Form of Work
Książki
(41)
Status
available
(25)
only on-site
(22)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(22)
Author
Bieniek Gerard
(3)
Nazar Mirosław
(3)
Flejszar Radosław
(2)
Gutowski Maciej
(2)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(2)
Krzemiński Zdzisław
(2)
Rudnicki Stanisław
(2)
Araszkiewicz Michał
(1)
Bladowski Bogdan
(1)
Bugajan-Sporczyk Dorota
(1)
Błaszczak Łukasz
(1)
Czapliński Władysław (1954- )
(1)
Dadańska Katarzyna Anna
(1)
Dmowski Stanisław
(1)
Dziczek Roman
(1)
Dzienis Paweł
(1)
Filipiak Teresa A
(1)
Filipowicz Andrzej
(1)
Fuchs Dariusz
(1)
Gniewek Edward (1947- )
(1)
Gola Alfred
(1)
Golat Rafał
(1)
Gospodarek Jerzy
(1)
Jasińska Katarzyna
(1)
Jasińska Maria
(1)
Katner Wojciech Jan (1950- )
(1)
Kowalewski Eugeniusz
(1)
Krasińska Anna
(1)
Kulski Robert
(1)
Kuropatwiński Jarosław
(1)
Kędra Eugeniusz
(1)
Lejko Aleksandra
(1)
Maziarz-Charuza Agnieszka
(1)
Mezglewski Artur
(1)
Mikosz Ryszard
(1)
Mogilski Władysław Wojciech
(1)
Mojak Jan
(1)
Niezbecka Elżbieta
(1)
Patulski Władysław
(1)
Pieckowski Sylwester
(1)
Pietrzykowski Henryk
(1)
Rudnicki Grzegorz
(1)
Safjan Marek (1949- )
(1)
Serwach Małgorzata
(1)
Skowrońska-Bocian Elżbieta (1948- )
(1)
Tunia Anna
(1)
Warciński Michał
(1)
Zaradkiewicz Kamil
(1)
Łobos-Kotowska Dorota
(1)
Łączkowska Małgorzata
(1)
Żyznowski Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(40)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Subject
Prawo cywilne
(21)
Postępowanie cywilne
(8)
Odpowiedzialność cywilna
(6)
Prawo cywilne procesowe
(6)
Prawo zobowiązaniowe
(6)
Umowa
(6)
Prawo gospodarcze
(5)
Małżeństwo
(4)
Przedsiębiorcy
(4)
Alimenty
(3)
Kuratela
(3)
Odszkodowanie
(3)
Prawo rodzinne
(3)
Prawo rzeczowe
(3)
Spadek
(3)
Spółki cywilne
(3)
Spółki handlowe
(3)
Ustrój majątkowy małżeński
(3)
Wierzytelność
(3)
Własność
(3)
Akta stanu cywilnego
(2)
Konkurencja
(2)
Macierzyństwo
(2)
Ojcostwo
(2)
Osoba prawna
(2)
Oświadczenie woli
(2)
Prawa dziecka
(2)
Prawo karne
(2)
Przedsiębiorstwo prywatne
(2)
Rodzina
(2)
Spółki jawne
(2)
Spółki osobowe
(2)
Sądownictwo
(2)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(2)
Ustanie małżeństwa
(2)
Uznanie dziecka
(2)
Współwłasność
(2)
Władza rodzicielska
(2)
Apelacja
(1)
Arbitraż międzynarodowy
(1)
Bezpodstawne wzbogacenie
(1)
Energetyka
(1)
Fundacja
(1)
Geologia
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Grupy producentów rolnych
(1)
Górnictwo
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Hipoteka
(1)
Hotelarstwo
(1)
Indywidualne gospodarstwo rolne
(1)
Konkordat z Polską (1993)
(1)
Korespondencja urzędowa
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Leasing
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Nieruchomości
(1)
Notariat
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Organizacje
(1)
Poczta
(1)
Pojazdy mechaniczne
(1)
Polska
(1)
Posiadanie
(1)
Postępowanie nakazowe
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Postępowanie upominawcze
(1)
Pośrednictwo
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Reasekuracja
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwód
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Samochody
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Skarga pauliańska
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Spółki partnerskie
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
Szkody górnicze
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Telekomunikacja
(1)
Testament
(1)
Transport kolejowy
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Uwłaszczenie
(1)
Wnioski i podania
(1)
41 results Filter
No cover
Book
In basket
Działanie osoby prawnej / Katarzyna Anna Dadańska. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XLI, 409 s. ; 22 cm.
