Form of Work
Książki
(16)
Status
available
(9)
only on-site
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(8)
Author
Radwański Zbigniew
(5)
Gniewek Edward
(4)
Olejniczak Adam
(3)
Safjan Marek
(2)
Stahl Małgorzata
(2)
Bierć Andrzej
(1)
Brzeziński Krystian
(1)
Dadańska Katarzyna Anna
(1)
Golat Rafał
(1)
Machnikowski Piotr
(1)
Wach Marlena
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Prawo cywilne
(16)
Osoba prawna
(13)
Osoba fizyczna
(5)
Własność
(5)
Prawo rzeczowe
(4)
Prawo zobowiązaniowe
(4)
Spadek
(4)
Przedawnienie roszczenia
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Budownictwo
(2)
Obywatelstwo
(2)
Opieka społeczna
(2)
Patologia społeczna
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Prawo państwowe
(2)
Służba zdrowia
(2)
Dane osobowe
(1)
Dobra osobiste
(1)
Oświadczenie woli
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo prywatne miedzynarodowe
(1)
Przedsiębiorstwo -- prawo -- Polska
(1)
Termin zawity
(1)
Umowa
(1)
Własność przemysłowa -- prawo -- Polska
(1)
21 results Filter
Book
In basket
Dobra niematerialne : kompendium prawne / Rafał Golat. - Bydgoszcz, Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2005. - 269 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89073-94-3
R.I Cechy wspólne (istota) oraz rodzaje dóbr niematerialnych R.II Relacje systemowe miedzy zasadami ochrony dóbr niematerialnych R.III Prawa na dobrach niematerialnych, R.IV Podmioty praw na dobrach niematerialnych 9podmioty uprawnione z tytułu tych dóbr), R.V Obrót umowny w zakresie dóbr niematerialnych, R.VI Dobra niematerialne na działalność gospodarcza, R.VII Informatyczny kontekst dóbr niematerialnych, R.VIII Ochrona dóbr niematerialnych w prawie cywilnym, R.IX Karnoprawna ochrona dóbr niematerialnych, R.X Dobra niematerialne a prawo administracyjne, R.XI Dobra niematerialne (prawa na nich) jako wartości niematerialne i prawne, R.XII Dobra niematerialne a podatki dochodowe, R.XII Prawa na dobrach niematerialnych a podatek VAT
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Działanie osoby prawnej / Katarzyna Anna Dadańska. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XLI, 409 s. ; 22 cm.
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-030-1
1. Rozwój instytucji osoby prawnej, 2. Działanie osoby prawnej przez organy, 3. Działanie osoby prawnej przez podmioty niebędące organami, 4. Działanie osoby prawnej a zdarzenia cywilnoprawne, 5. Działanie osoby prawnej w fazie organizacji, 6. Działanie osoby prawnej w fazie likwidacji i upadłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 1626 s. ; 24 cm.
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN: 83-7483-092-1
Kodeks cywilny: I. Część ogólna II. Własność i inne prawa rzeczowe III. Zobowiązania IV. Spadki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - XXIII, 1718 s. ; 24 cm.
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN: 978-83-255-0249-2
Kodeks cywilny: I. Część ogólna II. Własność i inne prawa rzeczowe III. Zobowiązania IV. Spadki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 1759 s. ; 25 cm.
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN: 978-83-255-1942-1
Kodeks cywilny: I. Część ogólna II. Własność i inne prawa rzeczowe III. Zobowiązania IV. Spadki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek ; Piotr Machnikowski. - Wyd. 5. - Warszawa : C.H.Beck, 2013. - 1836 s. ; 25 cm.
