje szczególne w postępowaniu klauzulowym 4. Wyjawienie majątku 4.1. Uwagi wstępne 4.2. Wniosek o wyjawienie majątku 4.3. Posiedzenie sądu. Środki przymusu 4.4. Postanowienie w przedmiocie wyjawienia majątku 4.5. Nowy wykaz i przyrzeczenie 5. Czynności sądu w egzekucji z nieruchomości 5.1. Uwagi wstępne 5.2. Stadium zajęcia nieruchomości 5.3. Stadium opisu i oszacowania 5.4. Stadium licytacji 5.5. Stadium przybicia 5.6. Stadium przysądzenia własności 5.7. Plan podziału sumy uzyskanej w egzekucji z nieruchomości. Zaskarżenie planu podziału do sądu 6. Egzekucja świadczeń niepieniężnych, w której organem egzekucyjnym jest sąd 6.1. Uwagi wstępne 6.2. Egzekucja oświadczenia woli 6.3. Egzekucja czynności zastępowalnej 6.4. Egzekucja wykonania czynności, której za dłużnika nie może wykonać inna osoba (czynności niezastępowanej), oraz egzekucja zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela 7. Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz wykonywanie kontaktów z dzieckiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-82-3
Wykaz skrótów; Wstęp; 1. Konstytucyjne determinanty obsady sądu; 2. Ustrojowe determinanty obsady sądu; 3. Prawnomiędzynarodowe determinanty obsady sądu; 4. Aksjologia prawidłowej obsady sądu; 5. Składy sądy w postępowaniu cywilnym; 6. Składy sądu w postępowaniu karnym; 7. Składy sądu w postępowaniu sądowoadministracyjnym; 8. Składy sądu w postępowaniu przed Sądem Najwyższym; 9. Składy orzekające w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym; 10. Orzecznictwo krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej. Podsumowanie; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-8160-118-4
Zawiera: Wykaz skrótów. Wstęp. Rozdział I. Prawo do sądu administracyjnego w świetle standardów międzynarodowych. 1. Uwagi ogólne. 2. Prawo do sądu administracyjnego w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych. 3. Prawo do sądu administracyjnego w systemie Rady Europy. 4. Prawo do sądu administracyjnego w systemie Unii Europejskiej. 5. Podsumowanie. Rozdział II. Prawo do sądu administracyjnego w ustawodawstwach wybranych państw europejskich. 1. Uwagi ogólne. 2. Charakter organów odpowiedzialnych za sądową kontrolę administracji i status orzekających w nich osób. 3. Kognicja sądów administracyjnych. 4. Podmioty procesu przed sądami administracyjnymi. 5. Charakter uprawnień orzeczniczych w sprawach sądowoadministracyjnych. 6. Podsumowanie. Rozdział III. Kształtowanie się prawa do sądu administracyjnego w Polsce. 1. Uwagi ogólne. 2. Okres przed II wojną światową. 3. Okres po II wojnie światowej. 4. Podsumowanie. Rozdział IV. Konstytucyjny standard prawa do sądu administracyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Uwagi ogólne. 2. Istota sądownictwa administracyjnego. 3. Elementy konstytucyjnego prawa do sądu administracyjnego. 4. Podsumowanie. Rozdział V. Realizacja najważniejszych elementów standardu prawa do sądu administracyjnego na płaszczyźnie ustawowej. 1. Uwagi ogólne. 2. Charakter sądów administracyjnych i status osób w nich orzekających. 3. Kognicja sądów administracyjnych. 4. Podmioty procesu przed sądami administracyjnymi. 5. Charakter uprawnień orzeczniczych w sprawach sądowoadministracyjnych. 6. Podsumowanie. Wnioski końcowe. Załączniki. Bibliografia. Wykaz aktów prawnych. Wykaz rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy. Wykaz orzecznictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-49-6
