Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(5)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Zieliński Andrzej
(3)
Bladowski Bogdan
(1)
Bugajan-Sporczyk Dorota
(1)
Flejszar Radosław
(1)
Gola Alfred
(1)
Krzemiński Zdzisław
(1)
Kulski Robert
(1)
Pieckowski Sylwester
(1)
Pietrzykowski Henryk
(1)
Żyznowski Tadeusz
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Prawo cywilne procesowe
(9)
Postępowanie cywilne
(7)
Apelacja
(4)
Zażalenie (prawo)
(4)
Dowód sądowy
(3)
Egzekucja sądowa
(3)
Kasacja
(3)
Orzeczenie sądowe
(3)
Postępowanie naprawcze
(3)
Postępowanie sądowe
(3)
Skarga (prawo)
(3)
Upadłość
(3)
Środki odwoławcze
(3)
Arbitraż międzynarodowy
(1)
Korespondencja urzędowa
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Postępowanie nakazowe
(1)
Postępowanie upominawcze
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Umowa
(1)
Wnioski i podania
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
Mediacja w sprawach cywilnych / Sylwester Pieckowski. - Warszawa : Difin, 2006. - 80 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7251-612-X
1. Mediacja w sprawach cywilnych: definicja, miejsce w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz podstawy regulacji w prawie międzynarodowym i ustawodawstwach krajowych, 2. Cel i treść polskiej ustawy o mediacji cywilnej, 3. Polska ustawa o mediacji cywilnej na tle propozycji Dyrektywy UE, 4. Mediacja i arbitraże. Konflikt czy synergia?, 5. Wnioski i propozycje dotyczące warunków skutecznego tj. powszechnego wprowadzenia mediacji do rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych w Polsce w trybie mediacji umownej i mediacji ze skierowania sądu, 6. Wzory
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 8 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XVIII, 390 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-942-0
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 9 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXIV, 424 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-304-2
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 10 uaktual. i uzupełn. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 444 s. ; 23 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-797-2
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 7, czynności procesowe, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 15. Postępowanie zabezpieczające, 16. Postępowanie egzekucyjne, 17. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 18. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich unii europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzownych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, 19. Sad polubowny (arbitrażowy), 20. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7387-983-8
1. Pojęcie przedsiębiorcy w świetle przepisów KPC, 2. Zdolność sądowa i procesowa przedsiębiorcy, 3. Postępowanie w sprawach gospodarczych, 4. Postępowanie nakazowe i upominawcze
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym / Robert Kulski. - Stan prawny na 15.07.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 372, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-306-5
1. Pojęcie umów procesowych w postępowaniu cywilnym, 2. Systematyka umów procesowych w prawie postępowania cywilnego, 3. Zakres przedmiotowy umów procesowych, 4. Umowy procesowe w poszczególnych rodzajach postępowania cywilnego, 5. Charakter prawny umów procesowych, 6. Przesłanki ważności i skuteczności umów procesowych, 7. Skutki umów procesowych, 8. Moc wiążąca umów procesowych, 9. Następstwa wadliwych umów procesowych, 10. Niektóre aspekty prawne właściwe dla poszczególnych umów procesowych, 11. Umowy dowodowe w postępowaniu cywilnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wnoszenie apelacji cywilnej / Zdzisław Krzemiński. - Wyd.4. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 146 s. ; 21 cm.
(Prawo Sądowe)
ISBN: 83-7483-052-2
1. Apelacja w sprawach cywilnych 2. Wzory 3. Teksty aktów prawnych stan na 1.9.2004 r. 4. Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-487-X
I. Pisma różne, II. Pisma w postępowaniu procesowym: 1. Pisma w postępowaniu przed sądem I instancji, 2. Pisma w toku postępowania, 3. Pełnomocnictwo procesowe, 4. Pisma w postępowaniu nakazowym i upominawczym, 5. Skargi oraz pisma związane z zaskarżeniem orzeczeń sądowych, 6. Pisma w postępowaniu uproszczonym. III. Pisma w postępowaniu nieprocesowym: 1. Pisma w sprawach z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 2. Pisma w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, 3. Pisma w postępowaniu spadkowym, 4. Pisma w a postępowaniu wieczystoksięgowym, 5. Pisma w innych sprawach, 6. Pisma w postępowaniu polubownym, 7. Pisma w postępowaniu upadłościowym i naprawczym oraz układowym. IV Pisma w postępowaniu zabezpieczającym, V. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym: 1. Pisma w sprawie klauzuli wykonalności, 2. Pisma w związku z przeprowadzaniem egzekucji, VI Pisma w związku z obrotem prawnym z zagranicą, VII Pisma w w postępowaniu rejestrowym: 1. Uwagi ogólne, 2. Rejestracja spółek handlowych, 3. Wnioski o rejestrację spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 4. Wnioski o wpis zaległości podatkowej, celnej i na rzecz ZUS, 5. Wnioski o wpis do rejestru przekształcenia spółki, dłużnika niewypłacalnego, 6. Wnioski o rejestrację fundacji, stowarzyszenia, organizacji samorządu zawodowego lub gospodarczego, 7. Wnioski o wpis do rejestru związku zawodowego i zakładu opieki zdrowotnej, 8. Wnioski organizacji pożytku publicznego, 9. Wnioski o wpis do europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i spółki europejskiej. VIII Pisma procesowe dotyczące postępowania rejestrowego przed sądem okręgowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zażalenie w postępowaniu cywilnym / Bogdan Bladowski. - Wyd.4. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 151, [5] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 83-7444-212-3
R.I: Zażalenie w systemie zaskarżania orzeczeń cywilnych. 1. Cel i znaczenie zaskarżenia. 2. Środki zaskarżenia a środki odwoławcze. 3. Zasady systemu zaskarżania. 4. Charakterystyka zażalenia. R.II: Przesłanki dopuszczalności zażalenia. 1. Odpowiednia forma zażalenia. 2. Dopuszczalność zażalenia z ustawy. 3. Istnienie zaskarżonego postanowienia. 4. Legitymacja do wniesienia zażalenia a interes prawny. 5. Zachowanie terminu do wniesienia zażalenia. R. III: Wypadki dopuszczalności zażalenia. 1. Rodzaje orzeczeń zaskarżanych za pomocą zażalenia. 2. Wypadki dopuszczalności zażalenia w poszczególnych postępowaniach: Proces; Postępowanie nieprocesowe; Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt; Postępowanie zabezpieczające; Postępowanie egzekucyjne; Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego; Sąd polubowny (arbitrażowy). R.IV: Postępowanie zażaleniowe w sądzie pierwszej instancji. 1. Wpływ zażalenia na wykonalność postanowienia oraz na bieg postępowania w sprawie. 2. Postępowanie wstępne (instrukcyjne). 3. Rozstrzygnięcie zażalenia przez sąd pierwszej instancji. R.V: Rozpoznanie zażalenia przez sąd drugiej instancji. 1. Postępowanie wstępne. 2.Zakres rozpoznawania sprawy. 3. Podstawa faktyczna i sposób rozstrzygnięcia zażalenia. R.VI: Wydanie i charakter prawny postanowienia zażaleniowego. 1. Skład sądu, posiedzenie niejawne, rozprawa. 2. Stadium orzekania, budowa postanowienia i jego notyfikacja. 3. Rektyfikacja postanowienia i inne czynności sądowe. 4. Charakter prawny i skuteczność postanowienia. R.VII: Postępowanie zażaleniowe przed Sądem Najwyższym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again