Form of Work
Książki
(11)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(13)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(13)
Author
:Langer Maciej
(1)
Baran Beata
(1)
Batiuk Anna
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Braciak Joanna
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Hadel Maciej
(1)
Huras-Darkowska Agnieszka
(1)
Jakubik Mateusz
(1)
Juranek Alexander
(1)
Kacprzyk Wiesław
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lis Artur
(1)
Machowicz Kinga
(1)
Majewski Kamil
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Marszał Kazimierz
(1)
Marzec Marcin
(1)
Mednis Arwid
(1)
Mitrus Leszek
(1)
Musiał Emilia
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Papis Wojciech
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Piasecka Patrycja
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Prowancki Maciej
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Puwalski Marek
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Sakowicz Andrzej
(1)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna D
(1)
Smółka Bartosz
(1)
Sypecki Piotr
(1)
Sysz Aleksander
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szopiński Józef
(1)
Tylka Monika
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Wyczik Jakub
(1)
Wójcik Michał Z
(1)
Zadora Katarzyna
(1)
Zakrzewska Sylwia
(1)
Zawadzka Zofia
(1)
Zielińska Monika
(1)
Zieliński Jakub
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Кучинська Ірина
(1)
Шевченко Владимир
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Prawo do prywatności
(12)
Prawo pracy
(3)
Prawo karne
(2)
Prawo porównawcze
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Wolność prasy
(2)
Apelacja
(1)
Bezpieczeństwo pacjenta
(1)
Biblioterapia
(1)
Błędy medyczne
(1)
COVID-19
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Deepfake
(1)
Domy dziecka
(1)
Donos
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Folklor
(1)
Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Informacje niejawne
(1)
Instytucja totalna
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kierowcy zawodowi
(1)
Klauzula wykonalności
(1)
Krajowy Plan Odbudowy
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kurierzy
(1)
Lekarze
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Lustracja majątkowa
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Negocjacje
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Opłaty sądowe
(1)
Oskarżenie prywatne
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Polityka rolna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do prywatności osób publicznych
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo miejscowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo publiczne
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
(1)
Przysłowia
(1)
Roszczenie
(1)
Rozwiązywanie konfliktów
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzecznik akademicki
(1)
Równość (prawo)
(1)
Samoobrona
(1)
Sporty wodne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprawiedliwość proceduralna
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Straż marszałkowska
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Tajemnica państwowa
(1)
Tarcza antykryzysowa (pakiet rządowy)
(1)
Teatroterapia
(1)
Teoria poznania
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Uczniowe szkół podstawowych
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wypowiedzenie zmieniające
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Zażalenie (prawo)
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
Zwolnienia grupowe
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-858-7
1. Wolność gospodarcza w Polsce; 2. Prawo do prywatności w kontekście prowadzenie działalności gospodarczej; 3. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju organizacji gospodarczych; 4. Człowiek wobec zmiany w organizacji; 5. Wybrane organizacje wobec biznesu; 6. Uwarunkowania globalne a rozwój regionów Polski wschodniej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3482-2
Zawiera: Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej w komisjach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - wnioski i postulaty; Jak to robią poznaniacy? Formy komunikacji społecznej jednostek samorządu terytorialnego w Poznaniu i powiecie poznańskim; Zakres jawności działania organów powiatu; Informacja publiczna a ochrona prywatności osób pełniących funkcje publiczne; Problem uznania operatu szacunkowego za informację publiczną; Sposób określania zasad dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy gminy w aktach prawa miejscowego, na przykładzie statutów gmin województwa opolskiego; Jawność gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na konkurencyjność przewozów autobusowych; Zakres jawności działania organów stanowiąco-kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego - stan obecny i perspektywy zmian; Jawność decyzji organów samorządu terytorialnego instrumentem antykorupcyjnym?; Postępowanie w sprawie świadczeń z zakresu pomocy społecznej a jawność działania administracji publicznej; Udostępnianie informacji publicznych przez jednostek samorządu terytorialnego poprzez Biuletyn Informacji Publicznej i w trybie wnioskowym; Zasada jawności naboru w samorządzie terytorialnym; Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich w świetle regulacji statutowych jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu łomżyńskiego i Statutu Województwa