Zawiera: Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w osiemdziesięciolecie Jego urodzin. Od Redaktorów; Słowo od JM Rektora Wyższej Szkoły Humanitas; Profesor Adam Lityński – uczony, nauczyciel akademicki, przyjaciel studentów; Wykaz publikacji Profesora Adama Lityńskiego. I. Ab iove principium, czyli zaczynamy od najważniejszego: Pytanie o początki prawa; O zaleceniach Rady Nieustającej z lat 1782–1783 dotyczących kary śmierci i kary pozbawienia wolności oraz o ich realizacji w praktyce miejskiego sądu gnieźnieńskiego; Prawo i czas. Reguła prawa Qui prior est tempore, potior est iure w średniowiecznym i nowożytnym prawie kanonicznym; Organ administracji w rozwoju dziejowym administracji publicznej oraz prawa administracyjnego. II. Historia vitae magistra (est): „Narady nad teorją prawa” – problemy i polemiki; Kilka przykładów odniesień do prawa rzymskiego w orzecznictwie Sądu Najwyższego w Polsce międzywojennej; Strajki według prawa polskiego; Kierunki rozwoju ustawodawstwa związkowego w II RP; Ewolucja ryzyka niezdolności do pracy; Ustroje majątkowe małżeńskie w okresie II Rzeczypospolitej w latach 1918–1939; Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 § 1 k.k. w ujęciu historycznym. III. Ad meliora tempora – do zobaczenia w lepszych czasach: O instrumentalnym wykorzystywaniu prawa – ustrój polityczny i gospodarczy w orzecznictwie Sądu Najwyższego pierwszych lat Polski Ludowej; „Niepasujący władzy” na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945–1956; Kształtowanie się struktury administracji celnej w Polsce w latach 1944–2019; Ewolucja stosunków majątkowych między małżonkami w Polsce Ludowej w latach 1945–1965. Od unifikacji do kodyfikacji; Poseł Stanisław Stomma o prawie sądowym i jego kodyfikacji na forum Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1958–1971); Historia związków zawodowych w PRL; Ewolucja orzecznictwa sądowego na przestrzeni lat 1976-2016 dotyczącego utraty zaufania jako przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę; Czynności bankowe na tle historyczno-prawnym (1918–2019); Sprawa karna prokuratora Witolda Rozwensa w latach 1978–1980. IV. Finis coronat opus: Zarys rozwoju i wyzwania przyszłości ochrony praw człowieka w Europie; Konstytucyjna pozycja Consejo de Estado w ustroju Hiszpanii; Znaczenie konstytucyjnej zasady pomocniczości dla realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe; Kilka uwag na temat zmiany podejścia do likwidacji barier w komunikowaniu się przez osoby niesłyszące w Polsce; Ewolucja teoretycznych podstaw klasycznej ekspertyzy kryminalistycznej; Przemiany modelu polskiego procesu karnego w latach 2013–2015 – zagadnienia wybrane; Wolność jednostki jako element kolizyjny w procesie kryminalizacji i kontratypizacji; Model postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w ujęciu kinetyczno-temporalnym; Dynamizm rozwojowy i dyferencja regulacji prawnych w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy; Presja czasu towarzysząca pracom nad ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. – rzeczywiście konieczność czy sposób na wygraną?; Przeobrażenia i zróżnicowanie pojęcia prawnego ,,rodzina” (ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego) – zagadnienia wybrane; Instytucja pozwolenia na budowę oraz przesłanki jego uzyskania – ujęcie historyczno-prawne; Futurologia a prawo podatkowe ‒ czynniki determinujące przyszły kształt prawa podatkowego; Obowiązki zawodowego pełnomocnika w cywilnym postępowaniu dowodowym w systemie dyskrecjonalnej władzy sędziego; Ewolucja statusu ustrojowego referendarza sądowego w prawie polskim; Przeważająca działalność w aspekcie praktycznym w rozumieniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre dni; Ochrona konsumenta przez informację z perspektywy czasu. Dobry czy zły kierunek?; Rozwój odpowiedzialności odszkodowawczej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 978-83-7601-595-8
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-5275-6
1. Prawo do sądu; 2. Istota prawa pomocy; 3. Instytucja referendarza sądowego; 4. Prawo pomocy dla osób fizycznych w polskim postępowaniu sądowo administracyjnym; 5. Prawo pomocy dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowość prawną w polskim postępowaniu sądowo administracyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-934605-5-7