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN: 978-83-255-4159-0
Kodeks cywilny: I. Część ogólna II. Własność i inne prawa rzeczowe III. Zobowiązania IV. Spadki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-272-8
Prawo osobowe, Prawo ochrony zdrowia, Prawna regulacja problemów uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi, wyrobami tytoniowymi, Prawo pomocy społecznej, Prawo ochrony środowiska, Prawo zagospodarowania przestrzennego, Prawo budowlane, Prawo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Materialne prawo administracyjne / red. Małgorzata Stahl. - Wyd.2 uzupeł. i zaktual. - Wraszawa : Difin, 2005. - 436 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-528-X
Prawo osobowe, Prawo ochrony zdrowia, Prawna regulacja problemów uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi, wyrobami tytoniowymi, Prawo pomocy społecznej, Prawo ochrony środowiska, Prawo zagospodarowania przestrzennego, Prawo budowlane, Prawo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak. - Wyd. 15 uaktual. i zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2019. - XXII, [4], 404 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-8158-724-2
Zawiera: Rozdział I. Wprowadzenie do prawa cywilnego: § 1. Prawo cywilne; I. Prawo publiczne i prawo prywatne; 1. Wprowadzenie; 2. Prawo prywatne; 3. Prawo publiczne; 4. Użyteczność wyróżnienia; II. Gałęzie prawa, kompleksowe regulacje prawne, dyscypliny naukowe i dydaktyczne; 1. Gałęzie prawa; 2. Kompleksowe regulacje prawne; 3. Dyscypliny naukowe i dydaktyczne; III. Status prawa cywilnego; 1. Metoda regulacji; 2. Przedmiot regulacji; IV. Zakres prawa cywilnego; 1. Uwagi wstępne; 2. Prawo pracy; 3. Prawo rodzinne; 4. Prawo handlowe; 5. Prawo rolne; 6. Prawo spółdzielcze; V. Systematyka prawa cywilnego; 1. Uwagi ogólne; 2. Poszczególne działy prawa cywilnego; 3. Inne wyróżnienia zespołów norm cywilnoprawnych; VI. Zasady prawa cywilnego; 1. Pojęcie; 2. Katalog zasad; § 2. Unifikacja i kodyfikacja prawa cywilnego w Polsce; I. Unifikacja prawa cywilnego; 1. Druga Rzeczypospolita; 2. Okres powojenny; II. Kodyfikacja prawa cywilnego; 1. Pierwsze próby kodyfikacji; 2. Uchwalenie Kodeksu cywilnego; 3. Charakter prawny; 4. Zakres; 5. Podział; 6. Forma; 7. Warstwy ideologiczne; III. Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział II. Źródła prawa cywilnego: Źródła prawa cywilnego: § 3. Rodzaje źródeł: I. Uwagi wstępne; II. Prawo stanowione; III. Zwyczaje i prawo zwyczajowe; 1. Zwyczajowe; 2. Prawo zwyczajowe; IV. Rola orzecznictwa; V. Rola nauki; § 4. Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego; I. Uwagi ogólne; 1. Struktura normy prawnej; 2. Norma a przepis prawny; II. Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego; 1. Normy bezwzględnie i względnie wiążące oraz semiimperatywne; 2. Normy kompetencyjne; 3. Metanormy; III. Ważniejsze rodzaje przepisów prawa cywilnego; 1. Definicje legalne; 2. Przepisy odsyłające; 3. Klauzule generalne; § 5. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu czasowym i przestrzennym; I. Obowiązywanie norm w zasięgu czasowym; 1. Początek obowiązywania; 2. Koniec obowiązywania; II. Prawo intertemporalne; 1. Uwagi ogólne; 2. Zasada nie retroakcji; 3. Kolizje norm nieobjętych zasadą nie retroakcji; III. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu przestrzennym; IV. Prawo prywatne międzynarodowe. Rozdział III. Stosowanie prawa cywilnego: § 6. Model stosowania prawa; I. Model normatywny; II. Trójczłonowy model stosowania prawa; § 7. Ustalenie stanu faktycznego sprawy; I. Reguły dowodowe; 1. Dowody; 2. Rozkład ciężaru dowodu; II. Domniemanie; 1. Domniemanie faktyczne; 2. Domniemania prawne; 3. Domniemania dobrej wiary; 4. Moc wiążąca orzeczeń; § 8. Ustalenie właściwej normy dla rozstrzygnięcia sprawy; I. Wykładnia prawa; 1. Uwagi wstępne; 2. Dyrektywy językowe; 3. Dyrektywy systemowe; 4. Dyrektywy funkcjonalne; 5. Wyniki wykładni; II. Wnioskowanie z norm o normach; 1. Pojęcie; 2. Reguły instrumentalnego nakazu i zakazu; 3. Reguły a fortiori; 4. Analogia z ustawy; 5. Analogia z prawa; III. Związanie sądu w działaniach interpretacyjnych i inferencyjnych; 1. Uwagi wstępne; 2. Nadzór judykacyjny; 3. Zasady prawne; 4. Powszechnie obowiązująca wykładnia; 5. Wskazanie wspomagające; IV. Zbieg norm; V. Wykładnia prawa wspólnotowego; 1. Reguła wykładni; 2. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego; 3. Właściwość sądów; § 9. Wiążące ustalenie konsekwencji prawnych stanu faktycznego. Rozdział IV. Prawo podmiotowe: § 10. Pojęcie prawa podmiotowego; I. Koncepcja prawnonaturalna i system prawny; 1. Prawo podmiotowe i system prawny; 2. Koncepcja umiarkowanego pozytywizmu; II. Określenie prawa podmiotowego; 1. Stosunek cywilnoprawny; 2. Definicja prawa podmiotowego; 3. Przydatność koncepcji prawa podmiotowego; III. Uprawnienia; 1. Uwagi ogólne; 2. Roszczenia; 3. Uprawnienia kształtujące; 4. Zarzut; § 11. Rodzaje praw podmiotowych; I. Uwagi wstępne; II. Prawa bezwzględne i względne; 1. Prawa bezwzględne; 2. Prawa względne; 3. Prawo podmiotowe w zobowiązaniach realnych; 4. Przyporządkowane prawa bezwzględne; III. Prawa akcesoryjne i związane; 1. Prawa akcesoryjne; 2. Prawa związane; IV. Prawa majątkowe i niemajątkowe; 1. Prawa majątkowe; 2. Prawa niemajątkowe; V. Prawa przenoszalne i nieprzenoszalne; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Zbywalność; 3. Dziedziczność; VI. Prawa tymczasowe; § 12. Sposoby nabycia i utraty prawa podmiotowego; I. Uwagi wstępne; II. Nabycie pochodne i pierwotne; 1. Nabycie pochodne; 2. Nabycie pierwotne; III. Następstwo pod tytułem szczególnym i ogólnym; 1. Następstwo pod tytułem szczególnym; 2. Następstwo pod tytułem ogólnym; IV. Nabycie translatywne i konstytutywne; 1. Nabycie translatywne; 2. Nabycie konstytutywne; V. Utrata prawa; 1. Uwagi ogólne; 2. Połączenie prawa i obowiązku; § 13. Realizacja prawa podmiotowego; I. Wykonywanie; II. Nadużycie; 1. Teoria zewnętrzna; 2. Teoria wewnętrzna; 3. Stosowanie instytucji nadużycia prawa podmiotowego; III. Ochrona; 1. Ochrona sądowa; 2. Pomoc własna; IV. Kolizja praw podmiotowych. Rozdział V. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego: § 14. Uwagi wstępne; § 15. Rzeczy; I. Pojęcie; 1. Cechy konstytutywne; 2. Wyłączenia; II. Rzeczy ruchome i nieruchomości; 1. Podstawa podziału; 2. Grunty; 3. Budynki; 4. Części budynków; 5. Księgi wieczyste; III. Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości; 1. Pojęcie; 2. Doniosłość prawna; IV. Części składowe rzeczy i przynależności; 1. Części składowe; 2. Przynależności; V. Pożytki; 1. Pojęcie i rodzaje; 2. Konsekwencje prawne; § 16. Przedmioty inne niż rzeczy; I. Przedmioty materialne niebędące rzeczami; 1. Ciecze i gazy; 2. Kopaliny; 3. Zwierzęta w stanie wolnym; II. Przedmioty niematerialne; 1. Energia; 2. Dobra o charakterze intelektualnym; 3. Dobra osobiste; 4. Pieniądze; 5. Papiery wartościowe; III. Przedsiębiorstwo; 1. Uwagi wstępne; 2. Pojęcie; 3. Konsekwencje i charakter prawny; 4. Gospodarstwo rolne; IV. Zbycie przedsiębiorstwa; 1. Uwagi wstępne; 2. Pojęcie zbycia przedsiębiorstwa; 3. Forma; V. Odpowiedzialność za długi związane z prowadzeniem zbytego przedsiębiorstwa; 1. Uwagi wstępne; 2. Odpowiedzialność zbywcy przedsiębiorstwa; 3. Solidarna odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa; § 17. Majątek i mienie; I. Majątek; 1. Pojęcie; 2. Sukcesja uniwersalna; 3. Zarząd; 4. Odpowiedzialność; 5. Surogacja; II. Mienie. Rozdział VI. Osoby fizyczne: § 18. Uwagi ogólne: I. Podmiotowość człowieka; 1. Podmiot praw; 2. Zdolność prawna; 3. Zdolność do czynności prawnych; II. Indywidualizacja osób fizycznych; 1. Nazwisko i imię; 2. Dodatkowe dane osobowe; 3. Stan rodzinny; 4. Płeć; 5. Wiek; 6. Stan cywilny; 7. Rejestry stanu cywilnego; 8. Ewidencja ludności; III. Miejsce zamieszkania; 1. Uwagi ogólne; 2. Osoby pełnoletnie; 3. Dzieci lub podopieczni; § 19. Zdolność prawna osób fizycznych; I. Początek; 1. Urodzenie się dziecka; 2. Status cywilnoprawny nasciturusa; II. Zakres; III. Ustanie; 1. Śmierć; 2. Stwierdzenie zgonu; 3. Uznanie za zmarłego; § 20. Ochrona dóbr osobistych; I. Pojęcie i rodzaje; 1. Pojęcie; 2. Typy; II. Konstrukcja prawna; III. Przesłanki ochrony; 1. Bezprawność; 2. Uchylenie bezprawności; IV. Środki ochrony; 1. Ustanie; 2. Zaniechanie; 3. Usunięcie skutków naruszenia; 4. Zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny; 5. Stosunek do ochrony pozakodeksowej; 6. Odszkodowanie. Rozdział VII. Osoby prawne: § 21. Konstrukcja osób prawnych; I. Pojęcie; 1. Założenia ogólne; 2. Metoda regulacji prawnej; 3. Funkcje; II. Ogólna regulacja osób prawnych; 1. Uwagi wstępne; 2. Powstanie i rejestry; 3. Nazwa; 4. Siedziba; 5. Organy; 6. Dobra osobiste; § 22. Rodzaje osób prawnych; I. Państwowe osoby prawne; 1. Skarb Państwa; 2. Inne państwowe osoby prawne; II. Jednostki samorządu terytorialnego; 1. Gminy; 2. Związki międzygminne; 3. Powiat; 4. Województwo; III. Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne; 1. Korporacyjne; 2. Fundacyjne; § 23. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; I. Uwagi wstępne; II. Nowa regulacja prawna; 1. Pojęcie; 2. Reżim prawny; III. Trzeci podmiot prawa cywilnego. Rozdział VII1. Konsumenci i przedsiębiorcy: §231. Konsumenci; I. Uwagi wstępne; II. Pojęcie konsumenta; § 232. Przedsiębiorcy; I. Firma. Rozdział VIII. Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne: § 24. Zdarzenia cywilnoprawne; I. Pojęcie i skutki; 1. Pojęcie; 2. Skutki; II. Typy zdarzeń cywilnoprawnych; 1. Podstawa wyróżnienia; 2. Typologia; § 25. Pojęcie i postacie czynności prawnych; I. Pojęcie; 1. Określenie ogólne; 2. Oświadczenie woli; 3. Oświadczenia innego rodzaju; II. Postacie czynności prawnych; 1. Jednostronne, umowy i uchwały; 2. Zgoda osoby trzeciej; 3. Indywidualnie adresowane; 4. Realne i konsensualne; 5. Między żyjącymi i na wypadek śmierci; 6. Zobowiązujące, rozporządzające i o podwójnym skutku; 7. Przysparzające; 8. Upoważniające; 9. Kauzalne i abstrakcyjne; 10. Czynności powiernicze; § 26. Forma oświadczenia woli: I. Swoboda formy; 1. Uwagi ogólne; 2. Oświadczenia wyraźne i dorozumiane; II. Formy szczególne i ich rodzaje; 1. Forma dokumentowa; 2. Zwykła forma pisemna; 3. Forma pisemna z datą pewną; 4. Forma pisemna z poświadczeniem podpisu; 5. Akt notarialny; 