Podlaskiego; Governance a jawność działania samorządu terytorialnego; Dostęp do danych publicznych na przykładzie aktu administracyjnego ; Uprawnienia radnego a jawność gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego ; Jawność danych osobowych osób fizycznych składających uwagi i wnioski w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa; Samorządowe jednostki organizacyjne jako podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej; Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i radnych - zarys problemu w kontekście jawności działania samorządu terytorialnego; Jawność działania w świetle teorii zarządzania uwagą. Dylematy na przykładzie działań przeciwepidemologicznych; Dostęp do informacji publicznej w działalności straży gminnej; Prewencja przed korupcją w wykonywaniu administracji publicznej; Biuletyn Informacji Publicznej jednostek samorządu terytorialnego jako źródło dostępu do informacji publicznej; Problematyka jawności działania samorządu terytorialnego w aspekcie dostępu do akt ogólnego postępowania administracyjnego; Społeczeństwo obywatelski a jawność działania samorządu terytorialnego (na przykładzie miasta Rzeszowa); Ingerencja informacyjna w świetle zasady jawności działania administracji publicznej; Jawność współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi; Rejestry w sprawach samorządowych; Zasada jawności w elektronicznym postępowania administracyjnym; Praktyczne problemy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej - przyczynek do dyskusji; Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich w kontekście uregulowań zawartych w statutach województw; Jawność w oświacie samorządowej - wybrane przykłady; Informacja publiczna przetworzona w doktrynie, orzecznictwie oraz w praktyce; Miejsce zasady jawności we współpracy administracji publicznej z organizacjami sektora pozarządowego przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej; Odmowa udostępniania informacji publicznej przetworzonej; Udostępnianie zarządowi spółki komunalnej danych z rejestrów prowadzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego celem weryfikacji informacji zawartych w deklaracji „śmieciowej” ; Język mniejszości a jawność działania samorządu terytorialnego; Zasada ochrony zaufania obywateli a jawność działania samorządu terytorialnego; Gwarancje jawności działania samorządu terytorialnego - analiza rozwiązań przyjmowanych w statutach gmin; Nadużycie prawa do informacji publicznej; Jawność działań samorządu w świetle opinii dziennikarzy; Udostępnianie dokumentów w postępowaniu administracyjnym na postawie przepisów kodeku postępowania administracyjnego; Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie realizacji zasady jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetowymi; Realizacja zasady jawności w zakresie podejmowania uchwał przez organy samorządu terytorialnego; Prawo do informacji publicznej w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw; Udostępnianie dokumentów planistycznych gminy jako przejaw zasady jawności; Publikacja aktów prawa wewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego a zasada jawności administracyjnej; Planowanie przestrzenne a zasada jawności działania organów administracji. Wybrane zagadnienia; Propozycje zaktywizowania mieszkańców jako przejaw szerszej jawności życia samorządowego w świetle prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw; Realizacja zasady jawności i dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych; Zasada jawności obrad rad miast wojewódzkich. Analiza statutów; Udostępnianie informacji z katastru nieruchomości na potrzeby postępowania egzekucyjnego w administracji; Dostęp do informacji publicznej w wybranych krajach związkowych Republiki Federacji Niemiec; Prawo dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów; Budżet partycypacyjny a zasada jawności działania samorządu terytorialnego; Niejawność działania samorządu terytorialnego gminy; Zastosowanie zasady jawności przez organy jednostek samorządu terytorialnego w procedurze zamówień publicznych; Jawność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Dostęp do informacji publicznej i jej granice na gruncie francuskiego prawa administracyjnego; Odmowa, przewlekłość oraz bezczynność w przedmiocie udostępniania informacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-214-X
1. Geneza prawa do prywatności, 2. Pojęcie, charakter i podmiot prawa do prywatności, 3. Treść prawa do prywatności, 4. Prawo do prywatności osób publicznych, 5. Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę w wybranych państwach systemu prawa zwyczajnego i stanowionego, 6. Wolność prasy a praw do prywatności osób publicznych, 7. Okoliczności wyłączające bezprawność działania pracy w przypadku ingerencji w sferę życia prywatnego osób publicznych, 8. Granice dozwolonej ingerencji prasy w prywatność osób publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 15/2017)