Zawiera: Ochrona wolności i praw dziecka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Rzecznik Praw Dziecka w Rzeczypospolitej Polskiej; Komitet Praw Dziecka a faktyczna kontrola przestrzegania praw dzieci; Rodzice a dziecko poczęte; Ochrona prawa dziecka do życia - wybrane zagadnienia; Procedury ochrony praw dziecka w systemie oświaty; Prawa dziecka w rodzinie - obowiązek rodzicielski; Prawo rodziców do wychowania religijnego dzieci; Prawo dziecka do informacji; Prawa dziecka w oświacie; Sytuacja prawna osób w okresie edukacji szkolnej; Prawa dzieci i młodocianych w pracy; Gwarancje praw dziecka w statutach szkół regionu opolskiego; Dziecko jako pokrzywdzony - wybrane zagadnienia; Dziecko jako uczestnik mediacji. Komunikaty uczniów i nauczycieli Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III w Opolu: Szkoła - przywilej czy obowiązek?; Prawo do nauki - obowiązek czy przywilej?; Sondaż „Prawa dziecka w oczach opolan”.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7387-616-2
Uwagi wstępne. Znaczenie i źródła prawa do sądu. Zakreślenie pola badań; R.1 Definicja (treść) "prawa do sądu"; R.2 Wpływ zasady "prawa do sądu" na sądowe postępowanie cywilne - założenia ogólne. Dostęp do sądu cywilnego. Realizacja prawa do sądu przy wszczynaniu postępowania cywilnego - jurysdykcja krajowa, sprawa cywilna, droga sądowa, "prawo do sądu"; R.3 Koszty procesu, efektywność postępowania cywilnego a prawo do sądu; R.4 Zasady postępowania cywilnego a gwarancja realizacji prawa do sądu. Uprawnienia prokuratora a realizacja prawa do sądu; R.5 Zapewnienie bezstronności sędziego na gruncie postępowania sądowego; R.6 Właściwość sądu w postępowaniu cywilnym a realizacja prawa do sądu; R.8 Reprezentowanie uczestnika postępowania przez fachowego pełnomocnika, a realizacja prawa do sądu. Przymus adwokacko-radcowski a prawo do sądu; R.8 Doręczenia pism sądowych a realizacja prawa do sądu; R.9 Jawność posiedzeń sądu a realizacja prawa do sądu (prawa do wysłuchania); R.10 Zasady wyrokowania a realizacja prawa do sądu; R.11 Instancyjność postępowania cywilnego a realizacja prawa do sądu; R.12 Wzruszanie prawomocnych orzeczeń sądowych a realizacja prawa do sądu; R.13 Realizacja zasady prawa do sądu na gruncie postępowania zabezpieczającego; R.14 Egzekucja sądowa a realizacja prawa do sądu; Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XXI. Zeszyt 1)
Obowiązek opłaty za odprowadzania do wód - wód opadowych lub roztopowych (kiedy zapłacimy za odprowadzenie deszczówki); Katecheza szkolna i parafialna w Republice Federalnej Niemiec - relacja prawa kanonicznego i powszechnego; Charakter prawny roszczeń podmiotów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne w zakresie dotacji oświatowych; Stypendium sportowe dla zawodników ustanowione i finansowane przez gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych - zagadnienia wybrane; Cryptocurrencies in the polish legal system - basic problems and challenges; Uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; Pozycja prokuratora w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym - analiza prawna; Ograniczenia praw i wolności obywatelskich w dobie pandemii covid-19 w świetle charakterystyki prawa jako systemu; Administracyjne kary pieniężne czasu epidemii i zasada stosowania „ustawy względniejszej”; Poszukiwanie podstaw prawnych roszczeń odszkodowawczych przedsiębiorców za szkody spowodowane ograniczeniami działalności gospodarczej w celu zwalczania COVID-19 - część II; Wsparcie dla podatników podatku od nieruchomości w związku z pandemią COVID-19; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań prawnych w związku z pandemią SARS-COV-2; Zasada trafnej reakcji dyscyplinarnej w sprawach funkcjonariuszy straży marszałkowskiej - wybrane zagadnienia materialnoprawne i proceduralne; Zwiększone koszty wyżywienia jako składnik odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu - uwagi na tle orzecznictwa sądowego. Problemy materialnoprawne i procesowe; Jednoinstancyjność postępowania skargowego a wyraz niezadowolenia ze sposobu załatwienia skargi; Prawo do sądu: poszukiwanie realizacji prawa do sądu w procesie przymusowej restrukturyzacji; Reaktywacja odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych dokonana ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. W świetle konstytucyjnej zasady prawa do sądu; Wnoszenie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r., sygn. K 52/13; Przyjęcie bez zgody do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie niezdolnej do samodzielnej egzystencji - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2018 r., II CSK 22/181.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XXI. Zeszyt 4)
ZAGADNIENIA HISTORYCZNOPRAWNE: Borzykowski przywilej immunitetowy – na drodze do emancypacji Kościoła w Polsce piastowskiej. Z PROBLEMATYKI PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ: Architektura instytucjonalna bezpieczeństwa w transgranicznym obrocie towarowym Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem administracji celnych; Informacje reklamowe kierowane do inwestorów alternatywnych funduszy inwestycyjnych – aspekty prawne. PROBLEMY PRAWA KARNEGO: Zasada współdziałania przy umyślnym samonarażeniu się jako negatywna przesłanka obiektywnego przypisania skutku z perspektywy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w polskim i niemieckim prawie karnym. ZAGADNIENIA PROCEDURALNE: Sądownictwo sędziów przysięgłych jako forma udziału czynnika społecznego w procesie karnym (część I); Ograniczenia temporalne inicjatywy dowodowej stron w polskim procesie karnym w świetle systemu prekluzji oraz systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego (część II); Dowód z zeznań świadka naocznego a efekt dezinformacji w polskiej procedurze karnej. Perspektywa prawno-psychologiczna; Z problematyki prawa do obrony w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich; Postanowienie sądu kierujące strony do mediacji jako inicjatywa wszczęcia mediacji w indywidualnych sprawach z zakresu prawa pracy; Wybrane zagadnienia z zakresu cywilnego postępowania zabezpieczającego. Z PROBLEMATYKI PRAWA PRYWATNEGO: Bank account of a campaign committee; Wpływ pandemii COVID-19 na specyfikę zawierania umów o usługi na rynku kapitałowym; Piecza naprzemienna nad dzieckiem po rozwodzie; Poland versus the basic EU principles of the rule of law; Evaluation of the Whistleblower Protection Directive in the light of Polish preparations for the transposition of the reporting model; O kasach zapomogowo-pożyczkowych w świetle zasad ochrony danych osobowych; Analiza statusu procesowego osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na podstawie umowy cywilnoprawnej w sprawach z zakresu prawa zatrudnienia; Zróżnicowanie sytuacji podatkowej pracowników będących i niebędących rezydentami państwa członkowskiego UE – w świetle orzecznictwa TSUE; GLOSY, OPINIE I KOMENTARZE: Obowiązki informacyjne organów administracji publicznej dotyczące instytucji zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2021 r., II SA/Sz 808/20; Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2017 r., sygn. akt II GSK 282/16; Glosa do wyroku NSA z dnia 25 stycznia 2021 r., I OSK 1846/20. Zakres zasady informowania strony.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XXII. Zeszyt 1)