6. Forma elektroniczna; 7. Uwagi końcowe; III. Skutki niedochowania formy; 1. Forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności (ad solemnitatem); 2. Forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych (ad eventum); 3. Forma czynności prawnej zastrzeżonej dla celów dowodowych (ad probationem); IV. Zakres zastosowania form szczególnych; 1. Forma z mocy ustawy; 2. Forma z mocy umowy; 3. Forma następczych czynności prawnych; 4. Zakres zastosowania elektronicznej formy czynności prawnej; V. Oświadczenie potwierdzające zawarcie umowy; § 27. Wykładnia oświadczeń woli; I. Uwagi ogólne; 1. Pojęcie wykładni; 2. Ogólne dyrektywy wykładni; II. Metoda wykładni; 1. Oświadczenia woli składane indywidualnym adresatom; 2. Oświadczenia woli kierowane do nieoznaczonego kręgu odbiorców; 3. Testamenty; III. Wykładnia oświadczeń woli wyrażonych pisemnie; 1. Uwagi ogólne; 2. Ograniczenia dowodowe; 3. Zasady europejskiego prawa kontraktów; § 28. Zdolność do czynności prawnych; I. Pojęcie; 1. Uwagi ogólne; 2. Osoby prawne; 3. Osoby fizyczne; II. Brak zdolności do czynności prawnych; 1. Wiek; 2. Ubezwłasnowolnienie całkowite; 3. Skutki; III. Ograniczona zdolność do czynności prawnych; 1. Wiek; 2. Ubezwłasnowolnienie częściowe; 3. Skutki; § 29. Wady oświadczenia woli; I. Uwagi ogólne; II. Brak świadomości lub swobody; 1. Pojęcie; 2. Zakres podmiotowy; III. Pozorność; 1. Pojęcie; 2. Skutki pozorności; 3. Pozorność a oświadczenie woli nie na serio, zastrzeżenie potajemne i czynności fiducjarne; IV. Błąd; 1. Pojęcie; 2. Przypadki szczególne; 3. Skutki; V. Podstęp; 1. Pojęcie; 2. Skutki; VI. Groźba; VII. Uchylenie się od skutków prawnych. Rozdział IX. Treść czynności prawnej: § 30. Swoboda kształtowania treści czynności prawnych; I. Uwagi ogólne; 1. Pojęcie treści czynności prawnej; 2. Zasada swobody kształtowania treści; 3. Wzorzec kompetencji generalnej; II. Ograniczenia; 1. Prawa przyrody; 2. Normy bezwzględnie wiążące; 3. Obejście ustawy; 4. Zasady współżycia społecznego; III. Skutki naruszenia; § 31. Elementy czynności prawnej; I. Rodzaje; 1. Essentialia negotii; 2. Naturalia negotii; 3. Accidentalia negotii; II. Warunek i termin; 1. Warunek; 2. Termin. Rozdział X. Zawarcie umowy: § 32. Założenia ogólne; I. Konsens; 1. Pojęcie; 2. Zakres konsensu; 3. Określenie stron; II. Swoboda zawierania umów; 1. Pojęcie; 2. Ograniczenia; 3. Umowy adhezyjne; 4. Zastępcze świadczenie woli; 5. Orzeczenie sądowe jako zdarzenie cywilnoprawne; 6. Decyzja administracyjna jako zdarzenie cywilnoprawne; § 33. Sposoby zawierania umów; I. Oferta i jej przyjęcie; 1. Pojęcie oferty; 2. Skutki złożenia oświadczenia; 3. Ustanie stanu związania ofertą; 4. Przyjęcie oferty; 5. Miejsce i czas zawarcia umowy; II. Negocjacje; 1. Pojęcie; 2. Prowadzenie negocjacji; 3. Zawarcie umowy; 4. List intencyjny; 5. Zaproszenie do zawarcia umowy; III. Aukcja i przetarg; 1. Uwagi wstępne; 2. Charakter pranwy oraz funkcja aukcji i przetargu; 3. Ogłoszenie aukcji lub przetargu; 4. Aukcja; 5. Przetarg; 6. Wadium; 7. Unieważnienie umowy. Rozdział XI. Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury: § 34. Pojęcie przedstawicielstwa i pełnomocnictwa; I. Pojęcie przedstawicielstwa; 1. Działanie w cudzym imieniu; 2. Instytucje o zbliżonej funkcji; II. Pojęcie pełnomocnictwa i przedstawicielstwa ustawowego; § 35. Pełnomocnictwo; I. Udzielenie pełnomocnictwa; 1. Zdolność do czynności prawnej; 2. Oświadczenie woli mocodawcy; 3. Treść pełnomocnictwa; 4. Czynność „z samym sobą”; 5. Pełnomocnik rzekomy; II. Stosunek podstawowy; III. Wygaśnięcie prokury; IV. Prokura; 1. Uwagi wstępne; 2. Pojęcie i funkcja prokury; 3. Podmioty kompetentne do udzielenia prokury; 4. Udzielenie prokury; 5. Prokurent; 6. Zakres prokury i sposób jej wykonywania; 7. Wygaśnięcia prokury. Rozdział XII. Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną: § 36. Uwagi ogólne; § 37. Postacie nieważności czynności prawnej; I. Nieważność; 1. Uwagi ogólne; 2. Konwalidacja; 3. Konwersja; II. Wzruszalność; III. Bezskuteczność zawieszona; IV. Bezskuteczność względna; 1. Uwagi ogólne; 2. Konstrukcja bezskuteczności względnej na podstawie art. 59 KC; 3. Przesłanki; 4. Skutki i funkcja. Rozdział XIII. Przedawnienie i terminy zawite: § 38. Dawność; I. Pojęcie i funkcja; II. Rodzaje; § 39. Przedawnienie: I. Pojęcie; 1. Przedmiot; 2. Zarzut przedawnienia; 3. Skutek; II. Terminy; 1. Długość; 2. Obliczanie biegu terminu; III. Zawieszenie biegu przedawnienia; IV. Przerwa biegu przedawnienia; 1. Uwagi ogólne; 2. Dochodzenie roszczenia przed sądem; 3. Uznanie roszczenia; 4. Mediacja; § 40. Terminy zawite; I. Pojęcie i rodzaje; II. Skutki. Indeks rzeczowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 347 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Prywatnego ; T. 1.)
ISBN: 978-83-7483-342-4
1. Tradycje prawne, 2. Pojęcie i systematyka prawa prywatnego, 3. Kodyfikacja prawa prywatnego, 4. Źródła prawa prywatnego, 5. Harmonizacja prawa prywatnego z prawem Unii Europejskiej, 6. Zasady prawa prywatnego, 7. Normy i przepisy prawa cywilnego, 8. Stosowanie i wykładnia prawa cywilnego, 9. Zbieg norm prawa cywilnego, 10. Obowiązywanie i stosowanie prawa cywilnego w czasie. Problemy intertemporalne, 11. Prawo podmiotowe, 12. Stosunek cywilnoprawny, 13. Podmioty stosunków cywilnoprawnych - zagadnienia ogólne, 14. Osoby fizyczne, 15. Osoby prawne, 16. Dobra osobiste i ich ochrona, 17. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / red. naczelny Zbigniew Radwański; pod red. Marek Safjan. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.05.2012 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2012. - 1405, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-255-3367-0
1. Tradycje prawne, 2. Pojęcie i systematyka prawa prywatnego, 3. Kodyfikacja prawa prywatnego, 4. Źródła prawa prywatnego, 5. Prawo prywatne Unii Europejskiej i jego wpływ na p, 6. Zasady prawa prywatnego, 7. Normy i przepisy prawa cywilnego, 8. Stosowanie i wykładnia prawa cywilnego, 9. Zbieg norm prawa cywilnego, 10. Obowiązywanie i stosowanie prawa cywilnego w czasie. Problemy intertemporalne, 11. Prawo podmiotowe, 12. Stosunek cywilnoprawny, 13. Podmioty stosunków cywilnoprawnych - zagadnienia ogólne, 14. Osoby fizyczne, 15. Osoby prawne, 16. Dobra osobiste i ich ochrona, 17. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-5562-7
Wprowadzenie do prawa cywilnego; Źródła prawa cywilnego; Stosowanie prawa cywilnego; Prawo podmiotowe; Przedmioty stosunku cywilnoprawnego; Osoby fizyczne; Osoby prawne; Konsumenci i przedsiębiorcy; Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne; Treść czynności prawnej; Zawarcie umowy; Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury; Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną; Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak. - Wyd. 14 uaktual. i zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2017. - 398 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-9917-1