Zawiera: TEORETYCZNE UJĘCIA PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Współtworzenie wiedzy między ewolucją a rewolucją epistemologii pedagogicznej; Towarzystwa naukowe w przestrzeni edukacji całożyciowej; Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa; Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej - uwarunkowania i wyzwania; Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP; Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży; Bezpieczeństwo w rodzinie - osamotniona starość; Magia literatury i teatru - zapomniane pojęcia w terapii i wspieraniu dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą; Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywy badań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: E-meryt, czyli blogujący senior - raport z badań; Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej; Wybrane motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnym w świetle wartości; Aktywność fizyczna w czasie wolnym na przykładzie uczniów w środowisku wiejskim; W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz; Wpływ informacji graficznej oraz negatywnego afektu na ocenę ryzyka zachowań seksualnych. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Pedagogical reflection on the usefulness of popular proverbs in a hermeneutic exploration of the world; An employee of generation Y in the face of changes in the global labour market; Characteristics of total institution based on the example of educational care; Motor skills assessment of youth aged 13-14; Eating habits of primary and middle school students; Vulnerability in Family and Creativity Support by Living-Learning Workshops; Parents’ psychological absence in upbringing children: causes, consequences, pedagogical implications; Феликс Францевич Мовчановский - основатель Александровского училища-хутора глухонемых; Духовно-моральний розвиток особистості у педагогічній спадщині Івана Огієнка.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-153-4
1. Prywatność a prawo do prywatności, 2. Standardy ochrony prywatności, 3. Ingerencja w prywatność przez kryminalizację zachowań będących przejawem korzystania z prawa do prywatności, 4. Prawnokarna ochrona prywatności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo do prywatności / Joanna Braciak. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2004. - 317, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7059-664-9
1. Geneza prawnej ochrony prywatności, 2. Pojęcie prawa do prywatności, 3. Prawo do prywatności w prawie międzynarodowym i ponad narodowym, 4. Ochrona prawa do prywatności w prawie polskim
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo do prywatności a interes publiczny / Arwid Mednis. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 275, [1] s. ; 22 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-311-1
1. Prawo publiczne i jego aksjologia. 2. Potrzeba prywatności - aspekty psychologiczne i socjologiczne. 3. Poglądy na kształt i treść prawa do prywatności. 4. Prawo do prywatności jako publiczne prawo podmiotowe. 5. Ingerencja w prawo do prywatności uzasadniona interesem publicznym. 6. Miejsce prawa do prywatności w prawie publicznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-162-X
R.1 Przedstawienie problemu: Prawo do prywatności; Pojęcie osoby publicznej; Prawo do prywatności osób publicznych a prawo do informacji i wolności prasy. R.2 Prawo do prywatności osób publicznych w prawie amerykańskim; R.3 Prawo do prywatności osób publicznych w prawie angielskim; R.4 Prawo do prywatności osób publicznych w prawie niemieckim; R.5 Prawo do prywatności osób publicznych w świetle prawa polskiego. R.6 Podsumowanie: Czy kolidujące wartości i prawa udało się pogodzić?; Propozycje dot. sposobu rozwiązania konfliktu; Ochrona interesów majątkowych związanych z prawem "do bycia pozostawionym w spokoju".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 40)
ISBN: 978-83-7306-394-5
1. Geneza prawa do intymności i do prywatności: Pojęcia prywatności i intymności; Geneza prawa do prywatności w aspekcie historycznym; Godność człowieka jako źródło prawa do prywatności i do intymności. 2. Prawo do intymności w prawie kanonicznym: Ochrona intymności w kan. 220 KPK/1983; Zakres przedmiotowy prawa do intymności w KPK/1983; Problem sankcji w wypadku naruszenia prawa do intymności w Kościele; Kompetencje do stanowienia norm dotyczących prawa do intymności w prawie partykularnym; Realizacja kompetencji w zakresie prawa do intymności w prawie partykularnym. 3. Prawo do prywatności w prawie polskim: Recepcja prawa europejskiego w prawie polskim; Podmiot prawa do prywatności; Przedmiot prawa do prywatności; Sytuacje ograniczające prawo do prywatności; Sankcje w wypadkach naruszenia prawa do prywatności; 4. Konwergencje między prawem kanonicznym a prawem polskim w zakresie prawa do prywatności: 1. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych o przekonaniach religijnych i przynależności wyznaniowej; Tajemnica spowiedzi; Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich religijnymi przekonaniami; Wolny i swobodny wybór drogi życia; Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracownika do ochrony prywatności / Marcin Wujczyk. - Stan prawny na 1.01.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 437, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1665-1
1. Prywatność jako element życia jednostki; 2. Międzynarodowe standardy prawa do prywatności; 3. Pojęcia do prywatności; 4. Próba zdefiniowania pojęcia i zakresu [Rawa pracownika do prywatności; 5. Prawo pracownika do ochrony prywatności a ochrona danych osobowych; 6. Obszary naruszenia prawa pracownika do prywatności w stosunkach pracy; 7. Środki ochrony pracownika do prywatności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 4)