Zawiera: Wstęp; PAŃSTWO, WŁADZA… A PRACA – CZYLI O BEZWARUNKOWYCH DETERMINANTACH AKSJOLOGICZNYCH PRAWA PRACY (ODPOWIEDŹ NA DOKTRYNALNĄ SUGESTIĘ WYKŁADNI PRAWA PRACY „BEZ” AKSJOLOGII); ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH OBYWATELI PRZEZ WŁADZE PUBLICZNE W ROZUMIENIU ART. 75 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPOŁECZNYCH INICJATYW MIESZKANIOWYCH; NIEKONSTYTUCYJNY CHARAKTER WYBRANYCH PRZEPISÓW USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO; MIĘDZY 17 REPUBLIKĄ A POLSKĄ LUBELSKĄ. O ŹRÓDŁACH WOJSKOWEGO PRAWA KARNEGO 1943-1945; EWOLUCJA USTROJU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W KONSTYTUCJACH POLSKI XX W.; ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE; PARKI NARODOWE – WNIOSKI DE LEGE FERENDA (CZ. I); POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W ŚWIETLE KONSTYTUCYJNEJ ZASADY PRAWORZĄDNOŚCI; W OBRONIE PRAW OBYWATELI UKRAINY. DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH W PIERWSZYM MIESIĄCU NAPAŚCI ROSJI NA UKRAINĘ, 24.02-24.03.2022; CZY MOŻNA KUPIĆ GRENLANDIĘ, ZAMORSKIE TERYTORIUM KRÓLESTWA DANII?; NEUROPRAWO A PRZYPISANIE WINY SPRAWCY CZYNU ZABRONIONEGO; SĄDOWNICTWO SĘDZIÓW PRZYSIĘGŁYCH JAKO FORMA UDZIAŁU CZYNNIKA SPOŁECZNEGO W PROCESIE KARNYM (CZĘŚĆ II); PROBLEM SKUTECZNOŚCI ZARZUTU PAULIAŃSKIEGO CO DO SPISU WIERZYTELNOŚCI PO PRAWOMOCNYM ZAKOŃCZENIU LUB UMORZENIU POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO; STATUS PRAWNY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ I ZASADY JEJ REPREZENTACJI NA TLE ORZECZNICTWA SĄDOWEGO; SPRAWA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION V. RIPPLE LABS INC. JAKO PUNKT ZWROTNY W HISTORII RYNKÓW KRYPTOWALUTOWYCH; PRZEKROCZENIE UPOWAŻNIENIA USTAWOWEGO PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY W PRZYPADKU PODJĘCIA UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI SKARBNIKA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 3 LUTEGO 2022 R., II SA/GO 816/21; PODANIE KWASU HIALURONOWEGO PRZEZ OSOBĘ NIEUPRAWNIONĄ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA. GLOSA CZĘŚCIOWO KRYTYCZNA DO WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 22 MARCA 2016 ROKU, SYGN. VII KA 52/16; SPRAWOZDANIE Z XI SEMINARIUM NAUKOWEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI PRAWA „FONTES” ODDZIAŁ W SOSNOWCU.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rzetelny proces cywilny / Aneta Łazarska ; wstęp Stanistał Dąbrowski. - Stan prawny na 3.05.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 732 s. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3822-6
1. Rzetelny proces- geneza, znaczenie i uwarunkowania: Źródła pochodzenia i znaczenie rzetelnego procesu; Instytucjonalizacja rzetelnego procesu; Rzetelne postępowanie jako cecha modelująca postępowań sądowych; Rzetelny proces w judykaturze; Rzetelny proces w innych systemach prawnych; Aksjologia rzetelnego procesu; 2. Ustrojowa organizacja rzetelnego procesu: Ustrojowa organizacja rzetelnego procesu; Ustrojowe cechy sądu; 3. Rzetelny przebieg postępowania: Prawo do sądu; Godność jako źródło rzetelnego postępowania; Transparentność postępowania; Efektywność postępowania; Równouprawnienie stron; Prawo do wysłuchania; Pewność i przewidywalność w postępowaniu; Lojalność w postępowaniu; 4. Naruszenie prawa do rzetelnego procesu: Konsekwencje naruszenia prawa do rzetelnego procesu; Pozaprocesowe skutki naruszenia prawa do rzetelnego procesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 83-7334-522-1
1. Zagadnienia ogólne, 2. Przedmiot procesu cywilnego. Droga sądowa, 3. Rodzaje postępowania cywilnego. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego, 4. Wpływ postępowania i wyroku na postępowanie i orzeczenie cywilne, 5. Właściwość sądu, 6. Skład sądu. Wyłączenie sędziego, 7. Strony, 8. Podmiotowe przekształcenia w procesie, 9. Pełnomocnicy procesowi, 10. Koszty postępowania, 11. Czynności procesowe, 12. Doręczenia i terminy, 13. Zawieszenie i umorzenie postępowania, 14. Mediacja. Postępowanie pojednawcze. Ugoda sądowa, 15. Pozew. Powództwo, 16. Posiedzenia sądowe. Rozprawa, 17. Postępowanie dowodowe, 18. Wyroki i postanowienia, 19. Środki zaskarżenia, 20. Postępowanie odrębne, 21. Sąd polubowny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again