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7483-030-1
1. Rozwój instytucji osoby prawnej, 2. Działanie osoby prawnej przez organy, 3. Działanie osoby prawnej przez podmioty niebędące organami, 4. Działanie osoby prawnej a zdarzenia cywilnoprawne, 5. Działanie osoby prawnej w fazie organizacji, 6. Działanie osoby prawnej w fazie likwidacji i upadłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Obrót Wierzytelnościami)
ISBN: 83-60186-26-X
R.1 Prawna konstrukcja ekspektatywy; R.2 Historyczny rozwój konstrukcji ekspektatywy; R.3 Ekspektatywa w systemie prawa cywilnego; R.4 Ochrona prawna ekspektatywy; R.5 Prawo podmiotowe tymczasowe (ekspektatywa maksymalnie ukształtowana); R.6 Ekspektatywa powstania wierzytelności jako przedmiot obrotu prawnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-87-2
1. Uwagi wstępne, 2. Gospodarstwo rolne jako zjawisko społeczno-ekonomiczne, 3. Normatywna koncepcja gospodarstwa rodzinnego, 4. Spółki jako cywilnoprawna forma organizacji gospodarstwa rodzinnego, 5. Opodatkowanie i rachunkowość spółek, 6. Spółki rolne. Zagadnienia prawnoporównawcze, 7. Rozważania końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 1626 s. ; 24 cm.
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN: 83-7483-092-1
Kodeks cywilny: I. Część ogólna II. Własność i inne prawa rzeczowe III. Zobowiązania IV. Spadki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki / Elżbieta Skowrońska-Bocian. - Wyd. 7 Stan prawny na 6.05.2006 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 297, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 8373346120
Kodeks cywilny - Spadki, Dziedziczenie ustawowe, Rozporządzenia na wypadek śmierci, Zachowek, Przyjęcie i odrzucenie spadku, Stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy, Odpowiedzialność za długi spadkowe, Wspólność majatku spadkowego i dział spadku, Umowy dotyczące spadku, Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-580-9
Własność, Użytkowanie wieczyste, Prawa rzeczowe ograniczone, Posiadanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-605-8
Kodeks cywilny, Osoby, Mienie, Czynności prawne, Termin, Przedawnienie roszczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia Tom 1. Zobowiązania / pod red. Gerard Bieniek. - Wyd. 7 Stan prawny na 1.06.2006 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 696, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-618-5
Przepisy ogólne, Wielość dłużników albo wierzycieli, Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych, Obowiązek zawierania umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej, Bezpodstawne wzbogacenie, Czyny niedozwolone, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, Zmiana wierzyciela lub dłużnika, Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia Tom 2. Zobowiązania / pod red. Gerard Bieniek. - Wyd. 7 Stan prawny na 1.06.2006 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 898, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-618-5
Sprzedaż, Zamiana, Dostawa, Kontraktacja, Umowa o dzieło, Umowa o roboty budowlane, Najem i dzierżawa, Umowa leasingu, Użyczenie, Pożyczka, Umowa rachunku bankowego, Zlecenie, Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, Umowa agencyjna, Umowa komisu, Umowa spedycji, Umowa ubezpieczenia, Przechowanie, Umowa składu, Spółka, Poręczenie, Darowizna, Przekazanie nieruchomości, Renta i dożywocie, Ugoda, Przyrzeczenie publiczne, Przekaz i papiery wartościowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mediacja w sprawach cywilnych / Sylwester Pieckowski. - Warszawa : Difin, 2006. - 80 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7251-612-X
1. Mediacja w sprawach cywilnych: definicja, miejsce w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz podstawy regulacji w prawie międzynarodowym i ustawodawstwach krajowych, 2. Cel i treść polskiej ustawy o mediacji cywilnej, 3. Polska ustawa o mediacji cywilnej na tle propozycji Dyrektywy UE, 4. Mediacja i arbitraże. Konflikt czy synergia?, 5. Wnioski i propozycje dotyczące warunków skutecznego tj. powszechnego wprowadzenia mediacji do rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych w Polsce w trybie mediacji umownej i mediacji ze skierowania sądu, 6. Wzory
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nieważność czynności prawnej / Maciej Gutowski. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 494 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7483-298-3
1. Wprowadzenie. 2. Systematyka wadliwych czynności prawnych. 3. Konstrukcyjne przesłanki nieważności czynności prawnej. 4. Sprzeczność z prawem czynności prawnej jako przesłanka jej nieważności. 5. Inne przesłanki nieważności czynności prawnej oparte na ocenie prawidłowości jej treści i celu. 6. Nieważność bezwzględna - skutki prawne. 7. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nieważność czynności prawnej / Maciej Gutowski. - Wyd.2. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - XLV, 508 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7483-298-3
1. Wprowadzenie. 2. Systematyka wadliwych czynności prawnych. 3. Konstrukcyjne przesłanki nieważności czynności prawnej. 4. Sprzeczność z prawem czynności prawnej jako przesłanka jej nieważności. 5. Inne przesłanki nieważności czynności prawnej oparte na ocenie prawidłowości jej treści i celu. 6. Nieważność bezwzględna - skutki prawne. 7. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7387-971-4