Wstęp. Badania nad genezą i efektywnością prawa: Prawo i scena. Zagadnienia prawa publicznego: European Union in WTO’s Dispute Settlement System; Risk assessment (ML/FT) of the obliged entities – comments in the context of art. 27 of the AML Act; Podstawy prawne i realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w Polsce na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; Poszukiwanie podstaw prawnych roszczeń odszkodowawczych przedsiębiorców za szkody spowodowane ograniczeniami działalności gospodarczej w celu zwalczania COVID-19 – część I; Współdziałanie samorządów lokalnych ze szkołami wyższymi jako forma wzmacniania prowadzonych wyborów samorządowych; Prawo ochrony danych osobowych – prawo prywatne czy publiczne? Zagadnienia proceduralne: Between formalism and flexibility. Dilemmas of the reform of the administrative and court-administrative procedurę in Poland from a comparative legal perspective; Wszczęcie postępowania karnego z oskarżenia prywatnego a przesłanki odwołania ławnika z pełnionej funkcji; Fundamentalne standardy sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej; Analiza rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy rejonowe w zakresie opłaty sądowej od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu administracyjnego; Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w postępowaniu z udziałem pełnomocnika podatnika – uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2019 roku, sygn. akt I FPS 3/18; Apelacja i zażalenie w postepowaniu cywilnym po zmianach dokonanych ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku. Z problematyki prawa prywatnego: Legal aspects of Deepfake; Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych; Alternatywne wobec drogi sądowej formy rozwiązywania sporów – uwagi ogólne na temat negocjacji i mediacji w prawie polskim; Równość w zatrudnieniu – próba definicji; Status stron cyfrowych stosunków prawnych: casus firmy przewozowej Uber; Whistleblowing w środowisku akademickim – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2019 r., sygnatura akt II OPS 1/19; Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2017 r., III CZP 65/17; Glosa aprobująca do wyroku WSA w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2019 r., sygn.. akt II SA/Sz 597/19; Działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w interesie publicznym konsumentów – glosa do wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 stycznia 2020 r., XVII AmA 14/18. Artykuły recenzyjne: Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej – rozważania dra Adama Ploszki nad statusem prawnym jednostki. Wspomnienia: In memoriam Henryk Misztal (10 IV 1936 – 28 X 2020). Sprawozdania: Sprawozdanie z X seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Funkcja ochronna zbiorowego prawa pracy; Prawo do prywatności jako wartość chroniona w prawie pracy; O odpowiedzialności porządkowej w nowej ustawie o pracownikach samorządowych; Przyczynek do sporu o pola semantyczne nazw "równość" oraz "równouprawnienie"; Zawieszenie w obowiązkach służbowych; Rozwiązanie umów o pracę w ramach zwolnień grupowych; Kompetencji Unii Europejskiej dotyczące prawa pracy; Nowe regulacje w zakresie czasu pracy lekarzy a funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej- zarys problemu; Geneza i rozwój służby państwoej; Niezwłoczne rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę; Wypowiedzenie zmieniające- alternatywą dla zwolnień?; Zasada równego traktowania ubezpieczonych mężczyzn i kobiet w prawie Unii Europejskiej; Układy zbiorowe w Polsce w okresie komunistycznym; Z problematyki relacji źródeł prawa pracy na przykładzie telepracy; Zasady ogólne partycypacji pracowniczej w spółkach europejskich; Ochrona przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją ze względu na pracownicze zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy; Problemy z przyjmowaniem do obliczeń określonej wysokości kwoty bazowej w kontekście najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego; Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Aktualne problemy i wyzwania; Zasady wynagradzania w branży energetycznej w świetle układów zbiorowych pracy. Czy dają podstawę do motywowania pracowników?; Wynagrodzenie proporcjonalne do wartości pracy jako realizacja zasady równego wynagradzania pracowników za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości w prawie wspólnotowym; Stosunek Wspólnot Europejskich do konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy; Najważniejsza dekada transformacji ustrojowej w Polsce; Stopień samodzielności regionów (województw) w ich polityce społecznej. Kilka refleksji socjologicznych; Prawo do informacji o sytuacji zakładu pracy jako element partycypacji pracowniczej; Klauzule określające przesłanki dopuszczalności rozwiązania umów o pracę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-4154-7
1. Wolność prasy i prawo do prywatności jako zasady prawa; 2. Wolność prasy i prawo do prywatności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz w porządku prawnym Niemiec i Polski; 3. Prawo do prywatności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz w porządku prawnym Niemiec i Polski; 4. Prawo do prywatności osób wykonujących działalność publiczną; 5. Sposoby rozstrzygania konfliktu zasad: wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną; 6. Kryteria rozstrzygania konfliktu między wolnością prasy a prawem do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów krajowych na przykładzie Niemiec i Polski; 7. Interes publiczny jako decydujące kryterium rozstrzygania konfliktu: wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again