Wprowadzenie do prawa cywilnego; Źródła prawa cywilnego; Stosowanie prawa cywilnego; Prawo podmiotowe; Przedmioty stosunku cywilnoprawnego; Osoby fizyczne; Osoby prawne; Konsumenci i przedsiębiorcy; Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne; Treść czynności prawnej; Zawarcie umowy; Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury; Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną; Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne : część ogólna / red. Krystian Brzeziński. - Stan prawny na 1.01.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2013. - 151, [3] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka. Repetytorium - Woltres Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-4095-3
1. Zasady prawa cywilnego; 2. Nadużycie prawa podmiotowego; 3. Osoby fizyczne; 4. Osoby prawne; 5. Ochrona dóbr osobistych; 6. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia; 7. Mienie i rzeczy; 8. Czynności prawne; 9. Forma czynności prawnych; 10. Zawarcie umowy; 11. Wady oświadczenia woli; 12. Przedstawicielstwo; 13. Przedawnienie i terminy zawite; 14. Warunek i termin.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-878-8
R.1 Zagadnienie osobowości prawnej; R.2 Koncepcje ułomnych osób prawnych; R.3 Ułomne osoby prawne jako korporacje; R.4 Wybrane rodzaje ułomnych osób prawnych; R.5 Ułomne osoby prawne w wybranych systemach prawa obcego; R.6 Uwagi i wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys prawa prywatnego : część ogólna / Andrzej Bierć. - Stan prawny na 1.04.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 545, [3] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0792-5
1. Charakterystyka ogólna prawa prywatnego: Prawo prywatne jako gałąź prawa o kooperacyjnej metodzie regulacji stosunków społecznych; Prawo podmiotowe jako podstawa konstrukcyjna prawa prywatnego; Prawo prywatne w procesie sądowego stosowania; 2. Podmioty prawa prywatnego: osoby fizyczne; osoby prawne; Podmioty funkcjonalne, czyli osoby fizyczne i osoby prawne pełniące szczególne funkcje w obrocie prywatnoprawnym; 3. Dobra prawne jako przedmiot prywatnych praw podmiotowych: Dobra niematerialne; Dobra o charakterze materialnym; 4. Czynność prawna jako kontynentalna konstrukcja służąca realizacji autonomii woli w ramach porządku prawnego: Charakterystyka ogólna czynności prawnej (oświadczenia woli) jako zdarzenia prawnego; Forma oświadczenia woli; Procedury zawierania umów; Podstawowe reguły interpretacji oświadczeń woli; Normatywna konstrukcja wad oświadczeń woli przy dokonywaniu czynności prawnych (zawieranie umów); Nieważność jako sankcja wadliwej czynności prawnej; 5. Upływ czasu jako zdarzenie prawne stabilizujące obrót prawny: Przedawnienie roszczeń; Terminy prekluzyjne, czyli zawite; 6. Podstawy systemu ochrony instytucjonalnej prywatnych praw podmiotowych: Ochrona własna prywatnych paw podmiotowych na tle systemu środków instytucjonalno-prawnych; Ochrona pozasądowa, czyli alternatywne wobec postępowania sądowego procedury rozwiązywania sporów prywatnoprawnych; Ochrona prywatnych praw podmiotowych przed sądem powszechnym; Ochrona prywatnych praw podmiotowych w postępowaniu przed organami międzynarodowymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Prawo cywilne - osoba prawna (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again