1. Uwagi ogólne o odpowiedzialności cywilnej państwa, 2. Zasada odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadań publicznych w prawie innych państw i prawie wspólnotowym, 3. Przesłanki i zasady odpowiedzialności cywilnej, 4. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy sądowniczej, 5. Bezprawność normatywna. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykonywaniem władzy ustawodawczej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-542-6
1. Zasady odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe, 2. Ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego ponoszącego odpowiedzialność cywilną, 3. Wynagrodzenie szkód wynikłych wskutek wypadków drogowych, 4. Dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego / Ryszard Mikosz. - Stan prawny na 31.05.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 263 s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-259-X
1.Uwagi wstępne, 2.Odpowiedzialność za szkody wyrządzone korzystaniem z wnętrza ziemi pod rządem przepisów obowiązujących przed wejsciem w życie prawa geologicznego i górniczego, 3.Prawna konstrukcja odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakłądu górniczego,4.Przesłanki odpowiedzialności, 5.Podmiot odpowiedzialności za szkodę, 6.Sposoby naprawienia szkody, 7.Obowiązek zapobieżenia szkodzie grożącej wskutek ruchu zakłądu górniczego, 8.Dochodzenie o naprawę szkód wyrządzonych ruchem zakłądu górniczego i zapobieganie tym szkodom, 9.Próba syntezy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7387-958-7
1. Państwo i prawo, 2. Konstytucja i prawo konstytucyjne, 3. Administracja i prawo administracyjne, 4. Prawo karne i postępowanie karne, 5. Prawo cywilne, 6. Prawo gospodarcze, 7. Unia Europejska - instytucje i prawo
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-493-4
1. Roszczenia o nabycie własności, 2. Zasiedzenie, przemilczenie, uwłaszczenie, 3. Rozgraniczenie, 4. Zarządzanie nieruchomością wspólną, 5. Zniesienie współwłasności; podział quoad usum, 6. Obciążenia nieruchomości, 7. Ochrona własności-powództwa windykacyjne, negatoryjne, roszczenia uzupełniające, ochrona posiadania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-141-3
Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm) (wyciąg): 1. Przepisy ogólne, 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, 3. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy ze niedozwolone, 4. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki, 5. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty, 6. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-297-7
I. Zagadnienia ogólne: 1. Charakterystyka ogólna handlowej spółki osobowej. 2. Źródła prawa. II. Podmiotowość procesowa handlowej spółki osobowej: 1. Podmiotowść procesowa handlowej spółki osobowej. 2. Handlowa spółka osobowa a art. 33 Kodeksy cywilnego. 3. Handlowa spółka osobowa jako podmiot procesu cywilnego.4. Uwagi podsumowujące. III. Handlowa spółka osobowa jako strona procesu cywilnego: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Strona procesu cywilnego. 3. Spółka osobowa i jej status jako strony procesu cywilnego. 4. Oznaczenie strony procesowej na przykładzie handlowej spółki osobowej. 5. Handlowa spółka osobowa w świetle wybranych zasad procesowych. 6. Handlowa spółka osobowa jako podmiot zwolniony od kosztów sądowych. 7. Uwagi podsumowujące. IV. Sąd jako organ procesowy w postępowaniach z udziałem handlowej spółki osobowej. V. Handlowa spółka osobowa jako interwenient uboczny: 1.Instytucja interwencji procesowej a handlowa spółka osobowa. 2. Handlowa spółka osobowa jako interwenient uboczny w procesie wspólnika. 3. Spółka jako interwenient uboczny - uwagi de lege lata. VI. Handlowa spółka osobowa w wybranych postępowaniach odrębnych: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Handlowa spółka osobowa jako podmiot postępowania w sprawach gospodarczych. 3. Handlowa spółka osobowa jako podmiot postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy. VII. Reprezentacja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym: 1. Pojęcie reprezentacji. 2. Reprezentacja handlowa spółki osobowej w procesie cywilnym. 3. Instytucja zastępstwa pośredniego w procesach dotyczących masy upadłości prowadzonych na rzecz lub przeciwko upadłemu, którym jest handlowa spółka osobowa. VIII. Spółka osobowa a status jej wspólnika w procesie cywilnym: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Pozycja wspólnika w procesie przeciwko spółce. 3. Powództwo z art. 189 k.p.c. jako jeden ze środków obrony wspólnika przeciwko wierzycielowi spółki. 4. Pozwanie spółki i jej wspólników (wspólnika) w jednym procesie. 5. Proces prowadzony przeciwko wspólnikowi z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę możliwość podjęcia przez niego obrony. 6. Wyrok przeciwko spółce i jego skutki w stosunku do wspólników w świetle art. 778 k.p.c. 7. Status wspólnika spółki partnerskiej w procesie wszczętym z jego powództwa na podstawie art. 295 § 1 k.s.h.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-952-8
Cz. I Kodeks pracy: 1. Katalog obowiązków pracowniczych Art. 100 KP, 2. Zakaz konkurencji Art. 101 KP, 3. Odpowiedzialność materialna pracowników Art. 114-127 KP, 4. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pracowników. Cz. II Kodeks postępowania cywilnego: 5. Postępowanie odrębne z zakresu prawa pracy Art. 459-477 KPC. Cz. III Kodeks postępowania karnego, 6. Powództwa adhezyjne Art. 62-70 KPK, 7.Kazusy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again